Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye’nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye’nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi"— Sunum transkripti:

1 Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye’nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi ndedeoglu@sakarya.edu.tr *TIMSS-Trends in International Mathematics and Science Study (Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması)

2 TIMSS … Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın bir projesi (70 üye ülke) Öğrencilerin matematik ve fen alanlarında kazandıkları bilgi ve becerilerin değerlendirilmesine yönelik bir tarama araştırması Dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışması Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

3 TIMSS … Öğrenci başarılarındaki eğilimleri izlemekte ve ulusal eğitim sistemleri arasındaki farklılıkları belirlemektedir Amaç dünya çapında matematik ve fen öğretiminin gelişmesine yardımcı olmaktır Katılımcı ülkelere aşağıdaki soruların cevaplarını bulmasına yardımcı olur: ▫ Öğrencilerimizin matematik ve fende durumu nedir? ▫ Zaman içinde bu durum iyileşiyor mu? ▫ Durumumuzu nasıl geliştirebiliriz? ▫ Diğer ülkelere göre durumumuz nasıl? ▫ Diğer ülkeler başarının arttırılması konusunda ne yapıyor? Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

4 Kapsam ve örneklem Matematik ve fen bilimleri alanlarında başarı testleri (çoktan seçmeli ve açık uçlu sorular ) Öğrenci başarısını etkileyen eğitimsel ve sosyal ortamlar hakkında bilgi toplayan anketler Örgün eğitime kayıtlı tesadüfî (seçkisiz) olarak seçilen okulların 4. ve 8.sınıf öğrencileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

5 TIMSS'te uygulanan anketler Okul Anketi ▫ okul kayıtları ve öğretmen kadrosu, matematik ve fen öğretimini destekleyen mevcut kaynaklar, okulun amaçları ve yöneticilik rolü, öğretime ayrılan süre, okul-aile işbirliği, okul iklimi ve kültürü Öğretmen Anketi (Matematik, Fen ve Teknoloji, Sınıf Öğretmeni) ▫ öğretmenlerin kişisel bilgileri, mesleki deneyimleri, derse yönelik tutumları, pedagojik bilgileri, okuttukları ders saati, matematik veya fen öğretimi ile ilgili kaynaklar, matematik veya fen derslerinin içeriği, matematik veya fen öğretimine yönelik görüşleri Öğrenci Anketi ▫ öğrencilerin ev ve okul yaşantılarına, kendileri ile ilgili algılarına, matematik ve fen derslerine yönelik tutumlarına, ev ödevi ve okul dışı etkinliklerine, bilgisayar kullanımlarına, evde sahip oldukları eğitimle ilgili araç ve kaynaklar ile kişisel bilgilerine yönelik sorular Ev Anketi (Erken Öğrenme Anketi - 4.sınıflar için) ▫ öğrencilerin okuma yazma ve aritmetik öğrenmelerini destekleyen ev kaynakları, erken çocukluk dönemindeki okuma yazma, aritmetik ve fen alanındaki etkinlikleri, velinin okuma becerisi ve matematiğe yönelik tutumu, ayrıca velinin eğitim durumu ve mesleği Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

6 TIMSS 2011 4. Sınıf Uluslararası Matematik Yeterlik Düzeylerinin Tanımı Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

7 TIMSS döngüleri ve Türkiye’nin katılımı 4 yılda bir 4. ve 8. sınıf düzeyindeki öğrencilere uygulanır. 2015 de her iki düzeyde katılım olmuştur. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

8 TIMSS 1999, 2007 ve 2011’de Türkiye’nin 8. Sınıf Matematik Başarısı Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

9 TIMSS 2011 Katılımcı ülkeler Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

10 TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Öğrenme Alanlarına Göre Soruların Dağılımı Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

11 TIMSS 2011-Türkiye 257 okul 7479 öğrenci Türkiye’de öğrenim gören öğrencilerin (1.244.497) yaklaşık %0,6’sı Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

12 En başarılı ilk beş ülke Uzakdoğu ülkeleridir

13 Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

14 TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Yeterlik Düzeylerine Göre Türkiye’nin Konumu Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

15 TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Konu Alanlarının Doğru Cevaplanma Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Konumu Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

16 TIMSS 2011 4. Sınıf Bilişsel Düzeylerdeki Doğru Cevaplama Yüzdelerine Göre Türkiye’nin Konumu Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

17

18 TIMSS 2011 4. Sınıf Matematik Başarı Testi Maddeleri Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

19

20

21

22

23

24

25 Bazı Anket Sonuçları Öğrencilerimiz matematik özgüvenleri açısından 50 ülke arasında 37. sırada olup, Almanya, Finlandiya, Güney Kore, Hong Kong, İtalya ve Japonya’nın öğrencileri öğrencilerimizden daha az matematik özgüvenine sahiptir. Ancak söz konusu matematik özgüveni düşük öğrencilere sahip bu ülkelerin matematik başarısı daha yüksektir. Kazakistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Katar gibi ülkeler ise özgüven açısından üst sıralarda olmasına rağmen başarıları düşüktür Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

26 Matematik öğrenmeyi seven öğrencilerin oranları incelendiğinde Türkiye dünyada ikinci sırada yer almaktadır. Japonya, Güney Kore, Finlandiya ve Danimarka gibi ülkeler ise son sıralarda yer almaktadır. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

27 Matematik öğrenimine harcanan zaman açısından Türkiye 4. sınıflarda sondan 5. iken Çin-Tayvan, Güney Kore, Danimarka ve Finlandiya gibi ülkelerle benzer durumdadır. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

28 PISA 2012-Anketlerden kesitler ( http://www.tedmem.org/yayin/turkiye-egitim-atlasi-2014-2015 ) http://www.tedmem.org/yayin/turkiye-egitim-atlasi-2014-2015 Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

29

30

31 Bazı Değerlendirme Notları Üst düzey bilişsel yeterliklerin kazanılmasına yönelik müfredat programlarının ve öğretim ortamlarının oluşturulmasının öğrenci başarısını destekleyeceği düşünülmektedir. Sonuçlar okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması gereğini bir kez daha ortaya koymakta ve desteklemektedir. Okulların güvenli ve kurallı olma derecesi arttıkça öğrencilerin matematik başarı ortalamaları da artma eğilimi göstermektedir. Bilgisayar kullanan öğrencilerin ortalamaları ile bilgisayar kullanmayan öğrencilerin ortalamaları arasındaki 45 puanlık fark, matematik öğretiminde bilgisayar kullanmanın önemine dikkat çekmektedir. Matematik başarısının en önemli belirleyicisi sosyo-ekonomik durumdur. Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi

32 Kaynaklar http://timss.meb.gov.tr/ TIMSS 2011 Ulusal Matematik ve Fen Raporu: 4. Sınıflar. http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-4-Sinif.pdf http://timss.meb.gov.tr/wp-content/uploads/TIMSS-2011-4-Sinif.pdf TIMSS 2011 Ulusal Ön Değerlendirme Raporu. http://www.egitim.ogu.edu.tr/files/TIMSS_2011_1.pdf http://www.egitim.ogu.edu.tr/files/TIMSS_2011_1.pdf Türkiye’de Matematik ve Fen Bilimleri Alanlarında Öğrenci Performansı ve Başarının Belirleyicileri: TIMSS 2011 Analizi. http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG%20- TIMSS%202011%20Analiz%20Raporu-03.09.2013.pdf http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG%20- TIMSS%202011%20Analiz%20Raporu-03.09.2013.pdf Yrd. Doç. Dr. Nuray Çalışkan Dedeoğlu Matematik Öğretimi


"Matematik Başarısında Dünya Ülkeleri İçerisinde Türkiye’nin Konumu: TIMSS * Verileri Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları