Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ulusların Rekabet Üstünlüğü. Küresel rekabetin öneminin artması ulusların önemini yitirmesine mi sebep oldu? – Ulusal değerler, kültür, ekonomik yapılar,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ulusların Rekabet Üstünlüğü. Küresel rekabetin öneminin artması ulusların önemini yitirmesine mi sebep oldu? – Ulusal değerler, kültür, ekonomik yapılar,"— Sunum transkripti:

1 Ulusların Rekabet Üstünlüğü

2 Küresel rekabetin öneminin artması ulusların önemini yitirmesine mi sebep oldu? – Ulusal değerler, kültür, ekonomik yapılar, kurumlar ve tarihsel farklılıklar… – Her bir ulus ve başarılı olunan belirli sektörler???

3 Ulusal rekabetçilik nedir? Dayanakları nelerdir? – Döviz kuru, faiz oranları ve kamu açıkları gibi değişkenlere dayalı makroekonomik bir olgu ??? – Ucuz ve bol işgücü??? – Doğal kaynakların bolluğu??? – Devlet politikası (hedef tespiti, koruma, ithalat teşviki ve sübvansiyon)??? – Yönetim-işgücü ilişkileri ekseninde yönetim uygulamalarındaki farklılıklar???

4 Tek anlamlı rekabetçilik kavramı: üretkenlik…… – Bir işgücü veya sermaye biriminin ürettiği sonuç. – Ürün kalitesini yükselterek, cazip özellikler ekleyerek, ürün teknolojisini geliştirerek ya da üretim etkinliğini iyileştirerek… Soru: Her şeyde rekabetçi mi olunmalı? Ya da tüm sektörlere ve sektör segmentlerine mi odaklanmalı?

5 Şirketler uluslararası piyasalarda nasıl başarılı olur? – İnovasyon faaliyetleri… – Hem yeni teknoloji hem de yeni iş yapma yolları açısından… – İnovasyon ve sürdürülebilirlik ilişkisi!!!!

6 Neden bazı ülkelerde kurulmuş bazı şirketler sürekli inovasyon yapabiliyorlar? Neden kıyasıya iyileştirme peşinde koşup daha da gelişmiş rekabet üstünlüğü kaynakları arıyorlar? Neden başarının beraberinde getirdiği büyük değişim ve inovasyon engellerini aşabiliyorlar?

7 Cevap: Elmas Modeli

8 Faktör Koşulları: Sahip olunan faktörler bütünü değil, söz konusu ülkenin bu bütünü belirli sektörlerde yaratma, geliştirme ve uygulama oranı. – Faktörün bir sektörün belirli ihtiyaçlarında uzmanlaşmış olması (Yazılım şirketlerine para kaynağı sağlayacak bir risk sermayesi) – Faktörlerdeki kıtlık- yenilik yapma ve gelişme zorunluluğu ( japonya örneği) –

9 Talep koşulları: Yerli alıcıların niteliği… – Bilgili ve talepkar alıcı – standartları karşılama baskısı- gelişme ve yenilik yapma… – Yerel değer ve koşullar – zorlayıcı ihtiyaçlar (japon klima üreticileri) – Değer ihracı!!!! ( fast-food)

10 İlişkili ve destekleyici endüstriler: İtalyan altın ve gümüş mücevherat şirketleri- italyan mücevher yapımı ve değerli metal geri dönüşüm makineleri üreticileri…. Yakın konumlandırılma son derce önemli… İlgili sektörler yeni beceriler ve rekabet yaklaşımlarının kaynağıdır ( isviçre ilaç sektörü ile boyam sektörü arasındaki ilişki)

11 Firma stratejisi, Yapısı ve Rekabet: Şirketlerin yaratılma, örgütlenme, yönetilme biçimlerini ve iç rekabetin doğasını etkiler… İtalya’da küçük ve orta ölçekli şirketler- geniş aile mantığıyla işletme.. Almanya’dkatı bir hiyerarşi ve yüksek deneyim büyük işletmeler… İç rekabetin yoğunluğu …. (farklı etikler!!!)


"Ulusların Rekabet Üstünlüğü. Küresel rekabetin öneminin artması ulusların önemini yitirmesine mi sebep oldu? – Ulusal değerler, kültür, ekonomik yapılar," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları