Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UpToDate Anywhere Türkiye Pilot Projesi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UpToDate Anywhere Türkiye Pilot Projesi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan."— Sunum transkripti:

1 UpToDate Anywhere Türkiye Pilot Projesi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi

2 1.Ramsey PG, et al. Changes over time in the knowledge base of practicing internists, JAMA. 1991; 266,1103-110 2.Choudhry NK, et al. Systematic review: the relationship between clinical experience and quality of health care. Ann Intern Med. 2005; 142:260 3.McDonald, et al. Factors associated with medical knowledge acquisition during internal medicine residency. J Gen Intern Med. 2007; 22:962-968. Hekimlikte e-bilgi kaynağı neden gerekli? HEKİMLERİN MESLEKİ BİLGİ DAĞARCIĞI YILLAR İÇİNDE AZALIR 1 HEKİMLERİN PERFORMANSI YILLAR İÇİNDE AZALIR 2 Kardiyologlar Gastroenterologlar Dahiliyeciler Board Skorları İlk Belgelendirme Yılı 1966-2004 yılları arasında yapılan 60 çalışmayı kapsayan meta-analizde, meslekte geçen sürenin klinik performansı düşürdüğü bulunmuştur. ELEKTRONİK VERİ TABANLARI MESLEKİ BİLGİYİ VE KULLANIMINI ARTTIRIR 3 Günde 20 dakika UpToDate kullanımı İhtisasta 1 yıla eşit

3 Geleneksel kaynaklar hekimlerin bilgi gereksinimlerini karşılamakta yetersizdir Covell DG, et al. Information needs in office practice: Are they being met? Annals of Internal Medicine 1985; 103: 596-599 0.57 (0.38-0.77) Hasta başına soru sayısı %51 (%36-66) Araştırılan soru sayısı %78 (%67-%88) Bulunan yanıt sayısı 60% Yanıtsız kalan soru sayısı Her üç hastadan birinin tanı ve tedavisine yönelik klinik bir soru yanıtsız kalmaktadır

4 Tüm klinik soruların cevaplandırılması her gün 5 - 8 hastada hekimin tedavi kararını değiştirebilmektedir

5 E-bilgi kaynağı olarak UpToDate Ülke sayısı: 180 Kurumsal abone sayısı: 32.000 Toplam kullanıcı sayısı: 1.1 milyon Yıllık görüntülenme: 321 milyon Dünya genelinde 6.300 yazar, editör ve hakem tarafından gözden geçirilmiş ve doğrulanmış 9.700 ’den fazla kanıta dayalı, derecelendirilmiş öneri içerir Son bir aydaki önemli klinik gelişmeleri içeren What’s New ve Practice Changing UpDates bölümleriyle rutin klinik uygulamaları değiştirebilecek öneri ve güncellemeler sağlar 22 uzmanlık alanında klinik konular Hasta bilgilendirme konusu grafik medikal hesaplayıcı İlaç bilgisi

6 UpToDate’e katkıda bulunan Türk yazar ve editörler  Hasan Yazıcı- Romatology, Professor of Medicine,Cerrahpasa Medical Faculty, University of Istanbul  Serkan Deveci, Associate Professor of Urology, Medical School of Acibadem University  Mehmet Sever, Professor of Medicine Istanbul School of Medicine  Murat Sönmezer, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara University School of Medicine  Çağrı G Beşirli, Assistant Professor of Ophthalmology and Visual Sciences -University of Michigan  Doruk Erkan, Associate Professor of Medicine, Weill Medical College of Cornell University  Duygu Selcen-Associate Professor of Neurology, Mayo Clinic,Rochester  Meral Günay-Aygun, Assistant Professor of Pediatrics, Johns Hopkins University School of Medicine  Anıl B Nagar, MD- Yale University School of Medicine  Esen K Akpek,The Bendann Family Professor of Ophthalmology and Rheumatology Director  Fatma Dedeoğlu, Assistant Professor of Pediatrics, Harvard Medical School  Gülbü Uzel, Clinical Investigator, National Institute of Allergy and Infectious Diseases, National Institutes of Health  Nevin W Wilson,, Professor and Chairman of Pediatrics,University of Nevada School of Medicine  Yusuf Yazıcı, Assistant Professor of Medicine,New York University School of Medicine  Leman Yel, Associate Professor Emeritus of Clinical Medicine, University of California  Selim M Arcasoy, Associate Professor of Clinical Medicine, Columbia University School of Medicine,  M Fatih Okçu, Professor of Pediatrics,Baylor College of Medicine  Abdullah Kutlar, Professor of Medicine, Medical College of Georgia  Ferdane Kutlar, Professor of Medicine, Medical College of Georgia  Gülçin A Ergun,Associate Professor of Medicine, Baylor College of Medicine  Cem Akın, Associate Professor of Medicine, Harvard Medical School  Fatma Dedeoğlu, Assistant Professor of Pediatrics, Harvard Medical School  Hakan Ay, Assistant Professor of Radiology, Harvard Medical School  Oktay Kutluk, Professor of Obstetrics and Gynecology, New York Medical College  Aydın Arıcı, Professor of Obstetrics, Gynecology & Reproductive Sciences, Yale University School of Medicine  Emre Seli, Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, Yale University School of Medicine  Ayşe P Gürses Assistant Professor, Department of Anesthesiology, The Johns Hopkins School of Medicine  Tülin Özcan, Associate Professor of Obstetrics and Gynecology, University of Rochester  Abdullah Kutlar, Professor of Medicine, Medical College of Georgia,  Murat Sönmezer, Professor, Department of Obstetrics and Gynecology

7 Tanı ve tedavi desteğinde UpToDate Klinisyen geri dönüşleri (ABD) ETKİ HIZ Daha uygun tanısal testin seçimi Hasta tedavi kalitesinde artış Daha etkin hasta yönetimi Hataların önlenmesi %96%95 %92 %87 Kullanım kolaylığıZaman kazancı %91%89 UpToDate Doğru Zaman Doğru Rehberlik Doğru Karar Değer Temelli Tıp 65 sn

8 Tanı ve tedavi desteğinde UpToDate Harvard Üniversitesi saha çalışması (3222 hastane, üç yıl) Isaac T, et al. Use of UpToDate and outcomes in US hospitals. J Hosp Med. 2012; 7: 85-90 Mortalite oranlarında azalma (3 yıl) HQA parametrelerinde iyileşme Yatış sürelerinde azalma -11.500 ölüm / 3 yıl -372.000 gün / yıl  Akut miyokard enfarktüsü  Konjestif kalp yetmezliği  Pnömoni  Cerrahi enfeksiyon

9 Bonis PA. Association of a clinical knowledge support system with improved patient safety, reduced complications and shorter length of stay among Medicare beneficiaries in acute care hospitals in the United States. Int J Med Inform. 2008; 77: 745-753. Yıllık Taburculuk Sayısı Önlenen Ters Sonuç Sayısı 40 hit/hafta 380 hit/hafta 150 hit/hafta 1600 hit/hafta ETKİ

10 Eğitim kaynağı olarak UpToDate 1.Edson RS, et al. A multi-institutional survey of internal medicine residents’ learning habits. Med Teach. 2010;32:773-775. 2.Schilling LM, et al. Residents’ patient-specific clinical question opportunities for evidence- based learning. Acad Med. 200580:51-56. Asistanlar UpToDate ’in uzmanlık eğitimindeki etkisini kabul etmektedir %95 En etkin öğrenim kaynağı 1 %90 Klinik soruları yanıtlamada ilk seçenek 1 %78 Yanıtların ‘i hasta tedavisini değiştirmektedir 2

11 Marshall JG, et al. The value of library and information services in patient care: Results of a multi-site study. Journal of the Medical Library Association. 2013; 101:39-46 Tıbbi Bilgi Kaynaklarına Başvuru Oranları

12 UpToDate klinik karar destek sistemi Türkiye’de 125’den fazla kurum tarafından kullanılmaktadır Ülkemizde UpToDate

13 Anadolu Kuzey KHB (İAKB)  Sağlık Bakanlığı hastaneleri 89 kamu hastaneler birliği (KHB) şeklinde teşkilatlanmıştır  İAKB  4 genel eğitim hastanesi  3 devlet hastanesi  4 yan dal hastanesi  5 ADSM  1 diş hastanesi  3.525 yatak  9.206.710 poliklinik/yıl  238.611 operasyon/yıl  1732 uzman hekim  1084 uzmanlık öğrencisi

14 İAKB: Farklılaşma Bilgi sistemlerinde öncü İAKB’de geliştirilen ve kullanılan sistemler E-Nabız sistemine öncülük etmiştir Stratejik pozisyonlanma Hastalarımıza daha fazla değer yaratmalı veya eşdeğer hizmeti daha düşük maliyetle üretebilmeli, ya da her ikisini de birlikte gerçekleştirmeliyiz Bizler, İAKB’de veriyi ve bilgi sistemlerimizi en değerli stratejik varlıklarımız olarak kabul ederiz

15 İAKB’de temel hedeflerimiz  Maliyetleri düşürmek  Erişimi arttırmak  Uzak bölgelere erişim  Uzman eksikliğiyle başa çıkma  Tanı ve tedavi kalitesini ve güvenliğini arttırmak  Değer temelli tıp Hastanelerimizin kalite dönüşümüne katkıda bulunacak nitelikli eğitim çözümlerini sunmak Amaç Sağlık çalışanlarımızın özerkliğini bireysel düzeyden profesyonel düzeye kaydırmak Temel çıktı Sağlık çalışanlarının zaman ve mekan kısıtlaması olmaksızın erişilebilecekleri elektronik karar destek sistemleri kurmak Kapsam

16 UpToDate Anywhere FSM EAH Pilot Projesi: Kapsam HIS erişimiyle klinik iş akışına entegrasyon İnternet bağlantılı herhangi bir cihazdan erişim Kurumsal mobilite stratejisi Akıllı cihaz optimizasyonu CME (TTB) kredilendirmesi Kurum içi (uzaktan) Kurum dışı (remote) Kurumsal/bireysel kullanım raporları

17 FSM EAH Pilot Projesi: Kullanım UpToDate Anywhere pilot projesi sonrası kullanım oranları bir ayda %700 artış göstermiştir

18 FSM EAH Pilot Projesi: Erişim Kullanımın %25’i HIS içinden gerçekleşmiştir Kullanımın %55’i akıllı cihazlar yoluyla gerçekleşmiştir

19

20  Entegre HIS erişimi 06.11.2014  Duyurular 06-11.11.2014  Genel Eğitim (47 hekim) 12.11.2014  Bölüm Eğitimleri (95 hekim) 14.11.2014: Pediyatri (6 kişi) 19.11.2014: Dahiliye (19 kişi) 19.11.2014: Kadın Doğum (8 kişi) 20.11.2014: Anestezi (12 kişi) 01.12.2014: Üroloji (7 kişi) 02.12.2014: Patoloji (6 kişi) 03.12.2014: Dermatoloji (2 kişi) 03.12.2014: Nöroloji (5 kişi) 04.12.2014: Acil Tıp (25 kişi) 16.12.2014: Enfeksiyon Hastalıkları (5 kişi)  Kayıt Günü Etkinliği (26 hekim) 10-11.12.2014 FSM EAH Pilot Projesi: Kullanıcı Eğitimi Meridian Health, New Jersey, ABD UpToDate Uygulaması

21 FSM EAH Pilot Projesi: Bir Adım Sonrası CME - STE Kredilendirmesi  UpToDate, Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME) tarafından “AMA PRA Category 1 Credit” ile kredilendirilmektedir  “AMA PRA Category 1 Credit” için üst sınır bulunmamaktadır  ACCME kredilendirmesi, Türk Tabipleri Birliği (TTB) tarafından onaylanmaktadır AMA PRA = TTB STE

22  ProVation Order Sets  Pharmacy One Source Sentri7  UpToDate and Lexicomp  ProVation Medical  OvidMD  LabCorp  VisualDx FSM EAH Pilot Projesi: Gelecek UpToDate CDS Entegrasyon Ortakları

23 Teşekkür ederim… hakki.karakas@iakb.gov.tr


"UpToDate Anywhere Türkiye Pilot Projesi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları