Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU MURAT YETER.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU MURAT YETER."— Sunum transkripti:

1 DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU MURAT YETER

2

3 İÇERİK ç Tanım ç Tarihçe ç Epidemiyoloji ç Klinik Bulgular ç Tanı koyma ç Etiyoloji ç Ayırıcı tanı ç Birlikte bulunan bozukluklar ç Tedavi ç Gidiş

4 Kaynaklar * Journal of American Child and Adolescent Psychiatry (Gözden Geçirme Yazısı, 2000) * www.hiperaktif.org * www.chadd.org * www.gata.edu.tr/cocukruh/index

5 Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)  Aşırı Hareketlilik  Kısa Dikkat Süresi ä Yetersiz Dürtü Kontrolü

6 ç Post Ensafilitik Davranışsal Sendrom (I. Dünya Savaşında) ç Minimal Beyin Zedelenmesi Sendromu (1947) ç Minimal Beyin Disfonksiyonu (1960) ç Hiperkinetik Reaksiyon (DSM-II, 1970) ç Dikkat Eksikliği Bozukluğu (DSM-III, 1980) ç Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DSM- III-R, 1987) Tarihçe

7 å Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu å Karşıt Gelme Bozukluğu å Davranım Bozukluğu å BTA Yıkıcı Davranış Bozukluğu Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları

8 ä Dikkat Eksikliğinin Belirgin olduğu ä Aşırı Hareketlilik ve Dürtüselliğin Belirgin olduğu ä Kombine (En Sık) DEHB’nun 3 Tipi

9 Ú Okul Çağı Çocukların %3-5 Ú Erkek/Kız Oranı 3-5/1 Ú Irksal farklılık yok

10 Dikkat Sorunları à Dikkati vermede ve sürdürmede güçlük à Söylenenleri duymamış izlenimi verirler à Bir görevi bitirmeden diğerine geçerler à Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınırlar à Günlük etkinliklerde sıklıkla unutkandırlar à Dikkatleri ilgisiz uyaranlarla kolayca dağılır

11 Aşırı Hareketlilik à Gerektiği zamanlarda yerinde oturmama à Oturduğu yerde kıpırdanıp durma à Çok konuşma à Sessiz etkinlikler sırasında gürültü yapma

12 Yetersiz Dürtü Kontrolü (İmpulsivite) à Sonunu düşünmeden davranışa geçme à Sorular tamamlamadan cevap yapıştırma à Sırasını beklemede güçlük à Başkasının konuşması ya da işi arasına girme

13 KLİNİK DEĞERLENDİRME * Aile ve çocuk görüşmeleri * Klinik Gözlem * Fizik ve nörolojik muayene * Davranış değerlendirme testleri * Bilişsel testler

14 Ø Algıladıklarını organize etmede güçlük (b, d, p harflerini karıştırma) Ø Konum örgütlemesinde güçlük (Sağ-sol karıştırma) Ø Derinlik algısındaki sorunlar (Eşyalara çarpma, sakarlık) Ø Silik nörolojik belirtiler

15 TANI İÇİN Ø 9 semptomdan 6’sını karşılaması Ø 7 yaşından önce başlaması Ø Ev ve okul gibi en az iki ortamda gözlenmesi

16 Etiyoloji ã Genetik Nedenler ã Beyin Hasarı ã Nörotransmitterler ã Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri ã Psikososyal Etkenler

17 Genetik ý Dopamin Reseptör Gen- DRD4 ý Dopamin Taşıyıcı Gen- DAT 1 ã Genetik geçiş: Monozigot İkizlerde %51 Dizigot İkizlerde %33 ã Birinci derece akrabalarda: 4-5 kat fazla

18 Etiyoloji ã Genetik Nedenler ã Beyin Hasarı ã Nörotransmitterler ã Gıda-Katkı ve Toksik Maddeleri ã Psikososyal Etkenler

19 Beyin Hasarı * Prefrontal Korteks * Bazal Ganglionlar (Kaudat Nukleus, Globus Pallidus) * Serebellum

20

21 Yürütücü İşlevler  İşleyen bellek  Kendine yönelik konuşmanın içselleştirilmesi  Duyguların kontrolü, motivasyon ve uyanıklık durumu Í Yeniden yapılandırma

22 Beyin Görüntüleme Çalışmaları è Beyin MRI sağ prefrontal korteks, globus pallidus ve kaudat nukleus DEHB olanlarda normallere göre daha küçük. è PET çalışmasında DEHB olanların frontal loblarında beyin kan akımında ve metabolik hızda azalma.

23 NORMAL DEHB

24 Etiyoloji ã Genetik Nedenler ã Beyin Hasarı ã Nörotransmitterler ã Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri ã Psikososyal Etkenler

25 Çoğu çalışmalarda Dopamin’in, muhtemelen Norepinefrin’in düşük turnoveri, transportu ve reseptör sensitivitesi ile ilişkili olduğu ileri sürülmektedir. Nörotransmitterler

26

27 Etiyoloji ã Genetik Nedenler ã Beyin Hasarı ã Nörotransmitterler ã Gıda -Katkı ve Toksik Maddeleri ã Psikososyal Etkenler

28 AYIRICI TA NI * Uyum Bozukluğu * Öğrenme Bozukluğu * Anksiyete Bozuklukları * Absans Nöbetleri

29 Birli kte Bulunduğu Bozukluklar Ø Davranım Bozukluğu Ø Karşı Gelme Bozukluğu Ø Öğrenme Bozukluğu Ø Tik Bozukluğu Ø Otistik Bozukluk Ø Mental Retardasyon Ø Fragil-X

30 GİDİŞ ý Belirtilerin Kaybolması (%30) ý Belirtilerin Sürmesi (%40) ý Gelişimsel Bozulma (%30)  Antisosyal Kişilik Bozukluğu  Madde Kötüye Kullanımı  Duygudurum Bozuklukları

31 TEDAVİ ý Tıbbi Tedavi ý Anne-Baba Eğitim ý Bilişsel Davranışsal Terapiler ý Özel Eğitim Programları ý Diyetin Düzenlenmesi

32 İlaç Tedavisi ý Psikostimulanlar  Metilfenidat  Dekstroamfetamin  Pemolin  ADERALL ý Antidepresanlar  Imipramin  Desipramin  Bupropion

33 ë Dopamin  ë Ritalin 5, 10, 20, 20 mg SRMetilfenidat

34 Metilfenidat 0.3-1.2 mg/kg/gün En Sık Yan etkileri:  İştahsızlık, kilo kaybı ý Uykusuzluk ý Başağrısı ý Çarpıntı ý Bulantı veya mide ağrısı ý Davranış Rebound’u

35 Imipramin : 3-5 mg/kg/gün Eğer Birlikte; Duygudurum Bozukluğu Tik Bozukluğu Enürezis Nokturna Veya; Tek doz ilaç

36 ... Çocuklarınızı devriniz için değil, onların devirleri için yetiştiriniz...


"DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU MURAT YETER." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları