Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Frontal Lob Anatomisi ve İşlevleri Prof Dr Süheyla Ünal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Frontal Lob Anatomisi ve İşlevleri Prof Dr Süheyla Ünal."— Sunum transkripti:

1 Frontal Lob Anatomisi ve İşlevleri Prof Dr Süheyla Ünal

2  Motor Korteks Primer Primer Premotor Premotor Suplementer Suplementer Frontal göz alanı Frontal göz alanı Broca konuşma merkezi Broca konuşma merkezi  Prefrontal korteks Frontal Lob Anatomisi

3 Lateral sulcus/ Sylvian fissure Central sulcus Motor speech area of Broca Frontal eye field B 44, 45 B 8 Primary motor area Premotor area B6 B4 Supplementary motor area (medially) Motor Korteks

4 Prefrontal korteks  Dış dünyayla ilgili algılar, dünya hakkındaki düşünceler, bedenin kendisindeki olaylar bu bölgelerden gelen bilgiler aracılığı ile oluşturulur 1- Dorsal prefrontal korteks 1- Dorsal prefrontal korteks 2- Medial prefrontal korteks 2- Medial prefrontal korteks 3- Ventral orbitofrontal korteks 3- Ventral orbitofrontal korteks

5 PFK alt alanları Dorsolateral: Dorsolateral: 9,46 Ventrolateral: Ventrolateral: 44,45,47 Orbitofrontal: Orbitofrontal: 10,11 - Anterior: - Anterior: 8, 10 Medial: - Medial: 11, 25, 32

6 Fronto-subkortikal döngüler  Beynin çeşitli alanlarından gelen ve birbirleriyle ilişkili olan bilgileri organize ederler.  Bu döngülerin her birinin kendine özgü işlevi vardır ve bazı davranışlara aracılık ederler.  Her özel kortikal alan striatuma projekte olur.

7  Frontal-Subkortikal Döngüler İşlevsel Frontal Lob Anatomisi Talamus DM & CM nukleusları Frontal korteks Striatum Kaudat & Putamen Globus Pallidus & Substantia Nigra

8

9 5 Frontal-Subkortikal Döngü 1- Motor döngü 2- Okulomotor döngü 3- Dorsolateral döngü 4- Lateral orbitofrontal döngü 5- Limbik döngü

10 5 Frontal-Subkortikal Döngü

11 1. Motor Döngü  Suplementer Motor Alan (SMA)& Premotor: motor programların planlanması, başlatılması ve depolanması, hareketlerin ince ayarı  Motor: hareketin plana göre yönetilmesi  Konuşma SMA, Premotor, Motor Putamen VL Globus Pallidus VL, VA, CM Talamus Hipotalamus Dil

12 Suplementer Motor Alan  Eylemin ortaya çıkmasında anahtar rol oynar.  Rutin motor hareketlerin organizastonunu ve bellekte depolanmasını sağlar.  Ayna nöronlar aracılığı ile davranışların aynalanmasını sağlar.

13 1. Motor Döngü

14 2. Okulomotor Döngü  İstemli sakkadik ( tarayıcı) göz hareketleri  Bağımsız görsel uyaranlar  REM Frontal Eye Field Central Caudate DM Globus Pallidus Substantia Nigra VA, MD Thalamus

15 3. Dorsolateral Prefrontal Döngü  Yönetsel işlevler: motor planlama, dikkati yönlendirme, bilişsel setleri değiştirme  Dikkat ve işlem belleği aracılığı ile davranışı monitorize etme ve uyumlandırma Lateral Prefrontal DL Kaudat DM Globus Pallidus Substantia Nigra VA, MD Talamus

16 Dorsal prefrontal korteks Dorsal prefrontal korteks İşlem belleği ve motor planlama ile ilişkilidir. İşlem belleği ve motor planlama ile ilişkilidir.

17 4. Lateral Orbitofrontal Döngü  Duygusal yaşam ve kişilik yapısı  Uyarılma, motivasyon, duygu, çeldirici uyaranların baskılanması  Bilinçlilik, ödül sistemi  Sosyal biliş, taklit VM Kaudat DM Globus Pallidus Substantia Nigra VA, MD Talamus Infero- lateral prefrontal Orbito- frontal

18 5. Anterior Singulat Döngü Anterior Singulat Girus Ventral Striatum RL Globus Pallidus Substantia Nigra MD Talamus Motivasyon, eyleme yönelme, kızgınlık, irritasyon

19 PFK’nın işlevleri  Farkındalık, bilinçlilik

20 Dikkat İşlevi  Uyaranın keşfedilmesi (odaklanma)  Saptanan uyaranın kodlanması veya işlenmesi  İlgili uyarana dikkat devam ederken diğer uyaranların filtre edilmesi  Uygun olduğunda dikkatin kaydırılması  İstemsiz kaymaların engellenmesi (distraktibilite)  Giren bilgiye bir yanıt oluşturulması

21 Algı  Adlandırma  Anlam oluşturma

22 Bellek İşlevleri  Bilginin organizasyonu  Bilginin organizasyonu (sol DLPFK)  İstekler arasında seçim yapma (sol DLPFK)  Kodlama Sözcük kodlama (sol posterior VLPFK) Sözcük kodlama (sol posterior VLPFK) Anlamsal-algısal kodlama (sol anterior VLPFK) Anlamsal-algısal kodlama (sol anterior VLPFK) Yeni epizodik kodlama Yeni epizodik kodlama

23 Bellek İşlevleri  Epizodik anımsama (sağ APFK)  Kaynak denetleme (sol APFK ve DLPFK)  Bilme (sağ DLPFK)  İşlem belleği Bilgi sağlama ( VLPFC) Bilginin yönetilmesi ( DLPFC)

24 Yönetsel işlevler v Kaudat Putamen Ventromedial PFK and Singulat (değerlendirici) Dorsolateral PFK (yönetsel)

25 Yönetsel işlevler  Bedenden ve dış dünyadan gelen duyuları birleştirmek  Kendine yönelik konuşmanın içselleştirilmesi  Motivasyon ve uyanıklık durumu  Yeniden yapılandırma

26 Yönetsel İşlevler  Gelecekteki eylemin sonuçlarını öngörebilme  Uygun motor tepkiyi seçmek, karar verme  Yeni sorunlara çözüm üretme  Davranışı planlamak ve düzenleme  Davranışların zaman içindeki ardışıklığını sağlama

27 Yönetsel işlevler  Duyguları kontrol etme  Yargılama  Soyutlama  Dürtüleri denetleme  Kendilik kavramı, kimlik duygusu  Ruhsallık (Spirituality)

28 Frontal lob hasarları

29 Motor Korteks  Primer motor korteks hasarları: Karşı taraf motor işlevleri  /  tonus;  kuvvet  Premotor korteks hasarları: Karşı taraf proksimal kaslarda orta derecede güçsüzlük  Suplementer motor hasarlarda mutizm, akinezi  Frontal göz alanı destrüktif hasarlarında gözler hasar tarafına, irrite edici hasarlarda göz karşı tarafa deviye olur.  Broca konuşma merkezinin hasarlarında motor afazi

30 Prefrontal alanların lezyonunda  Genel zeka, algı, uzun süreli bellek sağlam kalırken, günlük yaşamı sürdürmek için gerekli olan plan yapma ve günlük aktiviteleri düzenleme becerisi bozulur.  Hareketi başlatma sorunları  Zihinsel ve davranışsal değişiklikler yapabilme zorlukları  Durdurma sorunları  Kişisel farkındalıkta yetersizlik  Somut ve açık tavır

31 Dorsolateral prefrontal hasar  Dikkatte azalma, çelinebilirlikte artma  İlgi azlığı  Duygusal tepkide azalma  Yönetsel işlevlerde bozulma  İşlem belleğinde ve anımsamada bozulma  Perseverasyon

32 Dorsolateral prefrontal- subkortikal döngü  Geri çağırma sorunları  Sözel ve sözel olmayan akıcılıkta azalma  “Executive syndrome”

33 Dorsomedial prefrontal hasarlarda  Uyanıklılık ve farkındalıkta azalma,  Apati, yavaşlama  Motivasyon azlığı  Spontan davranışta azalma  Amaca yönelik davranışta azalma

34 Anterior singülat hasarı  Akinetik Mutizm Apati Apati Spontan konuşma yokluğu Spontan konuşma yokluğu Aynı heceyi tekrarlama Aynı heceyi tekrarlama Duygusal tepki yokluğu Duygusal tepki yokluğu

35 Orbital prefrontal korteks hasarları  Duygusal tepkide uygunsuzluk, labilite labilite  Dürtüleri inhibe edememe  Davranışlarının sonuçlarını önemsememe  Aşırı hareketlilik, huzursuzluk  Dikkatte bozulma

36 Sahte psikopati   İmmatür davranış   Kaba davranış, sınırsızlık   Küfürlü konuşma   Seçimsiz cinsel davranış   Motor aktivitede artma   Sosyal kurallara uymama   Suça yönelik davranış

37 KAYNAKLAR  Stigge-Kaufman D. Frontal Lobe Functions www.phhp.ufl.edu/courses/psy4930/ Presentation%207-- The%20Frontal%20Lobes.ppt  Thimble MH.Psychopathology of Frontal Lobe Syndromes. http://www.ect.org/effects/lobe.html http://www.ect.org/effects/lobe.html  Swainson R. The parietal and frontal lobes. www.psychology.nottingham.ac.uk/ staff/rxs/teaching/c81bio/Lecture8.ppt  Gyömörey K. Frontal lobesyndromes. www.neurosurvival.ca/.../Original_Articles_And_Present ations/rounds/FrontalLobeSyndromesFinal22.ppt

38  Carson K. Brainstem III: Internal Structures&Vascular Supply.http://web.odu.edu/webroot/instr/sci/kcarson.nsf/fi les/Chapter%2014.ppt/$FILE/Chapter%2014.ppt http://web.odu.edu/webroot/instr/sci/kcarson.nsf/fi les/Chapter%2014.ppt/$FILE/Chapter%2014.ppthttp://web.odu.edu/webroot/instr/sci/kcarson.nsf/fi les/Chapter%2014.ppt/$FILE/Chapter%2014.ppt


"Frontal Lob Anatomisi ve İşlevleri Prof Dr Süheyla Ünal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları