Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BULBUS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BULBUS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU."— Sunum transkripti:

1 BULBUS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU

2 Medulla oblangata şekil ve yapı bakımından Medulla spinalis’e benzemekle birlikte, kendine özgü birçok özellik içerir. Bunlardan bazıları; 1-Fissura mediana anterior oblitere olmuştur ve pyramidal yollar çaprazlaşmıştır, 2-Dorsalde Fasciculus gracilis ve cuneatus tuberculum gracilis ve cuneatus’daki çekirdeklerde sonlanır ve bu çekirdeklerden çıkan lifler çaprazlaşarak decussatio lemniscorum medialis ve daha sonra lemniscus medialis’i oluşturur. 3-Spinal sinirler görülmez 4-Cranial sinirler’in gelişmesi, 5-Dördüncü ventrikül’ün gelişmesi, 6-Gri maddenin parçalanması ile formatio reticularis’in oluşmasıdır.

3

4

5

6

7

8 1. kesit: Decussatio pyramidorum
2. kesit: Decussatio lemniscorum 3. kesit: Oliva’nın ortası 4. kesit: Sulcus pontobulbaris

9 BULBUS 1. kesit

10

11

12 Tr. corticospinalis’in %95 lifi burada çaprazlaşır

13 Substantia gelatinosa, Bulbus’ta Nuc
Substantia gelatinosa, Bulbus’ta Nuc.spinalis nervi trigeminalis olarak devam eder

14 BULBUS 2. kesit

15 Bu kesitte görülen yapılar
Nuc. gracilis Nuc. cuneatus Decussatio lemniscorum Nuc. spinalis nervi trigemini Lemniscus spinalis Nuc.cuneatus accessorius Nucleus Z Formatio reticularis

16 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)
Nucleus gracilis Nuceus cuneatus Nucleus cuneatus accessorius Fasciculus gracilis Fasciculus cuneatus BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)

17 Bulbus’un dış yapısı arka yüz Tuberculum cuneatum
(içerisinde nucleus cuneatus bulunur) (Bu nükleus’a fasciculus cuneatus (Burdach huzmesi gelir) Tuberculum gracile (içerisinde nucleus gracilis bulunur) (Bu nükleus’a fasciculus gracilis (Goll huzmesi gelir) fasciculus cuneatus fasciculus gracilis

18 Fasciculus gracilis (Goll)
Nucleus gracilis Fasciculus gracilis (Goll) BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)

19 Fasciculus cuneatus (Burdach)
Nucleus cuneatus Fasciculus cuneatus (Burdach) BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)

20 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)
Nucleus cuneatus accessorius Fasciculus cuneatus (Burdach) BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)

21

22 Decussatio lemniscorum
Lemniscus medialis Decussatio lemniscorum BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)

23

24 Tuberculum cinereum Tuberculum trigeminale (Tuberculum cinereum)

25 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)
nucleus spinalis nervi trigemini Tr. spinalis nervi trigemini BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)

26 Nucleus mesencephalicus
Nucleus motorius Nucleus principalis (pontinus) Sir Charles BELL ( ) Nucleus spinalis N. trigeminus, N. facialis, N. glossopharyngeus, N. vagus aracılığı ile gelen ağrı ve ısı duyu impulslarını alır

27

28

29 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)
Nucleus ambiguus Formatio reticularis BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum)

30

31 Bu kesitin biraz üst tarafında olivar kompleks ve yeni nükleuslar görülmeye başlanır

32 Nucleus olivarius inferior
(Olivanın alt seviyesi)

33 oliva’nın alt seviyesi
Nucleus gracilis 2. kesit seviyesi oliva’nın alt seviyesi olivanın sadece alt kısmına kadar uzanmaktadır. Daha üst seviyelerde bulunmamaktadır (Olivanın alt seviyesi)

34 oliva’nın alt seviyesi
Nucleus cuneatus 2. kesit seviyesi oliva’nın alt seviyesi (Olivanın alt seviyesi)

35 Nucleus cuneatus 2. kesit seviyesi oliva’nın alt seviyesi
oliva’nın orta seviyesi (3. kesit) Nucleus cuneatus olivanın orta seviyesine kadar uzanmaktadır.

36 -Alt extremite’lerden derin duyu alır ve
Nuc. Z: -Nuc. gracilis’in üst ucu ile Nuc. vestibularis inferior arasında bulunur. -Alt extremite’lerden derin duyu alır ve -eferentlerini fibrea arcuata interna’larla lemniscus medialis’e projekte eder. Nucleus Z Nucleus gracilis

37 Nucleus gracilis Nucleus cuneatus Fasciculus gracilis (Goll) Nucleus cuneatus accessorius Fasciculus cuneatus (Burdach) Decussatio lemniscorum Lemniscus medialis Tri corticospinalis Nucleus arcuatus Nucleus spinalis nervi trigemini Tractus spinalis nervi trigemini Tr. spinocerebellaris posterior Formatio reticularis Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius Nucleus ambiguus Tr. rubrospinalis Nucleus reticularis lateralis Tr vestibulospinalis

38 BULBUS 3. kesit

39 Bu kesitte görülebilen yapılar
Nuc.olivaris inferior Nuclei vestibulares Nuclei cochleares N.glossopharyngeus’un sensitif, motor ve parasempatik çekirdekleri N.vagus’un sensitif, motor ve parasempatik çekirdekleri N.accessorius’un motor çekirdeği N.hypoglosus’un motor çekirdeği Nuc.arcuatus

40

41 Nucleus olivarius inferior
accessorius dorsalis Nucleus olivarius inferior oliva Nucleus olivarius accessorius medialis BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

42 Nucleus olivarius inferior’un medial kısmı aksesuar olivar nükleuslar filogenetik olarak olivar kompleksin en eski parçalarıdır ve çoğunlukla vermis cerebelli’ye projekte olurlar. Nucleus olivarius inferior’un medial kısmından başlayan lifler ise cerebellum korteksinde (neocerebellum) sonlanır. Bu çekirdekler istemli hareketlerimizle ilgilidir

43 inferior olivar kompleksten başlayan lifler pedinculus cerebellaris inferior’dan geçerek karşı taraf cerebellum’unda sonlanan olivocerebellar lifleri oluştururlar. Bu lifler, pedinculus cerebellaris inferior’un büyük bir bölümünü oluştururlar. pedinculus cerebellaris inferior

44 inferior olivar kompleste sonlanan inen yolların kaynaklandığı yerler:
Serebral korteks (Tr. corticoolivaris) Nucleus ruber Periakuaduktal gri madde (mesencephalon) medulla spinalis (Tr. spinoolivaris)

45 Serebral korteks Frontal lob Parieatal lob Temporal lob Oksipital lob
Lifler, Tr. corticospinalis’ten geçerek iki nucleus olivarius inferior’da sonlanır Tr. corticospinalis

46 Nucleus olivarius accessorius dorsalis
Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius medialis Tr. spinolivaris ile gelen lifler inferior olivar kompleksin Nucleus olivarius accessorius dorsalis ve Nucleus olivarius accessorius medialis’inde sonlanır Tr. spinoolivaris

47 Nucleus dentatus (Cerebellum) Pedinculus cerebellaris superior

48 periakuaduktal gri madde Nucleus ruber
Nucleus ruber ve periakuaduktal gri madde’den başlayan ve inferior olivar nükleus’ta sonlanan lifler Tr. tegmentalis centralis adı verilen yolu oluştururlar. Nucleus ruberden başlayan lifler inferior olivar nükleus’un dorsal kısmında, periakuaduktal gri madde’den başlayanlar ise ventral kısımda sonlanırlar. Nucleus ruber Tr. tegmentalis centralis

49

50 Tr. tegmentalis centralis (amiculum)
Nucleus olivarius inferior, bu nükleus’ta sonlanan yoğun myelinli lifler tarafından çevrelenmiştir. Bu lifler amiculum olivae adını alır. Tr. tegmentalis centralis (amiculum) amiculum—küçük palto

51 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)
Sulcus retroolivaris Sulcus preolivaris BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

52 Bulbus’un dış yapısı Ön yüz Sulcus preolivaris (N. XII buradan çıkar)
Sulcus retroolivaris (N. IX, X, XI buradan çıkar)

53 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)
Nucleus ambiguus N. IX N. X N. XI BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

54 olivanın orta seviyesi
Nucleus ambiguus olivanın orta seviyesi olivanın üst seviyesi

55 Somotomotor liflerin kaynağı formatio reticularis içerisinde bulunan Nucleus ambiguus’tur (Nucleus’un üst kısmından kaynaklanır).

56 Nuc. motorius n. vagi -4. ventricul tabanında bulunur. Somatomotor lif içerir. Nucleus ambiguus’un orta bölümüdür Nuc. dorsalis nn. vagi: -Viseromotor ve sekretuar çekirdektir.

57

58

59

60 Nucleus salivatorius inferior
N. glossopharyngeus’un parasimpatik liflerinin çekirdeğidir (GVE) Bu nucleus ‘dan başlayan parasempatik lifler ganglion oticum aracılığı ile glandula parotidea’ya gider BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

61

62 parotis bezi ganglion oticum N. mandibularis
N. petrosus minor For. ovale N. auriculotemporalis canaliculus tympanicus Foramen jugulare Plexus tympanicus Promontorium N. petrosus minor Promontorium N. auriculotemporalis ganglion oticum N. tympanicus canaliculus tympanicus Friedrich Arnold [1803–1890] Alman anatomist gang. sup gang. inf Nucleus salivatorius inferior (parasempatik liflerin kaynağı) Foramen jugulare

63

64

65 Obex ‘in rostral ‘inde ve her iki tarafta yer alan oluşumlar
Area postrema Obex ‘in rostral ‘inde ve her iki tarafta yer alan oluşumlar Kan – beyin bariyerinin bulunmadığı bölgelerden biridir Emetik bir kemorereseptör Area postrema Obex

66 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)
Nuclei tractus solitarii Sinus caroticus’taki kemoreseptörlerden kanın kimyasal içeriği ile ilgili Glomus caroticum’daki baroreseptörlerden ise kan basıncı ile ilgili impulslar gelir Sinus caroticus’taki kemoreseptörlerden gelen impulslar n.glossopharyngeus’un Glomus caroticum ‘daki baroreseptörlerden gelen impulslar n. vagus ve n.glossopharyngeus’ un genel visseral afferent GVA lifleri ile taşınır BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

67

68 Nucleus dorsalis nervi vagi
nucleus tr. solitarius (-)

69 Figure 2-7. Schemaic diagram illustrating the central organization of the negative feedback loops in the autonomic nervous system. Inhibitory input from mechanoreceptors in the heart and aortic and carotid baroreceptors travels via afferent vagal fibers to the nucleus tractus solitarius (NTS). Sympathetic outflow is transmitted by efferent nerve fibers to the heart, blood vessels, and adrenal gland via the spinal cord. Cardiac parasympathetic tone originating from the vagal nuclei is modulated by the NTS in an integrated and reciprocal fashion, The resulting autonomic tone is determined by the balance between sympathetic and parasympathetic outf1ow IML- intermediolateral cell column, RFN-retrofacial nucleus. (Adapted fiom Spyer ; with permission.)

70 Nucleus nervi hypoglossi
N. XII BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

71 Lemniscus medialis (gracilis) Lemniscus medialis (cuneatus)

72 Oliva’nın çeşitli seviyelerinde lemniscus medialis’in konumu
Lemniscus medialis (gracilis) Lemniscus medialis (cuneatus) Oliva’nın çeşitli seviyelerinde lemniscus medialis’in konumu

73 (Tr. corticospinalis bu kabartıyı
Pyramis (Tr. corticospinalis bu kabartıyı oluşturur) BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

74 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)
Nucleus arcuatus, ponstaki nuclei pontinii’nin bulbustaki karşılığıdır. Buradan başlayan lifler (Fibrae arcuata externa anteriores) pedinculus cerebellaris inferior aracılığı ile cerebellum’a gider Nucleus arcuatus cerebellum Fibrae arcuata externa anteriores BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

75 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)
Nucleus vestibularis inferior (Roller) Nucleus vestibularis medialis (Schwalbe) Diğerleri (lateral ve superior) bu seviyenin daha yukarısında (ponsta) bulunduğu için görülmez BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi)

76 Vestibular nükleuslar
Nucleus vestibularis inferior (Roller) Nucleus vestibularis medialis (Schwalbe) Nucleus vestibularis lateralis (Dieters) Nucleus vestibularis superior (Bechterew)

77 Nucleus vestibularis inferior (Roller)
Nucleus cuneatus accessorius seviyesinden N. vestibulococlearis’in giriş seviyesine kadar uzanır

78 Nucleus vestibularis lateralis (Dieters)
N. vestibulococlearis’den N. abducens’in motor çekirdeği seviyesine kadar uzanır

79 Nucleus vestibularis medialis (Schwalbe)
4. ventrikülün tabanında, medial ve lateral vestibular nükleusların medialinde bulunur.

80 Nucleus vestibularis superior (Bechterew)

81

82 Nuclei. cochleares: -Pedinculus cerebellaris inferior’un ön yüzünde ve Recessus lateralis’de bulunan iki adet çekirdektir. -Nuc. cochlearis anterior et posterior denilen bu çekirdekler işitme ile ilgilidir.

83

84 BULBUS 4. kesit

85 4. kesit: Ponsun hemen altından geçer.
-Nuc. vestibularis superior ve -Pedinculus cerebellaris inferior’un önünde Nuc. cochlearis görülür.

86 Nucleus vestibularis superior (Bechterew)

87

88 PONS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU

89 Tegmentum Pars basilaris

90 Pars basilaris (Ventralis pontis):
-Liflerin ve gri cevherin dizilişleri bu kısımda hemen hemen bütün seviyelerde birbirine benzer. Fibrae pontis longitudinales Fibrae pontis transversae ve bu lifler arasındaki Nuclei pontis’lerden oluşmuştur.

91

92

93 Fimbrae pontis longitudinales piramidal yolun lifleridir.
-Merkezi kısımda yer alır. Bu lifler bağladıkları merkezlere göre Fibrae corticopontinae, Fibrae corticonucleares ve Fibrae corticospinalis isimlerini alır.

94

95 -Kortikonuklear liflerden bir kısmı pons içinde bulunan kafa çiftlerinin motor çekirdeklerinde sonlanırlar. -Diğerleri ise Tr. corticobulbaris ismi altında Medulla oblongata’ya devam eder. -Nuclei pontis’lerden çıkan aksonlar Fibrae pontis transversae olarak adlandırılır. -Bu lifler birleşerek Brachium pontis’i (Pedinculus cerebellaris medius) oluştururlar.

96 Pedinculus cerebellaris superior
Pedinculus cerebellaris medius Pedinculus cerebellaris inferior

97 Pars dorsalis (Tegmentum) pontis:
Alt ve üst kısımları yapı bakımından farklılık gösterir. Formatio reticularis’in Pons’a doğru olan uzantısıdır. -Burada V., VI, VII. ve VIII. kranial sinirlerin çekirdekleri, -Formatio reticularis’in bir bölümü, inen ve çıkan lifler bulunur. -Çıkan lifler Medulla oblongata’daki liflerin devamıdır. Tegmentum Pars basilaris

98 Ponsun iç yapısını incelemek için 2 kesit yapılır
1. kesit:Colliculus facialis’ten geçen kesit 2. kesit: N. trigeminus’un ponstaki çekirdeğinden geçen kesit

99 PONS 1. kesit

100 Pons’un dış yapısı arka yüz Colliculus facialis
(Bu kabartı N. facialis’in lifleri N. abducens’in çekirdeği etrafında dönmesi ile oluşur)

101 PONS: 1. kesit (Colliculus facialis seviyesi)
Bu kesitte görülebilen yapılar Nervus abducens’in motor çekirdeği N. facialis’in motor ve parasempatik çekirdekleri N. vestibulocochlearis çekirdekleri bazı gri cevher kümeleri PONS: 1. kesit (Colliculus facialis seviyesi)

102 PONS: 1. kesit (Colliculus facialis seviyesi)

103

104

105

106

107 Nucleus salivatorius superior

108 GVE N. intermedius’un (Wrisberg) bir bölümünü oluşturur
Bazı bezlerin parasempatik innervasyonu Gl. lacrimalis Gl. submandibularis Gl. sublingualis Nasopharynx’teki bezler Sert damaktaki bezler GVE N. intermedius’un (Wrisberg) bir bölümünü oluşturur Heinrich August Wrisberg (1753—1758) Alman anatomist

109 Nucleus salivatorius superior
lacrimalis Nucleus salivatorius superior

110 İnsan Timsah Nucleus lacrimalis Nucleus lacrimalis Nucleus
salivatorius superior Nucleus salivatorius superior

111 Glandula submandibulare
glandula lacrimalis Nucleus lacrimalis gang. pterygopalatinum Nucleus salivatorius superior Glandula submandibulare gang. submandibulare Glandula sublinguale

112 Centrum ciliosipinale
glandula lacrimalis Nucleus lacrimalis gang. gasseri N. ophtalmicus N. lacrimalis N. petrosus major N. mandibularis N. maxillaris N. auriculotemporalis N. canalis pterygoidei (Vidius siniri) gang. pterygopalatinum Canalis pterygoidei N. petrosus profundus Centrum ciliosipinale Budge merkezi

113

114

115 Nuc.olivaris superior:
-Formatio reticularis içinde pontomedular birleşme yeri hizasında, dış tarafta yeralır. PONS: 1. kesit (Colliculus facialis seviyesi)

116

117

118

119 PONS 2. kesit

120 N. trigeminus

121 Nuc. motorius nn trigemini: 4
Nuc. motorius nn trigemini: 4. ventricül döşemesinin dış tarafında ve derindedir. Nuc. pontinus (sensorius principalis) Nn. trigemini: Motor çekirdeğin dış tarafında, bu çekirdek ile pedinculus cerebellaris medius arasında yeralır. Aşağıda Nuc. spinalis nn. trigemini ile devam eder. Nuc. pontinus nn. trigemini lifleri orta çizgi üzerinde Raphe pontis’i oluşturur.

122 Nucleus mesencephalicus
Nucleus motorius Nucleus principalis (pontinus) Sir Charles BELL ( ) Nucleus spinalis

123 PONS: 2. kesit (N. trigeminus seviyesi)

124 PONS: 2. kesit (N. trigeminus seviyesi)

125 PONS: 2. kesit (N. trigeminus seviyesi)

126 PONS: 2. kesit (N. trigeminus seviyesi)

127 Locus ceuroleus Dördüncü karıncığın tabanının üst parçasında periventricular gri maddenin yanında bulunur.

128

129

130

131

132

133

134 Bubus ve ponsta devam eden yapılar

135 Fasciculus longitudinalis medialis
Orta çizgiye çok yakın olarak yer alır. Kafa çiftlerinin birbirleri ile olan bağlantısını sağlar Beyin sapında göz kaslarını inerve eden çekirdekler arasında ve bu çekirdekler ile vestibular sistem arasında önemli rol oynar.

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169 Formatio reticularis

170 Neuronlar ve traktuslar arasında yerleşen Formatio reticularis, akson ve neuron kitleleri
solunum, dolaşım sindirimi kontrol eder.

171 Formatio reticularis Beyin sapının tüm kısımlarında bulunan nuclei reticulares, formatio reticularis adı verilen sistemi oluşturur. Santral sinir sistemi arasında integrasyon sağlar Fonksiyonları Solunum dolaşım gibi otonomik fonksiyonları koordine etmek Kas tonusu ve segmental refleksleri düzenlemek Ağrı duyusunun algılanmasını düzenlemek Endokrin sistemi kontrol etmek Otonom sistemi kontrol etmek Beyni aktif tutarak davranış ve dikkat açısından uyanık olmayı sağlamak

172 Bulbus ‘da bulunan nuclei reticulares
Nucleus reticularis lateralis Nucleus reticularis ventalis Nucleus reticularis gigantocellularis Nucleus reticularis parvocellularis Nucleus reticularis paramedianus Nucleus reticularis centralis Nuclei raphes Nucleus raphes obscurus Nucleus raphes pallidus Nucleus raphes magnus Nucleus raphes

173 PONS BULBUS pnömotaksik merkez apnöstik merkez Dorsal respiratuar grup
Ventral respiratuar grup BULBUS

174 Dorsal respiratuar grup Ventral respiratuar grup
Albert Kölliker ( ) pnömotaksik merkez (Rate regulating center) apnöstik merkez (Inspiration prolonging center) Dorsal respiratuar grup (diaphragma) Ventral respiratuar grup (interkostal ve abdominal kaslar)

175

176 pnömotaksik merkez (Kölliker-Fuse nucleus)
Albert Kölliker ( ) pnömotaksik merkez (Kölliker-Fuse nucleus)

177 Edgar von Gierke (1877 - 1945) Alman patolog

178 Nucleus olivarius inferior
Nucleus gracilis Nuc. olivarius accessorius med. Nucleus cuneatus Nuc. olivarius accessorius post. Nucleus cuneatus accessorius Fasciculus gracilis (Goll) Fasciculus gracilis (Goll) Fasciculus cuneatus (Burdach) Fasciculus cuneatus (Burdach) Decussatio lemniscorum Decussatio lemniscorum Lemniscus medialis Lemniscus medialis Tri corticospinalis Tri corticospinalis Nucleus arcuatus Nucleus arcuatus Nucleus spinalis nervi trigemini Nucleus spinalis nervi trigemini Tractus spinalis nervi trigemini Tractus spinalis nervi trigemini Tr. spinocerebellaris posterior Tr. spinocerebellaris posterior Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus Tr. spinothalamicus Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius Nucleus olivarius accessorius Nucleus ambiguus Nucleus ambiguus Formatio reticularis Formatio reticularis Nucleus reticularis lateralis Nucleus reticularis lateralis Tr vestibulospinalis Tr vestibulospinalis Tr. rubrospinalis Tr. rubrospinalis


"BULBUS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları