Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

PROTEGE Nasıl kullanılır, Ne işe yarar?. NE ANLATIYORUZ?  Protégé nedir ve neden gereklidir?  Web Protégé nedir?  Ontoloji Geliştirme Süreci  Birlikte.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "PROTEGE Nasıl kullanılır, Ne işe yarar?. NE ANLATIYORUZ?  Protégé nedir ve neden gereklidir?  Web Protégé nedir?  Ontoloji Geliştirme Süreci  Birlikte."— Sunum transkripti:

1 PROTEGE Nasıl kullanılır, Ne işe yarar?

2 NE ANLATIYORUZ?  Protégé nedir ve neden gereklidir?  Web Protégé nedir?  Ontoloji Geliştirme Süreci  Birlikte Çalışılabilir Ontoloji Geliştirme Ortamı  Eksiler ve Artılar  Sonuç

3 PROTÉGÉ NEDİR? Ontoloji geliştirme ortamıdır. Java dilinde yazılmıştır, Apache Jena altyapısını kullanır. 200.000 kayıtlı kullanıcısı vardır Açık kaynak kodludur Çok amaçlı eklentileri bulunmaktadır. Görselleştirme-OWLViz Çıkarsama-Pellet Ontoloji ayıklama ve bütünleştirme Otomatik Java Sınıf Üreticisi

4 KURULUM IÇIN GEREKENLER JRE 1.8.0 ile Protege 4.3 Uyumlu DEĞİLProtege 4.3 ∞Java ile birlikte olan kurulum kullanılıyor. ∞GraphViz indirilebilir.GraphViz £Doğru PATH ayarlamaları yapılmalı

5 ONTOLOJİ GELİŞTİRME SÜRECİ Alan bilgisi  Kapalı bir alan bilgisini diğer alanların kullanımına açmak Uzlaşma  Aynı alan üzerinde birden fazla alan bilgisine sahip uzmanın ortak bir bilgi gösterim ve akışta uzlaşması Doğru ifade etme  Uzlaşılan bilginin paylaşılabilir ve genişletilebilir, başkaları tarafından kullanılabilir bir dil ile gösterimi

6 Varolan Bir Modelin İncelenmesi Food Ontology  300 Örnek  50 Özellik  47 Sınıf DEMO

7 ONTOLOJININ GENEL ÖZELLIKLERI 1.Ontolojiyi Açmak  YEREL bir ontolojiyi açmak  URL üzerinden açmak 2.Ontolojinin Özellikleri  Ontology IRI (International Resource Identifier)  Annotations 3.Başka bir Ontolojiye Referans  Direct Imports  Indirect Imports  View üzerinden seçenekler ile görünüşü değiştirme  Sadece aktif ontolojiyi görüntüleme  Sadece referans ontolojileri görüntüleme  Hibrit görünüm 4.Ontoloji Prefixes  Tanımlı Prefixler  Ontolojinin Prefixleri

8 ONTOLOJIDE BULUNAN KAVRAMLAR 1.SINIFLAR(CLASSES)  Alt ve Üst sınıf hiyerarşisi  Annotations  Ontolojik olarak anlamlı olmayan  Değişmeyen (Demografik) özellikler  Açıklamalar (Descriptions)  Diğer Ontoloji Kavramları ile ilişkilerini tanımlar 2.ÖZELLİKLER (PROPERTIES) 3.Örnekler (Individuals)  Sınıf seçilerek örnekleri listelenir  Açıklamalar (Descriptions)  Hangi sınıflara ait olduğu (types)  Aynı ya da farklı olduğu ÖRNEKLER  Özellik Tanımları (Property Assertions)  Nesne Özellikleri Tanımları  Hangi tür sınıfa ait olduğu belli olan örnekler o sınıfa ait nesne özelliklerini kullanabilir ve diğer kendisini örneklere bağlar.  Veri Özellikleri Tanımları  Hangi tür sınıfa ait olduğu belli olan örnekler o sınıfa ait veri özelliklerini kullanabilir ve değer atar.  Örneğin asla almak istemediği Nesne ve Veri Özellik tanımları Nesne Özellikleri (Object Properties)  Karakteristikler (Characteristics)  Nesne Özelliklerine özellikler eklenir  Açıklamalar (Descriptions) Di ğ er Ontoloji Kavramları ile ili ş kilerini tanımlar Veri Özellikleri (Data Properties) Karakteristikler (Characteristics) Sadece Functional olabilir Açıklamalar (Descriptions) Di ğ er Ontoloji Kavramları ile ili ş kilerini tanımlar Range’de sadece de ğ er alabilir.

9 YENI BIR MODEL GELIŞTIRMEK DEMO Restoran Ontolojisi  Yeni bir proje yaratmak  Uygulamalar  Yeni bir sınıf eklemek  Yeni bir özellik eklemek  Yeni bir örnek eklemek”  Food Ontology içerisindeki özellikler ile bağlamak

10 SONUÇ  Kullanılabilir ve kolay uygulanabilir bir ortam  ECLIPSE benzeri çok farklı eklentilerin bulunduğu bir ortam  Görselleştirme ve diğer ontolojiler ile bütünleştirme  Ontoloji Refactoring imkanı


"PROTEGE Nasıl kullanılır, Ne işe yarar?. NE ANLATIYORUZ?  Protégé nedir ve neden gereklidir?  Web Protégé nedir?  Ontoloji Geliştirme Süreci  Birlikte." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları