Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1)Uygulanmakta olan bütçe sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını oluşturacağından, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1)Uygulanmakta olan bütçe sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını oluşturacağından, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin."— Sunum transkripti:

1

2 1)Uygulanmakta olan bütçe sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını oluşturacağından, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin sorumluluğunda hazırlanacak ve talep edilen ödeneklerle ulaşılması düşünülen hedefler arasında sürekli bir uyum aranacaktır. 2)Döner sermaye gelirleri ile bütçe kaynakları birlikte kullanılarak yürütülen hizmetlerde,döner sermaye aracılığıyla karşılanabilecek ihtiyaçlar için bütçeden ödenek talebinde bulunulmayacaktır.

3 3)Birimler hazırlamış oldukları Stratejik Planlarındaki, maliyetlendirme yapılabilecek olan her bir performans hedefi için performans göstergelerine ve önceki yıllar harcamalarına dayanarak, Performans Bütçe Maliyetlendirme çalışması yapacaklardır. 4)Yapılacak olan çalışmanın etkin ve gerçekçi olabilmesi amacıyla birim yöneticilerinin süreçte aktif rol alması önem arz etmektedir. 5)Bütçe Hazırlık Sürecinin yaz dönemine denk gelmesinden dolayı süreçte yer alacak personelin izin kullanımlarında Bütçe Hazırlık Dönemini de göz önünde bulundurmaları önem arz etmektedir. 6)Bütçe çalışmalarının etkin ve planlı bir şekilde yürütülebilmesi için birimlerin randevu saatlerinde Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında bulunmaları gerekmektedir.

4 Bu bölümde birimlerin doldurması gereken formlar, izlenmesi gereken adımlar ve formları doldururken dikkat edilmesi gereken hususlar belirtilmiştir. UYGULANACAK ADIMLAR: E-BÜTÇE Üniversiteler Bütçe Hazırlık Birim Düzeyinde Ek Formlar

5

6 Form 1: Hizmet Gerekçesi ve Ekleri Bu alanda; birimin kuruluş yılı, amacı,misyonu, vizyonu vb. oluşan bir yazı ilgili alana yazılarak kaydedilecektir.

7 ÖRNEK Yenişehir İbrahim Orhan MYO Hizmet Gerekçesi Uludağ Üniversitesi Yenişehir İbrahim Orhan Meslek Yüksekokulu, 13 programda 810 öğrencisine Eğitim- Öğretim sağlayan bir kurumdur. Öğrencilerimizin Eğitim ve Öğretiminin sağlanmasında 16 Akademik, 11 İdari ve 18 Hizmet Personeli ile destek verilmektedir. Bunun yanında; yaklaşık 39 eğitici, üniversitemizin farklı birimlerinden ve özel sektörün deneyimli uzmanlarından destek alınmaktadır. Yüksekokulumuz Uludağ Üniversitesi Misyon (özgörev) ve Vizyon (uzgörü) ilkelerinden ödün vermeden faaliyetlerini sürdürmektedir. Günümüze kadar yaklaşık mezun verdiği 2300 saha çalışanları bunun göstergesidir. Türkiye Cumhuriyeti’nde Eğitim-Öğretim faaliyetlerini devlet destekli olduğu göz önüne alındığında, başta devletimize borcumuz olduğu bilinci ile eğitim gönüllüsü kurum ve kişilere şükran borçluyuz. Eğitim – Öğretim faaliyetlerinin sürekli yenilik ve gelişim içinde olduğu düşünüldüğünde, istek ve taleplerinde sürekli olması kaçınılmazdır. İnsana yatırımın eğitimle olması gereği sonucu olarak, eğitimde tasarrufun zorunlu koşullar dışında en az düzeyde olması düşüncesiyle, ülkemizin kalkınmasında ve dünya entegrasyonunda yerini alması için çalışmalarımıza özveri ve azimle devam edeceğiz.

8 Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu Bu bölümde her bir birim; ilgili alanları doldurup kaydedeceklerdir.

9 Kuruluş bütçelerinde yer alan her birimin hizmet maliyetinin tespitine yönelik olarak düzenlenen bu formda, kuruluşlar hizmetleriyle ilgili bilgilere yer vereceklerdir. Her birim için ayrı ayrı düzenlenecek olan bu form, hizmet maliyetinin tespiti bakımından büyük önem taşımaktadır Bu itibarla bu form titizlikle doldurulacak ve hizmet maliyetinin tespiti ile ilgili olarak, kullanılan kömür (ton), odun (ton), fuel-oil (litre), doğalgaz (m3), elektrik (kwh), su (m3) gibi bilgiler ile kömür ve odun, fuel-oil, doğalgazla ısıtılan alan ile elektrik tüketilen alana (m2) yer verilecektir. Ayrıca kullandığı akaryakıt türüne göre araç sayıları da bu forma girilecektir Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

10  Bu formda birimlerin kendi birimlerini ilgilendiren alanları eksiksiz ve doğru biçimde doldurmaları gerekmektedir.  Birimlerin bu formu doldururken önceki yıllarda girmiş oldukları verileri dikkate alarak doldurmaları gerekmektedir. Böylelikle yıllar arasında veri değişikliklerinde oluşabilecek tutarsızlıkların önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.  Verilerin doğruluğunun teyidi açısından; birimlerin personel sayılarını “Personel Daire Başkanlığından”, telefon hattı sayılarını ise “Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından” alarak kendi verileriyle örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmeleri gerekmektedir. Birimlerin bildirmiş olduğu sayılarla Personel Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nda bulunan sayılar aynı olmalıdır.  Kadrolu Personel sayısına birim kadrosunda yer alan idari ve akademik personel sayıları yazılacaktır.  Sözleşmeli Personel Sayısı Alanına 4/B ve Yabancı Uyruklu Personeli olan birimler veri girecektir. Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

11  Sürekli İşçi Sayısını Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi yazacaktır.  Yolluklar açısından ; ‘Görevlendirme Sayısı’ alanlarına yıl içerisinde toplam kaç kez görevlendirme yapıldığı ‘Görevlendirme Süresine’ ise kaç gün görevlendirme yapıldığı yazılacaktır. Örneğin; 2 kişiden biri 7 gün görevlendirilmiş diğeri 9 gün görevlendirilmişse, görevlendirme sayısı:2, görevlendirme süresi 16 gün olacaktır.  Hizmet Binalarının Toplam Kapalı Mekan Alanı; Veriler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından alınarak girilecektir. Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

12  Form 11’de yer alan telefon sayısı ile Form 10’da yer alan telefon hattı sayısı aynı şeyi ifade etmekte olup, Form 11’de belirtilen toplam telefon sayısı ile Form 10’da belirtilen telefon hattı sayısı aynı olmalıdır.  Form 10’da belirtilen ‘Geçici Personel Sayısı’ alanına stajyer öğrenci sayıları dahil edilmeyecektir.  Form 10’da belirtilen ‘Giyecek Yardımı Alan Personel Sayısı’ alanına yalnızca ayni giyecek yardımı alan personel sayısı girilecektir. Nakdi giyecek yardımı alan personel sayısı bu alana dahil edilmeyecektir.  Yerleşkesi Görükle Kampüsü dışında olan birimler 4-TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI başlığı altındaki ilgili yerleri eksiksiz ve doğru biçimde dolduracaklardır. Bu alanlar Görükle Kampüsünde yer alan birimler için ‘İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından’ Başkanlığımız tarafından alınacaktır. Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

13  Eğer birim açısından özellik arz eden ancak formda ilgili alanı bulunmayan bilgiler varsa bu bilgiler “6- BİRİME İLİŞKİN ÖZELLİK ARZ EDEN DİĞER BİLGİLER” alanına girilerek kaydedilecektir. Form 10: Birimlerin Hizmet Maliyetinin Tespitine İlişkin Bilgi Formu

14 FORM 11: Fiziksel Değerler Bilgi Formu : Bu form tüm birimler tarafından eksiksiz ve doğru olarak doldurulacak, girilen veriler Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile teyit edilecek, eğer uyumsuzluk varsa nedeni araştırılarak Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığındaki verilerle aynı olması sağlanacaktır.

15  Faks: Bu bölüme birimdeki faks makinesi sayısı yazılacaktır.  Cep Telefonu: Bu bölümde birimde kuruma ait cep telefonu varsa sayısı yazılacaktır.  Şehiriçi: Bu bölüme Bursa içi direkt görüşme yapabilen telefon sayısı yazılacaktır.  Şehirlerarası Açık: Bu bölüme şehirlerarası direkt görüşme yapabilen telefon sayısı yazılacaktır.  Milletlerarası Açık: Bu bölüme yurtdışına direkt görüşme yapabilen telefon sayısı yazılacaktır. FORM 11: Fiziksel Değerler Bilgi Formu :

16  Müstakil: Bu bölüm Şehir İçi, Şehirlerarası Açık ve Milletler Arası Açık telefon sayılarının toplamını vermektedir.  Santrale Bağlı : Yalnızca Uludağ Üniversitesi içesinde görüşme yapabilen Üniversite dışı doğrudan görüşme yapamayan telefon sayısını ifade etmektedir. Telefon : Bu bölüm Santale Bağlı, Müstakil ve Cep Telefonu bölümlerinde yer alan telefon sayılarının toplamını vermektedir. NOT: Bu forma telefon sayıları girilirken dikkat edilmesi gereken husus; bir telefon şehirlerarasına açık olduğunda zaten hem şehiriçi hem de Üniversite içi görüşme yapabiliyor diye düşünülerek şehiriçi ve Santrale Bağlı bölümleri doldurulurken sayıya dahil edilmeyecektir. NOT: Bu forma telefon sayıları girilirken dikkat edilmesi gereken husus; bir telefon şehirlerarasına açık olduğunda zaten hem şehiriçi hem de Üniversite içi görüşme yapabiliyor diye düşünülerek şehiriçi ve Santrale Bağlı bölümleri doldurulurken sayıya dahil edilmeyecektir. FORM 11: Fiziksel Değerler Bilgi Formu :

17

18 Bu şekilde hesaplandığında aynı telefon 2 defa toplamaya gireceğinden çıkan sonuç yanlış olacaktır. Örneğimizde toplam telefon sayımız 28 çıktı, aslında verdiğimiz verilere göre 14 adet telefonumuz vardı. Şimdi ise doğru hesaplamayı yapacağız: Milletler Arası: 1 Şehirler Arası : 3 ( Şehir İçi ve Üniversite İçi arama yapabilmenin yanısıra ekstra olarak Şehirler Arası Görüşme Yapabilen Telefon Sayısı) Şehir İçi: 5 ( Uludağ Üni. İçi Görüşme Yapabilmekle Beraber Ayrıca Bursa İçi de Görüşme Yapabilen Telefon Sayısı) Santrale Bağlı: 5 ( Yalnızca Üniversite İçi Görüşebilen Başka Hiçbir Doğrudan Görüşmeye İzin Vermeyen Telefon Sayısı) FORM 11: Fiziksel Değerler Bilgi Formu :

19 FORM 25: Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu : İdarelerin, gider bütçe fişlerinde detaylı açıklamalarına yer verdiği tavanı aşan ödenek talepleri, Form 25 birim ve ekonomik kod bazlı olarak doldurulacaktır. Gider bütçe fişlerindeki rakam ve açıklamalar ile bu form arasında tutarlılık sağlanarak gerekçeler açık ve net olarak belirtilecektir.

20 Bu formda birimler, gerçekten özellik arz eden kesin oluşacak ihtiyaçlarını gireceklerdir. Bu formu dolduran birimler gerekçelerini de ayrıntılı olarak hazırlayarak Başkanlığımıza teslim edeceklerdir. Açıklama Bölümüne; ‘Kurumsal Sınıflandırmanın 4. düzeyi – Ekonomik Sınıflandırmanın 4.Düzeyi- 4. Düzey Ekonomik Kodun Açılımı‘(Örn; 38.15.04.43-03.7.1.3-Avadanlık ve Yedek Parça Alımları) şeklinde girilecek olup 4.düzeydeki her ayrı ihtiyaç yeni bir satıra yazılacak ve ödenekler doğru ekonomik kod sütununa girilecektir. FORM 25/2: Tavanı Aşan İlave Ödenek Teklifleri Formu :

21 AKADEMİK ETKİLEŞİM BİLGİ FORMU (1) Uluslararası Ortak Eğitim- Öğretim (2547/43) FARABİERASMUS Öğrenci Sayısı GelenTeknik Bilimler MYO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü Gönderilen Tüm Eğitim Öğretim Birimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü Değişim/Ortak Eğitim- Öğretim Yürütülen Program Sayısı Tüm Eğitim Öğretim Birimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Elemanı/ Öğretim Üyesi Sayısı GelenTeknik Bilimler MYO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü Gönderilen Tüm Eğitim Öğretim Birimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü FORM 27/6: Akademik Etkileşim Bilgi Formu

22 FORM 27/9: Diğer Bilgiler Formu

23 01.4-02.4 Çalışma Tablosu

24

25

26 FORM 17: Uluslararası Kuruluşlara Üyelik Bilgi Formu: BÜTÇE BİLGİLERİ 20152016201720182019 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HARCAMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ HAZİRAN SONU HARCAMASI YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ BÜTÇE TEKLİFİ BÜTÇE TAHMİNİ SIRA NO ULUSLARARASI KURULUŞUN ADI KURULUŞA ÜYELİĞİN YASAL DAYANAĞI (Kanun,Karar,Anlaşma,Protokol vb.) 2015Yıllık Aidat veya Katkı Payı AÇIKLAMA TOPLANTI SAYISI TOPLANTIYA KATILAN KİŞİ SAYISI DÖVİZ CİNSİ 2016 201720182019 MİKTAR DÖVİZ MİKTAR TL MİKTAR DÖVİZ MİKTAR TL MİKTAR DÖVİZ MİKTAR TL MİKTAR DÖVİZ MİKTAR TL 1Avrupa Üniversiteler Birliği 2Uluslararası Üniversiteler Birliği TOPLAM

27 FORM 18: 237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Edinilecek Taşıtlar Listesi: 237 SAYILI TAŞIT KANUNUNA GÖRE 2017 YILINDA EDİNİLECEK TAŞITLAR BÜTÇE YILI: 2017 KURUM ADI: (T) Cetveli Sıra No Taşıtın CinsiDiferansiyelAdetKullanım YeriFinansman Kaynağı FORM : 18

28 FORM 19: Mevcut Taşıtlar İle Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan/Kullanılacak Taşıtlara İlişkin Bilgi Formu: 2017 38.15 - ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Kurum İcmali KURUM ADI: Sıra NoTaşıtın Cinsi MEVCUT TAŞIT SAYISI HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE KULLANILAN MEVCUT / HİZMET ALIMI YÖNTEMİYLE KULLANILAN TAŞIT SAYISI TOPLAMI Bütçe Döner Sermaye+Diğer Toplam Bütçe Döner Sermaye+Diğer Toplam Bütçe Döner Sermaye+Diğer Toplam T01aBinek otomobil00 0 00 0 00 0 T01bBinek otomobil00 0 00 0 00 0 T02Binek otomobil00 0 00 0 00 0 T03Station-Wagon00 0 00 0 00 0 T04Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik)00 0 00 0 00 0 T05Minibüs (Sürücü dahil en fazla 157 kişilik)00 0 00 0 00 0 T06Kaptı-kaçtı (Arazi hizmetleri için)00 0 00 0 00 0 T07Pick-up (Kamyonet, şoför sürücü dahil 3 veya 6 kişilik)00 0 00 0 00 0 T08Pick-up (Kamyonet,arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik)00 0 00 0 00 0 T09Panel00 0 00 0 00 0 T10Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik)00 0 00 0 00 0 T11aOtobüs (Sürücü dahil en az 27, en fazla 40 kişilik)00 0 00 0 00 0 T11bOtobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik)00 0 00 0 00 0 T12Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg.00 0 00 0 00 0 T13Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg.00 0 00 0 00 0 T14Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg.00 0 00 0 00 0 T15Ambulans (Tıbbi donanımlı)00 0 00 0 00 0 T16Ambulans (Arazi hizmetleri için)00 0 00 0 00 0 T17Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere00 0 00 0 00 0 T18Motorsiklet (en az 45- 250 cc. lik fazla 600 cc.lik)00 0 00 0 00 0 T19Motorsiklet (en az 600 601 cc.lik)00 0 00 0 00 0 T20Bisiklet00 0 00 0 00 0 T21a Güvenlik önlemli binek otomobil (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 00 0 00 0 00 0 T21b Güvenlik önlemli servis taşıtı (Cinsi ve fiyatı Maliye Bakanlığınca belirlenir.) 00 0 00 0 00 0 T22Diğer Taşıtlar00 0 00 0 00 0 T O P L A M00 0 00 0 00 0

29 FORM 20-(1-2): Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan Taşıtlara İlişkin Bilgi Formu: SIRA NOTAŞITIN CİNSİ BÜTÇEDÖNER SERMAYE+DİĞER Şoförlü Yakıt Gideri Dahil Şoförlü Yakıt Gideri Hariç Şoförsüz Yakıt Gideri Dahil Şoförsüz Yakıt Gideri Hariç Toplam Şoförlü Yakıt Gideri Dahil Şoförlü Yakıt Gideri Hariç Şoförsüz Yakıt Gideri Dahil Şoförsüz Yakıt Gideri Hariç Toplam ADET 1 ARACIN ORT. KULLAN IM SÜRESİ( AY) 1 ARACIN AYLIK ORT. KİRA BEDELİ ADET 1 ARACIN ORT. KULLANI M SÜRESİ(A Y) 1 ARACIN AYLIK ORT. KİRA BEDELİ ADET 1 ARACIN ORT. KULLANI M SÜRESİ(A Y) 1 ARACIN AYLIK ORT. KİRA BEDELİ ADET 1 ARACIN ORT. KULLAN IM SÜRESİ( AY) 1 ARACIN AYLIK ORT. KİRA BEDELİ ADET (1) ADET 1 ARACIN ORT. KULLANI M SÜRESİ(A Y) 1 ARACIN AYLIK ORT. KİRA BEDELİ ADET 1 ARACIN ORT. KULLAN IM SÜRESİ( AY) 1 ARACIN AYLIK ORT. KİRA BEDELİ ADET 1 ARACIN ORT. KULLANI M SÜRESİ(A Y) 1 ARACIN AYLIK ORT. KİRA BEDELİ ADET 1 ARACIN ORT. KULLAN IM SÜRESİ( AY) 1 ARACIN AYLIK ORT. KİRA BEDELİ ADET (2) ADET (3)= (1)+(2) T1aBinek otomobil T1bBinek otomobil T2Binek otomobil T3Station-Wagon T4 Arazi binek (Enaz 4, en çok 8 kişilik) T5 Minibüs (Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) T6Kaptı-kaçtı (Arazi) T7 Pick-up (Kamyonet, şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T8 Pick-up (Kamyonet, arazi hizmetleri için şoför dahil 3 veya 6 kişilik) T9Panel T10 Midibüs (Sürücü dahil en fazla 26 kişilik) T11-a Otobüs (Sürücü dahil en az 27 kişilik) T11-b Otobüs (Sürücü dahil en az 41 kişilik) T12 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 3.501 Kg. T13 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 12.000 Kg. T14 Kamyon şasi-kabin tam yüklü ağırlığı en az 17.000 Kg. T15 Ambulans (Tıbbi donanımlı) T16 Ambulans arazi hizmetleri için T17 Pick-up (Kamyonet) cenaze arabası yapılmak üzere T18 Motorsiklet en az 45-250 cc.lik T19 Motorsiklet en az 600 cc.lik T20Bisiklet T21-a Güvenlik önlemli binek otomobil T21-b Güvenlik önlemli servis taşıtı T22Diğer Taşıtlar TOPLAM (1) Taşıt kiralamasına ilişkin ortalama aylık maliyet hesaplanacak, e-bütçe sisteminde, aylık maliyetler esas alınarak adet ve ortalama aylık maliyet bilgilerine yer verilecektir.

30 FORM 21-Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu: 201520162017 1- HİZMET ALANI (m 2 ) 2- GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI 3- İŞE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ 4- SÜRE (AY) HARCAMA YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ BÜTÇE TEKLİFİ 5- GÜVENLİK GÖREVLİSİ MALİYETİ (A+B+C+D) A- GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ (Güvenlik Görevlisi Sayısı x 1 Güvenlik Görevlisinin 1 Aylık Ücreti x (...) Ay) (İlgili mevzuat gereğince ödenmesi gereken çeşitli ödentiler dahil.) B- YOL BEDELİ Güvenlik Görevlisi Sayısı x 1 Güvenlik Görevlisinin 1 Aylık Yol Bedeli x (...) Ay C- YEMEK BEDELİ Güvenlik Görevlisi Sayısı x 1 Güvenlik Görevlisinin 1 Aylık Yemek Bedeli x (...) Ay D- GİYECEK BEDELİ Güvenlik Görevlisi Sayısı x 1 Güvenlik Görevlisinin Giyecek Bedeli 6- GÜVENLİK EKİPMANLARININ MALİYETİ 7- FİRMA KARI 8- SÖZLEŞME GİDERİ TOPLAM (5+6+7+8) KDV DAHİLTOPLAM BÜTÇEDEN KARŞILANAN TUTAR DİĞER KAYNAKLARDAN KARŞILANAN TUTAR

31 FORM 22-Temizlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu: 201520162017 1- HİZMET ALANI (m 2 ) 2- TEMİZLİK GÖREVLİSİ SAYISI 3- İŞE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ 4- SÜRE (AY) HARCAMA YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ BÜTÇE TEKLİFİ 5- TEMİZLİK GÖREVLİSİ MALİYETİ (A+B+C+D) A- TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ (Temizlik Görevlisi Sayısı x 1 Temizlik Görevlisinin 1 Aylık Ücreti x (...) Ay) (İlgili mevzuat gereğince ödenmesi gereken çeşitli ödentiler dahil.) B- YOL BEDELİ Temizlik Görevlisi Sayısı x 1 Temizlik Görevlisinin 1 Aylık Yol Bedeli x (...) Ay C- YEMEK BEDELİ Temizlik Görevlisi Sayısı x 1 Temizlik Görevlisinin 1 Aylık Yemek Bedeli x (...) Ay D- GİYECEK BEDELİ Temizlik Görevlisi Sayısı x 1 Temizlik Görevlisinin Giyecek Bedeli 6- TEMİZLİK MALZEMELERİNİN MALİYETİ 7- FİRMA KARI 8- SÖZLEŞME GİDERİ TOPLAM (5+6+7+8) KDV DAHİLTOPLAM BÜTÇEDEN KARŞILANAN TUTAR DİĞER KAYNAKLARDAN KARŞILANAN TUTAR

32 FİZİKİ DEĞERLER BİLGİLER FORMU (1) 201520162017 Akademik Birim Sayısı Fakülte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksekokul Meslek YO Enstitü Merkez Fiziki Kapasite Hizmet Binası Sayısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkez kampüsteki bina sayısı İlçelerdeki bina sayısı Diğer Merkez Dışındaki Yerleşke Sayısı İl içindeki yerleşke sayısı İlçelerdeki yerleşke sayısı Diğer Derslik Sayısı Derslik Alanı (m2) Öğrenci Yurdu Yurt Sayısı (Blok/Bina) Yurt Kapasitesi (Öğrenci barındırma kapasitesi) Toplam Kullanımdaki Açık-Kapalı Alan (m2) Toplam Kullanımdaki Kapalı Alan (m2) Kiralanan Hizmet Binası (eğitim-idari) Sayısı Kullanım Alanı (m2) Lojmanlar Sahip Olunan Tahsis Edilen İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralanan Ortalama Aylık Kira Tutarı İdare Bütçesinden Ödenen Kullanıcı Personel Tarafından Ödenen FORM 27/1 : Fiziksel Değerler Bilgi Formu:

33 FORM 27/7-Sosyal Tesisler Bilgi Formu: SOSYAL TESİSLER BİLGİ FORMU (1) Bütçe İçinde İşletilenler Bütçe Dışında İşletilenler İdarece İşletilenler Kiralama Suretiyle İşletilenler Tesis Sayısı Eğitim ve Dinlenme Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Bilimsel Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Kültür Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Spor Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Beslenme Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Barınma Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Misafirhane Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Diğer (Kiralık İşletmeler) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mali Bilgileri Gelir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gider Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

34 FORM 28: Hizmet Alımı Suretiyle Kullanılan Taşıtlara İlişkin Bilgi Formu: SIRA NO 20152016 ÖZEL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞOFÖRLÜ TAŞIT KİRLAMA KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILAN ŞOFÖR SAYISI DİĞER GÖREVLİLERTOPLAM ÖZEL TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ ŞOFÖRLÜ KİRALANAN TAŞIT İÇİN GÖREVLİ ŞOFÖR SAYISI DİĞER GÖREVLİLERTOPLAM ADET SÜRE (AY) (1) MALİYE T (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYE T (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYE T (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYE T (2) ADET MALİYE T ADET SÜRE (AY) (1) MALİYE T (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYE T (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYE T (2) ADET SÜRE (AY) (1) MALİYE T (2) ADET MALİYE T Not: (1) Hizmet alımı suretiyle çalıştırılanların çalışma süreleri ay olarak ifade edilecektir. Aynı çalışma süresini kapsayan farklı hizmet sözleşmelerine ilişkin veriler birleştirilerek aynı satıra, farklı çalışma sürelerini kapsayan hizmet sözleşmelerine ilişkin veriler farklı satıra yazılacaktır.

35 TEMİZLİK HİZMET ALIMI GİDERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Sıra AÇIKLAMA TUTAR / ORAN No 1-BİRİM PERSONEL AYLIK MALİYET (2016 yılı İhalesi)= 2-2016 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN Yİ - ÜFE =0,1025 3-BİRİM TEKLİF FİYATI (1 x 1,10) =0 HESAPLAMA GİDER UNSURUBİRİMİ KİŞİAYLIK YILLIK MALİYET SAYISIBİR.MALİYET TEMİZLİK HİZMETİKİŞİ 0,00 KDV %18 0,00 TOPLAM MALİYET 0,00 2017 YILI TEKLİF TUTARI 2017 Yılı Teklif ( Hazine ) : 2017 Yılı Teklif ( Özgelir Toplamı) : Bütçe Fişleri:

36 PERSONEL SERVİSİ HİZMET ALIMI GİDERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Sıra AÇIKLAMA TUTAR / ORAN No 1-SEFER BİRİM FİYATI (2016 YILI 1.6 AY) -2016 İHALESİ= 2-2015 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN Yİ - ÜFE=0,1 3- SEFER BİRİM FİYATI (2016 YILI 2.6 AY) -2016 İHALESİ TAHMİN=0 4-ORTALAMA SEFER BİRİM TEKLİF FİYATI (1 x 1,10) =0 HESAPLAMA GİDER UNSURUBİRİMİ KİŞİAYLIK YILLIK MALİYET SAYISIBİR.MALİYET PERSONEL SERVİSİ HİZMET ALIMI SEFER SAYISI00 KDV %180 TOPLAM TUTAR0 TEMİZLİK HİZMETİ EMANET (-)0 TOPLAM TEKLİF TUTARI 2017 Mali Yılı Teklif ( Hazine ) : 2017 Mali Yılı Teklif ( Öz Gelir) : Bütçe Fişleri:

37 DOĞALGAZ GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Sıra AÇIKLAMA TUTAR / ORAN No 1- DOĞALGAZ M³ BİRİM FİYATI (KDV DAHİL)= 2-2016 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN Yİ - ÜFE =0,04 3-DOALGAZ M³ BİRİM TEKLİF FİYATI (1 x 1,04)=0 HESAPLAMA GİDER UNSURUBİRİMİ YILLIKBİRİM TUTAR TÜK.MİK.FİYAT DOĞALGAZM³6.000.0000,0000000,00 TOPLAM TEKLİF TUTARI 2017 Mali Yılı Teklif ( Hazine ) : 2017 Mali Yılı Teklif ( Öz Gelir) : Bütçe Fişleri:

38 ELEKTRİK GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Sıra AÇIKLAMA TUTAR / ORAN No 1-ELEKTRİK kwh BİRİM FİYATI (KDV DAHİL)= 2-2016 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN Yİ - ÜFE =0,04 3-ELEKTRİK kwh BİRİM TEKLİF FİYATI (1 x 1,04)=0 HESAPLAMA GİDER UNSURUBİRİMİ YILLIKBİRİM TUTAR TÜK.MİK.FİYAT ELEKTRİKkwh6.000.0000,0000000,00 TOPLAM TEKLİF TUTARI 2017 Mali Yılı Teklif ( Hazine ) : 2017 Mali Yılı Teklif ( Öz Gelir) : Bütçe Fişleri:

39 SU GİDERLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA Sıra AÇIKLAMA TUTAR / ORAN No 1-SU M³ BİRİM FİYATI (KDV DAHİL)= 2-2016 YILI İÇİN ÖNGÖRÜLEN Yİ - ÜFE =0,04 3-SU M³ BİRİM TEKLİF FİYATI (1 x 1,04) =0 HESAPLAMA GİDER UNSURUBİRİMİ YILLIKBİRİM TUTAR TÜK.MİK.FİYAT SUM³6.000.0000,0000000,00 TOPLAM TEKLİF TUTARI 2017 Mali Yılı Teklif ( Hazine ) : 2017 Mali Yılı Teklif ( Öz Gelir) : Bütçe Fişleri:

40 AKARYAKIT VE YAĞ ALIMLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Grup NoTaşıt Sayısıİşletme MaliyetiTutar II 2.925 0 III 2.098 0 IV 2.511 0 V 2.925 0 VI 3.574 0 VII 1.297 0 Eğitim Birimleri jenatörleri için akaryakıt TOPLAM 2017 TEKLİF (Hazine) Özgelirlerden karşınalacak tutar Bütçe Fişleri:

41

42 FORM 27/1 : Fiziksel Değerler Bilgi Formu: FİZİKİ DEĞERLER BİLGİLER FORMU (1) 201520162017 Akademik Birim Sayısı Fakülte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksekokul Meslek YO Enstitü Merkez Fiziki Kapasite Hizmet Binası Sayısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkez kampüsteki bina sayısı İlçelerdeki bina sayısı Diğer Merkez Dışındaki Yerleşke Sayısı İl içindeki yerleşke sayısı İlçelerdeki yerleşke sayısı Diğer Derslik Sayısı Derslik Alanı (m2) Öğrenci Yurdu Yurt Sayısı (Blok/Bina) Yurt Kapasitesi (Öğrenci barındırma kapasitesi) Toplam Kullanımdaki Açık-Kapalı Alan (m2) Toplam Kullanımdaki Kapalı Alan (m2) Kiralanan Hizmet Binası (eğitim-idari) Sayısı Kullanım Alanı (m2) Lojmanlar Sahip Olunan Tahsis Edilen İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralanan Ortalama Aylık Kira Tutarı İdare Bütçesinden Ödenen Kullanıcı Personel Tarafından Ödenen

43 ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYILARI BİLGİ FORMU BİRİMİ (1) ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYISI (2) ÖRGÜNII. ÖĞRETİM TOPLAM ÖNLİSANSLİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORAÖNLİSANSLİSANS YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ TOPLAM SOSYAL BİLİMLER TOPLAM SAĞLIK BİLİMLERİ TOPLAM GENEL TOPLAM (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır. FORM 27/2-Öğrenci Kontenjan Sayıları Bilgi Formu:

44 FORM 27/3-Öğrenci Sayıları Bilgi Formu: ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYILARI BİLGİ FORMU BİRİMİ (1) ÖĞRENCİ KONTENJAN SAYISI (2) ÖRGÜNII. ÖĞRETİM TOPLAM ÖNLİSANSLİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORAÖNLİSANSLİSANS YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ TOPLAM SOSYAL BİLİMLER TOPLAM SAĞLIK BİLİMLERİ TOPLAM GENEL TOPLAM (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır.

45 FORM 27/4-Yabancı Öğrenci Sayıları Bilgi Formu: YABANCI ÖĞRENCİ SAYILARI BİLGİ FORMU BİRİMİ (1) ÖĞRENCİ SAYISI (2) TÜRK UYRUKLUYABANCI UYRUKLU TOPLAM KAMU İDARELERİ BURSLARIYLA GELENDİĞER İKİLİ ANLAŞMALAR ÇERÇEVESİNDE GELEN DİĞER ÖNLİSANSLİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTOR A ÖNLİSAN S LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORAÖNLİSANSLİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTOR A ÖNLİSANSLİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTOR A FEN BİLİMLERİ TOPLAM SOSYAL BİLİMLER TOPLAM SAĞLIK BİLİMLERİ TOPLAM GENEL TOPLAM (1) Fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu, konservatuvar, enstitü vb. adı yazılacaktır. (2) Öğrenci sayıları 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi itibariyle yazılacaktır.

46

47 FORM 27/5-Personel Bilgi Formu: 20152016 Öğretim Elemanı 00 Öğretim Üyesi00 Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Öğretim Yardımcıları00 Araştırma Görevlileri Uzman Diğer İdari Personel 00 657/4-a 657/4-b Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Geçici İşçi Sürekli İşçi

48

49 FORM 11-Fiziksel Değerler Bilgi Formu: 2014201520162017(*) 1. SOSYAL TESİS SAYISI a) - Eğitim ve Dinlenme Tesisi (Kamp) aa). Adedi ab). Kapasitesi ac). Yararlanan Sayısı b) - Eğitim Tesisi ba). Adedi bb). Kapasitesi bc). Yararlanan Sayısı c) - Lokal ca). Adedi cb). Kapasitesi cc). Yararlanan Sayısı d) - Memur evi da). Adedi db). Kapasitesi dc). Yararlanan Sayısı e) - Misafirhane ea). Adedi eb). Kapasitesi ec). Yararlanan Sayısı f) - Kreş fa). Adedi fb). Kapasitesi fc). Yararlanan Sayısı g) - Diğer ga). Adedi gb). Kapasitesi gc). Yararlanan Sayısı 2. LOJMAN SAYISI0000 a) - Dolu b) - Boş ba). Kullanılmaz 3. TELEFON / FAKS SAYISI0000 a) - Telefon aa). Santrale Bağlı ab). Müstakil aba ) Milletlerarası Açık abb ) Şehirlerarası Açık abc) Şehiriçi ac). Cep Telefonu b) - Faks

50 FORM 27/7-Sosyal Tesisler Bilgi Formu: SOSYAL TESİSLER BİLGİ FORMU (1) Bütçe İçinde İşletilenler Bütçe Dışında İşletilenler İdarece İşletilenler Kiralama Suretiyle İşletilenler Tesis Sayısı Eğitim ve Dinlenme Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Bilimsel Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Kültür Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Spor Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Beslenme Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Barınma Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Misafirhane Sağlık Kültür Daire Başkanlığı Diğer (Kiralık İşletmeler) İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Mali Bilgileri Gelir Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Gider Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

51 SOSYAL TESİS İŞLETME GELİRİ Gelir UnsuruÖğrenci SayısıAylık Ortalama TutarYıllık KREŞ GELİRİ TOPLAM 2017 TEKLİF I. ÖĞRENCİ YEMEK KATKI PAYI GELİR UNSURUYemek SayısıYemek ÜcretiTutar ÖĞRENCİ YEMEK KATKI PAYI TOPLAM II 2017 TEKLİFİ Bütçe Fişleri:

52 YURT YATAK ÜCRETİ Öğrenci SayısıAylık Ortalama Yatak ÜcretiYıllık TOPLAM 2017 TEKLİF Yiyecek alımı Giderin TürüÖlçü BirimiMiktar Birim FiyatıTutarı Yemek (Öğrenci-Kampüs)Adet Yemek (Öğrenci-İlçe)Adet Yemek (Memur-Kampüs)Adet Yemek (Memur-İlçe)Adet Kahvaltı (Kreş öğr.) SabahAdet Kahvaltı (Kreş öğr.) İkindiAdet Kreş Öğrenci yemekAdet Toplam KDV %8 Genel Toplam 2017 TEKLİF Bütçe Fişleri:

53

54 FORM 23: Döner Gelir-Gider Cetveli:

55 FORM 30/1-Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mali Durum: 20142015 20162017 (Haziran Sonu)(Tahmin) Gelirler Tahakkuk (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardım Hariç) Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Toplam Gelirler0000 Gelirler Tahsilat (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardım Hariç) Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Toplam Gelirler0000 Gider (Tahakkuk) (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardımlarla Ödenen Borçlar Hariç) Personel Giderleri İlaç, Medikal ve Lab. Malzeme Giderleri Hizmet Alımları Yatırım Giderleri Mali Yükümlülükler Ek Ödeme Diğer Giderler Toplam Giderler0000 Gider (Ödenen) (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardımlarla Ödenen Borçlar Hariç) Personel Giderleri İlaç, Medikal ve Lab. Malzeme Giderleri Hizmet Alımları Yatırım Giderleri Mali Yükümlülükler Ek Ödeme Diğer Giderler Toplam Giderler0000 Mali Yükümlülükler Hazine Payı Ar-ge Payı Diğer Toplam0000 Önceki Yıllardan Devrenden İmkan ve Yükümlülükleri Önceki Yıldan Devrenden Nakit Önceki Yıldan Devrenden Borç Firma Borçları Personel Borçları Diğer Borçlar Önceki Yıldan Devrenden Alacak 30 Haziran 2015 Tarihi İtibariyle Durumu Nakit (Kasa-Banka) Borç 0 Firma Borçları Personel Borçları Diğer Borçlar Alacak

56 FORM 30/2-Personel Sayısı ve Maliyeti: 20142015 2016 (Haziran Sonu) 2017 (Tahmin) Döner SermayeÖzel BütçeDöner SermayeÖzel BütçeDöner SermayeÖzel BütçeDöner SermayeÖzel Bütçe Kadrolu Personel Uzman Doktor Sayısı Toplam Maliyeti Asistan Sayısı Toplam Maliyeti Klinisyen Diş Doktoru Sayısı Toplam Maliyeti Pratisyen Sayısı Toplam Maliyeti Hemşire Sayısı Toplam Maliyeti Ebe Sayısı Toplam Maliyeti Tıbbi Sekreter Sayısı Toplam Maliyeti Diğer Sağlık Hizmetleri Personeli Sayısı Toplam Maliyeti Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli Sayısı Toplam Maliyeti Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli Sayısı Toplam Maliyeti Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Sayısı Toplam Maliyeti Diğer Personel Sayısı Toplam Maliyeti 4/B'li Personel Sayısı Toplam Maliyeti Geçici Görevlendirme Suretiyle Çalıştırılan Personel Sayısı Toplam Maliyeti Hizmet Alımı Suretiyle Temin Edilen Eleman Sayısı Toplam Maliyeti Öğrenci (İntern)Sayısı Toplam Personel00000000 Toplam Maliyet00000000

57 FORM 30/3-Personel Giderleri Özeti: 20142015 2016 (Haziran Sonu) 2017 (Tahmin) Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Kadrolu Personel Maaş Yolluk Nöbet Ücreti Ek Ödeme 0 Mesai İçi Mesai Dışı 4/B Statüsündeki Personel Maaş Yolluk Nöbet Ücreti Ek Ödeme Toplam Maliyet00000000

58 FORM 30/5 Tıbbi Laboratuvar Malzemesi ve İlaç Verileri: 20142015 2016 (Haziran Sonu) 2017 (Tahmin) Önceki Yıldan Devreden Tıbbi Malzeme Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam Alımlar Tıbbi Malzeme Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam Giderler (Kullanımlar) Tıbbi Malzeme Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam

59 FORM 30-6-Özel Güvenlik Hizmetine İlişkin Bilgi Formu: 201520162017 1- HİZMET ALANI (m 2 ) 2- GÜVENLİK GÖREVLİSİ SAYISI 3- İŞE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHLERİ 4- SÜRE (AY) HARCAMA YIL SONU HARCAMA TAHMİNİ BÜTÇE TEKLİFİ 5- GÜVENLİK GÖREVLİSİ MALİYETİ (A+B+C+D) A- GÜVENLİK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ (Güvenlik Görevlisi Sayısı x 1 Güvenlik Görevlisinin 1 Aylık Ücreti x (...) Ay) (İlgili mevzuat gereğince ödenmesi gereken çeşitli ödentiler dahil.) B- YOL BEDELİ Güvenlik Görevlisi Sayısı x 1 Güvenlik Görevlisinin 1 Aylık Yol Bedeli x (...) Ay C- YEMEK BEDELİ Güvenlik Görevlisi Sayısı x 1 Güvenlik Görevlisinin 1 Aylık Yemek Bedeli x (...) Ay D- GİYECEK BEDELİ Güvenlik Görevlisi Sayısı x 1 Güvenlik Görevlisinin Giyecek Bedeli 6- GÜVENLİK EKİPMANLARININ MALİYETİ 7- FİRMA KARI 8- SÖZLEŞME GİDERİ TOPLAM (5+6+7+8) KDV DAHİLTOPLAM BÜTÇEDEN KARŞILANAN TUTAR DİĞER KAYNAKLARDAN KARŞILANAN TUTAR

60 DÖNER SERMAYE ADI : 2014201520162017 1- Hizmet Alanı (m2) 2- Temizlik Görevlisi Sayısı 3- İşe Başlama Ve Bitiş Tarihleri 4- Süre (Ay) Gerçekleşme İhale BedeliTahmini Bedel 5- Temizlik Görevlisi Maliyeti (A+B+C+D) A- Temizlik Görevlisi Ücretleri (Temizlik Görevlisi Sayısı X 1 Temizlik Görevlisinin 1 Aylık Ücreti X (...) Ay) (İlgili Mevzuat Gereğince Ödenmesi Gereken Çeşitli Ödentiler Dahil.) B- Yol Bedeli Temizlik Görevlisi Sayısı X 1 Temizlik Görevlisinin 1 Aylık Yol Bedeli X (...) Ay C- Yemek Bedeli Temizlik Görevlisi Sayısı X 1 Temizlik Görevlisinin 1 Aylık Yemek Bedeli X (...) Ay D- Giyecek Bedeli Temizlik Görevlisi Sayısı X 1 Temizlik Görevlisinin Giyecek Bedeli 6- Temizlik Malzemelerinin Maliyeti 7- Firma Karı 8- Sözleşme Gideri Toplam (5+6+7+8) KDV Dahil Toplam FORM 30/7 :Temizlik Hizmeti Alımlarına İlişkin Veriler :

61 FORM 30/8 :Hizmet Alımı Suretiyle Eleman Temin Edilerek Gerçekleştirilen Diğer İşlere İlişkin Veriler: 2014 Gerçekleşme 2015 Gerçekleşme 2016 İhale Bedeli 2017 Tahmini Bedel 1- Görevli Sayısı 2- Görevli Maliyeti (A+B+C+D) A- Görevli Ücretleri (Görevli Sayısı X 1 Görevlinin 1 Aylık Ücreti X (...) Ay) (İlgili Mevzuat Gereğince Ödenmesi Gereken Çeşitli Ödentiler Dahil.) B- Yol Bedeli Görevli Sayısı X 1 Görevlinin 1 Aylık Yol Bedeli X (...) Ay C- Yemek Bedeli Görevli Sayısı X 1 Görevlinin 1 Aylık Yemek Bedeli X (...) Ay D- Giyecek Bedeli Görevli Sayısı X 1 Görevlinin Giyecek Bedeli 3- Malzeme Maliyeti 4- Firma Karı 5- Sözleşme Gideri Toplam (2+3+4+5) KDV Dahil Toplam Not: Her bir ihale için ayrı ayrı doldurulacaktır.

62

63 FORM 30/1-Döner Sermaye İşletmeleri Genel Mali Durum: 20142015 20162017 (Haziran Sonu)(Tahmin) Gelirler Tahakkuk (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardım Hariç) Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Toplam Gelirler0000 Gelirler Tahsilat (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardım Hariç) Sağlık Hizmeti Gelirleri Diğer Hizmet Gelirleri Toplam Gelirler0000 Gider (Tahakkuk) (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardımlarla Ödenen Borçlar Hariç) Personel Giderleri İlaç, Medikal ve Lab. Malzeme Giderleri Hizmet Alımları Yatırım Giderleri Mali Yükümlülükler Ek Ödeme Diğer Giderler Toplam Giderler0000 Gider (Ödenen) (Bakanlığımızca Yapılan Mali Yardımlarla Ödenen Borçlar Hariç) Personel Giderleri İlaç, Medikal ve Lab. Malzeme Giderleri Hizmet Alımları Yatırım Giderleri Mali Yükümlülükler Ek Ödeme Diğer Giderler Toplam Giderler0000 Mali Yükümlülükler Hazine Payı Ar-ge Payı Diğer Toplam0000 Önceki Yıllardan Devrenden İmkan ve Yükümlülükleri Önceki Yıldan Devrenden Nakit Önceki Yıldan Devrenden Borç Firma Borçları Personel Borçları Diğer Borçlar Önceki Yıldan Devrenden Alacak 30 Haziran 2015 Tarihi İtibariyle Durumu Nakit (Kasa-Banka) Borç 0 Firma Borçları Personel Borçları Diğer Borçlar Alacak

64 20142015 2016 (Haziran Sonu) 2017 (Tahmin) Döner SermayeÖzel BütçeDöner SermayeÖzel BütçeDöner SermayeÖzel BütçeDöner SermayeÖzel Bütçe Kadrolu Personel Uzman Doktor Sayısı Toplam Maliyeti Asistan Sayısı Toplam Maliyeti Klinisyen Diş Doktoru Sayısı Toplam Maliyeti Pratisyen Sayısı Toplam Maliyeti Hemşire Sayısı Toplam Maliyeti Ebe Sayısı Toplam Maliyeti Tıbbi Sekreter Sayısı Toplam Maliyeti Diğer Sağlık Hizmetleri Personeli Sayısı Toplam Maliyeti Teknik Hizmetler Sınıfı Personeli Sayısı Toplam Maliyeti Genel İdare Hizmetleri Sınıfı Personeli Sayısı Toplam Maliyeti Yardımcı Hizmetler Sınıfı Personeli Sayısı Toplam Maliyeti Diğer Personel Sayısı Toplam Maliyeti 4/B'li Personel Sayısı Toplam Maliyeti Geçici Görevlendirme Suretiyle Çalıştırılan Personel Sayısı Toplam Maliyeti Hizmet Alımı Suretiyle Temin Edilen Eleman Sayısı Toplam Maliyeti Öğrenci (İntern)Sayısı Toplam Personel00000000 Toplam Maliyet00000000 FORM 30/2 :Personel Sayısı ve Maliyeti:

65 FORM 30/3-Personel Giderleri Özeti: 20142015 2016 (Haziran Sonu) 2017 (Tahmin) Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Döner Sermaye Özel Bütçe Kadrolu Personel Maaş Yolluk Nöbet Ücreti Ek Ödeme 0 Mesai İçi Mesai Dışı 4/B Statüsündeki Personel Maaş Yolluk Nöbet Ücreti Ek Ödeme Toplam Maliyet00000000

66 FORM 30/4 :Poliklinik, Ameliyat, Yatak, Yatan Hasta Verileri 20142015 2016 (Haziran Sonu) Toplam Poliklinik (Acil Dahil) Sayısı Toplam Acil Poliklinik Sayısı Toplam Ameliyat Sayısı A Grubu B-C Grubu D-E Grubu Organ Transplasyon Yatak Sayısı Toplam Yoğun Bakım Yatak Sayısı Yatan Hasta Sayısı Toplam Yatış Süresi

67 FORM 30/5 :Tıbbi Laboratuvar Malzemesi ve İlaç Verileri 20142015 2016 (Haziran Sonu) 2017 (Tahmin) Önceki Yıldan Devreden Tıbbi Malzeme Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam Alımlar Tıbbi Malzeme Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam Giderler (Kullanımlar) Tıbbi Malzeme Laboratuar Malzemesi İlaç Toplam

68

69 FİZİKİ DEĞERLER BİLGİLER FORMU (1) 201520162017 Akademik Birim Sayısı Fakülte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yüksekokul Meslek YO Enstitü Merkez Fiziki Kapasite Hizmet Binası Sayısı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Merkez kampüsteki bina sayısı İlçelerdeki bina sayısı Diğer Merkez Dışındaki Yerleşke Sayısı İl içindeki yerleşke sayısı İlçelerdeki yerleşke sayısı Diğer Derslik Sayısı Derslik Alanı (m2) Öğrenci Yurdu Yurt Sayısı (Blok/Bina) Yurt Kapasitesi (Öğrenci barındırma kapasitesi) Toplam Kullanımdaki Açık-Kapalı Alan (m2) Toplam Kullanımdaki Kapalı Alan (m2) Kiralanan Hizmet Binası (eğitim-idari) Sayısı Kullanım Alanı (m2) Lojmanlar Sahip Olunan Tahsis Edilen İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kiralanan Ortalama Aylık Kira Tutarı İdare Bütçesinden Ödenen Kullanıcı Personel Tarafından Ödenen FORM 27/1 : Fiziksel Değerler Bilgi Formu:

70

71 AR-GE VE DİĞER PROJELER BİLGİ FORMU (1) Ar-GeDiğer Projeler Alınan Destek TutarıProje SayısıAlınan Destek TutarıProje Sayısı İdare Bütçesi (2) TÜBİTAK AB Çerçeve Programları SANTEZ SODES Ulusal Fon (AB) Kalkınma Ajansları Diğer Genel Toplam FORM 27/8 : AR-GE ve Diğer Projeler Bilgi Formu

72

73 2015-2016 Eğitim Yılı AKADEMİK ETKİLEŞİM BİLGİ FORMU (1) Uluslararası Ortak Eğitim- Öğretim (2547/43) FARABİERASMUS Öğrenci Sayısı GelenTeknik Bilimler MYO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü Gönderilen Tüm Eğitim Öğretim Birimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü Değişim/Ortak Eğitim- Öğretim Yürütülen Program Sayısı Tüm Eğitim Öğretim Birimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü Öğretim Elemanı/ Öğretim Üyesi Sayısı GelenTeknik Bilimler MYO Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü Gönderilen Tüm Eğitim Öğretim Birimleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Rektörlük Uluslar arası İlişkiler Bölümü FORM 27/6: Akademik Etkileşim Bilgi Formu


"1)Uygulanmakta olan bütçe sistemi, Performans Esaslı Bütçeleme Sisteminin de alt yapısını oluşturacağından, bütçe teklifleri ilgili birim yöneticilerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları