Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Çocuk istismarı olguları ile kimlerin karşılaşma ihtimali en yüksek?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Çocuk istismarı olguları ile kimlerin karşılaşma ihtimali en yüksek?"— Sunum transkripti:

1 1 Çocuk istismarı olguları ile kimlerin karşılaşma ihtimali en yüksek?

2 2 Çocuk İstismarı Fiziksel İstismar Cinsel İstismar Duygusal İstismar İhmal Ekonomik İstismar

3 3 Optik sinir Retinal damarlar Retinal tabakalar Periorbital yag dokusu

4 4 Fiziksel İstismar Nedir? Fiziksel İstismar İçin Risk Faktörleri Nelerdir? Tanı İstatistik Hukuki Boyut Sonuç http ://www.contemporarypediatrics.com/contpeds/article/articleDetail.jsp?id=111810

5 5 Fiziksel İstismar WHO’nun 1985’de yapmış olduğu tanıma göre ise “çocuğun, sağlığını, fizik gelişimini, psikososyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen bir yetişkin, tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan davranışlar çocuk istismarı” olarak kabul edilir

6 6 Fiziksel istismar olasılığını artıran riskler

7 7 Aileye ait riskler: –Ekonomik sıkıntılar –İşsizlik –Eğitimsizlik –Çocuk sayısının fazla olması –Üvey ebeveyn –Küçük anne-baba yaşı –Alkol ve/veya uyuşturucu bağımlısı ebeveyn –Psikiyatrik sorunlu ebeveyn –Aile içi geçimsizlik ve şiddet

8 8 –Çocuğa ait riskler: –İstenmeyen bir gebelik sonrası dünyaya gelen çocuk –Özürlü çocuk –Özel bir bakım gerektiren (örn: çok küçük prematüre, hastalığı olan) çocuk –Hiperaktif çocuk

9 9 TANI Fiziksel hasarla gelen çocukta istismar şüphesi uyandıran belli başlı noktalar :

10 10 1-Hastaneye başvurmada açıklanamayan gecikme. 2-Alınan anamnezin çelişkili olması. 3-Fiziksel bulgulara uymayan anamnez. 4-Şüpheli travma öyküsünün birden fazla olması 5-Ana babanın kazayı bir kardeşe veya üçüncü şahıslara yüklemesi. 6-Çocuğun hastane gezdirilmesi. 7-Ana babanın çocukken istismara uğrama öyküsü.

11 11 8- Ana babanın çocuktan gerçekçi olmayan beklentileri olması. 9-1 yaş altı özellikle 6 ay ve altı çocuklar 10-Ateşli, ağlayan, problemli çocuk 11-Aile içi şiddet, ekonomik sıkıntılar, alkol, madde bağımlılığı 12-Nörolojik bulgular ile gelmiş ( bulantı, kusma, uykuya meyil, yüksek ateş, huzursuzluk) Okul başarısında düşme Okulda içe kapanma vs

12 12 Farklı evrelerde çok sayıda ekimoz(çürük) http://www.contemporarypediatrics.com/contpeds/article/articleDetail.jsp?id=111810

13 13 3 yaşın da kız çocuğu annesi tarafından getirilmiş ve bisikletten düştüğü ifade ediliyor

14 14 3 yaşın da kız çocuğu annesi tarafından getirilmiş ve bisikletten düştüğü ifade ediliyor

15 15 Isırık İzleri Köpek dişi izleri arası çocuk =2.5 - 3cm => çocuk / küçük erişkin >3cm => erişkin

16 16

17 17 KIRIKLAR

18 18 Çocukluk çağındaki ; Tüm kırıkların %11-55’i fiziksel istismara bağlı oluşmakta. Örselenen çocuklardaki kırkıların yarısı çokludur. (14) Kırık etiyolojisinde yaş en önemli belirleyicidir. Fiziksel İstismara bağlı oluşan kırıkların %55-70’i <1 yaş, %80’i < 18 aydan önce oluşur. <18 aydan küçük çocuklarda kazaya bağlı kırık %2 (14) Özellikle 9-10 aydan küçük kırıkla gelen bir çocuk aksi özenle kanıtlanana dek fizik örselemeye bağlı kırık olarak kabul edilmelidir.(14)

19 19 1-Humerusun spiral, oblig veya metafiziyal kırıkları Femurun shaft veya metafiziyel kırıkları 3-Tibianın shaft veya metafiziyel kırıkları

20 20 Oblig Kırık

21 21 Metafiziyel fraktür istismar yaralanmalarında çok spesifik bir bulgudur. ( corner or buclet handle lesions) özellikle distal tibia, proksimal tibia, distal femur (1,9) Ayak bileğinde iki taraflı köşe kıtığı

22 22

23 23 Kırıklar; Özellikle posterior kosta kırıkları,çocukluk çağı yaralanmaların da çok sık rastlanılan bir durum değildir. Büyük bir oranda istismar ile ilişkilidir. (2,9) Farklı evrelerde yeni ve iyileşmekte olan veya iyileşmiş eski kırıklar (9) Diğer kemiklerde anamnez ile uyumsuz eski kırıklar (9)

24 24 Kafatası Kırığı Unilateral linear parietel kırık, istismar olgularına da sık görülmektedir.(9)

25 25 –Epidural Kanama –Özellikle kırık yada çarpmanın olduğu bölgede daha sıktır. İstismar için çok spesifik değildir.(9)

26 26 –Subdural Kanama –Hem contact hem de noncontact injurilerde görülebilir. –Parasaggital köprü venlerin yırtılması sonucu oluşur –Unilateral, bilateral ve veya interhemisferik olabilir –Sıklıkla noncontact injuri sonrası olur, –İstismarın önemli bir bulgusudur.(4,9)

27 27 BT - MRI SDK, SAK

28 28 Diffüz beyin injürisi Beyin kontüzyonu Kranial İnjuri, - Contact injury - Noncontact injury

29 29 Retinal hemoraji: preretinal, subretinal veya intraretinal olabilir Özellikle sarsılmış bebek sendromların da %80 (9)

30 30 Frenulum yırtığı, yumuşak doku lezyonları

31 31 Abdominal Yaralanma Çocuk istismarında ölüm sebepleri arasında kafa travmasından sonra ikinci sırada iç organ yaralanması gelmektedir.(9) –Karaciğer –Dalak –Pankreas –Böbrek –Mesane ve üretra –Özefagus –Mide –Duedonum –Kolon

32 32 Fiziksel istismardan şüphelendiğimiz; 2 yaş altı her olguda: – göz dibi muayenesi – iskelet taraması istenilmeli ( bu tür olgularda % 20 radyoloji teşhiste yardımcı) Çocuğun yaşı ne olursa olsun: –nörolojik bulgusu veya retinal kanaması varsa CT, 6 aydan küçük ise: - nörolojik bulgusu olmasa dahi CT istenilmeli

33 33 Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre dünyada 1-14 yaş grubundaki 40 milyon çocuk istismar veya ihmale uğramakta, tıbbi ve sosyal desteğe ihtiyaç duymaktadır (15).

34 34 Canada da 1988-1998 yılları arasında yapılan bir çalışmada; 364 çocuk SBS tanısı almış –Ortalama yaş 4.2 ay –Konvulsiyon (%45) –Koma (%43) –Solunum Güçlüğü (%34) –İrritability (%25) –Letarji (%23) –Kusma (%22) –Apne (%21) (6)

35 35 –Fizik Muayenede %46 sın da ekimoz –Subdural Hematom % 86 –Beyin Ödemi %42 –Retinal Kanama %76 ( %86 Bilateral) –Kafatası Kırığı %26 –Extremite Kırığı %23( %22 metafiziyel kırık) –Kosta Kırığı %22 –Abrasion %14 –Abdominal Travma %4 (6)

36 36 –SBS ile hastaneye getirilen çocukların %15-27 ölmekte, –1/3 oranında ise nörolojik sekelli olarak iyileşmekte (6)

37 37 Sarsılmanın Sonucu USA de bir yıl içinde ölen çocuklardan 250 çocuk şiddetli sarsılma sonucu ölmekte. Buna impact kafa travması ve hekimler tarafından atlanan olgularda ilave edilecek olursa bu sayı çok daha yüksek olduğu tahmin edilmekte (5)

38 38 Fiziksel İstismar Sonucu Mortalite( ölüm) %20-25 Ağır bir tablo ile gelen olguların hayatta kalanlar; Mental retardasyon(geri zekalılık) Spastik quadripleji( Felç) Şiddetli motor disfonksiyon, Mikrosefali,(Küçük kafa) Körlük, sağırlık Kronik nöbetler( kalıcı havaleler),

39 39 Beyinde Anormal değişiklikler (ventriküler genişleme, cerebral atrofi,ensefolomalazi,paransefalik kist, ) Öğrenme bozuklukları İçe kapalılık/ veya saldırganlık Daha hafif tablo ile gelenlerde; motor ve davranış bozuklukları ( bu konuda yapılmış yeterli çalışma yok)(8)

40 40 Ankara Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırma, Çocukların yüzde 74'ünün okul veya ev ortamında en az bir defa fiziksel şiddet maruz kaldığını ortaya çıkardı Araştırmaya göre, öğrencilerin yüzde 23'ü babaları, yüzde 20'si arkadaşları, yüzde 16'sı anneleri, yüzde 14'ü ise öğretmenleri tarafından fiziksel şiddet uğruyor.

41 41 Araştırmaya Göre; Çocuklar üzerinde en fazla iz bırakan istismar türünün duygusal ve cinsel istismar olduğu tespit edildi. Araştırma Sosyo Ekonomik Düzeyin (SED) şiddet üzerinde etkili olduğunu ortaya koyuyor. Orta ve en alt SED'den gelen öğrenciler fiziksel istismara daha fazla uğruyor. Araştırmaya göre, duygusal istismar, diğer tüm istismarlara göre daha fazla benlik saygısı yitimi ve depresyon yaratıyor.

42 42 Araştırmada, elde edilen sonuçların genel olarak değerlendirilmesinde, "İlköğretim öğrencilerinin yüzde 40'ı, okul ortamında bir şekilde istismara maruz kalıyor"

43 43 İstismarcı Öz baba %50 Üvey baba %25 Anne %12 (6)

44 44 09:00 22 Şubat 2006 / Çarşamba Cani baba, ağlayan bebeğini öldürüp banyoya gömdü Hasan KILIÇ DHA OSMANİYE’nin Düziçi İlçesi’nde inşaatlarda çalışan 33 yaşındaki M. T., 2 aylık oğlunu ağladığı için döve döve öldürdü. Cesedi banyoda açtığı çukura gömdükten sonra üzerine beton döken M.T. çalışmak için Antalya'ya gitti. Katil zanlısı baba, vicdan azabına dayanamayan eşinin ihbarı üzerine yakalandı.(12)

45 45 20 günlük bebeğini duvara çarptı! Sarhoş baba, ağlayan 20 günlük bebeğini duvara çarparak öldürdü. Cani anne-baba gece yarısı yıkayıp ceseti mezarlığa gömdü. 20 günlük erkek bebeğin henüz adı bile yoktu! 01 Kasım 2007 11:55 İddialara göre, ilçeye bağlı ----- Yaylası'nda oturan 35 yaşındaki --- - ve birlikte yaşadığı ---'nün bir süre önce bir erkek bebekleri oldu. Önceki gün evine alkollü olarak gelen ----'nin, ağlayan bebeği susturamayınca sinirlenerek beşiğinden alıp duvara çarptığı öne sürüldü. Adı bile henüz konulmayan 20 günlük erkek bebeğin öldüğünü fark eden anne ve babanın, sabahın erken saatlerinde bebeği yıkayıp - ----- Mezarlığına gömdüğü iddia edildi. Eve dönen çift, bebeğin kanlı elbiselerini sakladılar. Yapılan ihbar üzerine bebeğin mezarı Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla açıldı ve otopside bebeğin sert bir yere vurularak öldüğü, başında kırıklar olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan anne ve babanın önce suçlamaları kabul etmeyip bebeğin beşikten düştüğünü öne sürdüğü, ancak daha sonra suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. ----. ve -----, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

46 46 Adli Tıp Kurumu’ndan gelen otopsi raporu üzerine A İ. (35), eşi M İ. (24) ve annesi K.İ. (60) gözaltına alındı.A.İ. ifadesinde psikolojik rahatsızlığı olan eşinin kız çocuğu istemediğini belirterek, "İki yaşında oğlumuz var. İkinci çocuğumuz kız oldu. Bebeği eşim dövmüş olabilir" dedi. 9 aylık bebeği döverek öldürdüler Küçükçekmece’de götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden 9 aylık Y.S.İ.’ın, darp sonucu öldüğü ortaya çıktı. 12 Aralık 2006 Hürriyet

47 47 Hukuki Boyutu

48 48 5237 Sayılı Türk Ceza Kanun 3-7-2005 Tarihli Çocuk Koruma Kanunu Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsenen sözleşme (2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmiştir.) 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu

49 49 Kötü Muamele Madde 232-(1) Aynı konutta birlikte yaşadığı kişilerden birine karşı kötü muamelede bulunan kimse, iki aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İdaresi altında bulunan veya büyütmek, okutmak, bakmak, muhafaza etmek veya bir meslek veya sanat öğretmekle yükümlü olduğu kişi üzerinde, sahip bulunduğu terbiye hakkından doğan disiplin yetkisini kötüye kullanan kişiye, bir yıla kadar hapis cezası verilir.(7)( yarı aç ve susuz bırakma, uyku uyutmama, zor koşullarda çalışmaya mecbur etme kötü muamele kapsamında değerlendirilebilir )

50 50 Kötü muamele kapsamında değerlendirilebilmesi için; gerçekleştirilen davranışın kişide basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçünün ötesinde bir etki meydana getirmemiş olması gerekir. Aksi Takdirde kasten yaralama suçundan dolayı cezaya hükmedilmelidir. Disiplin Yetkisi :Kişinin bedensel ve ruhsal sağlığının bozulmasına neden olmayacak veya bir tehlikeye maruz kalmasını sonuçlanmayacak derecede kullanılabilecektir.(7)

51 51 Suçu Bildirmeme Madde 278-(1) İşlenmekte olan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) İşlenmiş olmakla birlikte, sebebiyet verdiği neticelerin sınırlandırılması halen mümkün bulunan bir suçu yetkili makamlara bildirmeyen bir kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır. (3) Mağdurun 15 yaşını bitirmemiş bir çocuk, bedensel veya ruhsal bakımdan özürlü olan ya da hamileliği nedeniyle kendini savunamayacak durumda bulunan kimse olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılır.(7)

52 52 Kamu Görevlisinin Suçu Bildirmesi Madde 279-(1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı gerektiren bir suçun işlendiğini görevi ile bağlantılı olarak öğrenip de, yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi,altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun adli kolluk görevini yapan kişi tarafından işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarı oranda artırılır.(7)

53 53 Sağlık Mesleği Mensuplarının Suçu Bildirmesi Madde 280-(1) Görevini yaptığı sırada bir suçun işlendiği yönünde bir belirti ile karşılaşmasına rağmen, durumu yetkili makamlara bildirmeyen veya bu hususta gecikme gösteren sağlık mesleği mensubu, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Sağlık mesleği mensubu deyiminden, tabip, diş tabibi, eczacı, ebe, hemşire ve sağlık hizmeti veren diğer kişiler anlaşılır.( Kamu görevlisi olsun olmasın tüm sağlık mesleği görevlileri )

54 54 Fiziksel ve cinsel istismarı tanımada bazı çizimlerden faydalanılabilir, bunlardan bazıları:

55 55 Sonuç Çocuk istismarı ve ihmali tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça yaygın bir sorundur. İstismara uğramış çocukların bedensel ve ruhsal sağlıkları tehdit altındadır Bu nedenle bu çocukların tedavisi için farklı disiplinler işbirliği içinde çalışmalıdır. Bu amaçla çocuk koruma ekibi kurulmalıdır. Toplumdaki diğer çocukların da istismara uğramaması için koruyucu hizmetler en iyi şekilde uygulanmalıdır. Kanun karşısındaki sorumluluğumuzu yerine getirmek

56 56 Kaynaklar 1-Kleinman PK. Skeletal truma: general considreations. Diagnostic imaginf of child abuse 2nd ed. 1998, 8-25 2- Reece RM., Ludwing S.Chil Abuse Medical Diagnosis and Management, second ed, 2001,23-47 3-Suger NF, Taylor JA, Feldman KW, et al.Bruises in infants and toddlers. Arch Pediatr Adelesc Med 1999; 153:399-403 4-Bruca DA, Zimmerman RA. Shacen İmpact Syndrome. Pediatr Ann. 1989;18:482-494 5- Barlow KM. Minns RA. Annual incidance of shaken impact sendrome in young children 6-King WJ. Mackay M. Sirnick A. And Canadian Shaken Baby Study Group. Shaken Baby Sendrome in Canadia:clinical characteristics and outcomes of hospital cases.CMAJJan:21; 2003:155-159 7-Meram N. Gerekçeli-Karşılaştırmalı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Ankara 2004,1250,1236-1240, 1058. 8-PEDIATRICS Vol. 108 No. 1 July 2001, pp. 206-210) 9- Brodeur AE, Monteleone JA: Child Maltreatment A Clinical Guideand Reference.G.W.Medical Publishing, St Louis 1994, 27-52 11-http://www.memurlar.net/haber/42508/,erişim tarihi 03-15-2006http://www.memurlar.net/haber/42508/ 12-C:\Documents and Settings\Administrator\Belgelerim\çocuk\MİLLİYET İNTERNET - SON DAKİKA_dosyalar\MİLLİYET İNTERNET - SON DAKİKA3.htm 13-http://www.suc.gen.tr/modules.php?name=News&file=article&sid=575 04-10-2006 14-Merten DF, Cooperman DR, Thompson GH. Skeletal manifestations of Child Abuse. In: Reece RM (ed) Child Abuse Medical Diagnosis and Management, Lea & Febiger, Philadelphia, 1994; pp. 23-53. 15-Johnson C. Abuse and neglect of children. In: Nelson WE, Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM eds.Textbook of Pediatrics.15 th ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1996: 112-21


"1 Çocuk istismarı olguları ile kimlerin karşılaşma ihtimali en yüksek?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları