Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Nisan, 2016 Mehmet Kürşat ALDEMİR Uzman Sosyal Çalışmacı ET İ K İ LKELER VE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Nisan, 2016 Mehmet Kürşat ALDEMİR Uzman Sosyal Çalışmacı ET İ K İ LKELER VE."— Sunum transkripti:

1 Nisan, 2016 Mehmet Kürşat ALDEMİR Uzman Sosyal Çalışmacı ET İ K İ LKELER VE

2 MEMLEKET İ STER İ M Memleket isterim Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun; Kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun; Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

3 Memleket isterim Ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun; Kış günü herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun; Olursa bir şikâyet ölümden olsun. Cahit Sıtkı TARANCI Cahit Sıtkı TARANCI

4 ET İ K  Kişinin davranışlarına temel oluşturan EVRENSEL ahlak ilkelerinin tümüdür.

5 Tarafsızlık Dürüstlük Saydamlık Hesap verilebilirlik Adalet Eşitlik Kamu yararını gözetme Hediye almama Rüşvet almama

6 NE İ ST İ YORUZ?

7 DED İ KODU-MOBB İ NG

8 İ letişim, belirli bir amaç do ğ rultusunda yapılan; bireyler arası düşünce, duygu ve bilgi alışverişi olarak tanımlanabilir. Bireyleri ilişki içine sokan psiko-sosyal bir süreçtir. İLETİŞİMİN TANIMI

9 İ LET İ Ş İ M B İ Ç İ M İ Sözlü iletişim; insanların ürettikleri bilgileri birbirlerine ileterek "ne söyledikleri "dir. Sözsüz iletişim; insanların birbirlerine söylediklerini "nasıl söyledikleri " dir.

10 DO Ğ RU VE ETK İ L İ İ LET İ Ş İ M İ N TEMEL UNSURLARI Yüz Yüze İ letişim Aktif Dinleme Empati Beden Dili

11 Yüz yüze iletişim Karşılıklı ve göz temasına dayalı iletişimdir

12 Aktif Dinleme Bireyin karşısındakini dinledi ğ ini ve anladı ğ ını, bedensel ve sözel geribildirimlerle yansıttı ğ ı bir karşılıklı iletişim sürecidir.

13 Empati Bir insanın, kendisini karşısındaki insanın yerine koyarak onun duygu ve düşüncelerini do ğ ru olarak anlamasıdır.

14 Beden Dili Beden dili, insanların, göz, beden duruşu, jest, mimik vb. hareketler ile (konuşma işlevi olmadan veya birlikte) iletişim kurmasıdır. “Ya oldu ğ un gibi görün, ya göründü ğ ün gibi ol.” MEVLANA

15 Bir öyküdür yaşam  Yaşlılar, geçmişle gelece ğ i birbirine ba ğ layan köprülerdir.

16 MASLOW’UN İ HT İ YAÇLAR H İ YERARŞ İ S İ

17 Göz teması kurun. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

18 Tebessümle selamlayın. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

19 Yer gösterin. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

20 Tanışın ve rahatlatın. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

21 İlgi gösterin. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

22 Kızmayın, azarlamayın. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

23 Yeterince zaman ayırın. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

24 Tam ve aktif dinleyin. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

25 Empati kurun, anlamaya çalışın. YAŞLILARLA İ LET İ Ş İ M KURALLARI

26 İ Y İ İ NSAN OLMAK

27 KEŞKELER

28

29 Bir yaşlının iste ğ i  Benim yaşlandı ğ ımı düşündü ğ ün gün Sabırlı ol lütfen ve beni anlamaya çalış… Yemek yerken üstümü kirletirsem… üzerimi de ğ iştirecek gücüm yoksa. Lütfen sabırlı ol. Benim sana bir şeyler ö ğ retmek için seninle ilgilendi ğ im zamanları hatırla... Seninle konuşurken, sürekli aynı şeyleri 1000 kere tekrarlıyorsam… sözümü kesme beni dinle. Sen küçükken, uyuyana kadar sana aynı hikayeyi 1000 defa tekrar tekrar okumak zorunda kalıyordum.

30 Bir yaşlının iste ğ i  Banyo yapmak istemedi ğ imde; Beni utandırma yada azarlama… Seni banyoya götürmek için icat etti ğ im küçük yöntemlerimi ve oyunlarımı hatırla… Yeni teknolojiler karşındaki cahilli ğ imi görürsen… bana zaman tanı ve beni yüzünde alaycı bir gülümsemeyle izleme…

31 Bir yaşlının iste ğ i  Bazı zamanlarda unutkan olursam yahut konuşmalarımızda ipin ucunu kaçırırsam…  lütfen hatırlamam için gerekli zamanı bana tanı…  e ğ er hatırlayamazsam, sinirlenme…  çünkü asıl önemli olan benim konuşmam de ğ il, senin yanında olabilmem ve senin beni dinliyor olmandır.

32 Bir yaşlının iste ğ i  Ben sana bir sürü şeyi nasıl yapaca ğ ını gösterdim… İ yi yemek yemeyi, iyi giyinmeyi… yaşamı gö ğ üslemeyi… E ğ er birşey yemek istemezsem, baskı yapma bana. Ne zaman yemem yada yememem gerekti ğ ini ben gayet iyi bilirim.

33 Bir yaşlının iste ğ i  Ve yaşlı bacaklarım yürümeme izin vermedi ğ inde...… bana elini ver… Tıpkı, benim sana ilk adımlarını atarken verdi ğ im gibi.

34 Bir yaşlının iste ğ i  Ve bir gün artık daha fazla yaşamak istemedi ğ imi söyledi ğ imde… ve ölmek istedi ğ imi… kızma… Birgün anlayacaksın… yaşımın;  zevk alma de ğ il artık idareten yaşama yaşı oldu ğ unu anlamaya çalış,

35 Bir yaşlının iste ğ i  Bir gün şunu anlayacaksın: hatalarıma karşın hep senin için iyi olanı gerçekleştirmeye çabaladım ve senin yolunu hazırlamaya çalıştım

36 Bir yaşlının iste ğ i  Senin yanında oldu ğ umda üzgün, kızgın yada güçsüz hissetme kendini. Benim yanımda olmalısın, beni anlamalısın ve bana yardım etmelisin. Yürümeme yardımcı ol… ve yolumu sabır ile, sevgi ile bitirmeme....

37 Bir yaşlının iste ğ i  Benim için yaptıklarını, bir gülümseme ve senin için her zaman taşıdı ğ ım çok derin bir sevgi ile geri ödeyebilirim ancak. Seni çok seviyorum Ve hep sevece ğ im…

38 Sa ğ lıklı ve mutlu bir hayat dileklerimle… kursat.aldemir@aile.gov.tr 0 312 705 70 41 0 505 481 15 27


"Nisan, 2016 Mehmet Kürşat ALDEMİR Uzman Sosyal Çalışmacı ET İ K İ LKELER VE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları