Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Raporlama Yapmanın Amaçları 2 -Yapılan çalışmaların sonuçlarını daha net görebilmek -Yapılan çalışmaları geçmiş zaman verileriyle kıyaslayabilmek -Rapor.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Raporlama Yapmanın Amaçları 2 -Yapılan çalışmaların sonuçlarını daha net görebilmek -Yapılan çalışmaları geçmiş zaman verileriyle kıyaslayabilmek -Rapor."— Sunum transkripti:

1

2 Raporlama Yapmanın Amaçları 2 -Yapılan çalışmaların sonuçlarını daha net görebilmek -Yapılan çalışmaları geçmiş zaman verileriyle kıyaslayabilmek -Rapor sonuçları do ğ rultusunda ileriye dönük do ğ ru ve hızlı kararlar alabilmek

3 Rapor Hazırlamada Göz Önünde Bulundurulması Gereken Faktörler 3 -Hazırlanacak raporun detaylarını tam ve do ğ ru bir şekilde kavramak -Hazırlanacak rapora dair verilerin erişilebilir olması ve do ğ ru formatta olması

4 Başarılı Bir Raporun Özellikleri 4 -Kolay bir şekilde yorumlanabilir olması - İ leriye dönük fikirler verebilmesi -Çok fazla ve karmaşık veriler içermemesi

5 Rapor Çeşitleri (I) 5 Statik Raporlar -Sabit liste -Master / Detay Pivot Raporlar

6 Rapor Çeşitleri (II) 6 Grafik Raporlar

7 Raporlama İçin Bilgi Toplama ve Bilgilerin Organizasyonu 7 Bilginin hangi kaynaktan do ğ ru bir şekilde alınaca ğ ının belirlenmesi Kaynakların do ğ ru bir şekilde birbirlerine ba ğ lanması

8 Raporlamaya Hazırlık Çalışmaları 8 Raporda kullanılacak parametrelerin belirlenmesi ve parametreler ile veri kaynakları arasındaki ba ğ lantıların yapılması Rapor sorgularının ESGO programı içerisine do ğ ru bir şekilde yerleştirilmesi Rapor alınırken dinamik olarak hesaplanması gereken veriler var ise de ğ işkenlerin ve hesaplama formüllerinin tanımlanması

9 Raporun Taslağının Oluşturulması 9 Rapor formatının belirlenmesi ve raporda görüntülenecek alanların rapor dizaynı üzerinde yerleştirilmesi

10 Rapor Verilerini Düzenleme ve Raporun Sunumu 10 Raporda uygulanacak filtrelerin belirlenmesi ve seçilen filtreler do ğ rultusunda rapor verilerinin sorgulanması Sorgulanan verilerin oluşturulan taslak üzerinde ilgili alanlara yerleştirilmesi ve raporun görüntülenmesi

11 Raporlama Etkinliğini Arttırma Yöntemleri 11 -Statik raporlar yerine kullanıcıların kendileri düzenleyebilece ğ i pivot raporların oluşturulması -Liste şeklinde metinlerden ve rakamlardan oluşan bir rapor yerine kullanıcıların daha rahat yorumlayabilece ğ i grafik içerikli raporlar oluşturulması -Raporda gösterilen verilerin az miktarda, fakat birden çok konuda fikir verebilecek şekilde kapsamlı olmasının amaçlanması

12 Raporlama Problemleri ve Raporlamada Yapılan Hatalar 12 -Rapor sorgusunda yapılan sözdizimi hataları -Rapor filtrelerinin veri kayna ğ ına hatalı ba ğ lanması -Rapor verisi ile rapor tasla ğ ındaki alanın yanlış eşleştirilmesi -Rapor sorgularının yeterince verimli çalışmaması sonucu, rapor sonucunun talep edildikten çok uzun süre görüntülenmesi veya talebin zaman aşımına u ğ raması sonucu raporun görüntülenememesi -Rapor sorgusunda yapılan hesaplama hataları

13 Rapor Örnekleri (I) 13 Statik liste (Müşteri Bazında Genel Satış Listesi Raporu) Master / Detay liste (Ürün Grubu Bazında Genel Satış Listesi Raporu)

14 Rapor Örnekleri (II) 14 Depo Bazında Stok Ekstresi Raporu Ürün ve Müşteri Bazında Fatura Analiz Pivot Raporu

15 İhtiyaç Olan Raporlar İçin Örnek Çalışma 15

16


"Raporlama Yapmanın Amaçları 2 -Yapılan çalışmaların sonuçlarını daha net görebilmek -Yapılan çalışmaları geçmiş zaman verileriyle kıyaslayabilmek -Rapor." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları