Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLETİŞİM TARİHİ MÖ 8000 – Hesaptaşı (Ortadoğu) MÖ 3300 – İlk yazı (Sümerler) MÖ 3100 – Çiziyazısı (Mezopotamya) MÖ 3000 – Hiyeroglif (Mısır) MÖ 1750 –

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLETİŞİM TARİHİ MÖ 8000 – Hesaptaşı (Ortadoğu) MÖ 3300 – İlk yazı (Sümerler) MÖ 3100 – Çiziyazısı (Mezopotamya) MÖ 3000 – Hiyeroglif (Mısır) MÖ 1750 –"— Sunum transkripti:

1 İLETİŞİM TARİHİ MÖ 8000 – Hesaptaşı (Ortadoğu) MÖ 3300 – İlk yazı (Sümerler) MÖ 3100 – Çiziyazısı (Mezopotamya) MÖ 3000 – Hiyeroglif (Mısır) MÖ 1750 – Hammurabi Kanunları (Babil) MÖ 1700-1000 – İlk alfabeler (Filistin, Fenike) MÖ 730 – Yunan alfabesi MÖ 2. yy – Kâğıdın icadı (Çin) MS 800’ler – İlk baskı teknolojisi (Çin) 12. yy – Kâğıt Avrupa’da 1305 – İlk hareketli basım tekniği (Çin) 1450 – Modern matbaa makinesi (Almanya – Guttenberg) 1792 – İlk uzun mesafeli telgraf hattı 1831 – Elektrikli telgraf 1835 – Morse alfabesi

2 İLETİŞİM TARİHİ 1867 – Daktilo 1876 – Telefon (A.Graham Bell) 1877 – Pikap (T.Edison) 1893 – Kablosuz telgraf 1901 – Radyo (G.Marconi) 1925 – TV sinyali 1946 – ENIAC (bilgisayar) 1947 – Mobil telefon 1958 – Fotokopi makinesi 1962 – İletişim uydusu 1964 – Fiber optik iletişim 1969 – ARPANET (internet ağı) 1976 – Kişisel bilgisayar (PC) 1983 – İnternet 1989 – www (Web 1.0)

3 Kitlesel İletişim Araçları Yazılı İletişim: Gazete, dergi, kitap, telgraf İşitsel-görsel iletişim: Televizyon, radyo, CD, DVD, reklâmlar, fotoğrafçılık, sinema Dijital iletişim: İnternet, cep telefonu, bilgisayar Dijital iletişimde iki düzey: 1)Web 1.0: Programcılar tarafından oluşturulan web sayfaları, uzman içeriği, yüksek kontrol ve hiyerarşik yapı. Bireyler sadece izleyici ve okuyucu durumunda. 2)Web 2.0: Kullanıcılar tarafından oluşturulan web sayfaları, herkesin içeriğe katkısı, düşük kontrol, dinamik ve serbest yapı. Bireyler katılımcı ve paylaşımcı.

4 Kitlesel İletişimin Temel Özellikleri Erişilebilirlik Gizlilik Doğruluk Hacim Hız Menzil Dayanıklılık Haritalanmışlık Bu temel özelliklerin; yazılı iletişim, işitsel-görsel iletişim ve dijital iletişim araçları açısından ele alındığında, dijital iletişimde daha gelişmiş olduğu görülür.

5 Yeni Medya Yeni Medya; dijital, interaktif, bilgisayar tabanlı kitlesel iletişimdir. Yeni medya, geleneksel medyaya göre belli avantajlara sahiptir: Daha çok seçenek bulunur ve seçim yapma şansı artar. Daha çok bilgi bulunur. Yaygın bir etkileşim sağlar. Demokratiktir. Yeni Medya eleştirisi yapanlar bir takım dezavantajların da oluştuğunu ifade ederler: Tercihler yönlendirilmiştir. Bilgiler daha yüzeyseldir ve güvenirliği azalmıştır. Bilgiler, asimetrik olarak dağılmaktadır. İletişim, yüz yüze kurulmadığı için yüzeyseldir.

6 Yeni Medyanın Kullanım Alanları Meta alım-satımı Eğitim Eğlence, oyun Her türden bilgiye ulaşma Araştırma İletişim Bankacılık E-devlet hizmetleri Müzik, TV, film izleme-dinleme Haber alma Metin, fotoğraf, video içeriği yaratma-yükleme-paylaşma Blog oluşturma Cinsel içerikli yazı-görüntü izleme Ulaşım bileti rezerve etme-alma Radyo dinleme

7 Sosyal Medya Sosyal Medya, web 2.0 teknolojisi sayesinde karşılıklı etkileşimi ve paylaşımı esas alan yeni medya sistemidir. Sosyal Medya araçları şunlardır: -Sosyal ağlar (facebook, linkedin) -Bloglar -Mikrobloglar (twitter) -Wikiler (e-sözlük ve e-ansiklopediler) -Podcastler (Apple iTunes) -İçerik toplulukları (youtube, instagram) -Forumlar -Canlı yayınlar -Online oyun siteleri -Online eğitim siteleri -Oylama ve değerlendirme siteleri -Sosyal işaretleme siteleri (digg) -Açık kaynak program grupları (linux) -Kişiler arası iletişim siteleri (skype) -İnteraktif e-ticaret siteleri (e-bay, amazon) -Sanal dünyalar (second life)

8 Tüketim Toplumu Tüketmek; günümüzde tahrip etmek, israf etmek, bitirmek anlamlarını da çağrıştıran bir anlam kazanmıştır. Medya aracılığıyla (özellikle reklâmlar ve yeni medya) yönlendirilen tüketim davranışları özenme, benzeme, rekabet, üstün gelme benzeri güdülerle sürekli körüklenir. Moda, tüketimi belirleyen gelir-geçer beğenileri küresel düzeyde temsil eden bir kültürdür. Bu kültüre popüler kültür denilebilir. Popüler kültür, kitlesel ortalama beğenilerin toplamıdır. Standartlaşmış, küresel ve gösteriş merakını tatmin eden bir kültürdür. Tüketimin bir yönünü yerel, ulusal, dinî vb. alışkanlıklara hitap etmesi oluştururken diğer yönü, sınır ötesi bir aynılaşmadır.

9 Tüketim Toplumu İnsanlar, çalışmadan arta kalan vakitlerini (boş zaman), öncelikle yeni işgününe hazırlanma olarak geçirirler. Arta kalan zamanı da sanatsal, yaratıcı ve keyifli (spor, eğlence dâhil) etkinliklere ayırırlar. Bu etkinliklerin neredeyse tamamı, 21. yüzyılda alınır-satılır metalar şekline dönüşmüştür. Alış-Veriş Merkezleri (AVM’ler) tüm bu etkinleri kapsayan kompleksler olarak inşa edilirler. AVM’ler kentleri ele geçirmiştir. Boş zaman metalaşmıştır. Medya, tüketim toplumunun sürükleyici sektörüdür. Gündelik hayatın programlanması, çalışma ve medya kontrolündedir. İnsanlığın yeni mottosu şu hale gelmiştir: “Tüketiyorum, öyleyse varım.”

10 Tüketim Toplumu Medya, tüketimi ve buna bağlı olarak yaşamı yönlendirirken bir başka önemli işlev daha görür: İktidarların pekişmesini sağlar. Sansür ve oto-sansürün yanı sıra tekelleşen ve devasa boyutlara ulaşan medya sermayesi, kazançlarının sürekliliğini iktidarlarla kurduğu karşılıklı çıkar ilişkisine borçludur. Savaşların bile canlı izlettirildiği günümüzde insanlar, medyanın gücü sayesinde sindirilebilir. Medya; olanı gizleyebilir, küçüğü büyütebilir, büyüğü önemsizleştirebilir, hatta teknik hilelerle olmayanı olmuş gibi yansıtabilir. Kameralarla tüm yaşantısı gözetlenen bir toplum oluşmaktadır. Ama aynı zamanda dijital tekniklerin sanal dünyasında yeni olanaklar da geliştirilmektedir. Yeni medya, iktidarların henüz tam olarak kontrolüne alamadığı bir sahadır.

11 Küreselleşmede Çok Boyutlu Tabakalaşma Sınıflandırılması 1.Ulus-ötesi şirketlerin ve kuruluşların üst düzey yöneticileri, MB yöneticileri, BM, IMF vb. başkanları, devlet başkanları 2.Büyük partilerin başkanları, yüksek bürokratlar, mimarlar, cerrahlar, ünlü bilim insanları, medyatikler vb. 3.Büyükelçiler, valiler, yüksek rütbeli askerler, profesörler 4.Küçük işletmeciler, doktorlar, avukatlar, noterler vb., gazeteciler, pilotlar 5.Bağımsız meslek sahipleri, öğretmenler, subaylar, orta düzey kamu görevlileri 6.Varlıklı yaşlılar 7.Esnaflar, tacirler, nakliyeciler vb. 8.Uzun süreli çalışan yüksek nitelikli işçiler ve memurlar, sağlıkçılar 9.Uzun süreli çalışan tezgâhtarlar, şoförler, askerler 10.Düzensiz çalışan bağımsız işçiler, yarı zamanlı çalışanlar 11.Yoksul işçiler, kaçak göçmenler, güvencesizler (prekarya) 12. Sürekli bir işi olmayan parçalanmış aile bireyleri, uzun süreli işsizler, yardım alanlar, düşük gelirli yaşlılar, çocuk işçiler, göçebeler, dilenciler 13. Tutuklular, çalışma kamplarındakileri, köleler, sokak çocukları, evsizler, sığınmacılar, kaçaklar, akıl hastanesindekiler

12 Oy Verme Davranışına Etki Eden Faktörler Aile Yaş Toplumsal cinsiyet Etnisite, ırk Din Bölge – coğrafya Parti imajları Parti başkanları Parti kadroları, adayları Medya Ait olunan sosyal sınıf Kamuoyu araştırmaları Bilgisizlik Pragmatizm Seçim vaatleri


"İLETİŞİM TARİHİ MÖ 8000 – Hesaptaşı (Ortadoğu) MÖ 3300 – İlk yazı (Sümerler) MÖ 3100 – Çiziyazısı (Mezopotamya) MÖ 3000 – Hiyeroglif (Mısır) MÖ 1750 –" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları