Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı"— Sunum transkripti:

1 LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı
Öğr. Gör. Coşkun Aliyazıcıoğlu KTÜ Beşikdüzü Meslek Yüksekokulu Nisan

2 Monografi - 02 PRS Ticaret İşletmesi tarihinde aşağıdaki varlık ve kaynaklarla kuruluyor. Hesap Kodu Adı Tutar Merkez TL Kasası 60.000 Vadesiz TL Mevduatlar Portföydeki TL Senetler 20.000 Yönetim Bölümü Demirbaşları Alınan TL Krediler 80.000 Borç Senetleri 70.000

3 Monografi - 02 Dönem İçi İşlemler:
tarihinde TL tutarındaki malı (6 mm kum) peşin olarak almıştır. KDV % 18 dahil. tarihinde banka hesabındaki parasından TL para çekiyor. tarihinde işletmede kullanılmak üzere 540 TL tutarında kırtasiye malzemesini peşin alıyor. KDV % 8 dahil tarihinde TL tutarındaki malı (6 mm kum) satıyor. KDV % 18 hariç. İşletme KDV tutarını peşin alıyor, kalanı için çek alıyor.

4 Monografi - 02 Dönem İçi İşlemler:
tarihinde banka kredisinin TL tutarındaki taksitini ve 600 TL faizini peşin ödüyor. tarihinde elinde bulunan alacak senetlerinin yarısını peşin tahsil ediyor. tarihinde TL tutarındaki malı (6 mm kum) alıyor. KDV % 18 hariç. KDV sini ve yarı fiyatını peşin ödüyor, kalanı banka hesabından ödüyor. tarihinde TL tutarındaki malı (6 mm kum) çek alarak satıyor. KDV % 18 hariç.

5 Monografi - 02 Dönem Sonu Envanter İşlemleri:
Demirbaşlar için Amortisman oranı yüzde 20 olarak belirlenmiştir. ( Demirbaşlar Amortismanı) Yapılan Envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu TL olarak belirlenmiştir. İşletmenin bankadaki parasına TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır.

6 Monografi - 02 İstenenler: Açılış bilançosunu düzenleyiniz,
Yevmiye kayıtlarını yapınız, Dönem sonu envanter işlemlerini yapınız, Gelir ve gider hesaplarını kapatınız,

7 Monografi - 02 Açılış Bilançosu ve Sermaye
İşletmenin kuruluştaki varlık ve kaynakları bilançodaki yerlerine yerleştirilerek açılış bilançosu düzenlenir ve sermaye hesaplanır. Sermaye = Varlıklar - (Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar + Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar) Sermaye = ( ) Sermaye = TL

8 PRS İşletmesi 01.12.2015 Tarihli Açılış Bilançosu
Monografi -02 Aktif PRS İşletmesi Tarihli Açılış Bilançosu Pasif I. DÖNEN VARLIKLAR Kasa Bankalar Alacak Senetleri II. DURAN VARLIKLAR Demirbaşlar III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Banka Kredileri IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Borç Senetleri V. ÖZ KAYNAKLAR Sermaye Aktif Toplam Pasif Toplam

9 Monografi - 02 Yevmiye Kayıtları
Dönem içi işlemlerin yevmiye defter kayıtları: Tarih sırasına göre dönem içi işlemler yevmiye defterine kayıtlar yapılır.

10 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 1
Merkez TL Kasası Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı Portföydeki TL Senetler Hesabı Yönetim Bölümü Demirbaşları Alınan TL Krediler Hesabı Borç Senetleri Hesabı Esas Sermaye Hesabı 80.000 70.000 90.000 Açılış kaydı Olmayan alt hesaplar mutlaka eklenmelidir. Eğer açılış fişi ekleyemiyorsanız Fiş Listesinden mutlaka tüm fişleri silmeniz gerekmektedir.

11 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 2
mm kum Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı Merkez TL Kasası 17.700 Peşin mal alımı Fişi Girişi: Tediye seçilir. Kaydet. İlk hesap kodu: Borca yazıldıktan sonra sırasıyla Alt + Z, Alt + X ve Alt + C kısayol tuşlarına tıklanır. Alt + 4 ile boşluklar doldurularak Kaydet ile fiş girişi gerçekleştirilir.

12 Monografi - 02 ÖNEMLİ NOT KDV ile ilgili işlemlerde (mal alış, mal satış vb. mutlaka FİŞ DETAYI ekranında sağ tarafta bulunan KDV İşlemleri kısmında soruda verilen KDV oranlarının aynı olduğuna dikkat ediniz. Peşin mal alışı (Tediye), peşin gider alımı (Tediye) ve peşin mal satışı (Tahsil) işlemlerinde KDV ile ilgili olduğu için Fiş Girişi’ni Matrah hesaptan (153, 770 ya da 600’lü hesaplar) yaparak sırasıyla ALT + Z, ALT + X ve ALT + C kısayol tuşlarına tıklayınız. Evrak No, Evrak Tarihi ve Açıklama kısımlarını doldurmak için ALT + 4 kısayol tuşunu kullanınız. Ayrıca, tahsil ve tediye fişi ile ilgili KDV’siz işlemlerde ilk önce matrah hesabı girerek ardından ALT + C klavye kısayol tuşu ile işlemi gerçekleştiriniz.

13 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 3
Merkez TL Kasası Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı 30.000 Banka hesabından para çekimi Fiş Girişi: Tahsil. İlk hesap kodu ile ilgili bilgiler girildikten sonra Borç kısmında iken Alt + C tıklanır. Kaydet.

14 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 4
Diğer Dış Sağ. Fayda ve Hiz. Giderleri Bu Döneme Ait % 8 İndirilecek KDV Hesabı Merkez TL Kasası 500 40 540 Peşin olarak kırtasiye malzemesi alımı Fiş Girişi: Tediye. İlk hesap kodu 770’li hesapla ilgili bilgiler girildikten sonra sırasıyla Alt + Z, Alt + X ve Alt + C kısayol tuşlarına tıklanır. Alt + 4 ile boşluklar doldurularak Kaydet ile fiş girişi gerçekleştirilir. Sağ tarafta bulunan KDV İşlemleri kısmında KDV oranının % 8 olduğuna dikkat ediniz.

15 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 5
Alınan Çekler Portföy Merkez TL Kasası mm kum %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV 20.000 3.600 KDV’si peşin çek ile mal satımı Fiş Girişi: Mahsup. Fiş Girişi ekranında yukarıdaki 4 satır aynen girilir. Kaydet.

16 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 6
Alınan TL Krediler Banka TL. Kredi Faizleri Merkez TL Kasası 4.600 Kredi ve faizin ödenmesi Fiş Girişi: Tediye. İlk iki satırdaki hesaplar girildikten sonra ALT + C ile kapatılır. Kaydet. (Alt + C dışında başka hiçbir işlemle kapatamazsınız)

17 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 7
Merkez TL Kasası Portföydeki TL Senetler 10.000 Alacak senedi tahsili Fiş Girişi: Tahsil ile ilgili bilgiler girildikten sonra ALT + C ile kapatın. Kaydet.

18 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 8
mm kum Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı Merkez TL Kasası Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı 6.800 5.000 KDV'si ve yarısı peşin kalanı bankadan mal alımı Fiş Girişi: Mahsup. 4 hesap girişi gerçekleştirilir.

19 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 9
Alınan Çekler Portföy mm kum %18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV 5.900 5.000 900 Çek ile mal satımı Fiş Girişi: Mahsup. 3 hesap girişi gerçekleştirilir.

20 Monografi - 02 KDV Tahakkuku
191 İndirilecek KDV ve 391 Hesaplanan KDV hesaplarının toplamları alınarak, yevmiye defterinde ters kayıt yapılarak kapatılır. Yani 191 indirilecek KDV hesabı borçta olduğu için bu hesabı alacağa, 391 hesaplanan KDV hesabı alacakta olduğu için bu hesabı borca yazarak hesapları kapatırız.

21 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 10
%18 Oranlı Satışlar Üzerinden Hesaplanan KDV Önceki Dönemden Devreden İnd. KDV Bu Döneme Ait %8 İndirilecek KDV Hesabı Bu Döneme Ait %18 İndirilecek KDV Hesabı 40 4.500 Aralık Ayı KDV Tahakkuku Fiş Girişi: Mahsup. Fiş Detayı ekranında iken sağ üstte bulunan Yenile tıklanır. Bakiyeler güncellenir. İlk hesap kodu 391 yazılırken üstteki kısımdan bakiyesi alınır. Burada dikkat edilmesi gereken; şudur; hangi KDV oranları kullanılmışsa, hepsinin yevmiye maddesinde yazılması gerekmektedir.

22 Monografi - 02 Dönem Sonu Envanter İşlemlerinin Yapılması
Demirbaşlar için Amortisman oranı yüzde 20 olarak belirlenmiştir. İşletmenin demirbaşı 1 aylık olduğundan yıllık Amortisman tutarının 1 aylık kısmını kullanacağız. Buna göre: x %20 = TL (yıllık Amortisman), / 12 = TL (bir aylık Amortisman)

23 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 11
Demirbaşlar Amortismanı Demirbaşlar Amortismanı 1.000 Demirbaş için bir aylık Amortisman Fişi Girişi: Mahsup.

24 Monografi - 02 Satılan Ticari Malların Maliyeti:
Yapılan Envanter sonucunda işletmenin dönem sonu mal mevcudu TL olarak belirlenmiştir. İşletme aralıklı Envanter yöntemini kullandığını varsayarsak sadece dönem sonlarında satılan malın maliyetleri hesaplanır. Buna göre: 153 ticari mallar hesabının kalanı TL’dir. Envanter sonucu TL tutarında mal kaldığından, ticari malların durumunu fiili Envantere yani TL'ye getireceğiz. Bunun için 153 ticari mallar hesabının alacağına = TL yazmamız gerekecek.

25 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 12
Satılan Ticari Mallar Maliyeti mm kum 19.000 Satılan malların maliyeti Fişi Girişi: Mahsup.

26 Monografi - 02 Faiz Geliri:
İşletmenin bankadaki parasına TL faiz yatırıldığı anlaşılmıştır. Buna göre TL faiz geliri elde edilirken bankalar hesabı da TL artmıştır.

27 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 13
Vadesiz TL Mevduatlar Hesabı Mevduattan Alınan Faizler 4.000 Faiz gelirinin kaydı Fişi Girişi: Mahsup.

28 Monografi - 2 Dönem Sonu İşlemlerinde Maliyet Hesapları:
Dönem sonu işlemlerinde maliyet hesapları (7 ile başlayan hesaplar) ilk önce yansıtma hesaplarına aktarılır, daha sonra gelir tablosu hesaplarına aktarılır. Böylece buradaki gider hesaplarının gelir tablosuna gider olarak yazılması sağlanır.

29 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 14
Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan Finansman Giderlerine Yansıtılan Diğer Dış Sağ. Fayda ve Hiz.Giderleri Banka TL. Kredi Faizleri 1.500 600 Giderlerin yansıtılması Fişi Girişi: Mahsup.

30 Monografi -02 Madde No Açıklama Borç Alacak 15
Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan Kısa Vadeli Finansman Giderleri Genel Yönetim Giderlerine Yansıtılan Finansman Giderlerine Yansıtılan 1.500 600 Yansıtmaların gelir tablosu hesaplarına aktarılması Fişi Girişi: Mahsup.


"LUCA Bilgisayarlı muhasebe programı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları