Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Maryo KOHEN.  Klorokin 1934  Hidroksiklorokin 1946 Daha az toksik  İlk başta sıtmanın tedavi ve profilaksisinde kullanılmış daha sonra RA, SLE.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Maryo KOHEN.  Klorokin 1934  Hidroksiklorokin 1946 Daha az toksik  İlk başta sıtmanın tedavi ve profilaksisinde kullanılmış daha sonra RA, SLE."— Sunum transkripti:

1 Dr. Maryo KOHEN

2  Klorokin 1934  Hidroksiklorokin 1946 Daha az toksik  İlk başta sıtmanın tedavi ve profilaksisinde kullanılmış daha sonra RA, SLE ve diğer benzeri hastalıkların tedavisinde kullanılmaya başlanmış.  Melanine afinitesinden dolayı retina, iris, silier cisimde birikirler.

3 Oküler Toksisite Keratopa ti Korneal stromada ve epitelde deposit Görmeyi etkilemez ama korneal hassasiyette halo ve fotofobi Silier Cisim Değişiklikleri Akamodasyon problemleri Retinopati

4  Hobbs et al 1959  Pigmenter retinopati:  9 aylık tedavi sonucunuda eşik üstü beyaz stimulus modunda çekilen görme alanında kalıcı parasantral veya santral skotomlar oluşması  2 değişik görme alanı testinde bilateral tekrarlanabilen görme alanı defektlerinin oluşması

5  Erken evrelerde, parasantral retinada oluşan fonksiyonel kayıp retina pigment değişikliklerinden önce oluşur.  Toksisite ilerledikçe klasik annüller makülopati oluşur.  İleri hasar; arteriollerde daralma, optik diskin beyazlaması ve periferde granüler görünüm  Semptomlar: Görme keskinliğinde azalma, renk görmede bozulma, fotofobi, metamorfopsi, okumada zorluk Bull’s eye makülopatisi: Küçük bir foveal adanın korunduğu santral makuladaki retina pigment epitel depigmentasyonu

6

7  Toksisite mekanizması bilinmiyor;  Retina pigment epitelinin fagositik fonksiyonunu bozuyor.  Melanine bağlanıp yüksek konsantrasyonlarda birikmesi  İnsidans: Hydoroksiklorokinin daha sık kullanılmaya başlamasıyla %0-4 arasında bildirilmekte

8  Risk Faktörleri:  Önceki retinal hastalık, böbrek veya karaciğer hastalığı, günlük ve kümülative doz ve tedavinin süresi  6.5mg/kg/gün ve 5 sene

9  American Academy for Ophthalmology Preferred Practice Patterns:  Her ilacı ilk defa kullanmaya başlayan hastaya temel bir muayene ve risk durumunun belirlenmesi önerilmekte:  Eksiksiz muayene; görme keskinliği, korneal ve dilate fundus muayenesi  Amsler grid, 10-2 veya makula eşik testi kullanılarak temel görme alanı değerlendirilmesi  İstenirse renkli görme, fundus fotoğrafı, FFA ve mfERG

10  Düşük risk hastaların 5 sene boyunca bir daha takibine gerek yok  Yüksek risk hastalar ise;  6.5mg/kg/gün ve 5 yıldan uzun süre  60 yaş  Obezite, renal ve/veya hepatik hastalık, ek retina bozukluğu Her sene kontrol edilmeli

11  İlacı kesmek dışında başka bir tedavi alternatifi yok  Romatoloji veya dahiliye ile beraber alternatif ilaçlar düşünülmeli  Şüpheli durumlarda 3 ayda bir kontrol  Erken ve kesin toksisite (bilateral makular skotom, RPE değişiklikleri) çok az da olsa düzelme şansı olduğundan ilaç hemen kesilmeli

12  Görme alanı: Paramaküler fonksiyonel kayıp RPE değişikliklerinden önce olduğundan çok değerli  Mükemmel bir test olmamakla beraber tercih klinisyenin tecrübesine göre belirlenmekte  Amsler grid evde yapılabilmesi açısından; Humphrey 10-2 veya makula eşik testleri standartize ve otomatize olmaları ve her klinikte bulanabilmeleri açısından önemli

13  Son yıllarda yapılan yayınlarda kırımızı ışıkla yapılan perimetrelerin sensitivitesinin daha yüksek olduğu bulunmuş.  Bazı yayınlarda mavi-sarı perimetrinin daha sensitive olduğunu göstermekte  Fakat renkli yapılan perimetrilerin sensitiv olduğu kadar spesifik olmadığı görülmüş.

14  Karanlık adaptasyon testi sadece ileri hastalıkta etkilenmekte  Renk görme erken toksisitede etkilenmekle beraber sentivite ve spesifitesi düşük görme alanına ek olarak önerilmekte  FFA okült kalmış RPE değişikliklerini göstermede yararlı olabilmekte

15  ERG ve EOG geç toksisitede oluşan değişiklikleri göstermekte başarılıyken makülanın sadece bir bölgesine sınırlı hasarları belirmekte yeterli derecede duyarlı değil.  Belirgin hasar oluştuğunda hasarın ne kadar geniş olduğunu belirlemekte kullanılabilir.

16  Fokal ERG fovea veya parafoveal alanları başarılı olarak test ederken birden çok alanı bir arada değerlendirmesi zor  Multifokal ERG ise arka kutupta topoğrafik olarak lokal ERG uyarıları gerçekleştirerek bull’s eye makülopatideki ERG depresyonunu başarılı bir şekilde göstermekte.  Son yapılan bir yayında spektral domain OCT’nin semptomatik kişilerde makülopatiyi doğrulamakta başarılı bir şekilde kullanıldığı gösterilmiş.

17

18


"Dr. Maryo KOHEN.  Klorokin 1934  Hidroksiklorokin 1946 Daha az toksik  İlk başta sıtmanın tedavi ve profilaksisinde kullanılmış daha sonra RA, SLE." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları