Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Tüketici kavramı Ürün çeşitliliği ve bilgisizlik Alış verişte karar verme yetisi Tüketicinin eğitilmesi ihtiyacı Tüketici koruma yolları, Tüketici örgütlerine.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Tüketici kavramı Ürün çeşitliliği ve bilgisizlik Alış verişte karar verme yetisi Tüketicinin eğitilmesi ihtiyacı Tüketici koruma yolları, Tüketici örgütlerine."— Sunum transkripti:

1 Tüketici kavramı Ürün çeşitliliği ve bilgisizlik Alış verişte karar verme yetisi Tüketicinin eğitilmesi ihtiyacı Tüketici koruma yolları, Tüketici örgütlerine üyelik

2 Tüketici; “ ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinmelerini karşılayabilmek için nihai bir mal ve hizmeti satın alıp kullanan ya da kendi kendine üretip kendisi kullanan ve hiçbir mübadeleye sokmayan kişi, kurum ve aile ”

3 SİZİ YASA KORUR ! SİZİ YASA KORUR !

4 Tüketici; etki altında kalabilen, fikir değiştiren, sürekli tatmin arayan, davranışları zor çözümlenebilen bir birey haline gelmiştir.

5 Küreselleşmeyle birlikte;  Bilim ve teknoloji piyasaya/tüketiciye daha önce hiç sunulmayan malları sunmakta, bilinçdışı karar verme yetisini ve sağduyu etkilemektedir. Bu istem tüketiciyi baskı altına alıyor ve istem dışı davranışlara yönlendiriyor. KOMPLEKS PİYASA KARAR VERME YETİSİ

6

7 BİLİÇLİ TÜKETİCİ NEDİR Bir mal veya hizmeti satın alırken temel gereksinimini ön planda tutan, satın alacağı mal ve hizmetlerin kaliteli, güvenli, ucuz ve sağlıklı olması için araştırma yapan, tüketici haklarını bilen ve savunan, reklamların etkisinde kalarak davranış göstermeyen, israf yapmayan kişilerdir

8

9 ÖNERİLERİLERİMİZ A.Çocuklarınızı ve ailenizi bilinçli bir tüketici olarak yetiştiriniz B.Satın aldığınız dayanıklı tüketim malları için Garanti Belgesi almayı ve onaylatmayı unutmayınız C.Satıcıların aldatıcı ve yanıltıcı sözlerine kanmayınız. D.Bir mal satın almışsanız ve sorunlarınız varsa hiç zaman kaybetmeden yasal sürede ilgili hakem heyetine müracaat etmeyi ihmal etmeyiniz.

10

11 Tüketiciyi Güçsüz kılanlar  Dünya markalarının çoğalması,  giderek yaygınlaşan elektronik ticaretin sınır tanımaması,  departmanlı mağazaların artması,  mal ve hizmetlerin çeşitlenmesi,  aldatıcı ve yanıltıcı reklamlar gibi satış tekniklerinin yaygınlaşması ile tüketici piyasadaki mal ve hizmetlerin kalitesini, niteliğini ve niceliğini bilemez duruma gelmiş güçsüz duruma düşmüştür

12

13 KARAR VERMEDE ZORLUKLAR  Artan tüketici ihtiyaçları yaşamı karmaşık bir hale getirmiş,  Yoğun tutundurma çabaları ihtiyaçlar açısından öncelikleri değiştirmiş,  Tüketim kalıpları değişerek tüketimde dengeleri bozmuştur

14 SİZİ YASA KORUR ! SİZİ YASA KORUR !

15 Tüketici Eğitimi ve Korunması Tüketicinin modern tüketim bilgilerini anlamasının gerekliliği ön plana çıkmakta, buna bağlı olarak adil bir rekabet için tüketicinin eğitilmesi ve korunması ihtiyacı da artmaktadır.

16 Ülkemizde Tüketicinin korunması;  Mevzuatın temeli 1982 Anayasasının 172 nci maddesi  1993 yılında Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’nün kurulması  1995 yılında 4077 Sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” un çıkarılması 2013 Yılanda 6502 Sayılı yasa ile Tüketicinin Korunması Hakkındaki kanunun yenilenmesi  Tüketici Mahkemeleri, Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri, Reklam Kurulu, Tüketici Konseyi gibi yeni kurumların göreve başlaması

17 Tüketiciyi korumanın yolları Tüketiciyi tek başına kanunla ve kurumlarla korumak mümkün değildir.  kanunların topluma aktarılması, toplumsal bilincin artırılması, tüketiciye rehberlik etmesi, tüketicilerin örgütlenerek haklarını yüksek sesle talep etmesinin en önemli koşulu kuşkusuz tüketici eğitimi ve örgütlenmesidir.

18 Tüketici örgütleri;  Tüketicilerin haklarını korumak ve geliştirmek,  Tüketici bilincini oluşturmak ve yerleştirmek,  Tüketicinin kendi kendisini koruyabilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak,  Yasal haklarının korunabileceği bir ortamı hazırlamak için kişilerin kendi rızalarıyla bir araya gelerek oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kuruluşlardır.

19 Ülkemizde durum;  örgütlenme bilincinin oldukça zayıf olması  finansal zorluklar  yasal kısıtlamalar nedeniyle, tüm çabalara karşın; yeterince etkili değiller  Tüketici dernek ve vakıflarına üye olmak, tüketici eylemliliklerine katılmak.

20 SİZİ YASA KORUR ! SİZİ YASA KORUR !

21 BUNLAR SİZİKORUMAZ SİZİ KORUMAZ BUNLAR SİZİ K KK KORUMAZ SİZİ YASA KORUR ! KORUR ! SİZİ YASA KORUR !

22 ALO 175 ALO 175


"Tüketici kavramı Ürün çeşitliliği ve bilgisizlik Alış verişte karar verme yetisi Tüketicinin eğitilmesi ihtiyacı Tüketici koruma yolları, Tüketici örgütlerine." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları