Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan - 2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan - 2016."— Sunum transkripti:

1 LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan - 2016

2 Monografi - 02 PRS Ticaret İşletmesi 01.12.2015 tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla kuruluyor. 2 Hesap Kodu AdıTutar 100.01.001 Merkez TL Kasası60.000 102.01 Vadesiz TL Mevduatlar100.000 121.01 Portföydeki TL Senetler20.000 255.01.005 Yönetim Bölümü Demirbaşları60.000 300.01 Alınan TL Krediler80.000 421.01 Borç Senetleri70.000

3 Monografi - 02 Dönem İçi İşlemler: 1. 05.12.2015 tarihinde 17.700 TL tutarındaki malı (6 mm kum) peşin olarak almıştır. KDV % 18 dahil. 2. 09.12.2015 tarihinde banka hesabındaki parasından 30.000 TL para çekiyor. 3. 11.12.2015 tarihinde işletmede kullanılmak üzere 540 TL tutarında kırtasiye malzemesini peşin alıyor. KDV % 8 dahil 4. 15.12.2015 tarihinde 20.000 TL tutarındaki malı (6 mm kum) satıyor. KDV % 18 hariç. İşletme KDV tutarını peşin alıyor, kalanı için çek alıyor. 3

4 Monografi - 02 Dönem İçi İşlemler: 5. 18.12.2015 tarihinde banka kredisinin 4.000 TL tutarındaki taksitini ve 600 TL faizini peşin ödüyor. 6. 20.12.2015 tarihinde elinde bulunan alacak senetlerinin yarısını peşin tahsil ediyor. 7. 22.12.2015 tarihinde 10.000 TL tutarındaki malı (6 mm kum) alıyor. KDV % 18 hariç. KDV sini ve yarı fiyatını peşin ödüyor, kalanı banka hesabından ödüyor. 8. 28.12.2015 tarihinde 5.000 TL tutarındaki malı (6 mm kum) çek alarak satıyor. KDV % 18 hariç. 4

5 Monografi - 02 Dönem Sonu Envanter İşlemleri: 1. Demirbaşlar için Amortisman oranı yüzde 20 olarak belirlenmiştir. (257.05 Demirbaşlar Amortismanı) 2. Yapılan Envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 6.000 TL olarak belirlenmiştir. 3. İşletmenin bankadaki parasına 4.000 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. 5

6 Monografi - 02 İstenenler: 1. Açılış bilançosunu düzenleyiniz, 2. Yevmiye kayıtlarını yapınız, 3. Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız, 4. Gelir ve gider hesaplarını kapatınız, 6

7 Monografi - 02 1. Açılış Bilançosu ve Sermaye İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır. Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = 240.000 - (80.000 + 70.000) Sermaye = 90.000 TL 7

8 Monografi -02 8 AktifPRS İşletmesi 01.12.2015 Tarihli Açılış BilançosuPasif I. DÖNEN VARLIKLAR...............................180.000 Kasa 60.000 Bankalar100.000 Alacak Senetleri 20.000 II. DURAN VARLIKLAR................................60.000 Demirbaşlar60.000 III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR........80.000 Banka Kredileri80.000 IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR......70.000 Borç Senetleri70.000 V. ÖZ KAYNAKLAR...........................................90.000 Sermaye 90.000 Aktif Toplam240.000Pasif Toplam240.000

9 Monografi - 02 2. Yevmiye Kayıtları Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları: Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır. 9

10 Monografi -02 10 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 1...................................01.12.2015...................................... 100.01.001 Merkez TL Kasası 102.01 Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı 121.01 Portföydeki TL Senetler Hesabı 255.01.005 Yönetim Bölümü Demirbaşları 300.01 Alınan TL Krediler Hesabı 421.01 Borç Senetleri Hesabı 500.01.001 Esas Sermaye Hesabı 60.000 100.000 20.000 60.000 80.000 70.000 90.000...............................Açılış kaydı..............................

11 Monografi -02 11 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 2....................................05.12.2015..................................... 153.01.001 6 mm kum 191.01.018 Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı 100.01.001 Merkez TL Kasası 15.000 2.700 17.700................................Peşin mal alımı.............................

12 Monografi - 02 ÖNEMLİ NOT KDV ile ilgili işlemlerde (mal alış, mal satış vb. mutlaka FİŞ DETAYI ekranında sağ tarafta bulunan KDV İşlemleri kısmında soruda verilen KDV oranlarının aynı olduğuna dikkat ediniz. Peşin mal alışı (Tediye), peşin gider alımı (Tediye) ve peşin mal satışı (Tahsil) işlemlerinde KDV ile ilgili olduğu için Fiş Girişi’ni Matrah hesaptan (153, 770 ya da 600’lü hesaplar) yaparak sırasıyla ALT + Z, ALT + X ve ALT + C kısayol tuşlarına tıklayınız. Evrak No, Evrak Tarihi ve Açıklama kısımlarını doldurmak için ALT + 4 kısayol tuşunu kullanınız. Ayrıca, tahsil ve tediye fişi ile ilgili KDV’siz işlemlerde ilk önce matrah hesabı girerek ardından ALT + C klavye kısayol tuşu ile işlemi gerçekleştiriniz. 12

13 Monografi -02 13 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 3....................................09.12.2015..................................... 100.01.001 Merkez TL Kasası 102.01 Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı 30.000................................Banka hesabından para çekimi.............................

14 Monografi -02 14 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 4....................................11.12.2015..................................... 770.03.999 Diğer Dış Sağ. Fayda ve Hiz. Giderleri 191.01.008 Bu Döneme Ait % 8 İndirilecek KDV Hesabı 100.01.001 Merkez TL Kasası 500 40 540................................Peşin olarak kırtasiye malzemesi alımı.............................

15 Monografi -02 15 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 5....................................15.12.2015..................................... 101.01 Alınan Çekler Portföy 100.01.001 Merkez TL Kasası 600.02.001 6 mm kum 391.01.018 %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV 20.000 3.600 20.000 3.600................................KDV’si peşin çek ile mal satımı.............................

16 Monografi -02 16 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 6....................................18.12.2015..................................... 300.01 Alınan TL Krediler 780.01.001 Banka TL. Kredi Faizleri 100.01.001 Merkez TL Kasası 4.000 600 4.600................................Kredi ve faizin ödenmesi.............................

17 Monografi -02 17 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 7....................................20.12.2015..................................... 100.01.001 Merkez TL Kasası 121.01 Portföydeki TL Senetler 10.000................................Alacak senedi tahsili.............................

18 Monografi -02 18 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 8....................................22.12.2015..................................... 153.01.001 6 mm kum 191.01.018 Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı 100.01.001 Merkez TL Kasası 102.01 Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı 10.000 1.800 6.800 5.000................................ KDV'si ve yarısı peşin kalanı bankadan mal alımı.............................

19 Monografi -02 19 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 9....................................28.12.2015..................................... 101.01 Alınan Çekler Portföy 600.02.001 6 mm kum 391.01.018 %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV 5.900 5.000 900................................ Çek ile mal satımı.............................

20 Monografi - 02 KDV Tahakkuku 191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır. Yani 191 indirilecek KDV hesabı borçta olduğu için bu hesabı alacağa, 391 hesaplanan KDV hesabı alacakta olduğu için bu hesabı borca yazarak hesapları kapatırız. 20

21 Monografi -02 21 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 10....................................31.12.2015..................................... 391.01.018 %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV 190.01.001 Önceki Dönemden Devreden İnd. KDV 191.01.008 Bu Döneme Ait %8 İndirilecek KDV Hesabı 191.01.018 Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı 4.500 40 40 4.500................................Aralık Ayı KDV Tahakkuku.............................

22 Monografi - 02 3. Dönem Sonu Envanter İşlemlerinin Yapılması Demirbaşlar için Amortisman oranı yüzde 20 olarak belirlenmiştir. İşletmenin demirbaşı 1 aylık olduğundan yıllık Amortisman tutarının 1 aylık kısmını kullanacağız. Buna göre: 60.000 x %20 = 12.000 TL (yıllık Amortisman), 12.000 / 12 = 1.000 TL (bir aylık Amortisman) 22

23 Monografi -02 23 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 11....................................31.12.2015..................................... 770.06.004 Demirbaşlar Amortismanı 257.05 Demirbaşlar Amortismanı 1.000................................ Demirbaş için bir aylık Amortisman.............................

24 Monografi - 02 3. Satılan Ticari Malların Maliyeti: Yapılan Envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu 6.000 TL olarak belirlenmiştir. İşletme aralıklı Envanter yöntemini kullandığını varsayarsak sadece dönem sonlarında satılan malın maliyetleri hesaplanır. Buna göre: 153 ticari mallar hesabının kalanı 25.000 TL’dir. Envanter sonucu 6.000 TL tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili Envantere yani 6.000 TL'ye getireceğiz. Bunun için 153 ticari mallar hesabının alacağına 25.000 - 6.000 = 19.000 TL yazmamız gerekecek. 24

25 Monografi -02 25 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 12....................................31.12.2015..................................... 621.01.001 Satılan Ticari Mallar Maliyeti 153.01.001 6 mm kum 19.000................................Satılan malların maliyeti.............................

26 Monografi - 02 3. Faiz Geliri: İşletmenin bankadaki parasına 4.000 TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre 4.000 TL faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da 4.000 TL artmıştır. 26

27 Monografi -02 27 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 13....................................31.12.2015..................................... 102.01 Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı 642.03 Mevduattan Alınan Faizler 4.000................................Faiz gelirinin kaydı.............................

28 Monografi - 2 3. Dönem Sonu İşlemlerinde Maliyet Hesapları: Dönem sonu işlemlerinde maliyet hesapları (7 ile başlayan hesaplar) ilk önce yansıtma hesaplarına aktarılır, daha sonra gelir tablosu hesaplarına aktarılır. Böylece buradaki gider hesaplarının gelir tablosuna gider olarak yazılması sağlanır. 28

29 Monografi -02 29 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 14....................................31.12.2015..................................... 771.01.001 Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan 781.01.001 Finansman Giderlerine Yansıtılan 770.03.999 Diğer Dış Sağ. Fayda ve Hiz.Giderleri 780.01.001 Banka TL. Kredi Faizleri 1.500 600 1.500 600................................Giderlerin yansıtılması.............................

30 Monografi -02 30 Madde NoAçıklamaBorçAlacak 15....................................31.12.2015..................................... 632.01.001 Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan 660.01.001 Kısa Vadeli Finansman Giderleri 771.01.001 Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan 781.01.001 Finansman Giderlerine Yansıtılan 1.500 600 1.500 600................................ Yansıtmaların gelir tablosu hesaplarına aktarılması.............................


"LUCA BILGISAYARLı MUHASEBE PROGRAMı Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan - 2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları