Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ADLER TERAPİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ADLER TERAPİ."— Sunum transkripti:

1 ADLER TERAPİ

2 TARİHÇESİ Bireysel Psikolojinin kurucusu Alfred Adler ( ), Viyana/Avusturya’da bir hububat tüccarının ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

3 Geçmişten daha çok, istek ve beklentilerimiz davranışlarımızı yönlendirmektedir.
Davranışın amaçlı olduğunu vurgulamıştır. Bireyin kendine özgü hedeflerine ulaşmada yaşam stili oluşturduğunu ifade etmiştir.

4 İnsan doğası görüşü Adler’in ilgi odağı bireylerin geçmişi ne şekilde algıladıkları ve karşılaştıkları olaylara ne şekilde yorum getirdiğidir. Freud’la diğer ayrı düştüğü konular: İnsanlar cinsel dürtülerden çok sosyal ilişkilerle motive edilirler. Davranış amaçlıdır ve hedefe yöneliktir. Terapinin odağı bilinç düzeyidir.

5 Adler, insan koşullarını iyimser bir bakış açısıyla ele alan bir gelişim kuramcısı olarak algılanmaktadır. Adler, insanların doğuştan mükemmellik için çabalama eğilimlerinin olduğuna ve insanın bu çabasının da davranışlarının en önemli yönlendiricisi olduğuna inanmıştır.

6 Çabanın kaynağı, aşağılık duygusudur.
Bu duyguyu, zayıflığın bir işareti olarak görmemekte, yaratıcılığın kökeni olduğuna inanmaktadır. Bu duygu, başarıyı yakalamada bireyi motive etmektedir.

7 İnsan davranışlarını sadece kalıtım ve çevre belirlememektedir.
Birey, olayları yorumlama, etkileme kapasitesine sahiptir. Adler, inançlar, hedefler ve bireyin gerçeği algılama şekline vurgu yapan ilk kişidir. Adler, sosyal, hedefe yönelik ve insancıl yaklaşımın öncüsü olmuştur.

8 Kişilik Bütünlüğü ve Çabası
Bireysel psikoloji, tüm insan davranışlarının bir amacı olduğunu vurgulamaktadır. Geçmişten gelen etkilerin önemi azımsanmadan, gelecekle ilgilenilmektedir. Adler, filozof Hans Vaihinger’in «insan hayalleriyle, kafasında kurguladıklarıyla yaşar» görüşünden etkilenmiştir.

9 Üstün olma çabası, algılanan düşük konumdan hissedilen artıya ilerlemek anlamında kullanılmıştır.
Yaşam tarzı, bireyin yaşam yönelimidir. Diğer bireylerden ayrı olan, davranışlarımız ve alışkanlıklarımızdır. Çocukluk yaşantılarımızı yeniden değerlendirerek, bilinçli bir şekilde yani bir yaşam tarzı oluşturabiliriz.

10 Adler, üç evrensel yaşam görevinden bahseder.
Adler bakış açısına göre, sosyal ilgi geliştikçe aşağılık duygusu ve yabancılaşma azalmaktadır. Bireysel psikolojide mutluluk ve başarının temelinde sosyal ilgi yatar. Adler, üç evrensel yaşam görevinden bahseder. Arkadaşlık kurma Yakın ilişki kurabilme Topluma katkıda bulunabilme

11 Bireyin, aile içindeki yeri hakkındaki kişisel algısı, gerçek doğum sırasından daha önemlidir.
En büyük çocuk İkinci çocuk Ortanca çocuk En küçük çocuk Tek çocuk

12 TERAPÖTİK AMAÇLAR Terapinin amaçları:
Danışanda ait olma duygusunun geliştirilmesi Toplumsal duygu ve sosyal ilgi davranışlarını benimsemesine destek olma Cesaretlendirme Yaşama ilgi duyma konusunda danışanlar eğitilirler.

13 Terapistin işlev ve rolü
Adler yaklaşımını benimseyenler, temel hatalarını keşfettiği ve bunları düzelttiği taktirde danışanların daha iyi eylemlerde bulunacaklarını belirtirler. Güçlüklerinin üstesinden gelmede ve kendi yaşam hikayelerini değiştirmede danışana yardımcı olunur.

14 Terapide danışanın rolü
Danışmanın dayanak noktası, danışanın davranış amaçlarını keşfetme ve davranışlarıyla ilgili temel hataları keşfetmedir. Ve bunların nasıl düzeltileceğini öğrenmektir.

15 Örneğin; kesinlikle sevilmez biriyim
Beni herkes reddediyor İncinmemek için kendimi gizlemeliyim. Bu geliştirilen kişisel mantık uyumsuz davranışlara neden olmaktadır. Danışanlara davranışlarını altında yatan amacını sormalıyız. Düşünceler, duygularımızı ve davranışlarımızı etkilemektedir.

16 Danışma ilişkisi Eşit düzeyde birlikte çalışmaya vurgu yapılır.
Amaçları ve eylemleri içeren sözleşme yapılması önerilir. Hem danışmanın hem de danışanın sorumlulukları vurgulanır.

17 TERAPÖTİK TEKNİK VE İŞLEMLER
Danışmada dört aşama bulunmaktadır. İlişki kurulması Bireysel dinamiklerin araştırılması Kendini anlamayı ve içgörü kazanmayı cesaretlendirme Yeni tercihleri için danışana yardımcı olma

18 1. İlişki kurulması Özen, ilgi ve yakınlık,
Danışanı sorunlarını anlatmasını kolaylaştırmaktadır Cesaretlendirerek güçlü yanlarına vurgu yapılır Olayları farklı görmesine yardımcı olunur.

19 2. Bireysel dinamiklerin araştırılması
Yaşamın nasıl farklı olabilir?. Bu soruna sahip olmasaydın başka ne yapardınız? Soruları amacını ve yaşadıkları kaygıyı ortaya koyar. Objektif görüşmede bireyin ayrıntılı araştırması yapılır.

20 Sorunların nasıl başladığı,
Hızlandırıcı bir olayın olup olmadığı Tıbbi geçmişi, Sosyal geçmişi, Danışmaya gelmesinin nedenleri Yaşam görevlerine karşı verdiği mücadele Yaşam tarzıyla ilgili değerlendirme

21 Danışanın aile bütünlüğünü anlamak için bazı sorular sorulmaktadır
En sevilen çocuk kimdi? Babanızın çocuklarla ilişkisi nasıldı? Bir çocuk olarak ailedeki konumunuz nasıldı? Anne babanız nasıl geçinirdi? Bu sorular danışanın geçmişini nasıl algıladığı konusunda önemli bilgiler verir.

22 Asıl inançları ve temel hataları yansıtan anılarla çalışılır.
Danışanın mücadele tarzı saptanır Anıların egemen olduğu konular tespit edilir.

23 Kişilik öncelikleri; belirgin davranış kalıplardır
Üstünlüğü kullanan kişiler; bu yönde çabalarlar Kontrollü kişiler; alay konusu olmamak için garantili davranışlar sergilerler Rahatlık arayan kişiler; stres ve acıyı önlemeye çalışırlar, olaylardan kaçınırlar Hoşnut olmayı amaçlayan kişiler; sürekli onaylanmak için aşırı kabul edici davranışlar sergilerler

24 3. Kendini anlama için cesaretlendirme
Yorumlama içgörü kazanma sürecini kolaylaştırır. İçgörü değişimin temelini oluşturur. Yorumlar, olasılık belirten sorulardır.

25 4. Yeni tercihler için danışana yardımcı olma
Cesaretlendirme. Danışana güçlü yönleri gösterilmelidir. Danışmanın her aşamasında olabilir. Cesaretsizlik, bireylerin işlevini bozar. Danışanlar değişim için sorumluluk almalıdırlar. Çözüm için alternatifler üretilmelidir.

26 Uygulama alanları Önleyici ruh sağlığı çalışma alanıdır.
Okullarda etkin olarak kullanılmıştır. Evlilik danışmanlığında uygulanması. Aile danışmanlığında uygulanması Grup çalışmasına uygulanması

27 STAN OLGUSU İLE ÇALIŞMA
Stanla iyi bir çalışma ilişkisi kurulması. Birlikte hedefler konuldu Aile içi deneyimler ve ilk anılar ele alındı

28 Dinamiklerinin anlaşılması.
Aşağılık duygusundan kurtulmak için çok çalışarak kendisini stres altına sokma eğilimindedir İçgörü geliştirmesi için yardımcı olma. Stan, zor duruma düşmemek için, kontrolü sağlamak için yaptığı kaçınma davranışları karşısında büyük bedel ödediğinin farkına varmaya başlamıştır.

29 Temel bilişsel hataları tespit edilmiştir
İncittikleri için diğer insanlarla ilişki kurmamalıyım Annem babam beni sevmedikten sonra, kimse sevmez. Mükemmel olursam kabul görürüm. Erkek olma duygularını gizlemek demektir Yeni seçimler yapması için yardımcı olma. Stan, kendisi için yeni bir yaşam oluşturabileceğini hissetmeye başlamıştır.

30 SINIRLILIKLARI Görüşlerinin dağınık ve basit olduğu belirtilmiş
Araştırma sonuçlarıyla desteklenmesine gereksinim duyulmaktadır Kısa sürede çözüm bekleyen için çocukluk yaşantıları ve ilk anılar sınırlılık oluşturmaktadır.

31 SON SÖZ Bireysel psikoloji, kişilerin sosyal faktörlerle motive edildiğine, kendi eylemlerinden sorumlu olduklarına, kendi yaşamlarının yaratıcıları olduğuna ve geleceğe bakarak hedefleri doğrultusunda ilerlediklerine vurgu yapmaktadır.


"ADLER TERAPİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları