Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EFQM MÜKEMMELİK MODELİ 10. Hafta. 1- Toplam Kalite Yönetimi Nedir? Tüm paydaşların ( Müşterilerin, Çalışanların, Hissedarların, Tedarikçilerin, Toplum)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EFQM MÜKEMMELİK MODELİ 10. Hafta. 1- Toplam Kalite Yönetimi Nedir? Tüm paydaşların ( Müşterilerin, Çalışanların, Hissedarların, Tedarikçilerin, Toplum)"— Sunum transkripti:

1 EFQM MÜKEMMELİK MODELİ 10. Hafta

2 1- Toplam Kalite Yönetimi Nedir? Tüm paydaşların ( Müşterilerin, Çalışanların, Hissedarların, Tedarikçilerin, Toplum) beklentilerinin dengeli bir şekilde karşılamak üzere kurumdaki bütün faaliyetlerin sürekli olarak iyileştirilmesidir.

3 2- Toplam Kalite Yönetiminin Temel Kavramları Nelerdir? Toplam Kalite Yönetiminin Temel Kavramları şunlardır; 1.Sonuçlara yönlendirme 2.Müşteri odaklılık 3.Liderlik ve amacın tutarlılığı 4.Süreçler ve verilerle yönetim 5.Çalışanların geliştirilmesi ve katılım 6.Sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme 7.İşbirliklerinin geliştirilmesi 8.Kurumsal sosyal sorumluluk

4 3- Toplam Kalite ve EFQM Modeli Arasındaki İlişki Nedir? EFQM Modeli Toplam Kalite Modelinin uygulanmasında ve yaygınlaştırılmasında kullanılan ana araçlardan/modellerden biridir.

5 4- EFQM'in Açılımı Nedir? EFQM'in açılımı Avrupa Kalite Yönetim Vakfıdır. Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) 1988 yılında Avrupanın önde gelen 14 şirketi tarafından "Avrupada sürdürülebilir mükemmelliğin itici gücü olma" misyonu ve "Avrupalı kuruşların mükemmelliğe eriştikleri bir dünya" vizyonu ile kurulmuştur. Üyelik sistemine dayanan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. EFQM, EFQM mükemmellik modelinin sahibidir ve Avrupa Kalite Ödülü sürecini yönetir. Türkiyedeki ortağı ise KALDER'dir.

6 SEKTÖRÜ, BÜYÜKLÜĞÜ, YAPISI VE OLGUNLUK DÜZEYİ NE OLURSA OLSUN BİR KURULUŞ, BAŞARILI OLMAK İÇİN DÜZGÜN BİR YÖNETİM SİSTEMİ KURMALIDIR. EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ, KURULUŞLARIN MÜKEMMELLİK YOLUNDA İLERLEYİP İLERLEMEDİKLERİNİ ÖLÇEREK YÖNETİM SİSTEMLERİNİ GELİŞTİRMELERİ KONUSUNDA ONLARA YARDIMCI OLAN PRATİK BİR ARAÇ NİTELİĞİ TAŞIR; KURULUŞLARIN KUVVETLİ YÖNLERİNİ VE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLARINI GÖRMELERİNİ SAĞLAYARAK ONLARI ÇÖZÜMLER ÜRETMELERİ KONUSUNDA TEŞVİK EDER. 5- EFQM Kalite Modeline neden ihtiyaç duyulur?

7 6- Mükemmelliğin Üç Unsuru EFQM,  kuruluşların kendi başarılarını anlamalarına,  mükemmel kuruluşlar ile kendilerini karşılaştırabilmelerine yardımcı olmak için birbiriyle bütünleşik olan üç unsur sunmaktadır. Mükemmeliğin üç unsuru şunlardır; 1.Mükemmelliğin Temel Kavramları, 2.EFQM Mükemmellik Modeli, 3.RADAR

8 7- Mükemmelliğin Temel Kavramları Herhangi bir kuruluşun sürdürülebilir mükemmelliğe erişebilmesi sürecinin temelinde yatan ilkeler

9 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ DOKUZ ANA KRİTER ÜZERİNE KURULMUŞ VE ZORUNLULUK İÇERMEYEN BİR MODELDİR. BU KRİTERLERDEN BEŞİ ‘’GİRDİ’’ KRİTERLERİNİ, DÖRDÜ İSE ‘’SONUÇ’’ KRİTERLERİNİ OLUŞTURUR. GİRDİ KRİTERLERİ BİR KURULUŞUN YAPTIĞI FAALİYETLERİ İÇERİR. SONUÇ KRİTERLERİ İSE O KURULUŞUN NELER GERÇEKLEŞTİRDİĞİNİ GÖSTERİR. SONUÇLAR GİRDİLERDEN KAYNAKLANIR. 8- EFQM Modeli

10 EFQM MÜKEMMELLİK MODELİ LİDERLİK SÜREÇLER TEMEL PERFORMANS SONUÇLARI MÜŞTERİLERLE İLGİLİ SONUÇLAR ÇALIŞANLAR POLİTİKA VE STRATEJİ İŞBİRLİKLERİ VE KAYNAKLAR ÇALIŞANLARLA İLGİLİ SONUÇLAR TOPLUMLA İLGİLİ SONUÇLARI GİRDİLERSONUÇLAR Y E N İ L İ K Ç İ L İ K V E Ö Ğ R E N M E Model, Kuruluşların Temel Kavramları ve RADAR uygulamasına yardımcı olacak çerçeve sunar. EFQM Mükemmellik M odeli 9 kriterden oluşan ve zorunluluk içermeyen bir modeldir. Bu kriterlerin beşi "girdi" kriterlerini, dördü "sonuç" kriterlerini oluşturur. Gird i kriterleri bir kuruluşun yaptığı faaliyetleri ve bunları nasıl yaptığını içerir. Sonuç kriterleri ise kuruluşun neler gerçekleştirdiğini gösterir. "Sonuçlar" "girdiler"den kaynaklanır ve "girdiler" "sonuçlar"dan elde edilen geri bildirim ile iyileştirilir. Şeklin alt ve üst tarafındaki oklar modelin dinamik yapısını ortaya koyar. Bu oklar, girdilerdeki iyileştirmeleri sağlayan ve böylece sonuçlardaki iyileştirmelere yol açan öğrenme, yaratıcılık ve yenilesim yaklaşımını gösterir.

11 MODEL’DEKİ DOKUZ KUTU, KURULUŞUN MÜKEMMELLİĞE ERİŞME YOLUNDA GÖSTERDİĞİ ÇABALARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ İÇEREN ANA KRİTERLERİ TEMSİL EDER. HER KRİTERİN AYRINTILI OLARAK ANLAŞILMASINI SAĞLAYAN AYRI AYRI ALT AÇINIMLARI VARDIR. HER BİR KRİTER, DAHA İYİ ANLAŞILMASINI SAĞLAMAK AMACIYLA ÇEŞİTLİ SAYIDA ALT KRİTERLERLE DESTEKLENMİŞTİR. 8- EFQM Modeli

12 9- RADAR SonuçlarResults YaklaşımApproach YayılımDeployment DeğerlendirmeAssessment Gözden GeçirmeReview Modelin kalbinde RADAR olarak tanımlanan bir mantık yer alır. RADAR d ö rt boyuttan oluşur:

13

14 EFQM MODEL KRİTERLERİ

15

16

17

18 Misyonumuz; Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz; · Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; · Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; · İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü; · Internet üzerinden yürütülen Önlisans / lisans / ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan; · Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan; · Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir üniversite olmaktır. SAÜ ‘nün Misyon ve Vizyonu

19

20

21  Öğrencilerimiz,  Akademik personelimiz ve aileleri,  İdari personelimiz ve aileleri,  Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK),  Üniversitelerarası Kurul (ÜAK),  Mezunlarımız,  Öğrenci aileleri,  Valilik ve diğer resmî kuruluşlar,  Sivil Toplum Kuruluşları,  Özel Sektör Kuruluşları,  Ulusal İdari Kuruluşlar (DPT, Maliye Bakanlığı, MEB),  Anlaşmalı olduğumuz yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler,  Üyesi bulunduğumuz yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlar. SAÜ ‘nün Paydaşları

22 1.Kalite politikası 2.Eğitim ve araştırma politikası 3.İnsan kaynakları politikası 4.Çevre politikası 5.Tanıtım politikası 6.Topluma Yönelik Politikası SAÜ ‘nün Belirlediği Farklı Açılardan Politikalar Üniversitenin Kalite Politikası  Yöneticilikte; katılımcı ve paylaşımcı yönetim anlayışı ile motivasyonu artırmak ve performansı yükseltmek,  Bilişim teknolojilerini kullanarak personel ve öğrencilere daha hızlı hizmet sunmak,  İstenen hedefleri gerçekleştirme sürecinde kaynakları, zamanı etkin ve verimli kullanarak uygulanabilir ve somut çıktıları olan bir kalite yönetim sistemi geliştirmek,  Hizmetten yararlananların memnuniyetlerini ölçerek, memnuniyetin yükseltilmesini sağlamak,  Kalite yönetim sisteminin şartlarına uyarak, hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirerek kalitede önder olmak ve bu önderliği sürdürmek.

23 Kurumsal Niteliklerin ve Özelliklerinin Değerlendirilmesi  Öğrenci ve çalışan sayısı, dağılımları ve hizmet alanları ile yeterli, etkin ve yönetilebilir bir üniversite olmak. Eğitim-Öğretim Süreçlerinin Değerlendirilmesi  Eğitim-Öğretim kalitesi ile ulusal ve uluslar arası düzeyde tercih edilebilirliği artan bir üniversite olmak.  Eğitim-Öğretim Hizmetlerinde bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanan, İnternet destekli öğretimi sürekli geliştiren ve bu alanda öncü rolünü sürdüren bir üniversite olmak. Araştırma ve Geliştirme (Bilgi Üretme) Süreçlerinin Değerlendirilmesi  Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin kalitesi ile evrensel nitelikte bilginin üretildiği, yayıldığı ve paylaşıldığı bir üniversite olmak. SAÜ ‘nün Bazı Stratejik Amaçları

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 1.Eğitim-Öğretim Süreçleri 2.Araştırma-Geliştirme Süreçleri 3.Uygulama-Hizmet Süreçleri 4.Yönetsel, İdari ve Destek Süreçleri SAÜ ‘de Mevcut Olan Süreçler

35 Eğitim Öğretim Süreci ile ilgili birkaç performans göstergesi

36

37

38 6. Kriter: SAÜ ‘nün Müşteriler (Öğrenciler) ile İlgili Sonuçları

39

40

41

42 7. Kriter: SAÜ ‘nün Çalışanlar (İdari - Akademik) ile İlgili Sonuçları

43

44

45

46 7. Kriter: SAÜ ‘nün Mezunlar ile İlgili Sonuçları

47 8. Kriter: SAÜ ‘nün Toplum (Mezunlar) ile İlgili Sonuçları

48

49

50

51 9. Kriter: SAÜ ‘nün Temel Performans Göstergesi Sonuçları

52

53 ÖZDEĞERLENDİRME NEDİR? BİR KURULUŞUN FAALİYETLERİNİ VE İŞ SONUÇLARINI, EFQM MÜKEMMELLİK MODELİNİ ESAS ALAN BİR MODELLE KIYASLAYARAK, KAPSAMLI, SİSTEMATİK VE DÜZENLİ OLARAK GÖZDEN GEÇİRME FAALİYETİDİR. 10- ÖZDEĞERLENDİRME

54 ÖZDEĞERLENDİRMENİN YARARLARI KUVVETLİ YÖNLER VE İYİLEŞTİRMEYE AÇIK ALANLAR BELİRLENİR GELİŞMELERİN DÜZENLİ ÖLÇÜLMESİ İÇİN SOMUT VERİLERE DAYALI BİR SİSTEMDİR ÇALIŞANLARI MÜKEMMELLİĞİN TEMEL KAVRAMLARI KONUSUNDA EĞİTİR KURULUŞU HEM KURUM HEM DE İŞ BİRİMİ DÜZEYİNDE DEĞERLENDİRİR İYİ UYGULAMALARIN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLAR AVRUPA GENELİNDE KABUL GÖRMÜŞ KRİTERLERİN KULLANILMASI İLE BENZER VEYA FARKLI NİTELİKTEKİ BAŞKA KURULUŞLAR İLE KARŞILAŞTIRILMA YAPILMASINI SAĞLAR İŞ PLANI VE STRATEJİLERİN OLUŞTURULMASINI İYİLEŞTİRİR KURULUŞU ULUSAL VE/VEYA AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ BAŞVURUSUNA HAZIRLAR. 10- ÖZDEĞERLENDİRME

55 EFQM MODELİNİN SAÜ’DEKİ BAZI UYGULAMALARI

56 Eğitim-Öğretim Süreçleri Kuvvetli Yönler  Derslerin iş yüküne dayalı olarak kredilendirilmiş olması,  Öğrencilerin ders materyallerine (güncel ders notları, ders sunumları, ödev vb.) internet üzerinden erişim imkânının olması,  Derslerin büyük kısmının ders materyallerinin bilgi sistemi aracılığıyla paylaşılıyor olması,  Uzaktan eğitim imkanının örgün öğretimde de kullanılabilmesi (yaz okulu ve ortak derslerin uzatan eğitim yoluyla yapılabilmesi gibi),  MYO mezunlarından dikey geçiş yapan öğrenci sayısının fazla olması,  Kayıt olma, kayıt yenileme, ders seçimi gibi eğitim-öğretim süreçleriyle ilgili faaliyetlerde teknolojik desteğin güçlü olması ve internet üzerinden işlemlerin yürütülmesi,  Eğitim ve öğretim süreçlerinde güncel bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanımının yaygın olması Zayıf Yönler  Ders materyallerine herkesin ulaşabiliyor olması telif hakları açısından risk yaratıyor olması,  MYO’larda ders materyallerinin internet üzerinden paylaşımının yetersiz olması,  MYO’larda yardımcı öğretim elemanı yokluğu nedeniyle sınavlarda gözetmen probleminin olması,  Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının yüksek olması,  Yeni açılan fakültelerde öğretim elemanı sıkıntısının yaşanması SAÜ Özdeğerlendirme Çalışmasından Örnekler

57 Çevre Analizi (Fırsat ve Tehditler) Örnekler


"EFQM MÜKEMMELİK MODELİ 10. Hafta. 1- Toplam Kalite Yönetimi Nedir? Tüm paydaşların ( Müşterilerin, Çalışanların, Hissedarların, Tedarikçilerin, Toplum)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları