Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çözeltilerde Derişim Hesaplamaları

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çözeltilerde Derişim Hesaplamaları"— Sunum transkripti:

1 Çözeltilerde Derişim Hesaplamaları
Derişim Birimleri; Molarite Molalite Kütlece yüzde (%) derişim Hacimce yüzde (%) derişim Yoğunluk Milyonda bir (kısım) (ppm), milyarda bir kısım (ppb) şeklindedir.

2 1) MOLARİTE Bir litre çözeltide çözünmüş maddenin mol sayısına
molarite denir.

3

4

5

6

7 Çözelti Hazırlama Çözelti hazırlarken katı madde üzerine su ilavesi yapılarak istenilen molaritede ve hacimde çözelti oluşturulur. Örneğin 1 M 100 ml NaOH çözeltisi hazırlamak için; 1 M = n / 0.1 L ise n=0,1 mol NaOH olacaktır. 1 mol NaOH gram ise 0,1 mol NaOH gramdır. Bu nedenle 4 gram NaOH katısı bir kaba konulur ve çözelti 100 ml olana kadar üzerine saf su ilavesi yapılır. Kullanılan suyun hacmi 100 ml den biraz daha az olur.

8

9 İyonik Bileşiklerin Suda Çözünme Denklemleri
Bir iyonik bileşik suda çözünürken yapısındaki iyonları suya vererek çözünecektir. NaCl (k) ———> Na + (suda) + Cl- (suda) CaCl2 (k) ———> Ca +2 (suda)+ 2Cl- (suda) KNO3 (k) ———> K + (suda) + NO3-3 (suda) Al2(SO4)3 (k) ———> 2Al +3 (suda) + 3SO4-2 (suda) NH4NO3 (k) ———> NH4+ (suda) + NO3- (suda) CH3COONa (k) ———> CH3COO- (suda) + Na+ (suda) NaCl (k) CaCl2 (k) Na + (suda) + Cl- (suda) Ca +2 (suda) KNO3 (k) Cl- (suda) Cl- (suda) K + (suda) + NO3 - (suda) https://www.youtube.com/watch?v=E8qbqOtDHWY

10

11

12 ÇÖZELTİLERDE DERİŞME VE SEYRELME
Bir çözeltide çözünen oranının artmasına derişme, azalmasına seyrelme denir. Bir çözeltiye su ilave edilirse çözelti seyrelir, çözeltiden su buharlaştırılırsa çözelti derişik hale gelir. Bir çözeltide çözünen madde miktarı artırılırsa çözelti derişik hale gelir.

13

14

15 Çözeltilerin Karıştırılması
a. Reaksiyona girmeyen çözeltilerin karıştırılması Çözeltiler karıştırıldığında reaksiyon olmaz ise çözünen maddelerin mol sayısı değişmez. Ama hacim artışı olur.

16

17

18

19 b.Reaksiyona giren çözeltilerin karıştırılması
Nötrleşme reaksiyonları Çökelme reaksiyonları Nötrleşme reaksiyonları H+ ve OH- iyonlarının mol sayısı azalır.

20

21

22

23 Çökelme Reaksiyonları
Bazı iyonik bağlı katı bileşikler suda az çözünürler. İki çözeltinin karışması ile böyle bir bileşik oluşmuş ve doygunluk sınırı aşılmışsa bu bileşik çökelir.

24

25 İyon Derişimine Etki Eden Reaksiyonlar
a) Metal- Asit Reaksiyonları Soy metaller (Cu, Hg, Ag, Pt,Au) haricindeki metaller asitler ile reaksiyonları sonucunda H2 gazı açığa çıkararak iyonlaşırlar.

26 Kristallendirme reaksiyonları
Çözünmüş katı içeren bir çözelti suyu uçurularak daha derişik hale getirilebilir. Çözelti doygun hale geldikten sonra suyu uçurulmaya devam edilirse çözeltideki madde çökmeye başlar. Çözeltinin derişimi değişmez ancak çözeltideki iyon sayısı ve çözeltinin hacmi azalır.

27

28 2) MOLALİTE

29

30

31 3) KÜTLECE YÜZDE DERİŞİM

32

33

34

35 4) HACİMCE YÜZDE (%) DERİŞİM

36 5) ÇÖZELTİ YOĞUNLUĞU

37

38

39

40 MİLYONDA BİR KISIM (PPM), MİLYARDA BİR KISIM (PPB)

41

42 ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMİNE BAĞLI KOLİGATİF ÖZELLİKLER
Çözücüde çözünen tanecik sayısına bağlı olan özelliklerdir.

43 a) Buhar Basıncı Düşmesi
Uçucu sıvılar çözelti oluşturduklarında buhar basınçları değişir. I) Sıvı-sıvı çözeltilerinde çözeltinin buhar basıncı çözeltide bulunan sıvıların buhar basınçları ve mol kesirleri kullanılarak hesaplanır. A ve B sıvılarından oluşan bir çözeltinin buhar basıncı;

44 II) Katı-sıvı çözeltilerinde çözeltinin buhar basıncı çözeltide bulunan sıvının buhar basıncı ve mol kesri kullanılarak hesaplanır. Katı maddeler buharlaşmadığı için buhar basınçları olmaz ve sıvının buhar basıncını bu nedenle azaltırlar. Saf suda uçucu olmayan bir katı çözündüğünde (şeker,tuz,vb.) saf suyun buhar basıncı düşer.

45

46

47 b) Kaynama Noktası Yükselmesi
Saf suda uçucu olamayan bir katı çözündüğünde saf suyun kaynama noktası yükselir. Yükselme miktarı çözünen madde miktarı ile doğru orantılıdır. Çözünen madde sıvı taneciklerine çekim uygular. Sıvının zor buharlaşmasına neden olur. Kaynama noktasındaki yükselme miktarı;

48

49

50

51 c) Donma Noktası Düşmesi
Saf sıvılar çözelti oluşturduklarında donma noktaları düşer. Donma noktasındaki düşme miktarı;

52

53

54

55

56

57

58


"Çözeltilerde Derişim Hesaplamaları" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları