Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

CUMHURİYET HALK PARTİSİ CHP. 1-SİYASİ PARTİLER SEÇİM SÜREÇLERİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "CUMHURİYET HALK PARTİSİ CHP. 1-SİYASİ PARTİLER SEÇİM SÜREÇLERİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde."— Sunum transkripti:

1 CUMHURİYET HALK PARTİSİ CHP

2

3 1-SİYASİ PARTİLER SEÇİM SÜREÇLERİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 9 Eylül 1923 tarihinde kurulmuştur. Şu ilkelere bağlıdır.

4 CHP 1-Cumhuriyetçilik

5 CHP 2-Milliyetçilik

6 CHP 3-Laiklik

7 CHP 4-Halkçılık

8 CHP 5-Devletçilik

9 CHP 6-Devrimcilik

10 CHP Özgürlük, Emek ve Evrensel dayanışmadan kaynağını alan ‘ İnsan Hakları, Hukukun üstünlüğü, Özgürlük, Eşitlik, Dayanışma, Barışçı ve Adil bir dünya, Emeğin yüceliği Dengeli kalkınma, Doğa ve Çevrenin Korunması, Çoğulcu ve Katılımcı, Demokrasi değerlerine dayanan, Kadın Erkek eşitliğine inanan, Bunları gerçekleştirmeyi hedefleyen, Çağdaş, Demokratik sol bir Siyasal Partidir.

11 CHP Partimizin Genel Başkanı, Parti Kurultayında Üye,Delege sayısının salt çoğunluğu ile Demokratik olarak seçilir.Genel Başkan Disiplin Kurulları hariç bütün Parti Örgütü’nün başıdır.

12 CHP Kurultay CHP’nin en yüksek organıdır.Parti Meclisi Kurultaydan sonra, Parti’nin en yüksek karar organıdır.60 Üyeden oluşur.Partinin en üst Yönetim Organı Merkez Yürütme Kuruludur.17 Kişiden oluşur.Partinin Yönetim çalışmaları yönlendirme ve İletişim ile ilgili iş birliğini sağlar.

13 CHP İl, İlçe Kongreleri 2 yılda bir seçim yaparak görev alırlar.Seçimlerde kural, tek ve ortak liste yani çarşaf liste adayların hepsinin olduğu listedir.Ancak Kongre üyelerinin seçime geçmeden önce onda birinin yazılı önerisi ile blok liste ile seçim yapılmasına karar verilir.

14 CHP TBMM Üyeliği için adayların belirlenmesi yöntemine Parti Meclisi karar verir.Önseçim, Aday yoklaması ve Merkez yoklaması gibi yöntemler uygulanır.Önseçim ile aday belirleme öncelikli yöntemdir.

15 CHP Yerel Yönetimlerde Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis Üyeliği, İl Genel Meclis Üyeliği aday gösterme yöntemi Parti Meclisince belirlenir.

16 2-YEREL YÖNETİMLERDE KARAR SÜREÇLERİNDE KONUMLAR NASILDIR? Yerel Yönetimler insanların yaşamlarını kolaylaştırıcı, Sosyal, Kültürel ve Toplumsal hizmet üreten yerlerdir.Halkın Yerel sorunlarına, Yerleşim sorunlarına, Sosyal sorunlara, Yaşamsal sorunlara çözüm üreten yerel birimler Belediyelerdir.

17 CHP Belediye Sivil Toplum Örgütleri,Kent Konseyleri ve Meslek odaları ile Koordineli çalışarak Yerel sorunları ortak görüşle çözmeyi amaçlar. Partimiz Yerel Yönetimlerin, başarı, Yerel Demokrasinin geliştirilmesi ile sağlanacağından yanadır.

18 CHP Bu anlamda karar verme karar alma sürecinde toplanan bilgiler ışığında sorunların çözümü ya kolektif, ya komite ya da grup kararı ile ortaya çıkmasından yanadır.Bu bağlamda Yerel Yönetimler vatandaşa en yakın olan idari yapılardır.

19 CHP Belediye Başkanı, Belediye Yönetiminin başı ve Yürütme organıdır.Belediye Meclisi ve Belediye Encümeni ise karar organıdır.Meclis Yönetim birimlerinin kararını uygulama, Belediye Mallarını ve Belediye Tüzel kişiliğini temsil eder.

20 CHP Belediye karar süreçleri yasal aşamalardan geçerek işlerlik kazanır. Özellikle Meclis Politik anlamda kritik bir öneme sahiptir. Yerel hizmetlere yönelik alınan kararlar aynı zamanda siyasi partilerin mücadele ettiği Politik bir boyutu da temsil eder.

21 CHP Dayanışma – Çatışma ekseninde gerçekleşen Yerel Siyaset ilişkileri, Belediye kararlarının oluşmasında önemli bir etkendir.Partimiz Yerel anlamda çoğunluk kullanımına değil, Toplumsal düzenin kurulması konusunda uzlaşıdan yanadır.Yerel hizmette çatışma değil uzlaşma kültürünün karar verme sürecinde önemli bir yeri vardır.

22 CHP Belediye birimlerinde, Komisyonlarda seçimlerin Demokratik olarak gizli oylama ile yapılmasından yanadır.Her Meclis üyesi Parti Kültürü olgusu ile düşüncelerini ifade etme hakkına sahiptir.

23 3-SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE YURTAŞLARLA İLİŞKİLERİ Partimiz Emeğin örgütlenmesini ve sendikal yapılanmayı sonuna kadar destekleyen partidir. Temel hak ve Özgürlüklerden çalışanların yararlanmasını savunur. Kırsal ve Kentsel Kooperatifçiliği destekleyen bir programa sahiptir.

24 CHP Partimizin Sosyal refah devleti hedefinde emekli, dul ve yetimlere onurlu bir yaşam, yoksullukla mücadele, aile sigortası projesi ile 10 yıl içinde ihtiyaç sahibi kadın ve çocuklara emekli ve yaşlılara korunmasız kesimlere engellilere sigorta yaptırma hedefi vardır.

25

26 CHP Partimiz, İşsizliği önleyecek, Girişimciye destek olacak kalkınmada üretime yönelik, iş kurmada öncelik tanıyan, yeniliklere, bilimsel çalışmalara destek veren bir anlayış ve programa sahiptir.

27 CHP Sınırlarımızda toprakların mayınlardan temizlenmesi,bu toprakların topraksız ya da az topraklı köylülere tahsis edilerek, Tarım Kooperatifleri bünyesinde organik tarım yapmaları koşuluyla verilmesinden yanadır.

28 CHP Kültür anlamında Partimiz sansüre son verilerek, Telif haklarının korunması, Sahne sanatları ve Görsel sanatların desteklenmesinden yanadır.

29 CHP Temel hedefimiz çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir Türkiye yaratmaktır. Önceliklerimiz; İnsan, demokrasi, insan hakları, güvenlik, yurtta ve dünyada barış, ahlak, hoşgörü, herkes için sağlık, herkese eğitim, yoksullukla mücadele, cinsiyet eşitliği, çevreye duyarlılık, hızlı ve dengeli kalkınma, onurlu çalışma hakkıdır.

30 CHP Etnik kimlik bir şereftir. Etnik kimlikler ülkemizin zenginliğidir. Kimsenin ırkı, kökleri bir diğerinden üstün değildir. Dil, din kimlik üzerinden siyaset yapılmasını partimiz doğru bulmaz. Partimiz Tüm inançların devletten eşit destek görmesinden, cem evlerinin yasal statüye kavuşmasından, diyanetin yeniden yapılandırılmasından yanadır.

31 CHP Partimiz, Engellilere gerekli eğitim ve üretim konusunda çalışma alanlarında istihdam etmeden yanadır.

32 CHP Partimiz Ülkemizde özgürlükçü demokrasinin en önde gelen savunucusudur. Bireyin özgürlüklerinin kısıtlanması, yaşam alanlarının daraltılmasına ve çevre baskısına karşıdır.Bu bağlamda biat kültürüne dayalı değil, insanların, toplumun önünde kendilerini özgürce ifade ettiği örgütlenmesinden yanadır.

33 CHP Katılımcı demokrasi anlayışıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda örgütlü, sivil örgütlenmelerin ülkenin gelişmesinde ve refah düzeyinin yükselmesinde ortak katkı sunacağına inancı tamdır.

34 CHP -Özgür İnsan için…

35 CHP -Sürdürülebilir kalkınma için…

36 CHP -Sosyal adalet ve insan için…

37 CHP -Mutlu toplum, mutlu yurttaş için…

38 CHP Çağdaş yerleşimler ve gelişmiş kent toplumları için…

39 CHP -Adil ve Güvenli bir dünya için…

40 CHP -Barış, Demokrasi ve kalkınma temelli dış politika anlayışına sahip sosyal demokrat bir partidir.

41 4-ÇEVRE POLİTİKASI VE KOTA UYGULAMASI -Partimiz, Çevre ve Barış hakkı, -İnsanlığın ortak mirasına saygı hakkı, -Gelişme ve ilerleme hakkı,

42 CHP -Sağlıklı yiyecek hakkı, -İnsani yardım alma hakkı olarak üçüncü kuşak haklarının yaşama geçirilmesinden yanadır.

43 CHP -Rant için sömürülen bir alan değil, yaşama kalitesini yükselten bir çevre vaat ediyoruz.

44 CHP -Partimiz, İnsanların refah içinde temiz bir çevrede doğal kaynakların sürdürebilir şekilde kullanılması,Doğal alanların kullanılması, İklim değişikliğine yönelik politika ve planların etkin şekilde uygulanmasından yanadır.

45 CHP -Partimiz,Su kaynaklarının korunması,Türkiye’de bölgesel iklim, su koşullarına uygun bitki türlerinin desteklenmesi, tüm sektörlerde enerji verimliliğinin desteklenmesini AB çevre politikalarına göre uyum sağlanmasını hedef olarak görmektedir.

46 CHP -Partimiz,Erozyonla mücadelede, Sivil toplum Kuruluşlarından katkısından yaralanmayı öngörür

47 CHP -Tüm kıyıların kirlilikten kurtulması, Biyo- Çeşitliliğin korunması, sürdürebilir balıkçılığın desteklenmesi, zehirli atıkların taşınması konusunda gerekli önlemlerin her zaman alınmasından yanayız.

48 CHP -Çevre alanında Uluslar arası gelişmelerin izlenmesi, Ulusal iklim değişikliği stratejisinin geliştirilmesi ve etkin şekilde uygulanmasını savunuyoruz.

49 CHP -Küresel ısınmayla mücadele, sera gazı emisyonların kısıtlanması, iklim ve çevre dostu teknolojilerinin kullanılması, NÜKLEER DEĞİL, GÜNEŞ,DALGA, RÜZGAR enerjisi gibi yenilenebilir, enerjilerin kullandırılmasının özendirilmesi programına sahibiz.

50 CHP -Tüm İl, İlçe ve Belde Yönetim organları seçiminde mutlaka %33 cinsiyet kotası %10 Gençlik kotası uygulanır. CHP PARTİ EĞİTMENİ MEZİTLİ BELEDİYE MECLİS ÜYESİ M.AKİF AKTAŞ TARINDAN SUNUM YAPILMIŞTIR. TEŞEKKÜRLER, SAYGILAR


"CUMHURİYET HALK PARTİSİ CHP. 1-SİYASİ PARTİLER SEÇİM SÜREÇLERİNDE KULLANDIKLARI YÖNTEMLER. Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları