Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BULBUS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU. Medulla oblangata şekil ve yapı bakımından Medulla spinalis’e benzemekle birlikte, kendine özgü birçok özellik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BULBUS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU. Medulla oblangata şekil ve yapı bakımından Medulla spinalis’e benzemekle birlikte, kendine özgü birçok özellik."— Sunum transkripti:

1 BULBUS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU

2 Medulla oblangata şekil ve yapı bakımından Medulla spinalis’e benzemekle birlikte, kendine özgü birçok özellik içerir. Bunlardan bazıları; 1-Fissura mediana anterior oblitere olmuştur ve pyramidal yollar çaprazlaşmıştır, 2-Dorsalde Fasciculus gracilis ve cuneatus tuberculum gracilis ve cuneatus’daki çekirdeklerde sonlanır ve bu çekirdeklerden çıkan lifler çaprazlaşarak decussatio lemniscorum medialis ve daha sonra lemniscus medialis’i oluşturur. 3-Spinal sinirler görülmez 4-Cranial sinirler’in gelişmesi, 5-Dördüncü ventrikül’ün gelişmesi, 6-Gri maddenin parçalanması ile formatio reticularis’in oluşmasıdır.

3

4

5

6

7

8 1. kesit: Decussatio pyramidorum 2. kesit: Decussatio lemniscorum 3. kesit: Oliva’nın ortası 4. kesit: Sulcus pontobulbaris

9 BULBUS 1. kesit

10

11

12 Tr. corticospinalis’in %95 lifi burada çaprazlaşır

13 Substantia gelatinosa, Bulbus’ta Nuc.spinalis nervi trigeminalis olarak devam eder

14 BULBUS 2. kesit

15 Bu kesitte görülen yapılar Nuc. gracilis Nuc. cuneatus Decussatio lemniscorum Nuc. spinalis nervi trigemini Lemniscus spinalis Nuc.cuneatus accessorius Nucleus Z Formatio reticularis

16 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum) Nucleus gracilis Nuceus cuneatus Nucleus cuneatus accessorius Fasciculus gracilis Fasciculus cuneatus

17 Bulbus’un dış yapısı arka yüz Tuberculum gracile (içerisinde nucleus gracilis bulunur) (Bu nükleus’a fasciculus gracilis (Goll huzmesi gelir) Tuberculum cuneatum (içerisinde nucleus cuneatus bulunur) (Bu nükleus’a fasciculus cuneatus (Burdach huzmesi gelir) fasciculus cuneatus fasciculus gracilis

18 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum) Nucleus gracilis Fasciculus gracilis (Goll)

19 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum) Nucleus cuneatus Fasciculus cuneatus (Burdach)

20 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum) Nucleus cuneatus accessorius Fasciculus cuneatus (Burdach)

21

22 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum) Decussatio lemniscorum Lemniscus medialis

23

24 Tuberculum cinereum Tuberculum trigeminale (Tuberculum cinereum)

25 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum) nucleus spinalis nervi trigemini Tr. spinalis nervi trigemini

26 Nucleus mesencephalicus Nucleus principalis (pontinus) Nucleus spinalis N. trigeminus, N. facialis, N. glossopharyngeus, N. vagus aracılığı ile gelen ağrı ve ısı duyu impulslarını alır Nucleus motorius Sir Charles BELL (1774-1842)

27

28

29 BULBUS: 2. kesit (Decussatio lemniscorum) Nucleus ambiguus Formatio reticularis

30

31 Bu kesitin biraz üst tarafında olivar kompleks ve yeni nükleuslar görülmeye başlanır

32 (Olivanın alt seviyesi) Nucleus olivarius inferior

33 2. kesit seviyesi oliva’nın alt seviyesi Nucleus gracilis (Olivanın alt seviyesi) olivanın sadece alt kısmına kadar uzanmaktadır. Daha üst seviyelerde bulunmamaktadır

34 2. kesit seviyesi oliva’nın alt seviyesi Nucleus cuneatus (Olivanın alt seviyesi)

35 2. kesit seviyesioliva’nın alt seviyesi Nucleus cuneatus oliva’nın orta seviyesi (3. kesit) Nucleus cuneatus olivanın orta seviyesine kadar uzanmaktadır.

36 Nuc. Z: -Nuc. gracilis’in üst ucu ile Nuc. vestibularis inferior arasında bulunur. -Alt extremite’lerden derin duyu alır ve -eferentlerini fibrea arcuata interna’larla lemniscus medialis’e projekte eder. Nucleus Z Nucleus gracilis

37 Nucleus cuneatus Nucleus cuneatus accessorius Fasciculus gracilis (Goll) Fasciculus cuneatus (Burdach) Decussatio lemniscorum Lemniscus medialis Tri corticospinalis Nucleus arcuatus Nucleus spinalis nervi trigemini Tractus spinalis nervi trigemini Tr. spinocerebellaris posterior Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius Nucleus ambiguus Formatio reticularis Nucleus reticularis lateralis Tr vestibulospinalis Tr. rubrospinalis

38 BULBUS 3. kesit

39 Bu kesitte görülebilen yapılar Nuc.olivaris inferior Nuclei vestibulares Nuclei cochleares N.glossopharyngeus’un sensitif, motor ve parasempatik çekirdekleri N.vagus’un sensitif, motor ve parasempatik çekirdekleri N.accessorius’un motor çekirdeği N.hypoglosus’un motor çekirdeği Nuc.arcuatus

40

41 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius medialis Nucleus olivarius accessorius dorsalis oliva

42 Nucleus olivarius inferior’un medial kısmı aksesuar olivar nükleuslar filogenetik olarak olivar kompleksin en eski parçalarıdır ve çoğunlukla vermis cerebelli’ye projekte olurlar. Nucleus olivarius inferior’un medial kısmından başlayan lifler ise cerebellum korteksinde (neocerebellum) sonlanır. Bu çekirdekler istemli hareketlerimizle ilgilidir

43 inferior olivar kompleksten başlayan lifler pedinculus cerebellaris inferior’dan geçerek karşı taraf cerebellum’unda sonlanan olivocerebellar lifleri oluştururlar. Bu lifler, pedinculus cerebellaris inferior’un büyük bir bölümünü oluştururlar. pedinculus cerebellaris inferior

44 inferior olivar kompleste sonlanan inen yolların kaynaklandığı yerler: Serebral korteks (Tr. corticoolivaris) Nucleus ruber Periakuaduktal gri madde (mesencephalon) medulla spinalis (Tr. spinoolivaris)

45 Serebral korteks Frontal lob Parieatal lob Temporal lob Oksipital lob Tr. corticospinalis Lifler, Tr. corticospinalis’ten geçerek iki nucleus olivarius inferior’da sonlanır

46 Nucleus olivarius accessorius dorsalis Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius medialis Tr. spinoolivaris Tr. spinolivaris ile gelen lifler inferior olivar kompleksin Nucleus olivarius accessorius dorsalis ve Nucleus olivarius accessorius medialis’inde sonlanır

47 Pedinculus cerebellaris superior Nucleus dentatus (Cerebellum)

48 periakuaduktal gri madde Nucleus ruber Tr. tegmentalis centralis Nucleus ruber ve periakuaduktal gri madde’den başlayan ve inferior olivar nükleus’ta sonlanan lifler Tr. tegmentalis centralis adı verilen yolu oluştururlar. Nucleus ruberden başlayan lifler inferior olivar nükleus’un dorsal kısmında, periakuaduktal gri madde’den başlayanlar ise ventral kısımda sonlanırlar.

49

50 Nucleus olivarius inferior, bu nükleus’ta sonlanan yoğun myelinli lifler tarafından çevrelenmiştir. Bu lifler amiculum olivae adını alır. amiculum—küçük palto Tr. tegmentalis centralis (amiculum)

51 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) Sulcus preolivaris Sulcus retroolivaris

52 Sulcus retroolivaris (N. IX, X, XI buradan çıkar) Sulcus preolivaris (N. XII buradan çıkar) Bulbus’un dış yapısı Ön yüz

53 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) Nucleus ambiguus N. XI N. X N. IX

54 olivanın orta seviyesi olivanın üst seviyesi Nucleus ambiguus

55 Somotomotor liflerin kaynağı formatio reticularis içerisinde bulunan Nucleus ambiguus’tur (Nucleus’un üst kısmından kaynaklanır).

56 Nuc. motorius n. vagi -4. ventricul tabanında bulunur. Somatomotor lif içerir. Nucleus ambiguus’un orta bölümüdür Nuc. dorsalis nn. vagi: -Viseromotor ve sekretuar çekirdektir.

57

58

59

60 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) Nucleus salivatorius inferior N. glossopharyngeus’un parasimpatik liflerinin çekirdeğidir (GVE) Bu nucleus ‘dan başlayan parasempatik lifler ganglion oticum aracılığı ile glandula parotidea’ya gider

61

62 gang. supgang. inf N. tympanicus Nucleus salivatorius inferior (parasempatik liflerin kaynağı) canaliculus tympanicus Foramen jugulare Promontorium N. petrosus minor N. mandibularis ganglion oticum N. auriculotemporalis parotis bezi Promontorium Plexus tympanicus Foramen jugulare N. petrosus minor For. ovale Friedrich Arnold [1803–1890] Alman anatomist

63

64

65 Area postrema Obex ‘in rostral ‘inde ve her iki tarafta yer alan oluşumlar Kan – beyin bariyerinin bulunmadığı bölgelerden biridir Emetik bir kemorereseptör Obex Area postrema

66 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) Nuclei tractus solitarii Sinus caroticus’taki kemoreseptörlerden kanın kimyasal içeriği ile ilgili Glomus caroticum’daki baroreseptörlerden ise kan basıncı ile ilgili impulslar gelir Sinus caroticus’taki kemoreseptörlerden gelen impulslar n.glossopharyngeus’un Glomus caroticum ‘daki baroreseptörlerden gelen impulslar n. vagus ve n.glossopharyngeus’ un genel visseral afferent GVA lifleri ile taşınır

67

68 Nucleus dorsalis nervi vagi nucleus tr. solitarius (-)

69 Figure 2-7. Schemaic diagram illustrating the central organization of the negative feedback loops in the autonomic nervous system. Inhibitory input from mechanoreceptors in the heart and aortic and carotid baroreceptors travels via afferent vagal fibers to the nucleus tractus solitarius ( NTS ). Sympathetic outflow is transmitted by efferent nerve fibers to the heart , blood vessels , and adrenal gland via the spinal cord . Cardiac parasympathetic tone originating from the vagal nuclei is modulated by the NTS in an integrated and reciprocal fashion , The resulting autonomic tone is determined by the balance between sympathetic and parasympathetic outf1ow IML- intermediolateral cell column , RFN-retrofacial nucleus . ( Adapted fiom Spyer ; with permission.)

70 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) Nucleus nervi hypoglossi N. XII

71 Lemniscus medialis (gracilis) Lemniscus medialis (cuneatus)

72 Oliva’nın çeşitli seviyelerinde lemniscus medialis’in konumu Lemniscus medialis (gracilis) Lemniscus medialis (cuneatus)

73 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) Tr. corticospinalis Pyramis (Tr. corticospinalis bu kabartıyı oluşturur)

74 Nucleus arcuatus BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) cerebellum Fibrae arcuata externa anteriores Nucleus arcuatus, ponstaki nuclei pontinii’nin bulbustaki karşılığıdır. Buradan başlayan lifler (Fibrae arcuata externa anteriores) pedinculus cerebellaris inferior aracılığı ile cerebellum’a gider

75 BULBUS: 3. kesit (Oliva orta seviyesi) Nucleus vestibularis inferior (Roller) Nucleus vestibularis medialis (Schwalbe) Diğerleri (lateral ve superior) bu seviyenin daha yukarısında (ponsta) bulunduğu için görülmez

76 Vestibular nükleuslar Nucleus vestibularis inferior (Roller) Nucleus vestibularis medialis (Schwalbe) Nucleus vestibularis lateralis (Dieters) Nucleus vestibularis superior (Bechterew)

77 Nucleus vestibularis inferior (Roller) Nucleus cuneatus accessorius seviyesinden N. vestibulococlearis’in giriş seviyesine kadar uzanır

78 Nucleus vestibularis lateralis (Dieters) N. vestibulococlearis’den N. abducens’in motor çekirdeği seviyesine kadar uzanır

79 Nucleus vestibularis medialis (Schwalbe) 4. ventrikülün tabanında, medial ve lateral vestibular nükleusların medialinde bulunur.

80 Nucleus vestibularis superior (Bechterew)

81

82 Nuclei. cochleares: -Pedinculus cerebellaris inferior’un ön yüzünde ve Recessus lateralis’de bulunan iki adet çekirdektir. -Nuc. cochlearis anterior et posterior denilen bu çekirdekler işitme ile ilgilidir.

83

84 BULBUS 4. kesit

85 4. kesit: Ponsun hemen altından geçer. -Nuc. vestibularis superior ve -Pedinculus cerebellaris inferior’un önünde Nuc. cochlearis görülür.

86 Nucleus vestibularis superior (Bechterew)

87

88 PONS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU

89 Pars basilaris Tegmentum

90 Pars basilaris (Ventralis pontis): -Liflerin ve gri cevherin dizilişleri bu kısımda hemen hemen bütün seviyelerde birbirine benzer. Fibrae pontis longitudinales Fibrae pontis transversae ve bu lifler arasındaki Nuclei pontis’lerden oluşmuştur.

91

92

93 Fimbrae pontis longitudinales piramidal yolun lifleridir. -Merkezi kısımda yer alır. Bu lifler bağladıkları merkezlere göre Fibrae corticopontinae, Fibrae corticonucleares ve Fibrae corticospinalis isimlerini alır.

94

95 -Kortikonuklear liflerden bir kısmı pons içinde bulunan kafa çiftlerinin motor çekirdeklerinde sonlanırlar. -Diğerleri ise Tr. corticobulbaris ismi altında Medulla oblongata’ya devam eder. -Nuclei pontis’lerden çıkan aksonlar Fibrae pontis transversae olarak adlandırılır. -Bu lifler birleşerek Brachium pontis’i (Pedinculus cerebellaris medius) oluştururlar.

96 Pedinculus cerebellaris inferior Pedinculus cerebellaris medius Pedinculus cerebellaris superior

97 Pars dorsalis (Tegmentum) pontis: Alt ve üst kısımları yapı bakımından farklılık gösterir. Formatio reticularis’in Pons’a doğru olan uzantısıdır. -Burada V., VI, VII. ve VIII. kranial sinirlerin çekirdekleri, -Formatio reticularis’in bir bölümü, inen ve çıkan lifler bulunur. - Çıkan lifler Medulla oblongata’daki liflerin devamıdır. Pars basilaris Tegmentum

98 Ponsun iç yapısını incelemek için 2 kesit yapılır 1. kesit:Colliculus facialis’ten geçen kesit 2. kesit: N. trigeminus’un ponstaki çekirdeğinden geçen kesit

99 PONS 1. kesit

100 Colliculus facialis (Bu kabartı N. facialis’in lifleri N. abducens’in çekirdeği etrafında dönmesi ile oluşur) Pons’un dış yapısı arka yüz

101 Bu kesitte görülebilen yapılar Nervus abducens’in motor çekirdeği N. facialis’in motor ve parasempatik çekirdekleri N. vestibulocochlearis çekirdekleri bazı gri cevher kümeleri PONS: 1. kesit (Colliculus facialis seviyesi)

102

103

104

105

106

107 Nucleus salivatorius superior

108 GVE Bazı bezlerin parasempatik innervasyonu Gl. lacrimalis Gl. submandibularis Gl. sublingualis Nasopharynx’teki bezler Sert damaktaki bezler N. intermedius’un (Wrisberg) bir bölümünü oluşturur Heinrich August Wrisberg (1753—1758) Alman anatomist

109 Nucleus lacrimalis Nucleus salivatorius superior Nucleus salivatorius superior

110 Nucleus lacrimalis Nucleus salivatorius superior İnsan Nucleus lacrimalis Nucleus salivatorius superior Timsah

111 Nucleus lacrimalis Nucleus salivatorius superior gang. pterygopalatinum gang. submandibulare Glandula submandibulare glandula lacrimalis Glandula sublinguale

112 Centrum ciliosipinale Budge merkezi Nucleus lacrimalis glandula lacrimalis N. petrosus major N. petrosus profundus N. canalis pterygoidei (Vidius siniri) Canalis pterygoidei gang. pterygopalatinum N. maxillarisN. mandibularis N. ophtalmicus gang. gasseri N. auriculotemporalis N. lacrimalis

113

114

115 PONS: 1. kesit (Colliculus facialis seviyesi) Nuc.olivaris superior: -Formatio reticularis içinde pontomedular birleşme yeri hizasında, dış tarafta yeralır.

116

117

118

119 PONS 2. kesit

120 N. trigeminus

121 Nuc. motorius nn trigemini: 4. ventricül döşemesinin dış tarafında ve derindedir. Nuc. pontinus (sensorius principalis) Nn. trigemini: Motor çekirdeğin dış tarafında, bu çekirdek ile pedinculus cerebellaris medius arasında yeralır. Aşağıda Nuc. spinalis nn. trigemini ile devam eder. Nuc. pontinus nn. trigemini lifleri orta çizgi üzerinde Raphe pontis’i oluşturur.

122 Nucleus mesencephalicus Nucleus principalis (pontinus) Nucleus spinalis Nucleus motorius Sir Charles BELL (1774-1842)

123 PONS: 2. kesit (N. trigeminus seviyesi)

124

125

126

127 Locus ceuroleus Dördüncü karıncığın tabanının üst parçasında periventricular gri maddenin yanında bulunur.

128

129

130

131

132

133

134 Bubus ve ponsta devam eden yapılar

135 Fasciculus longitudinalis medialis Orta çizgiye çok yakın olarak yer alır. Kafa çiftlerinin birbirleri ile olan bağlantısını sağlar Beyin sapında göz kaslarını inerve eden çekirdekler arasında ve bu çekirdekler ile vestibular sistem arasında önemli rol oynar.

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169 Formatio reticularis

170 Neuronlar ve traktuslar arasında yerleşen Formatio reticularis, akson ve neuron kitleleri solunum, dolaşım sindirimi kontrol eder.

171 Formatio reticularis Beyin sapının tüm kısımlarında bulunan nuclei reticulares, formatio reticularis adı verilen sistemi oluşturur. Santral sinir sistemi arasında integrasyon sağlar Fonksiyonları Solunum dolaşım gibi otonomik fonksiyonları koordine etmek Kas tonusu ve segmental refleksleri düzenlemek Ağrı duyusunun algılanmasını düzenlemek Endokrin sistemi kontrol etmek Otonom sistemi kontrol etmek Beyni aktif tutarak davranış ve dikkat açısından uyanık olmayı sağlamak

172 Bulbus ‘da bulunan nuclei reticulares Nucleus reticularis lateralis Nucleus reticularis ventalis Nucleus reticularis gigantocellularis Nucleus reticularis parvocellularis Nucleus reticularis paramedianus Nucleus reticularis centralis Nuclei raphes Nucleus raphes obscurus Nucleus raphes pallidus Nucleus raphes magnus Nucleus raphes

173 apnöstik merkez pnömotaksik merkez Ventral respiratuar grup Dorsal respiratuar grup BULBUS PONS

174 apnöstik merkez (Inspiration prolonging center) pnömotaksik merkez (Rate regulating center) Ventral respiratuar grup (interkostal ve abdominal kaslar) Dorsal respiratuar grup (diaphragma) Albert Kölliker (1817-1905)

175

176 Albert Kölliker (1817-1905) pnömotaksik merkez (Kölliker-Fuse nucleus)

177 Edgar von Gierke (1877 - 1945) Alman patolog

178 Nucleus olivarius inferior Nuc. olivarius accessorius med. Nuc. olivarius accessorius post. Fasciculus gracilis (Goll) Fasciculus cuneatus (Burdach) Decussatio lemniscorum Lemniscus medialis Tri corticospinalis Nucleus arcuatus Nucleus spinalis nervi trigemini Tractus spinalis nervi trigemini Tr. spinocerebellaris posterior Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius Nucleus ambiguus Formatio reticularis Nucleus reticularis lateralis Tr vestibulospinalis Tr. rubrospinalis Nucleus gracilis Nucleus cuneatus Nucleus cuneatus accessorius Fasciculus gracilis (Goll) Fasciculus cuneatus (Burdach) Decussatio lemniscorum Lemniscus medialis Tri corticospinalis Nucleus arcuatus Nucleus spinalis nervi trigemini Tractus spinalis nervi trigemini Tr. spinocerebellaris posterior Tr. spinocerebellaris anterior Tr. spinothalamicus Nucleus olivarius inferior Nucleus olivarius accessorius Nucleus ambiguus Formatio reticularis Nucleus reticularis lateralis Tr vestibulospinalis Tr. rubrospinalis


"BULBUS’UN İÇ YAPISI Levent SARIKCIOĞLU. Medulla oblangata şekil ve yapı bakımından Medulla spinalis’e benzemekle birlikte, kendine özgü birçok özellik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları