Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Egemenlik Milletindir. Tam bağımsızlık ve millet egemenliği ne demektir ? Resimler neyi ifade etmektedir ?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Egemenlik Milletindir. Tam bağımsızlık ve millet egemenliği ne demektir ? Resimler neyi ifade etmektedir ?"— Sunum transkripti:

1 Egemenlik Milletindir

2 Tam bağımsızlık ve millet egemenliği ne demektir ? Resimler neyi ifade etmektedir ?

3 3 Önemi; İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen kabul etti İstanbul Hükümeti Temsil Heyetini resmen kabul etti Kararlardan ancak Meclisin açılması uygulanabildi Kararlardan ancak Meclisin açılması uygulanabildi Amasya Görüşmesi ( 20-22 Ekim 1919 ); Sivas kong sonraki protestolarda Damat Ferit paşa hükümeti istifa ederek Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Bahriye Naz. Salih Paşa ile M.Kemal başkanlığında Temsil Heyeti görüştüSivas kong sonraki protestolarda Damat Ferit paşa hükümeti istifa ederek Ali Rıza Paşa Hükümeti kuruldu. Bahriye Naz. Salih Paşa ile M.Kemal başkanlığında Temsil Heyeti görüştü İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresini kabul edecek İstanbul Hükümeti, Sivas Kongresini kabul edecek İşgal Devletleri ile görüşülürken Temsil Heyetinin fikri alınacak İşgal Devletleri ile görüşülürken Temsil Heyetinin fikri alınacak Osmanlı Mebusan Meclisi açılacak Osmanlı Mebusan Meclisi açılacak Temsil Heyetinin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919) Meclis çalışmalarını daha yakından takip etmek Ulaşım-haberleşme olarak uygun olması Anadolu’nun tam ortasında olması Batı cephesine yakın olmak

4 İstanbul hükümet temsilcisinin Amasya ya giderek Mustafa Kemal Paşa ile görüşmesi ve protokol imzalanması Milli Mücadele için ne ifade etmektedir? Toplantı için neden Ankara seçilmiştir?

5 Misak-i Milli sınırları

6 6 Misak-ı Milli’nin Kabulü (28 Ocak 1920) Türk askerlerinin elinde olan vatan parçalanamaz Türk askerlerinin elinde olan vatan parçalanamaz Arap toprakları ve Batı Trakya’nın geleceği referandum ile belirlenecek Arap toprakları ve Batı Trakya’nın geleceği referandum ile belirlenecek Kars, Ardahan,Batum için gerekirse halk oyuna gidilecek Kars, Ardahan,Batum için gerekirse halk oyuna gidilecek Osmanlının merkezinin güvenliği sağlanmalı Osmanlının merkezinin güvenliği sağlanmalı Azınlıklara çevre ülkelerdeki azınlıklardan daha fazla hak verilemez Azınlıklara çevre ülkelerdeki azınlıklardan daha fazla hak verilemez Kapitülasyonlar kabul edilemez Kapitülasyonlar kabul edilemez Mebus’an Meclisinin Toplanması (12 Ocak 1920) Yurdun her yerinde seçimler yapılarak meclis açıldı. M.Kemal Yurdun her yerinde seçimler yapılarak meclis açıldı. M.Kemal İstanbul’da toplanmasını istemedi. Tutukluluk süresi devam İstanbul’da toplanmasını istemedi. Tutukluluk süresi devam ettiği için katılmadı. İsteği üzerine mecliste Felah-ı Vatan Gurubu ettiği için katılmadı. İsteği üzerine mecliste Felah-ı Vatan Gurubu kuruldu kuruldu Önemi; Türk vatanının sınırları çizildi Türk vatanının sınırları çizildi Kongre kararlarını Mebusan Meclisi kabul etti Kongre kararlarını Mebusan Meclisi kabul etti İtilaf devletleri İstanbul’u işgal ederek Meclisi kapattı (16 Mart 1920) İtilaf devletleri İstanbul’u işgal ederek Meclisi kapattı (16 Mart 1920)

7 Misakımilli, Erzurum Kongresi ve Sivas kongresinin ortak noktaları nelerdir? İstanbul da toplanabilecek meclisin dağıtılabileceğinin söylemesi ve öyle olması Onun hangi yönünü gösterir ? İtilaf devletlerinin başkenti işgal etmekteki hedefleri ne olabilir?

8 TBMM ’in ilk vekilleri hangi şartlar altında çalışıyordu ? Bu şartlar onları nasıl etkilemiştir?

9 Büyük Millet Meclisi İsyanlara karşı Büyük Millet Meclisi İsyanlara karşı Hıyanet-i Vataniye(Vatana İhanet) kanunu neden çıkarılmıştır? Damat Ferit ve İngilizler neden halkı kışkırtmak istemiştir? Bu dönemde halkı aydınlatmak için hangi yayın organı kullanılmış?

10 10 TBMM’ ye Karşı Ayaklanmalar Sebepleri; Azınlıkların devlet kurma arzusu Azınlıkların devlet kurma arzusu Bazı Kuvay-i Milliyetçilerin düzenli orduya katılmak istememesi Bazı Kuvay-i Milliyetçilerin düzenli orduya katılmak istememesi İstanbul hükümetinin aleyhte fetva yayınlaması İstanbul hükümetinin aleyhte fetva yayınlaması M. Kemal ve arkadaşlarının gıyabi bir mahkemede idama mahkum edilmeleri M. Kemal ve arkadaşlarının gıyabi bir mahkemede idama mahkum edilmeleri 1. İstanbul Hükümeti ve İngilizlerin desteklediği ayaklanmalar (Kuvay-ı inzibatiye, Anzavur, Bolu, Düzce, Adapazarı, Yozgat, Konya, Afyon, Milli Aşiret) 2. Azınlıkların çıkardığı ayaklanmalar (Pontus, Ermeni) 3. Kuvay-ı Milliye taraftarlarının çıkardığı ayaklanmalar (Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe) (Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe)

11 11 Alınan Tedbirler Ayaklanmalara karşı “Hiyanet-i Vataniye” kanunu çıkarıldı Ayaklanmalara karşı “Hiyanet-i Vataniye” kanunu çıkarıldı “İstiklal Mahkemeleri” kuruldu “İstiklal Mahkemeleri” kuruldu İstanbul hükümeti ile bütün ilişkiler kesildi İstanbul hükümeti ile bütün ilişkiler kesildi Damat Ferit’in yayınlattığı fetvaya karşı Rıfat Börekçi karşı fetva yayınladı Damat Ferit’in yayınlattığı fetvaya karşı Rıfat Börekçi karşı fetva yayınladı Kuvay-ı Milliye birlikleri kaldırıldı Kuvay-ı Milliye birlikleri kaldırıldı Halkı doğru bilgilendirmek için “Anadolu Ajans” kuruldu Halkı doğru bilgilendirmek için “Anadolu Ajans” kurulduSonuçlar Milli Mücadelenin uzamasına neden oldu Milli Mücadelenin uzamasına neden oldu Kurtuluş savaşının kazanılması gecikti Kurtuluş savaşının kazanılması gecikti Milli kaynak zayiatı oldu Milli kaynak zayiatı oldu

12 12 Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Sevr Antlaşması (10 Ağustos 1920) Paris Barış Konferansında Osmanlıyı paylaşma planı üzerine itilaf devletleri bu tasarıyı barış antlaşması şeklinde kabul ettiler. Paris Barış Konferansında Osmanlıyı paylaşma planı üzerine itilaf devletleri bu tasarıyı barış antlaşması şeklinde kabul ettiler. 433 maddeden oluşan bu antlaşmayı Osmanlı hükümeti adına Tevfik Paşa imzaladı. Meclis adına ise “Dar-ı Şuray-ı Saltanat” heyet imzaladı. 433 maddeden oluşan bu antlaşmayı Osmanlı hükümeti adına Tevfik Paşa imzaladı. Meclis adına ise “Dar-ı Şuray-ı Saltanat” heyet imzaladı. Önemi; Önemi; Osmanlı tamamen yok Osmanlı tamamen yok sayıldı sayıldı Azınlıklara sonsuz haklar Azınlıklara sonsuz haklar verdiler verdiler Bu antlaşma uygulanamadı Bu antlaşma uygulanamadı TBMM buna imza atanları TBMM buna imza atanları vatan haini ilan etti vatan haini ilan etti Mebusan Meclisi kapatıldığı Mebusan Meclisi kapatıldığı için buna imza atamadı için buna imza atamadı Uygulanmadığı için ölü Uygulanmadığı için ölü doğan bir antlaşmadır doğan bir antlaşmadır Barış antlaşması mı, Ölüm fermanımı?

13

14 Osmanlı mirasını itilaf Devletleri neden paylaşamamışlardır? Barış imzalamalarına rağmen neden Anadolu işgal etmekte acele etmekteler? Mustafa Kemal Serv’i neden tanınmadığını söylemektedir?


"Egemenlik Milletindir. Tam bağımsızlık ve millet egemenliği ne demektir ? Resimler neyi ifade etmektedir ?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları