Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Hareket Terminolojisi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Hareket Terminolojisi"— Sunum transkripti:

1 Hareket Terminolojisi
Yrd. Doç. Dr. İpek EROĞLU KOLAYİŞ

2 Anatomi mikroskobik ve makroskobik olmak üzere iki kısımda incelenir.
Mikroskobik anatomi: Oluşumların ince yapılarını mikroskop ile inceleyen bilim dalıdır. İki kısımda incelenir. Cytologia(Sitoloji): Hücreyi inceleyen bilim dalı Histologia (Histoloji): Dokuları inceleyen bilim dalıdır. Makroskobik Anatomi: İnsan vücudunun çıplak gözle görülebilen oluşumlarını inceleyen bilim dalıdır. ……Spor Anatomisi: Spor eğitimi verilen kurumlarda özellikle hareket sistemini oluşturan yapıların incelenmesine dayanan bir daldır.

3 Anatomi bir tanım bilimidir
Anatomi bir tanım bilimidir. Vücudun bütünününe ve yapıların birbirine olan olan pozisyonlarını belirlemek için tek anlamlı terimler ve tanımlar kullanılır. Bütün bu tanımlar anatomik pozisyona göre yapılır. Anatomik Pozisyon (Duruş); Ayakta dik duran, yüzü karşıya dönük, baş ve gövdesi dik, kolları yanlarda aşağıya sarkık, avuç içi öne bakan, ayakları birleşik ve öne dönük pozisyona anatomik duruş denir

4

5 ÖN EKLER Mono- : Monosinaptik Di- : Digastricus Tri- : Triceps
Para- : Paraumbilikal Meta- : Metakarpal Hyper- : Hiperekstensiyon Anti- : Antitragus Inter- : Intercondylaris Epi- : Epicondylus Hypo- : Hypothalamus

6 İSİMLENDİRME 1- Fonksiyonuna göre Abductor, flexor,, extensor gibi
2- Şekline göre Triangullariis, digastricus gibi 3- Pozisyonuna göre Superficialis,, profundus,, intermedius gibi 4- Bulunduğu bölgeye göre Pectoral,, abdominal, dorsal, ventral gibi 5- Benzerliğine göre Coracoideus, deltoideus,, pisiformis gibi 6- Hacmine göre Magnus, minor, major gibi

7 YER VE DURUM TARİFİNDE KULLANILAN GENEL TERİMLER (anatomia generalis)
anterior (ön) - posterior (arka) ventralis (karın tarafı) - dorsalis (sırt tarafı ile ilgili olan) superior (üst) - inferior (alt) cranialis (ba$ tarafı) - caudalis (kuyruk tarafı ile ilgili olan) rostralis (burun/gaga tarafında olan) Longitudinalis (uzunlamasına olan) Axialis (vücudun uzun ekseni boyunca uzanan/vertikal) dexter (sağ) - sinister (sol) intermedius (iki şey arasında olan)

8 internus (iç) - externus (dış)
superficialis (yüzeyel) - profundus (derin olan) medialis -(içte olan) - lateralis (dışta olan) proximalis (vücut merkezine yakın olan) - distalis (vücut merkezinden uzak olan) radialis (radius ile ilgili olan) - ulnaris (ulna ile ilgili olan) tibialis (tibia ile ilgili olan) - fibularis/peronealis (fibula ile ilgili olan) Palmaris/volaris (avuç içi ile ilgili olan) - dorsalis (el sırtı ile ilgili olan) plantaris (ayak tabanı ile ilgili olan) - dorsalis (ayak sırtı ile ile ilgili olan) centralis (merkezde olan) - periphericus/periferalis (çevrede olan) frontalis (kafanın önünde olan) - occipitalis (kafanın arkasında olan) flexsor (büken/açıyı daraltan) - extensor (geren/açıyı genişleten)

9 Termini Generales: Genel Terimler
Anterior: Ön, önde, ön tarafta bulunan. Apicalis: Uc, tepe ile ilgili olan. Axialis: Eksen ile ilgili olan. Basalis: Taban, kaide ile ilgili olan. Basilaris: Taban, kaide ile ilgili olan. Centralis: Merkezi, merkezde bulunan. Caudalis: Kuyruk tarafında olan. Coronalis: Alna paralel olan planla ilgili olan. Cranialis: Baş tarafında olan. Dexter: Sağ, sağdaki, sağda olan.

10 Distalis: Gövde merkezinden daha uzakta bulunan.
Extensor: Açıcı, gerici. Extemus: Dış tarafta olan; dış tarafla ilgili. Fibularis: Fibula tarafında bulunan; fibula ile ilgili. Flexor: Bükücü, eğici. Frontalis: Alın ile ilgili olan. Horizontalis: Ufki; yatay olan. Inferior: Daha altta, aşağıda olan. Intermedius: İki şeyin arasında, ortasında bulunan. Internus: İç; iç tarafta olan.

11 Lateralis: Dış tarafta olan, dış tarafla ilgili.
Longitudinalis: Uzunlamasına olan. Medialis: İç tarafla ilgili olan. Medianus: Ortada bulunan. Medius: İki şeyin arasında bulunan. Occipitalis: Ardkafa ile ilgili olan. Palmaris: Avuç içi ile ilgili olan. Peripheralis: Çevre ile ilgili olan. Plantaris: Ayak tabanı ile ilgili olan. Posterior: Arkada, geride bulunan. Radialis: Radius ile ilgili olan. Rostralis: 1. Baş tarafında olan; 2. Gagaya benzeyen; gaga şeklinde bir şey ihtiva eden

12 Sagittalis: Ok (ön-arka) istikametinde olan.
Sinister: Sol, sol tarafta olan. Superficialis: Yüzeysel, sathi olan. Superior: Daha üstte, yukarıda olan. TransversaIis: Enine olan. Transversus: Enine, çapraz. Ulnaris: Ulna ile ilgili olan. Ventralis: Karın ile ilgili, karın tarafında olan


"Hareket Terminolojisi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları