Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Genel Akademik Kurulu Mayıs 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Genel Akademik Kurulu Mayıs 2016."— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Genel Akademik Kurulu Mayıs 2016

2  Bir populasyonun boyutu birbirinden ayrı zaman aralıklarında dört faktörün etkisi altında değişir. Populasyon Dışa göç (me) İçe göç (mi) Doğum (b) Ölüm (d) N=N + (b+mi)-(me+d)

3  Bir populasyonun, ideal koşullar altında maksimum büyümesi= BİYOTİK POTANSİYEL = INTRINSIC RATE OF INCREASE r m =Σl x m x e -rx =1

4 Üniversite verimli insan kaybı (l) vb. Verimli insan katılımı (pa) vb. Üretim (p) vb. - çıktı (nç)

5 Hardy-Weinberg Kuralı: 1=p 2 +2pq+q 2 Dominant homozigotResesif homozigot heterozigot AA Aa aa Rastlantısal eşleşme (Panmitik) olmalıdır. (Akademik bir elemeden geçirilmemiş ya da zayıf bir elemeden geçmiş akademisyen) Genlerin yapısını değiştirecek yararlı veya zararlı hiçbir mutasyon görülmemelidir (durağan akademik ortam; bilimsel diyalektikten uzaklaşma; eleştirel ortamın olmaması) Populasyon dışına veya içine göçler olmamalı ve başka komşu bir populasyon ile karışım veya melezleşme olmamalıdır (IKENDİLEŞME) Populasyon yeterince büyük veya sonsuz sayıda bireylerden oluşmalıdır (Üst asimptot değerinin çok üzerinde üretmeyen akademisyen sayısı) Hiçbir özellik için veya hiçbir özelliğe karşı herhangi bir seçilim baskısı olmamalıdır (Akademik başarının ayrıştırılamaması)

6  5 adet alt populasyona ait bir alelin başlangıç frekansları: po = 1, 0.75, 0.50, 0.25, 0 (ideal genetik çeşitlilik) / pozitif (Başlangıç populasyon birey sayısı çok yüksek)  p = (1 + 0.75 + 0.50 + 0.25 + 0)/5 = 0.5 (ortalama) m = 0.10 (Herhangi bir alt populasyonda herhangi bir kuşaktaki bireylerin %10’unun göç ettiğini gösterir.)

7 Alt populasyonlar t (Zaman) Alel Frekansı 0 1 0.75 0.50 0.25 0 10 0.67 0.59 0.50 0.41 0.33 20 0.56 0.53 0.50 0.47 0.44 50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

8 0 10 20 50 t (zaman) Alel Frek. (pt) Homojen topluluk

9 Birinci Kuşak İkinci Kuşak Üçüncü Kuşak Etki Devam eden (25 yıl) Etki

10 Gen Akışının çok yönlü aktive edilmesi: pt = p + (po - p ) (1-m) t T Generasyonunun Alel Frekansı Bütün altpopulasyonlardaki Ortalama Alel Frekansı kuşak Sayısı Altpopulasyondaki Bir Alelin Başlangıç Frekansı Göç Hızı

11 GENETİK SÜRÜKLENME  Normalde büyük populasyonlara sahip organizmalar, sadece küçük sayıda bireylerin hayatta kaldığı dönemlerden (dar boğazlardan) geçebilirler.  Bir kaç kurucu üye tarafından kurulan yeni populasyonlar, ana populasyondan farklı gen frekanslarına sahiptir.

12 YÖNLÜ SEÇİLİM Frekans etki sistem Yönlü seçilim varyansı azaltır.

13 DENGELEYİCİ SEÇİLİM Frekans etki sistem Dengeleyici seçilim varyansı azaltır.

14 DALLANAN SEÇİLİM Frekans etki sistem Dallanan seçilim varyansı artırır.

15 Gen akışı için modeller: çeşitliliği arttırmak ve plastisiteyi güçlendirmek Kıta- Ada Modeli Stepping- Stone Modeli Ada Modeli (Sewall Wright, 1943) Adalar arasında olan göçü gösterir.(Genellikle tüm adalar disperse olan döller açısından eşit olanaklara sahiptir ve bu yüzden göç hızı ya da gen akışı tüm adalar arasında eşit olarak gerçekleştiği düşünülür.) T.R.E. Southwood, P.A. Henderson. Ecological Methods, 3 rd edition, 2006

16 kaynaklar ada modeli D+8Başlangıç kaynağı Dispersiyon YÜKSEK VE GÜÇLÜ ÇEŞİTLİLİK REKABET NİŞ YAPILANMASI YÜKSEK EVRİLME HIZI Campbell Biology 10 th Edition, 2015)

17 t (zaman) Dinamik sistem: Soru: Sistemin girdileri nelerdir? Fragmentler arası ayırımı nasıl yapacağız? (1)Girdilerin belirlenmesi için===== “FEATURE ANALYSIS” (1)Vektörler===Yaş ortalaması, akademik başarı, IF, h-index, diğer ürünler vb.) (1)İYİ ANALİZ (1)FEATURE EXTRACTION (örn: Her disiplinin farklı özellikleri olduğuna göre: sistem içinde bir biyoloğun bulunduğu yer ile bir bilgisayar mühendisinin durduğu yer nedir?) (5) FEATURE SET

18 X y z x x x x o o x o x1 x2 transformasyon o o o o x x x x Vektör (örn: IF) transformasyon

19 X y z x x x x x o o o o Uzaklık metrik N BOYUTLU 3 2 x x x x x o o o o Topluluğa uygulanan vektörlerin oluşturduğu verileri görünebilir hale getirmek gerekmektedir. Bu nedenle : (1)Nitelikleri iyi belirlemek (2)Nitelik setini tüm fragmentleri kapsayacak şekilde yüksek çözünürlükte oluşturmak. (3)TOPLULUĞUN MECVUT DURUMUNU İYİ ANALİZ ETMEK GEREKİR. DISCRIMINANT ANALYSIS

20

21

22

23

24 % 51,27 % 41.71 % 60,25 % 49,50 Anabilim DalıYüksek Lisans (%)Doktora (%) FEN Aktüerya Bilimleri00 Biyoloji19.8349.32 İstatistik18.780 Kimya3972.5 Matematik1954.55 MÜHENDİSLİK Ağaç İşleri End. Müh.00 Bilgisayar Mühendisliği39.540 Çevre Mühendisliği5.2525.5 Elektrik-Elektronik Müh.5.538.5 Endüstri Mühendisliği00 Fizik Mühendisliği2582.8 Geomatik Mühendisliği00 Gıda Mühendisliği2577.27 Jeoloji Mühendisliği7.750 Kimya Mühendisliği24.356 Maden Mühendisliği1072.22 Makine Mühendisliği4.30 Nükleer Enerji Mühendisliği20100 MULTİDİSİPLİNER Biyomühendislik35.4164.3 Nanoteknoloji ve Nanotıp42.6584.21 Temiz Tükenmez Enerjiler00 Adli BilimlerVERİ -

25 50 25 0 75 100 (Aktüerya) (Ağaç işleri ) (Endüstri) ( Geomatik) (Makine) (T.T. Enerjiler) (Çevre) (Biyoloji) (Bilgisayar) (Elek.-Elektron.) (Kimya) (Kimya Mühendisliği) (BiyoMühendislik) (Maden) (jeoloji) (Matematik) (İstatistik) (Fizik) (Gıda) (Nanoteknoloji-Nanotıp) (Nükleer Enerji)

26 YL (en düşük)YL (en yüksek)DR (en düşük)DR (en yüksek) Nanoteknoloji ve Nanotıp % 42.65% 84.21 Makine Müh. % 4.3 Nükleer Enerji%100 YL Tezlerinin yayına dönme oranı % 17.99 DR Tezlerinin yayına dönme oranı % 53.67 Araş. Gör. Mehmet Doğan Aşık’a teşekkür ederim

27 0 10 20 50 t (zaman) Alel Frek. (pt) % 47.56

28 “Bilimsel araştırma, sahiden bilgi edinmeye çalışmak, elde edilen bilgileri sınamak ve sonuçları paylaşmaktır” İfade özgürlüğünün olmadığı, ön yargının ve ideolojilerin hüküm sürdüğü bir ortamda bilimsel araştırmaların yapılamayacağı gerçeğiyle; insanlığın günümüze kadar çaresini bulamadığı bencillik, açgözlülük ve umursamazlık hastalıklarından arındırılmış bir ortamda, sorgulamayla ulaşılmış bulgulara bakarak karar vermek, mantığa ve akla olabildiğince önem vermek, üniversitede, dolayısıyla toplumda sağlıklı bir diyaloğun işlemesi, demokratik bir ortamın olması için çok önemlidir.

29 1. ÖZELLİK ANALİZİ (girdilerin-çıktıların belirlenmesi) 2. Fragmentler arası fark ve benzerliklerin belirlenmesi 3. Vektörlerin belirlenmesi ve yenilerinin tespiti 4. ÖZELLİK EKSTRASYONU 5. Gerekiyorsa yeni ÖZELLİK SETİ hazırlanması (1) (Aralık 2016 basamak 1) (Aralık 2017 basamak 2)

30 1. HÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (Haziran 2016) 2. Yönetmeliğin personele tanıtılması (31 Mayıs 2016) 3. Turnitin Bürosu ( Temmuz 2016) 4. Enstitü Bilim Kurulu (Kasım 2016) 5. Yeni tez yazım kılavuzu ( en kısa zaman) 6. WEB sayfası güncellemesi ( Aralık 2016) 7. Dijital sisteme geçilmesi ( Haziran 2017) 8. Elektronik odanın hazırlanması (Aralık 2016) 9. Anabilim dalları arasında YL/DR tezlerine yönelik işbirliği ( Mayıs 2017) (2)

31 MEMED DUMANMÜDÜR YARDIMCISI HALİL MURAT AYDINMÜDÜR YARDIMCISI HALİL VURALYÖNETİM KURULU ÜYESİ KADİR DİRİKYÖNETİM KURULU ÜYESİ BİRSEN SAKA TANATARYÖNETİM KURULU ÜYESİ ERCİVAN CANENSTİTÜ SEKRETERİ MERAL AKGÜNLÜŞEF EMİNE DEMET MECİTİSTATİSTİKÇİ ŞENGÜL SARIÇAMBİLGİSAYAR İŞLETMENİ MUSTAFA YENİAYBİLGİSAYAR İŞLETMENİ TEMEL ÖZDEMİRBİLGİSAYAR İŞLETMENİ AYŞE DOVANBİLGİSAYAR İŞLETMENİ NERMİN YAŞARBİLGİSAYAR İŞLETMENİ DİLEK AYBEKBİLGİSAYAR İŞLETMENİ SÜREYYA ŞENBİLGİSAYAR İŞLETMENİ ŞENAY DOĞRULBİLGİSAYAR İŞLETMENİ MÜNEVVER YENİÇELİKBİLGİSAYAR İŞLETMENİ SEVİM EŞMEMUR NURİ ERDEMMEMUR ÖZNUR KARADEDEMEMUR AHMET MUHAMMET CANBAZMEMUR MERVE AYVALIOĞLUMEMUR HÜSEYİN SÖNMEZYARDIMCI HİZMETLİ EMİNE ERGÜNYARDIMCI HİZMETLİ

32


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Genel Akademik Kurulu Mayıs 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları