Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GRUPLARLA ÇALIŞMA TEKNİKLERi -MODERASYON AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GRUPLARLA ÇALIŞMA TEKNİKLERi -MODERASYON AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI."— Sunum transkripti:

1 GRUPLARLA ÇALIŞMA TEKNİKLERi -MODERASYON AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI

2 ● Grup nedir? Tanım 1. “Ortak bir faaliyette bulunmak amacıyla bir araya gelen, birbirleriyle dinamik bir şekilde etkileşen ve sözlü olarak iletişimde bulunan belirli sayıdaki insan topluluğudur.” Tanım 2. “İki veya daha çok kişinin belirli bir amaca ulaşmak için yüz yüze bir ortamda bilgi veya fikir değiştirmek amacıyla bir araya gelmeleridir.” Tanım 3. “Ortak bir kimlik veya fikri paylaşan, faaliyetlerini yürütürken belirli standartlar koyarak bunlara uyan, yüz yüze iletişimde bulunan ve diğer üyeleri birer birey olarak algılayan kişilerin oluşturduğu bir topluluktur.” GİRİŞ

3 ●GRUP TANIMLARININ ORTAK YÖNLERİ 1.Ortak Bir Amaca Ulaşmak İçin Kurulur 2. Gruba Ait Olma Hissi 3. Grup Üyelerinin Birbirini Etkilemesi 4. Yüz-yüze İletişim GRUP ÇEŞİTLERİ (1) İlk gruplar (2) Çalışma grupları (3) Terapi grupları (4) Problem çözme grupları ve (5) Karar verme grupları

4 1. İnsanlar zamanlarının önemli bir kısmını gruplar halinde çalışarak geçirirler. 2. Grupların karar verme ve problem çözme yöntemlerinin bilinmesi sağlanır. 3. Gruplarda diğer kişilerle çalışırken belirsizlik ve endişelerin azaltılması sağlanabilir. 4. Gruplar halinde çalışma tekniklerini öğrenerek kendi iletişim davranışlarımızı öğrenme ve değerlendirme olanağına sahip olabiliriz. 5. Katıldığımız grubun daha etkili ve fonksiyonel olabilmesi için katkıda bulunabiliriz. GRUP ÇALIŞMASI HAKKINDA BİLGİ EDİNME NEDENLERİ

5 (A) (A)AVANTAJLAR 1. Grup bir bütün olarak kendisini oluşturan bireylerin her birinden daha çok bir bilgi kaynağına sahiptir 2. Grup içerisinde birçok yaratıcı problem çözme yöntemi kullanılabilir. 3. Gruplar halinde çalışma öğrenmeyi kolaylaştırır ve bireylerin konu hakkında daha geniş kapsamlı bilgi sahibi olmasını sağlar. 4. Grup üyeleri karar verme sürecine katıldıkları için verilen kararı sahiplenir. 5. Grup üyelerinin kendilerini anlamaları ve değerlendirmeleri daha kolay olur. GRUPLAR HALİNDE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

6 (B) DEZAVANTAJLAR 1. Karar verme aşamasında bazı grup üyeleri diğerlerinin etkisi altında kalabilir. 2. Grup üyelerinden bazıları tartışmada dominant bir hale gelebilir. 3. Bazı üyeler işleri diğer üyelerin üzerine yıkabilir. 4. Grup halinde bir problemin çözümü bireysel olarak çözümünden daha uzun bir zaman alabilir. GRUPLAR HALİNDE ÇALIŞMANIN AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI

7 BİREYLERİN GRUPLARA KATILMA NEDENLERİ

8 1. Kişilerarası Gereksinmeler 2. Bireysel Hedefler 3. Grup Hedefleri 4. Kişilerarası cazibe 5. Grubun cazibesi BİREYLERİN GRUPLARA KATILMA NEDENLERİ

9 Gruba Katılımı Etkileyen Kişiler Arası Cazibe Faktör Tanımı Açıklama Benzerlikler İki bireyin birbirine benzerlik derecesi Kişiler düşünce ve deneyim bakımından kendilerine benzeyen ve kendilerini daha iyi anlayan kişilerden daha çok hoşlanır. Tamamlayıcılık İki bireyin birbirini eksik olan yönler bakımından tamamlama derecesidir. Kişiler genellikle kendilerinde bulunmayan fakat bulunmasını istedikleri kaliteli özelliklere sahip bireylerle bir arada olmak isterler. Yakınlık Kişilerin fiziksel olarak birbirine yakın olma derecesidir. Konuşacak kadar yakın olunan kişilerle olan benzerlikler ve tamamlayıcı yönler daha kolay anlaşılır. Bu bağlamda uyuşma varsa gruba dahil olmak isteği doğar. Fiziksel Çekicilik Kişisel cazibenin güzellik veya yakışıklılıktan kaynaklanmasıdır. Özellikle grupların kurulma aşamasında önemli olabilir. Ancak grup kurulduktan sonra kişiler birbirini tanıyınca önemini kaybeder. Gruba Katılımı Etkileyen Grup Cazibesi Faktör Tanımı Açıklama Grup Etkinlikleri Aynı etkinliklere ilgi duyan bireyleri bir araya getiren faktördür. Grubun etkinlikleri kişileri katılım için motive eder. Bu etkinliklere katılmak bazenkişilere bazı ödüllerde kazandırabilir. Grup Hedefleri Cazibenin ortaklaşa paylaşılan hedeflerden kaynaklanmasıdır. Sivil toplum örgütleri, düşkünlere yardım kuruluşları ve çevre koruma örgütleri gruba katılma cazibesini artırır. Grup Üyeliği Cazibenin grup üyeliğinden sağlanabilecek ödüllerden kaynaklanmasıdır. Bazı gruplara üye olabilmek herkes için olanaklı değildir. Bu yüzden bu gruplara üye olmak kişiye bir prestij veya yüksek statü kazandırmaktadır.

10 Gruptaki Genel Eğilim: * Üyelerin ne yapacakları ve nasıl davranacakları konusunda belirsizlik vardır. * Birbirine karşı olabildiğince naziktirler ve konuşmaya katılım konusunda dikkatlidirler. * Birbirini iyi tanımadıklarından genellikle endişeli ve kuşkuludurlar. * Genelde yapmacık olarak ilgi duyduklarını gösterirler ve konuşmaktan çok dinlemeyi tercih ederler. * Katkı sağlayıp sağlamama konusunda kararsız olup incinme endişesi taşırlar. * Karmaşık hisler taşımaktadır fakat grup liderine veya daha çok konuşan diğer üyelere bağımlıdırlar. * Gruba olan zayıf bağ ve yetersiz katkıdan dolayı kendilerini rahat hissetmezler. GRUP KURULMA AŞAMASINDA MODERASYON

11 (A). BRİFİNG * Bir başlangıç brifingi verilmelidir. * Grubu bütün yönleriyle ele alan bilgi verilmelidir. * Sorulan bütün sorular hiç bir kuşkuya yol açmayacak şekilde yanıtlanmalıdır. * Grubun misyonu, hedefleri ve onu kurmak için gerekli koşullar açıklanmalıdır. * Grubun üyelere sağlayabileceği çıktılar ve karşılayabileceği gereksinmeler belirtilmelidir. * Grupta her bir üyeye verilecek görev ve sorumluluklar tanımlanmalıdır. * Üyelerin bireysel olarak gruba ne gibi katkılarda bulunabileceği belirtilmelidir. * Üyelerin rolleri, gerekli araçlar ve grup işleme süreci hakkında temel bilgi sağlanmalıdır. GRUP MODERASYONU

12 (B). KAYNAŞTIRMA * Grup üyelerini güler yüzle karşılamak ve onlarda gereksinim duyulan kişiler oldukları hissini uyandırmak. * Grup üyelerini birbiriyle birleştirici ilişkiler geliştirmek. * Grup üyelerinin birbirinin bilgi birikimi ve deneyimlerini öğrenmelerine yardımcı olmak. * Grup çalışmalarında temel bir zemin oluşturmak için kurallar geliştirmek. * Grup çalışma sürecinde kişisel hedeflere ulaşılacağı inancını vermek. * Grup üyelerinin birbiriyle bağ oluşturması için onları cesaretlendirmek. * Üyeler arasında karşılıklı güven ortamı sağlamak. GRUP MODERASYONU

13 (C). KATILMA * Bütün üyelerin katılımını desteklemek. * İşbirliğini sağlayıcı faaliyetler belirlemek. * Üyelerin en uygun iletişimle katılımını cesaretlendirmek. * Yaratıcılığı cesaretlendirmek, destek bilgi vermek ve grubun bütün girdilerine hakim olmak. * Grup planları hakkında yeni fikirler geliştirmek. * Problemler ve çözümleri için beyin fırtınası yapmak. * Başlangıçtaki endişeleri dürüstçe belirtmek ve esnek olmak. GRUP MODERASYONU

14 (D). GÜÇLENDİRME * Grup üyelerini yapacakları işler konusunda yönlendirmek. * Grubun ortak hedeflerinden beklentilerin neler olduğunu belirlemek. * Konsensus halinde karar vermek için grubu cesaretlendirmek. * Grup önceliklerinin belirlenebilmesi için üyelerin görüşlerine ağırlık vermek. GRUP MODERASYONU

15 Üyelerin kafasındaki sorular: * Gruba kabul edilecek miyim? * Grupta bana gereksinim var mı? * Gruba katılırsam ne kaybederim? * Grubu kimler yönetecek? İnsiyatif kimde olacak? Bu kişilerin gücü ne olacak? * Sesimi duyan olacak mı? * Gruba olan katkılarımdan dolayı değerim bilinecek mi? * Grubun üyeleri benim huzurumun kaçmaması için çaba gösterecek mi? GRUPLARDA İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA

16

17 GRUPLARDA İLETİŞİMİ AĞLARI- Eşit süreli konuşma

18 GRUPLARDA İLETİŞİMİ AĞLARI- Lider yönlendirmesiyle çalışma

19 GRUPLARDA İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMA

20 BU HAREKET KESİNLİKLE YAPMA KATEGORİSİNE GİRİYOR

21 GRUPTA KATILIMSIZLIK VE PASİF HÜKÜM SÜRÜYORSA 1. 1.Katılımcılara teorik açıklamalardan hemen sonra aktif bir grup çalışmasına katılmak zor gelebilir. Bu durumda katılımcılara basit görevler vererek aktif hale gelmeleri sağlanmalı. Görev bölümü yapılmalı. Grubun basit görevlerde karar vermesine izin verilmeli. 2. 2.Katılımcılar kendilerinden çok şey beklendiğini hissederek verilen görevlerde nasıl bir yaklaşım göstereceklerini bilemeyebilir. Bu durumda grup tam olarak dinlenmeli, anlaşılmayan konular açıklanmalı, moderatör zorluğun nerede olduğunu anlamalıdır. Soruları netleştirmeli ve görevleri aşamalara ayırmalıdır. GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

22 3. Katılımcılar konuya veya moderatörün uyguladığı yöntemlere karşı savunma pozisyonuna geçebilirler. Bu durumda her bir katılımcının görüşüne bir iki cümleyle yer verilmeli, her katkıyı kabul etmeli, farklı önerilerde bir uzlaşma sağlamaya çalışılmalı. 4. Katılımcılar yorgun olabilir. Bu durumda moderatör teorik açıklamaları bırakmalı, yeterli bir ara vermeli, grubu fiziksel aktiviteye yönlendirmeli, konu dışı neşeli bir şeyler anlatmalıdır. GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

23 GRUPTA AYRINTILAR ÜZERİNDE YOĞUN TARTIŞMALAR OLIUYORSA 1. 1.Konu katılımcılarca önemsiz görülebilir. Bu durumda moderatör katılımcıların konu ile düşüncelerini öğrenmelidir. Konu önemsiz görülüyorsa bazı değişikliklere gitmelidir. Ancak değişikliklerin konunun özünü bozmamasına özen göstermelidir. 2. 2.Katılımcılar grup çalışması hakkında yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayabilir. Bu durumda moderatör grup çalışmasında uyulacak kuralları, her bir üyenin görev ve sorumluluklarını tekrar ederek anlaşılmalarını sağlar.Ulaşılan nokta konusunda geri besleme yapar GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

24 BİREYSEL DAVRANIŞLARDAN KAYNAKLANAN ZORLUKLARLA NASIL BAŞA ÇIKILIR 1. 1.Pasif ve sessiz katılımcılar olabilir. Bu durumda moderatör ne yapmalı: - -Katılımcının kendine güvenini artırmalı. - -Katkılarını kabul ederek direkt sorular sorarak sessiz kişinin katılımını sağlayabilir. - -Çay/kahve aralarında bu kişilerle sohbet eder. - -Bu katılımcılara grup çalışmasında görev verilir. - -Grupta bu kişiye özel bir rol verilir. GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

25 2. Sürekli konuşan katılımcılar olabilir. Bu durumda: - -Ya konuşmanın bitmesini bekler ya da uygun bir yerde araya girerek katılımcının katkısını kabul eder. - -Katılımcının dinlendiğini ve anlaşıldığını, katkısının önemli olduğunu belirler. - -İsteklerini özet ve kesin olarak ifade etmesini ister. - -İyi iletişim kuralları ve konuşma süre limitleri hakkında bilgi verir. - -Diğerlerinin de dinlenmesi ve katkılarının alınması gerektiğini hatırlatır. - -Dinlemek zorunda kalacağı bir görev verir. (sekreterlik vs) GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

26 3. Baskın, Her şeyi bilen, uzman katılımcılar olabilir. -Bu durumda katkılar kabul edilir, konuyla ilgisi olmayanlar tartışma dışı bırakılır. -Özetleyerek katkının anlaşıldığı belirtilir, ancak başka görüş açılarının da olduğu vurgulanır. -Baskın katılımcının görüşlerinin diğer üyelerce değerlendirilmesi ve yeni fikirlerin oluşması sağlanır. -Gündeme getirdiği soruları açık bırakarak zamanından önce karar verilmesi önlenmeli. -Diğer üyelerce de katılımı güçlendiren yöntemler uygulanır. - Bireysel tartışmalardan kaçınmalı, özel tartışmaların aralarda yapılması sağlanmalı. GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

27 4. Agresif katılımcılar olabilir. Bu durumda: -Katılımcının davranışlarının agresif olup olmadığı sorulmalı, onu neyin agresif yaptığının anlaşılmaya çalışılması gerekir. -Katılımcıya mesajlarının anlaşıldığı söylenmeli, söyledikleri özetlenmelidir. -Katılımcıya söyledikleri hakkında örnek vermesi istenmeli. -Katılımcı övülmeli, (Bu katkınız çok önemli, çok ilginç, biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? Moderatör olarak eksik kaldığımızı vurgulamalıyız. Örnek: Biz konuya bu açıdan bakamadık. -Diğer katılımcılar saldırıya karşı korunmalı. Agresif katılımcıya iletişim kuralları hatırlatılmalı. GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

28 4. Agresif katılımcılar olabilir. Bu durumda: -Diğer katılımcılara görüş bildirmeleri için imkan sağlanmalı. -Moderatöre yönelik saldırılarda saldırgan davranış gösteren katılımcının fikirleri sonuna kadar dinlenmeli. Gruba bu görüşlere ne ölçüde katıldığı sorulmalı. GRUP ÇALIŞMALARINDA KARŞILAŞILAN AKSAKLIKLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

29 Bir grup çalışmasında belirli işlerin tamamlanması gerekiyor. Ancak katılımcılar oldukça yorgun görünüyor. Bu durumda moderatör için aşağıdakilerden hangisi yapılabilecek en son uygulama olur. a) a)Yeterli bir ara vermelidir b) b)Grubu fiziksel aktiviteye yönlendirmelidir c) c)Konu dışı neşeli bir şeyler anlatmalıdır. d) d)Grup çalışmasını o gün için iptal etmelidir. ÖRNEK SORU 1

30 Bir grupta pasif katılımcıların aktif katılımını sağlamak için moderatör aşağıdakilerden hangisine baş vurmamalıdır? a) Katılımcıya müdahale etmeden kendi kendine katkı sağlayacağı an beklenmeli. b) Direkt sorular sorarak sessiz kişinin katılımı sağlanabilir. c) Çay/kahve aralarında bu kişilerle sohbet edilebilir. d) Grupta bu kişiye özel bir rol verilebilir. ÖRNEK SORU 2

31 Bir grupta agresif katılımcı varsa moderatör aşağıdakilerden hangisini yapmamalıdır? a) Katılımcının davranışlarının agresif olup olmadığı sorulmalı, onu neyin agresif yaptığının anlaşılmaya çalışılması gerekir. b) Katılımcıya mesajlarının anlaşıldığı söylenmeli, söyledikleri özetlenmelidir. c) Katılımcıya grubu daha fazla rahatsız etmemesi söylenmeli ve bu davranışının sürmesi halinde gruptan ihraç edileceği hatırlatılmalı. d) Katılımcı övülmeli, Bu katkınız çok önemli, çok ilginç, biraz daha ayrıntı verebilir misiniz? Şeklinde açıklamalar yaparak yumuşatılmalı. ÖRNEK SORU 3

32 Bir grup çalışmasına katılımcı olarak katıldığımızda aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmamalıyız? a)Düşüncelerimizi organize ederek ifade etmeliyiz. b)Fikirlerimizi açık bir şekilde ifade etmeliyiz. c) Moderatör veya diğer üyeler konuşurken aktif bir şekilde dinlemeliyiz. d) Bildiğimiz doğrudan şaşmamalıyız. Bunu gruba kabul ettirene kadar direnmeliyiz. ÖRNEK SORU 4

33 Aşağıdakilerden hangisi gruplar halinde çalışmanın bir avantajı değildir? a) Grup bir bütün olarak kendisini oluşturan bireylerin her birinden daha çok bir bilgi kaynağına sahiptir b) Grup içerisinde birçok yaratıcı problem çözme yöntemi kullanılabilir. c) Gruplar halinde çalışma öğrenmeyi kolaylaştırır ve bireylerin konu hakkında daha geniş kapsamlı bilgi sahibi olmasını sağlar. d. Gruplar halinde çalışarak bir sonuca ulaşmak veya karar vermek daha uzun bir zaman alabilir. ÖRNEK SORU 5

34 Bir liderde olması gereken “empati” özelliği neyi ifade eder? a) Liderin karizmasını b) Liderin bilgili olmasını c) Liderin kendisini başkalarının yerine koyabilmesini d) Liderin gücünü ÖRNEK SORU 6

35 Aşağıdakilerden hangisi çiftçilerde liderlik- önderlik ruhunu geliştirici bir uygulama olamaz. a) Kırsal alanda yaygın eğitimin artırılması b) Kırsal alanların örgün eğitimden daha fazla yararlandırılması c) Tarımsal yayım yöntemlerinin daha etkin kullanılması. d) Liderlik doğuştan gelen bir özellik olduğundan eğitimle değiştirilemez. ÖRNEK SORU 7

36 Kendilerini ait oldukları gruptan daha üstün sayan liderler hangi liderlik stiline aittir? a) Otokratik liderler b) Demokratik liderler c) Laisses faire liderler d) Gönüllü liderler ÖRNEK SORU 8

37 Lider ile yönetici arasındaki en belirgin fark nedir? a) Arada pek fark yoktur b) Lider kuralları sorgular yönetici onlara uyar c) Lider takipçilerinin sorunlarıyla daha iyi ilgilenir d) Lider kimseye hesap vermez yönetici ise sorumludur. ÖRNEK SORU 9

38 Aşağıdakilerden hangisi liderlerde (önder) bulunması gereken özelliklerden en az etkili olanıdır? a) Kendine güveni olmak b) Duygularına hakim olmak c) Orijinal olmak d) Yüksek sesle hitap edebilmek ÖRNEK SORU 10


"GRUPLARLA ÇALIŞMA TEKNİKLERi -MODERASYON AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK TARIM POLİTİKASI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları