Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Mustafa Ayral: Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erol Bozkurt : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Çakır : Altındağ İlçe Milli Eğitim.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Mustafa Ayral: Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erol Bozkurt : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Çakır : Altındağ İlçe Milli Eğitim."— Sunum transkripti:

1 Dr. Mustafa Ayral: Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erol Bozkurt : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Çakır : Altındağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Özdemir : Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ar-Ge Birimi Şule Ötken : Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ar-Ge Birimi Hakan Özarslan : Altındağ Çocuk Sevenler Derneği İ.Ö.O Matematik Öğretmeni Ahmet Ünlü : Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ar-Ge Birimi “Temel Beceriler ve Zihinsel Süreçler Açısından Matematik Başarısı ve İlişkili Olduğu Değişkenler”

2

3 2. Araştırmanın amacı: 1.Öğrencilerin matematiğin temel beceri alanlarındaki başarı düzeyini belirlemek; 2.Matematik başarısını kullandıkları zihinsel süreçler açısından değerlendirmek (kavram, uygulama ve akıl yürütme süreçleri); 3.Matematik başarısını olumlu/olumsuz etkileyen etkenleri belirlemek;

4 3. Yöntem  Tarama modeli ilişkisel bir çalışma  Evren: Ankara İli Altındağ ilçesi ilköğretim okulları (4, 5, 6, 7, ve 8. sınıf öğrencileri)  Evrenin tamamına ulaşılmıştır (62 okul, 25.060 öğrenci).

5 Tablo 1. Matematik Dersi Beceri Alanları Verilerin Toplanması:

6 Tablo 2. Araştırmada Kullanılan Matematik Dersi Temel Becerileri

7 Soruların Hazırlanması Sorular, ölçme-değerlendirme ve matematik alanında yüksek lisans yapmış matematik öğretmenleri tarafından hazırlanmıştır.

8 Araştırma Anketi: “Matematik başarısını etkileyen değişkenler nelerdir?” 1.Alanda yapılmış araştırmalar 2.Literatür 3.PISA 4.TIMMS 5.ÖBBS (MEB Öğrenci Başarısını Belirleme Sınavı) 44 soru; Cronbach Alfa katsayısı =.69

9 Ankette Yer Alan Değişkenler:  Matematiğe karşı tutum,  Matematiğe verilen değer,  Matematiğe duyulan kaygı,  Veli katılım düzeyi,  Okuma davranışı,  Sosyo-ekonomik düzey,  Sınıfta yapılan etkinlik,  Ders dışı destek alma düzeyi,  Eğitim hedefi,  Matematiğe duyulan özgüven,  Matematik çalışma süresi,  Devamsızlık süresi,  Sınıf mevcudu,

10 Araştırma Sınavının Uygulanması: 11 Ocak 2012 Çarşamba  Katılan Okul Sayısı : 63  Katılan Öğrenci Sayısı: 25 060

11 Tablo 3. Araştırmaya Katılan Öğrencilerin Sınıflara Göre Dağılımı Sınıf DüzeyiÖğrenci sayısıYüz de 4 4 61318,4 5 5 26721,0 6 5 18720,7 7 4 73918,9 8 5 25421,0 Toplam 25 060100 4. Bulgular: Katılımcılar veMatematik Başarı Düzeyi

12 Grafik 1.

13 Grafik 2.

14 Grafik 3.

15 Grafik 4.

16 Grafik 5.

17 Grafik 6.

18 Grafik 7.

19 Sınıf Düzeyine Göre Matematik Başarı Yüzdeleri Sınıf DüzeyiOrtalamaKişi sayısıStd. Sapma 4304 61323,38485 5395 26725,19150 6265 18722,24925 7204 73919,87301 8175 25418,40260 Total272725 06023,28966 Tablo 4. Sınıf Düzeylerine Göre Matematik Başarısı

20 Tablo 5. Öğrenme Alanlarına Göre Sınıf ların Başarı Yüzdeleri Sınıf DüzeyiSayılarGeometriÖlçmeİstatistikCebir 4353530832322525 5434339393542422929 623233029293321 7232021208 819191919121610 Toplam2828282129291919

21 Tablo 6. Bilişsel Süreçlere Göre Sınıfların Ortalama Net Yüzdeleri Sınıf Düzeyi Bilgi soruları net yüzdeleri Uygulama soruları net yüzdeleri Akıl yürütme soruları net yüzdeleri 43131311 540 3535 627272724 72211515 819171716 Toplam 282828282121

22 Tablo 7. Beceri Alanlarına Göre Sınıfların Başarı Yüzdeleri SınıfS1S1S2S2S3S3S4S4S5S5G1G1G2G2G3G3G4G4O1O1O2O2O3O3İ1İ1İ2İ2İ3İ3C1C1C2C2 4 47475-5-52324242043434141-2424742382525 5 484847473737403838345141448212148483838434323234 6 37151592821282829293141204242174329294024241616 7 362712212119192527124417174024241212810 8 18181526261919292920151616233131516161716119 Toplam 3732321628252528282626343431312373714143838 241820 Başarı düzeyi en düşük matematik becerileri: S3: Bilgilerini problem durumlarına uygulayabilme O3: Standart ve standart olmayan ölçme birimleriyle ölçme ve tahmin yapabilme C1: Belirli durumlara uygun cebirsel ifadeler yazabile, belirli durumlarla cebirsel ifadeleri ilişkilendirebilme

23 4. Bulgular: Matametik Başarısı ve İlişkili Olduğu Değişkenler Grafik 8.

24 Grafik 9.

25 Grafik 10.

26 Grafik 11.

27 Grafik 12.

28 Grafik 13.

29 Grafik 14.

30 Grafik 15.

31 Grafik 16.

32 Tablo 8.

33 Grafik 17.

34 Grafik 18.

35 Grafik 19.

36 Grafik 20. Veli Katılımının Sınıf Düzeyine Göre Değişimi

37 Grafik 21. Matematik Başarısıyla İlişkili Değişkenlerin Matematik Puanlarıyla Olan Korelasyon Değerleri

38 Tablo 9. Değişkenler ve Matematik Başarısı Arasındaki Etki Derecesi

39 Tablo 10. Matematik Başarısı ve İlişkili Olduğu Değişkenler Arasındaki Çoklu Regresyon Analizi Sonuçları Yordanan DeğişkenYordayıcı DeğişkenBetaRR2R2 pİkili r Matematik Başarısı Sabit,49,24,000 Tutum,12,000,25 Değer-,02,015,13 Özgüven,07,000,22 Kaygı-,31,000-,33 Etkinlik-,07,000,13 Veli katılımı-,03,000,12 SED,16,000,23 Okuma davranışı,08,000,21 Çalışma Süresi-,01,052,13 Ders dışı destek-,04,000,04 Eğitim hedefi,14,000,23 Sosyal etkinliklere katılma,00,963,11 Devamsızlık-,10,000-,16

40 BOYUT İSİMLERİGRUP SINIFLAMASIN BAŞARI YÜZDELERİ Gruplar arası P (sig.) değerleri Okuma davranışı Alt :0427120 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :11480525 Üst :2598434 Destek Alt :01603226 0-1:,000 0-2:,759 1-2:,000 Orta :1794228 Üst :2108625 Hedef Alt :0782119 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :1102215 Üst :21621731 Çalışma süresi Alt :0781422 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :1952027 Üst :2772631 Sınıf içi etkinlik Alt :0317726 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :1863021 Üst :21325330 Tutum Alt :0292121 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :1761318 Üst :21452632 Değer Alt :0223625 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :1401117 Üst :21881329 Kaygı Alt :01028035 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :1927722 Üst :2550318 Özgüven Alt :0397322 0-1:,002 0-2:,000 1-2:,000 Orta :11566223 Üst :2542539 Veli katılımı Alt :0563123 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :11195426 Üst :2747531 SED Alt :0561320 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :11564427 Üst :2380337 Sosyal etkinliklere katılma Alt :0343722 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :11380026 Üst :2782330 Devamsızlık Alt :01914928 0-1:,000 0-2:,000 1-2:,000 Orta :1422723 Üst :2168415 Tablo 11. Değişkenlere İlişkin ANOVA Sonuçları (Scheffe Testi)

41 Tablo 12. Değişkenler ve Bilişsel Süreçlere Göre Yapılan Çoklu Regresyon Analizi Beta Katsayıları Değişken Bilgi Düzeyi Beta Katsayıları Uygulama Düzeyi Beta Katsayıları Akıl Yürütme Düzeyi Beta Katsayıları Hedef,147,146,138 Çalışma süresi,003-,008,026 Okuma davranışı,061,078,054 Devamsızlık-,102-,112-,063 Tutum,112,136,031 Değer-,048-,044-,062 Özgüven,097,102,106 Kaygı-,204-,231-,220 Etkinlik-,057-,080,046 Veli katılımı,008 -,011 SED,134,139,101 Ders Dışı Destek-,025-,040-,011 Sosyal Etkinlikler-,006 -,023

42 Değişkenler ve Düzeyleri Kavram net yüzdeleri Uygulama net yüzdeleri Akıl yürütme net yüzdeleri Toplam net yüzdeleri Sınıf içi matematik etkinlikleri Alt27 1726 Orta23221421 Üst31 2630 Okuma davranışı Alt21201520 Orta27262025 Üst35362734 Çalışma süresi Alt23 1422 Orta28 2227 Üst32 2531 Ders dışı destek Alt27 2026 Orta30 2328 Üst27261925 Eğitim hedefi Alt20 1319 Orta16151014 Üst32 2531 Sosyal etkinliklere katılım Alt23 1622 Orta27 2126 Üst31 2230 Devamsızlık Alt30 2228 Orta24 1823 Üst17141215 Tablo 13. Değişken Düzeyleriyle Bilişsel Süreç Düzeyleri Arasındaki İlişki

43 5. Sonuç ve Öneriler Matematik başarısıyla duyuşsal özelliklerin daha çok ilişkili olduğu görülmüştür. Duyuşsal özelliklerin matematik öğretiminde daha çok dikkate alınması gerekir. Öğrencilerin matematik başarısını yordamada yüksek katsayıya sahip olan değişken ‘kaygı’ duyuşsal özelliğidir. Özgüven ile matematik başarısı arasındaki yüksek korelasyona bakıldığında, başarıyı artırmak için bir çözüm olarak, öğrencilerin kaygılarını azaltıcı ve kendilerine duydukları güveni artırmak gerektiği savunulabilir. Matematiğin korkulacak bir ders olmadığı ve eğlenceli tarafları öğrencilere anlatılmalıdır. Öğrenci devamsızlıkların önüne geçilmesi ve velilerin bilgilendirilmesi konusunda okul yöneticilerine görev düşmektedir. Çünkü sonuçlar göstermektedir ki, matematik başarısı devamsızlıkla negatif korelasyona sahiptir. Öğrencilerin okulu benimsemeleri sağlanmalı ve bu yönde etkinlikler planlanmalıdır. Velilerin katılımı da matematik başarısını olumlu etkilemektedir. Ailenin derse karşı ilgisi, öğrenci başarısına yansımaktadır.

44 5. Sonuç ve Öneriler: Öğrencilerin okuma davranışı da matematik başarısına olumlu yönde etkilemektedir. Bu konuda Matematik ve Türkçe branş öğretmenleri iş birliği yapabilir, öğrencilerin okuma alışkanlığının geliştirilmesine çalışılabilinir. Matematiğe verilen değer ve tutum da başarıyı olumlu yönde etkilemektedir. Öğrencilere matematiği sevdirici ve matematik çalışmaya teşvik edici olarak ders anlatılabilir. Öğrencilere verilen ders dışı destekteki artışın, öğrenci başarısına yeterince yansımadığını; dolayısıyla dersin dışında verilen destğin niteliğinin sorgulanması gerektiği söylenebilir. Veli katılımının yıldan yıla azalmasının nedenleri ayrıca araştırılarak, desteğin devamının sağlanmasına çalışılmalıdır. Cebir beceri alanı ve akıl yürütme süreçlerinin nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmalıdır. Matematik çalışma süresinin matematik başarısıyla olan ilişkisi istenildiği kadar kuvvetli çıkmamıştır. Öğrencilerin matematik çalışma davranışlarının incelenmesi önerilir.

45 Dr. Mustafa Ayral: Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erol Bozkurt : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Çakır : Altındağ İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nedim Özdemir : Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ar-Ge Birimi Şule Ötken : Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ar-Ge Birimi Hakan Özarslan : Altındağ Çocuk Sevenler Derneği İ.Ö.O Matematik Öğretmeni Ahmet Ünlü : Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Ar-Ge Birimi Teşekkürler…


"Dr. Mustafa Ayral: Altındağ Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Erol Bozkurt : Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Çakır : Altındağ İlçe Milli Eğitim." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları