Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yrd. Doç. Dr. İpek EROĞLU KOLAYİŞ. Anatomi mikroskobik ve makroskobik olmak üzere iki kısımda incelenir. Mikroskobik anatomi: Oluşumların ince yapılarını.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yrd. Doç. Dr. İpek EROĞLU KOLAYİŞ. Anatomi mikroskobik ve makroskobik olmak üzere iki kısımda incelenir. Mikroskobik anatomi: Oluşumların ince yapılarını."— Sunum transkripti:

1 Yrd. Doç. Dr. İpek EROĞLU KOLAYİŞ

2 Anatomi mikroskobik ve makroskobik olmak üzere iki kısımda incelenir. Mikroskobik anatomi: Oluşumların ince yapılarını mikroskop ile inceleyen bilim dalıdır. İki kısımda incelenir. Cytologia(Sitoloji): Hücreyi inceleyen bilim dalı Histologia (Histoloji): Dokuları inceleyen bilim dalıdır. Makroskobik Anatomi: İnsan vücudunun çıplak gözle görülebilen oluşumlarını inceleyen bilim dalıdır. ……Spor Anatomisi: Spor eğitimi verilen kurumlarda özellikle hareket sistemini oluşturan yapıların incelenmesine dayanan bir daldır.

3 Anatomi bir tanım bilimidir. Vücudun bütünününe ve yapıların birbirine olan olan pozisyonlarını belirlemek için tek anlamlı terimler ve tanımlar kullanılır. Bütün bu tanımlar anatomik pozisyona göre yapılır. Anatomik Pozisyon (Duruş); Ayakta dik duran, yüzü karşıya dönük, baş ve gövdesi dik, kolları yanlarda aşağıya sarkık, avuç içi öne bakan, ayakları birleşik ve öne dönük pozisyona anatomik duruş denir

4

5 Mono- : Monosinaptik Di- : Digastricus Tri- : Triceps Para- : Paraumbilikal Meta- : Metakarpal Hyper- : Hiperekstensiyon Anti- : Antitragus Inter- : Intercondylaris Epi- : Epicondylus Hypo- : Hypothalamus

6 1- Fonksiyonuna göre Abductor, flexor,, extensor gibi 2- Şekline göre Triangullariis, digastricus gibi 3- Pozisyonuna göre Superficialis,, profundus,, intermedius gibi 4- Bulunduğu bölgeye göre Pectoral,, abdominal, dorsal, ventral gibi 5- Benzerliğine göre Coracoideus, deltoideus,, pisiformis gibi 6- Hacmine göre Magnus, minor, major gibi

7 anterior (ön) - posterior (arka) ventralis (karın tarafı) - dorsalis (sırt tarafı ile ilgili olan) superior (üst) - inferior (alt) cranialis (ba$ tarafı) - caudalis (kuyruk tarafı ile ilgili olan) rostralis (burun/gaga tarafında olan) Longitudinalis (uzunlamasına olan) Axialis (vücudun uzun ekseni boyunca uzanan/vertikal) dexter (sağ) - sinister (sol) intermedius (iki şey arasında olan)

8 internus (iç) - externus (dış) superficialis (yüzeyel) - profundus (derin olan) medialis -(içte olan) - lateralis (dışta olan) proximalis (vücut merkezine yakın olan) - distalis (vücut merkezinden uzak olan) radialis (radius ile ilgili olan) - ulnaris (ulna ile ilgili olan) tibialis (tibia ile ilgili olan) - fibularis/peronealis (fibula ile ilgili olan) Palmaris/volaris (avuç içi ile ilgili olan) - dorsalis (el sırtı ile ilgili olan) plantaris (ayak tabanı ile ilgili olan) - dorsalis (ayak sırtı ile ile ilgili olan) centralis (merkezde olan) - periphericus/periferalis (çevrede olan) frontalis (kafanın önünde olan) - occipitalis (kafanın arkasında olan) flexsor (büken/açıyı daraltan) - extensor (geren/açıyı genişleten)

9 Anterior: Ön, önde, ön tarafta bulunan. Apicalis: Uc, tepe ile ilgili olan. Axialis: Eksen ile ilgili olan. Basalis: Taban, kaide ile ilgili olan. Basilaris: Taban, kaide ile ilgili olan. Centralis: Merkezi, merkezde bulunan. Caudalis: Kuyruk tarafında olan. Coronalis: Alna paralel olan planla ilgili olan. Cranialis: Baş tarafında olan. Dexter: Sağ, sağdaki, sağda olan.

10 Distalis: Gövde merkezinden daha uzakta bulunan. Extensor: Açıcı, gerici. Extemus: Dış tarafta olan; dış tarafla ilgili. Fibularis: Fibula tarafında bulunan; fibula ile ilgili. Flexor: Bükücü, eğici. Frontalis: Alın ile ilgili olan. Horizontalis: Ufki; yatay olan. Inferior: Daha altta, aşağıda olan. Intermedius: İki şeyin arasında, ortasında bulunan. Internus: İç; iç tarafta olan.

11 Lateralis: Dış tarafta olan, dış tarafla ilgili. Longitudinalis: Uzunlamasına olan. Medialis: İç tarafla ilgili olan. Medianus: Ortada bulunan. Medius: İki şeyin arasında bulunan. Occipitalis: Ardkafa ile ilgili olan. Palmaris: Avuç içi ile ilgili olan. Peripheralis: Çevre ile ilgili olan. Plantaris: Ayak tabanı ile ilgili olan. Posterior: Arkada, geride bulunan. Radialis: Radius ile ilgili olan. Rostralis: 1. Baş tarafında olan; 2. Gagaya benzeyen; gaga şeklinde bir şey ihtiva eden

12 Sagittalis: Ok (ön-arka) istikametinde olan. Sinister: Sol, sol tarafta olan. Superficialis: Yüzeysel, sathi olan. Superior: Daha üstte, yukarıda olan. TransversaIis: Enine olan. Transversus: Enine, çapraz. Ulnaris: Ulna ile ilgili olan. Ventralis: Karın ile ilgili, karın tarafında olan


"Yrd. Doç. Dr. İpek EROĞLU KOLAYİŞ. Anatomi mikroskobik ve makroskobik olmak üzere iki kısımda incelenir. Mikroskobik anatomi: Oluşumların ince yapılarını." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları