Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME SUNUMU 28.04.2016 Yrd. Doç.Dr. Yener TEKELİ Koordinatör 28.04.2016.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME SUNUMU 28.04.2016 Yrd. Doç.Dr. Yener TEKELİ Koordinatör 28.04.2016."— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME SUNUMU 28.04.2016 Yrd. Doç.Dr. Yener TEKELİ Koordinatör 28.04.2016

2 ADYÜPROJEM KOORD İ NATÖRLER İ Doç.Dr. Tanju TEKER Doç.Dr. Nazif ÇALIŞDoç.Dr. Osman ULUYOL Yrd.Doç.Dr. Yener TEKEL İ

3 ADYÜ PROJEM FAALİYET ALANI Adıyaman Üniversitesi ve Adıyaman ili bünyesinde gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projelerin hem nitelik hem de nicelik olarak geliştirilmesi amacıyla ; İ limizdeki resmi kurum ve kuruluşların proje birimleri ile koordinasyonu sa ğ lamak ve proje hazırlayan veya hazırlayacak olan kişilerin birbiriyle irtibata geçmelerini sa ğ lamak Proje fikri, finansmanı, yazımı ve yönetimi konularında, akademisyen ve konusunda yetkin kişiler ile birimlerde seminer ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek Sanayi kuruluşlarından gelen istek ve öneriler olursa, bunları de ğ erlendirerek, yeni çalışma konularını gündeme getirmek ve akademisyenleri bu kapsamda proje hazırlamaya teşvik etmek Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirli ğ i yapmak, ortak çalışmaları özendirmek, organize etmek, konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek, Yerel, Ulusal ve Uluslararası sivil toplum kuruluşları ve dernekler ile irtibat halinde olmak ve birlikte projeler üretmek Ulusal stratejik ve öncelikli devlet politikalarını destekleyici, geliştirici, güçlendirici projeler üretilmesini teşvik etmek

4 PAYDAŞLAR SANAY İ ÜNİVERSİTE DEVLET ÜNİVERSİTE DEVLET SANAYİ BUGÜNDÜN Endüstri: Teknik rekabet üstünlüklerini sürdürmek için üniversitelerden nasıl yararlanmalıdır? Üniversiteler: Endüstrinin bilimsel bilgi gereksinimlerini nasıl desteklemelidirler ki bu destekler endüstri ve devletten fon kaynakları akışı sağlasın? Devlet: Üniversite-sanayi arasında, her iki tarafa da fayda sağlayacak AR-GE desteklerinde nasıl bir yönetim ve rol üstlenmelidir ?

5 ÜNİVERSİTELER İÇİN Eğitim ve araştırma çalışmaları için finansal destek sağlamak, Kamu yararına servis misyonunu yerine getirmek, Öğrenci ve fakültelerine tecrübe alanları açmak, Anlamlı problemler belirlemek, Bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, Mezunlarına iş alanları oluşturmak. ENDÜSTRİ İÇİN Üniversitenin araştırma altyapısına erişmek, Kendisinden olmayan laboratuar analiz hizmetlerine erişmek, Teknolojilerinin genişlemesine ve yenilenmesine olanak sağlamak,

6 ADYÜ PROJEM KAPSAMINDA YAPILAN FAAL İ YETLER 21.01.2013 tarihinde Vali Yrd. Murat SÜZEN başkanlı ğ ında Avrupa Birli ğ ine katılım sürecinde halk nezdinde Avrupa Birli ğ i üyelik sürecinin daha sa ğ lıklı anlaşılabilmesi ve illerde Valiliklerin kapasitesinin artırılması amacı ile 2013 yılı Avrupa Birli ğ ine uyum, danışma ve yönlendirme kurulu 1. Toplantısına katıldık. 06.02.2013 tarihinde Vali Yrd. Murat SÜZEN başkanlı ğ ında İ nsan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı operasyon teklif ça ğ rısı toplantısına katıldık. 11.02.2013 tarihinde Gaziantep İ pek Yolu Kalkınma Ajansında insan kaynaklarının geliştirilmesi operasyonel programı toplantısına katıldık. 28.03.2013 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İ l Müdürlü ğ üne Yıllık ARGE ve Yenilikçilik Potansiyel Raporu hazırlanarak gönderildi. 15.05.2013 Adıyaman ilinde Üniversite Sanayi işbirli ğ ini geliştirmek için Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü ğ ü, ATSO, Bilim Sanayi Müdürlü ğ ü ve İ ş-Kur, 29.05. 2013 tarihinde Adıyaman ilinde Üniversite Sanayi işbirli ğ ini geliştirmek için Turizm İ l Müdürlü ğ ü, KOSGEB ve Ziraat Odası, 05.06.2013 tarihinde Adıyaman ilinde T.P.A.O, Ticaret Borsası, İ l Ticaret Müd. ve Ziraat Odası gibi kuruluşlar gezildi. Yüksekö ğ retim Kurumuna 2013 yılı girişimci ve yenilikçi Üniversite endeksi verileri hazırlanarak sunuldu. Sivas’ta bulunan Alpaysan Madencilik Ltd. Şti.ne TÜB İ TAK 1507 projesi hazırlanarak danışmanlık yapıldı. 27.08.2013 tarihinde Bilim Sanayi ve Teknoloji İ l Müdürlü ğ üne yapılmış olan ve yürütülmekte olan proje envanteri hazırlanarak gönderildi 10.09.2013 tarihinde Adıyaman İ linin Sanayi Envanterinin çıkarılması İ KA destekli proje toplantısına katılındı 10.09.2013 tarihinde Adıyaman sanayisinin üretim ve teknolojik alt yapısının araştırılması isimli projenin de ğ erlendirilmesi toplantısına TPAO da katılındı Üniversitemiz Rektörlük Konferans Salonunda ‘’AB’den Z’ye AB-Türkiye İ lişkileri Uzun İ nce Bir Yol’’ konulu konferans 23.09.2013 tarihinde düzenlendi. Galatasaray Spor Kulübü Disiplin Kurulu Üyesi ve AB uzmanı Prof. Dr. Can BAYDAROL, Avrupa Birli ğ i (AB) -Türkiye ilişkileri tarihsel sürecini anlattı. 16.12.2013 tarihinde Adıyaman İ li içerisindeki Resmi Kurum ve Sivil Toplum kuruluşlarına Ortak Çalışma adı altında Birimimiz tarafından proje hazırlanmasına ve yürütülmesine katkı sunmak amacını belirten resmi yazı da ğ ıtıldı. İ novasyon 2013 Yenilikçi Buluşlar ve Teknolojiler Fuarı 24-27.10.2013 İ stanbul Fuar Merkezi

7 AB PROJELER İ Ö ğ reniyorum, Ö ğ retiyorum, Üretiyorum/ 275.000,00€/ Ö ğ r. Gör. Erdem H İ LAL Adıyaman, Gaziantep, Malatya İ llerinde Meslek Yüksekokullarına Yönelik Olarak Bilgi ve İ letişim Teknolojileri Alanında Beceri Kazanarak Genç İ stihdamı Artırma Projesi/ 440.000,00€/ Ö ğ r. Gör. Erdem H İ LAL Modern Welding Methods Used in The Industry and The Quality Control Tests Applied to Weldings./ 2.400.000,00€/ Yrd. Doç. Dr. Tanju TEKER Dış Ticarette Genç Nefesler/ 259.000,00€/ Ö ğ r. Gör. Ramazan ASLAN Adıyaman İ linde Mekatronik Meslek Alanının E ğ itim Kapasitesinin Güçlendirilmesi/ 60.486,00€/ Ö ğ r. Gör. Hüseyin KUTLU Adıyaman İ çin Bin Girişimci Kadın /5.000.000,00€/ Yrd. Doç. Dr. Bayram ERZURUMLUO Ğ LU Demokrasi Koridoru/ Adıyaman Üniversitesi ve Bir aralık Ortaokulu Giving Breath to Buildings/60.000, TL / Prof. Dr. Turhan KOYUNCU LEONARDO DA VINCI (LDV) PROJELER İ Mesleki E ğ itimde Avrupa Standartlarında Yenilikçi Yaklaşımların Analiz Edilmesi (VETPRO)/ 21.760,00€/ Ö ğ r. Gör. Erdem H İ LAL Adıyaman da Engelsiz Yaşam Şartlarının Optimizasyonu/ 39.000,00 €/Yrd. Doç. Dr. Suat AŞKIN Mekatronik Alanı İ şgücü Piyasasının Güçlendirilmesi/ 60.486,00 €/ Ö ğ r. Gör. Hüseyin KUTLU

8 İ KA PROJELER İ Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması / 75.700 TL/ Adıyaman Üniversitesi ve Bilim Sanayi İ l Müd. Ortaklı ğ ı Adıyaman Mermer Çalıştayı / 75.000 TL / Adıyaman Üniversitesi Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Kongresi/ 25.000 TL/ Prof. Dr. Firdevs ERDEM İ R Bilinçli Çiftçi, Sa ğ lıklı Nesil, E ğ itim Projesi / 160.000 TL/ Yrd. Doç. Dr. Cavidan GÜL VARIŞ Güneş Enerjisiyle Tarımsal Sulama Yapılması/250.000 TL Fen Edebiyat Fakültesi Ö ğ renci Laboratuvarına Cihaz Alımı / 480.000 TL / Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVENÇ Adıyaman İ linin İ statiksel Deprem Analizi/ 100.000 TL/ Doç. Dr. Murat AYDIN Akran Bulucu ve Müzakereci Yetiştirilmesi/ 15.000 TL/ Yrd. Doç. Dr. Yavuz AKÇ İ

9 SODES PROJELER İ Bahçeden Pazara / 58.110 TL / Ö ğ r. Gör. Erdem H İ LAL Spor Yap, Hayata Tutun / 114.480 TL / Ö ğ r. Gör. Ahmet ŞAH İ N Anne Elmamda Kurt Var / 178.900 TL / Yrd. Doç. Dr. Kemal ZORLU Adıyaman Güneş Enerjisi ve Gözlem Evi E ğ itim ve Uygulama Parkı / 189.000 TL / Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil BU Ğ UTEK İ N Hiçbir Çocuk Yalnız Kalmasın / 83.055 TL / Yrd. Doç. Dr. Ramazan GÜRBÜZ Depremi Önleyemezsin Önlemini Al/86.940 TL/ Doç. Dr. Osman GÜNAYDIN Evlilik Okulu / 137.800,00 TL / Yrd. Doç. Dr. Mustafa SÜRÜCÜ Gençler Tenisle Buluşuyor / 169.650,00 TL / Tarık ÇET İ N E ğ itimcilerin E ğ itimi / 122.525,00 TL / Tarık ÇET İ N Kampüste Spor Seli / 125.680,00 TL / Tarık ÇET İ N Bahçeden Pazara / 581.000,00 TL / Ö ğ r. Gör Erdem H İ LAL Engelli Ümitler Fidanla Hayat Buluyor / 152.050,00 TL / Ö ğ r. Gör. Ahmet KAYA Umudunu Kaybedenler Adıyaman’da Umut Bulsun / 109.050,00 TL / Yrd. Doç. Dr. Hamit Sinan HAT İ PO Ğ LU Çocuklar Gelece ğ imiz/230.180,00 TL/Adıyaman Üniversitesi, Emniyet Müdürlü ğ ü, Milli E ğ itim Müd. Ve Türk Hava Kurumu Ortaklı ğ ında

10 TUB İ TAK PROJELER İ Adıyaman Kenti Evsel ve Endüstriyel Nitelikli Atık suların Atatürk Baraj Gölü ve E ğ ri Çayı Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması/ 29.883,45 TL/ Yrd. Doç. Dr. Turgay DERE Sulama amaçlı güneş enerji sistemlerinde maliyet düşürme ve fonksiyonelli ğ in artırılması için sürücü kontrol ve kumanda sistemlerinin tasarımı/ 130.000 TL/ Doç. Dr. Seydi Vakkas ÜSTÜN Adıyaman Üniversitesi Proje pazarı/25.000 TL/ Yrd. Doç. Dr. Tanju TEKER Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Kongresi/ 30.000 TL/Prof. Dr. Firdevs ERDEM İ R Alkol, Bisfonel A ve Karbon Tetraklorür Uygulanan Sıçanlarda Daucus Carota L. Ve Cyclotrichium Niveum Ekstraklarının Koruyucu Etkilerinin Biyokimyasal ve Histopaktolojik Olarak Araştırılması/ 29.727 TL/ Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÖZKAYA Anaerobik Membran Biyoreaktör Sistemi İ le Ya ğ Sanayi Atık ve Atıksularından Biyoetanol Üretimi/ 231.000 TL/ Yrd. Doç. Dr. Harun TÜRKMENLER İ mplantlar İ çin SHS İ le Üretilen Gözenekli Şekil Hatırlamalı N İ T İ Alaşımlarının Mikroyapısını İ yileştirmek Üzere Çözeltiye Alma ve Tavlama Isıl İ şlemi/80.000 TL/ Yrd. Doç. Dr. Mehmet KAYA Üniversite – Sanayi Entegrasyonu İ le İ ş Talep Eden De ğ il, İ şveren Mezunlar Yetiştirmek/ 383.000 TL/ Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ALKIŞ Dün itibariyle BAP koordinatörlü ğ ünden aldı ğ ım rakamlara göre toplamda 11 TÜB İ TAK ve 440 BAP projesi var.

11 KAMU DESTEKL İ PROJELER ( İ KA-SODES-TAGEM) PROJE ADIPROJE YÜRÜTÜCÜSÜPROJE BÜTÇES İ PROJEN İ N BAŞLAMA TAR İ H İ B İ T İ Ş TAR İ H İ Güneş Enerjisiyle Tarımsal Sulama Yapılması Yrd. Doç. Dr. Abdulcelil BU Ğ UTEK İ N250.00,00 TL05.07.201105.07.2012 Fen Edebiyat Fakültesi Ö ğ renci Laboratuvarında Cihaz Alımı Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜVENÇ480.000,00 TL26.12.201126.09.2013 Muş İ li Halk Elinde Manda Islahı Projesi (TAGEM) Ö ğ r. Gör. O ğ uz A Ğ YAR 12.12.201112.12.2016 Bilinçli Çifçi Sa ğ lıklı Nesil, E ğ itim Projesi Yrd. Doç. Dr. Cavidan GÜL VARIŞ160.000,00 TL01.04.201331.12.2013 Uluslararası Katılımlı 4. Ulusal Pediatri Kogresi Prof. Dr. Firdevs ERDEM İ R25.000,00 TL01.07.201301.10.2013 Adıyaman İ linin İ statiksel Deprem Risk Analizi Yrd. Doç. Dr. Ulaş İ nan SEV İ ML İ 72.000,00 TL13.09.201313.12.2013 Üretiyorum, Pazarlıyorum ve Mutluyum (SODES) Ö ğ rt. Gör. Serkan B İ LG İ Ç65.740,00 TL01.01.201301.09.2013 Adıyaman Sanayisinin Üretim ve Teknolojik Altyapısının Araştırılması Adıyaman Üniversitesi, Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ve Bilim Sanayi İ l Müdürlü ğ ü Ortaklı ğ ında (Proje Danışmanı: Doç.Dr.Nazif ÇALIŞ) 75.700,00 TL15.06.201330.08.2013 Sosyal Uyum ve Sosyal Dışlanma ile Mücadeleye Yönelik Araştırma Çalışması Doç. Dr. Candemir DO Ğ AN34.750,00 TL01.07.201301.10.2013 Adıyaman Mermer ÇalıştayıAdıyaman Üniversitesi75.000,00 TL01.08.201301.11.2013 Sa ğ lık Bakım Profesyonellerinin Mesleki E ğ itim Alt Yapısının İ yileştirilmesi İ çin Merkezi Simülasyon Ünitesinin Kurulması Prof. Dr. Firdevs ERDEM İ R178.470,00 TL20.05.201420.05.2015 M İ MYAMAN PROJES İ Yrd.Doç. Dr. Fuat ŞANCI300.000,00 TL20.05.201420.11.2015

12 Adıyaman Valili ğ i Bilim Sanayi ve Teknoloji İ l Müdürlü ğ ü tarafından gerçekleştirilen" AR-GE reform Paketi, Sanayii Devrimi ve Stratejik planlama" konularında yapılan2016 yılı 1. Bölgesel istişare ve de ğ erlendirme toplantısı 7/8 Nisan 2016 Adıyaman Ticaret ve Sanayii Odasının TOBB bünyesind e yürütülen akreditasyon çalışması kapsamında Yapılan çalıştaya Adıyaman Üniversitesi paydaşı olarak katılım sa ğ landı. 7.04.2016 Adıyaman KÜS İ üyesi olarak Adıyaman Üniversitesi adına Bilim Sanayii ve Teknoloji İ l müdürlü ğ ünün koordinatörlü ğ ünde gerçekleştirilen Adıyaman Organize Sanayii Bölgesinde firmaları tanıma ve görüş alış verişinde bulunma maksatlı gezi. (Her Çarşamba) 2016 İ T İ BAR İ YLE FAAL İ YETLER

13 YAPILMASI PLANLANAN FAAL İ YETLER ADINIZ VE SOYADINIZ FAKÜLTE VE BÖLÜMUNVAN AKADEM İ K ÇALIŞMA ALANLARINIZI BEL İ RT İ N İ Z (Ayırmak için virgül kullanınız.) 1MURAT KOCA ECZACILIK FAKÜLTES İ ECZACILIK MESLEK B İ L İ MLER İ BÖLÜMÜ Profesör ORGAN İ K MOLEKÜLLER İ N SENTEZ İ, B İ TK İ İ ZALASYONU VE SINIFLANDIRMA, POL İ MERLER İ N UYGULAMA ALANLARI VE DEGRADASYONU 2Kamil VARINCA Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisli ğ i Bölümü Araştırma Görevlisi Çevre Mühendisli ğ i, Katı ve tehlikeli atıklar 3Fuat LÜLE Tek.Fakültesi. Enerji Sistemleri Mühendisli ğ i Böl. Yardımcı Doçent Tarımsal Ürünlerin Kurutulması, Düz Yüzeyli Güneş Kollektörleri, Tarım Makinaları 4 HASAN KARADA Ğ FEN EDEB İ YAT FAKÜLTES İ K İ MYA BÖLÜMÜ Yardımcı Doçent Biyokimya, Enzim Saflaştırılması, Enzim İ mmobilizasyonu, Enzim Kineti ğ i 5 MÜCAH İ T ÇEL İ K İİ BF İ ŞLETME Doçent G İ R İ Ş İ MC İ L İ K, ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ, YÖNET İ M VE ORGAN İ ZASYON 6Hasan Solmaz Eczacılık Fakültesi Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Profesör Aşı, Hastalıkların Teşhisi, İ ş Geliştirme 7Nazif Çetin İİ BF - İ KT İ SAT Yardımcı Doçent Uluslararası İ ktisat - Dış Ticaret İ ktisadi Büyüme ve KalkınmaAB ve İ ktisadi Entegrasyonlar 8 Yavuz AKÇ İİİ BF - İ ŞLETME Yardımcı Doçent Pazarlama, tüketici davranışları, satış yönetimi, uluslararası pazarlama 9 Abdulcelil BU Ğ UTEK İ N Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisli ğ i Bölümü Doçent Alternatif Enerji Kaynakları(RES,GES,HES vb.) Güneş Enerji Sistemleri, Fotovoltaik Güneşe Enerji sistemleri(on-grid,off-grid, Güneş Enerjisi Tarımsal sulama vb) 10Bekir KocadaşFen Edebiyat Yardımcı Doçent İ letişim, medya, suç, şiddet, geñçlik, insan hakları, e ğ itim, kurumlar ve kurumsallaşma, marka ve imaj 11Nazlı KaramanFen Edebiyat Fakültesi/ Fizik Bölümü Araştırma Görevlisi Atom ve Molekül Fizi ğ i, Manyetizma, Kobaltit Malzemeler 12 Ceyran AHMEDOVAFen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü Yardımcı Doçent Malzeme üretimi ve fiziko-kimyasal özelliklerinin belirlenmesi, nanoteknoloji malzeme üretimi, faz diyagramları, katı çözeltiler, A ğ ır metallerin belirlenmesi ve atıkların geri kazanımı, çevre kirlili ğ inin belirlenmesi ADYÜ PROJEM Öncelikli Çalışma Alanları Adıyaman Bilim Sanayi ve Teknoloji İ l Müdürlü ğ ü ile koordineli olarak Adıyaman Üniversitesi akademisyenler ile sanayii arsında uzmanlık alan eşleştirmesi yapılacak.

14 13Mehmet Şahin İ. İ.B.F. İ şletme Araştırma Görevlisi Optimizasyon (Gelir maksimizasyonu/Maliyet minimizasyonu), süreç analizi, fiyatlandırma 14AHMET ÖZKAYA FEN EDEB İ YAT FAKÜLTES İ K İ MYA Yardımcı Doçent B İ YOK İ MYA( YA Ğ AS İ TLER İ, ESER VE AGIR ELEMENTLER, ENZ İ MLER, GIDA B İ YOK İ MYASI, SÜT, T İ BB İ B İ TK İ LER) 15TURGAY DERE MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ ÇEVRE MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ Yardımcı Doçent İ LER İ ATIKSU ARITMA TEKNOLOJ İ LER İ, HAVA K İ RL İ L İĞİ, MODELLEME, 16Suat Aşkın İİ BF İ ŞLETME Yardımcı Doçent Verimlilik, kalite, üretim yönetimi, teknoloji yönetimi, proje yönetimi, iş modelleri, girişimcilik. 17 BERKANT DULKAD İ RTEKN İ K B İ L İ MLER MYO Ö ğ retim Görevlisi Tesktil - Yönetim ve Organizasyon 18Esin BABALIK Besni Meslek Yüksekokulu / Elektrik ve Otomasyon Ö ğ retim Görevlisi Tekstil Bilimi, Tekstil Teknolojisi 19 ABDURRAHMAN ÖZBEYAZ MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ ELEKTR İ K ELEKTRON İ K MÜHEND İ SL İĞİ Yardımcı Doçent Biyomedikal Sinyal İ şleme, Makine Ö ğ renmesi, Örüntü Tanıma ve Analizi, Veri Madencili ğ i, Optimizasyon Algoritmaları, Yazılımla Hesaplama, Veritabanı Sistemleri, Programlama Dilleri, Yazılım Mühendisli ğ i, Mantıksal Tasarım, Haberleşme ve A ğ Protokolleri, Matlab, Delphi 7, Java, C++, C#, ASP.NET, PHP, Oracle, MS SQL Server, Linux, Windows 20 GONCA Ç İ FF İ L İ Z KINAY FEN-EDEB İ YAT FAKÜLTES İ /PS İ KOLOJ İ BÖLÜMÜ Araştırma Görevlisi SOSYAL PS İ KOLOJ İ :TUTUM VE KALIPYARGILAR; BENL İ K KONTROLÜ, ÖLÇEK GEL İ ŞT İ RME, ÖRGÜT/KURUMLARDA DAVRANIŞ 21 bekir de ğ irmenci Büro hizmetleri ve Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlı ğ ı Ö ğ retim Görevlisi Ofis Yönetiminde Güncel yaklaşımlar ve Büro Organizasyonu ders kitabı, Yönetici Asistanlı ğ ı Ders kitabı 22 Memet İ nan Kahta MYO, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Doçent Endüstri Bitkileri, Tıbbi Aromatik ve Baharat Bitkileri 23 TURHAN KOYUNCU TEKNOLOJ İ FAKÜLTES İ, ENERJ İ S İ STEMLER İ MÜHEND İ SL İĞİ BÖLÜMÜ Profesör GÜNEŞ ENERJ İ S İ TEKNOLOJ İ LER İ, GÜNEŞ KOLLEKTÖRLER İ, GÜNEŞ P İ LLER İ, GÜNEŞ ENERJ İ L İ SULAMA S İ STEMLER İ, GÜNEŞ ENERJ İ L İ SO Ğ UTMA S İ STEMLER İ, ELEKTR İ KL İ ARAÇLAR, GÜNEŞ ENERJ İ L İ ARAÇLAR, İ KL İ MLEND İ RME TEKNOLOJ İ LER İ (ISITMA-SO Ğ UTMA-HAVALANDIRMA- NEMLEND İ RME), ISI EŞANJÖRLER İ, RÜZGAR ENERJ İ S İ TEKNOLOJ İ LER İ (TÜRB İ N VE JENERATÖR TASARIMI), KURUTMA TEKNOLOJ İ LER İ, TARIMSAL OTOMASYON, GÜNEŞ ENERJ İ L İ KUŞ VE HAŞERE KOVUCU S İ STEMLER. 24MURAT PALA MÜHEND İ SL İ K İ NŞ. MÜH Profesör YAPILARIN DEPREM DAYANIMLARININ TESP İ T İ YAPI MÜHEND İ SL İĞİ 25 Serkan ÇA Ğ TBMYO/Makine Bölümü Ö ğ retim Görevlisi Enerji,Akışkanlar Mekani ğ i,Termodinamik,Yenilenebilir Enerji Sistemleri 26 Mehmet Fırat BARAnTeknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisli ğ i Yardımcı Doçent Tarımsa Enerji Kullanımı, Tarım Makineleri Sistemleri, Tarımsal Mekanizasyon

15 27Ali Osman Ayaş Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisli ğ i Bölümü Yardımcı Doçent Maddenin manyetik özellikleri,Manyetik so ğ utucu malzemeler, süperiletken malzemeler, yarıiletken malzemeler. 28 Haydar BA Ğ IŞ Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik ABD Profesör Hayvan Klonlama, Genetik Hastalıklar, Transgenetik Canlı Üretimi, Kök hücre, hücre ve gamet dondurma. 29Abuzer AKGÜN E Ğİ T İ M FAKÜLTES İ -Fen Bilgisi Doçent E ğ itim,Kimya 30Gamze BarımFen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Doçent Sentetik polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu, Fonksiyonel polimerler, Polimerlerin termal özellikleri, Kopolimerler ve blendler, Polimerik kompozitler 31Nazif ÇALIŞ İ ktisadi ve İ dari Bilimler Fakültesi İ şletme Bölümü Doçent İ şletmelerde Proje Yönetimi ve Analizi, İ şletmelerde Üretim Yönetimi ve Karar Verme Teknikleri, İ şletmelerde Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Yöneylem Araştırması (PERT-CPM Analizleri), İ statistiksel Veri Analizi ve Modelleme (Deprem Verilerinin Modellenmesi, Rüzgar Hızlarının Modellenmesi, Güneş Işınımı Verilerinin Modellenmesi, Uzaktan Algılama),Saha/Anket Araştırması. 32 Hacı SO Ğ UKPINAR Teknik Bilimler meslek Yüksek Okulu Yardımcı Doçent Güneş enerjisi sistemleri, Her türlü 2 ve 3 boyutlu tasarım, Rüzgar enerjisi sistemleri, Makine tasarımı similasyon, proje yazımı 33OSMAN ULUYOL İ KT İ SAD İ VE İ DAR İ B İ L İ MLER FAKÜLTES İ İ ŞLETME BÖLÜMÜ Doçent F İ NANSAL YÖNET İ M, A İ LE İ ŞLETMELER İ 34MELEK ÜVEÇ ANADOLU ÜN İ VERS İ TES İ İ ŞLETME Uzman insan ve toplum bilimleri 35Necmettin NUR Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Böl. Yardımcı Doçent Dozimetrik malzemeler, çevresel radyoaktivite ölçümü, ametist, kuvars ve florit gibi kristallerin dozimetrik özellikleri, Termolüminesans yöntemi ile arkeolojik eserlerin yaş tayini. Endüstriyel otomasyon sistemleri, dolum, dozajlama ve tartım sektörü ile ilgili uygulamalar, paketleme ve dolum makineleri, PLC ve SCADA uygulamaları, elektronik baskı devre üretimi, Solidworks ile 3 boyutlu parça ve makine çizimi ve tasarımı. 36CUMHUR KIRILMIŞ FEN EDEB İ YAT FAKÜLTES İ K İ MYA BÖLÜMÜ Doçent ilaç tasarımı, polimer kimyası, organik sentez, ditiyokarbamat esterleri, tiyazol-2-tiyonlar, schiff bazları, benzofuran, oksim, oksimeter ve esterlerin sentezi 37GÜLNURTARHAN Profesör Mikrobiyolojik ve moleküler tanı yöntemlerinin uygulaması, standardizasyon ve kalite kontrolü Enfeksiyon etkenlerinin moleküler düzeyde tür tayini ve epidemiyolojik tiplendirmesi Antibakteriyel direnç testleri ve moleküler düzeyde tanımlanması Bakteri aşıları üretimi ve immünolojik aktivitelerinin de ğ erlendirilmesi Kromotografik yöntemler ile mikroorganizmalardan toksin ve hücresel komponentlerin saflaştırılması ve immünolojik aktivitelerinin de ğ erlendirilmesi Epitel hücrelere bakteriyel adherans ve moleküler mekanizması Biyogüvenlik, sterilizasyon,dezenfeksiyon ve iyi laboratuvar uygulamaları Toplam Kalite Yönetimi ISO 9001-2000, ISO 17025, ISO 15189,Temel Dokümantasyonu, İ şletim Sisteminin Kurulmasıve Denetimi Laboratuar Yönetimi Nano teknoloji 38HESNA Y İĞİ TFEF, B İ YOLOJ İ MBG ABD Yardımcı Doçent ANT İ -BAKTER İ YEL VE ANT İ -V İ RAL İ LAÇ HAM MADDES İ ARAŞTIRMA VE GEL İ ŞT İ RME, MOLEKÜLER B İ YOLOJ İ : KLONLAMA-GEN TANIMLAMA-B İ YO İ NFORMAT İ K ANAL İ Z, PROTE İ N EKSPRESYONU VE SAFLAŞTIRMA, ENZ İ M AKT İ V İ TES İ BEL İ RLEME, İ LAÇ D İ RENÇ MEKAN İ ZMALARINI İ NCELEME, TRANSPOSONLAR VE MOLEKÜLER MOD İ F İ KASYONLAR, S İ TOTOKS İ S İ TE.

16 39Fatih Tufaner Muhendislik Fakültesi Çevre Mühendisli ğ i Bölümü Yardımcı Doçent Biyogaz üretimi, Anaerobik arıtma, Atıksu arıtımı, Kanalizasyon, İ çme suyu arıtımı ve isalesi, Gürültü kontrolü, Gürültü haritalama, Do ğ al radyasyon 40MERT ÖZGÜNER BESN İ MESLEK YÜKSEKOKULU Ö ğ retim Görevlisi Yönetim ve Organizasyon, İ nsan Kaynakları,Girişimcilik,Tedarik Zinciri Yönetimi 41Yener TekeliEczacılık Fakültesi Yardımcı Doçent Biyokimya, bitkisel ve madeni ya ğ lar, antimiktobiyal testler, antioksidan aktivite testleri 42 MEHTAP DEM İ R MÜHEND İ SL İ K FAKÜLTES İ - METALURJ İ VE MALZEME MÜHEND İ SL İĞİ Yardımcı Doçent Katıhal Fizi ğ i, Yarıiletken Malzemelerde KutuplanmaGaN, Nitrit Yariletkenleri ve AygıtlarıElektronik TaşınımBilgisayar Hesaplama ve Modelleme,vMonte Carlo MethoduReaksiyon Kinemati ğ i, Ab initio Potansiyeli 43Mustafa MUTLU Dış İ lişkiler Birimi Uzman Uluslararası İ lişkiler, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Politika, Dış Ticaret, Avrupa Birli ğ i (AB), Avrupa Birli ğ i (AB) Hukuku, Vatandaşlık Hukuku 44Gökhan ElmacıFen Edebiyat Fakültesi Araştırma Görevlisi Nano Malzeme Sentezi ve Karakterizasyonu, Kompozit Yapılar, Nano Katalizörler 45 CAV İ DAN GÜL VARIŞ ADYÜ KAHTA MYO B İ TK İ SEL VE HAYVANSAL ÜRET İ M BÖLÜMÜ Yardımcı Doçent HAYVANSAL ÜRET İ M, HAYVAN BESLEME, BÜYÜK VE KÜÇÜKBAŞ HAYVAN YET İ ŞT İ R İ C İ L İĞİ, KANATLI HAYVAN YET İ ŞT İ R İ C İ L İĞİ, SÜT VE BES İ HAYVANCILI Ğ I, ORGAN İ K HAYVANCILIK. 46Erhan AkçaTeknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Doçent Tarım, Toprak Teknolojisi, Arkeometri 47Murat AYAN İİ BF - İ şletme Yardımcı Doçent Toplam Kalite Yönetimi; TS EN ISO 9001, EFQM Mükemmellik Modeli Stratejik Yönetim; Stratejik Planlama, Dijital ve basılı proje ve tez arşivi oluşturma amaçlanmaktadır. Bu ba ğ lamda Rektörlü ğ ün de oluru alınarak BAP Koordinatörlü ğ ü ve Enstitülerle işbirli ğ i yapılarak yapılan tezlerin ve projelerin bir kopyasını temin edilerek Proje ve tez arşivi yapılacaktır.

17 Üniversitemiz araştırmacılarının fikri mülkiyet konusunda bilgilendirilmelerini sa ğ lamak, Ar- Ge faaliyetleri sonunda oluşacak patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvuru süreçlerinde araştırmacılara ve sanayicilere yardımcı olmak amacıyla fikri mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat ile her türlü bilgi ve dokümana kolaylıkla erişilebilmesi ve gerekli durumlarda Adıyaman Üniversitesi bünyesinde uzman deste ğ i sa ğ lanması amacıyla Üniversitemiz bünyesinde "Patent Bilgi ve Doküman Birimi kurulması hedeflenmektedir. Bu ba ğ lamda protokol imzalanması aşamasına gelindi ğ i taktirde TPE Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Habip ASAN beyefendiyi ADYÜ PROJEM olarak Üniversitemize davet edip bir konferans verdirtmeyi ve beraberinde imza töreni düzenlemeyi düşünüyoruz. Prof. Dr. Habip ASAN

18 Adıyaman Üniversitesi bünyesinde TTO (Teknoloji Transfer Ofisi) kurma faaliyetleri kapsamında; ADYÜPROJEM AAP/2016-0001 kodlu alt yapı projesi ile Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin teknik donanım ve iş gücü istihdamını sa ğ lamak için Gaziantep Üniversitesi TTO ile işbirli ğ i yapılmış. Proje kapsamında gerekli girişimler yapılmıştır. Sa ğ lık Yüksek Okulu birinci katında üç ofis TTO için bir ofis ise "Patent Bilgi ve Doküman Birimi için tahsis edilmiş. Bu hafta itibariyle ofislerin tefrişi yapılmaya başlandı ve haftaya kadar tamamlanmış olacak. TTO bünyesinde çalışacak ve maaşları altyapı projesiyle Gaziantep TTO tarafından verilecek olan iki adet uzman personelin istihdamı Mayıs ayı başlarında sa ğ lanacak ve 1 ay süreyle Gaziantep TTO da e ğ itime tabi tutulacak. E ğ itim sonrasında ADYÜ PROJEM ofislerinde çalışmaya devam edecekler.

19 Adıyaman Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi kurulumu tamamlandıktan sonra açılışını geniş kapsamlı bir tören ile duyurmayı planlıyoruz. Gün boyu sürmesini planladı ğ ımız programın sabah oturumunda protokol konuşmaları ve Adıyaman TTO nun önemine binaen görüşler yer alması planlanırken ö ğ leden sonraki programda ; SANTEZ, AR-GE, DPT vs gibi projeleri hakkında SANAY İ 4.0 kalkınma hamlesi hakkında Adıyaman KOSGEB ve İ KA ( İ pek Yolu Kalkınma Ajansı) projeleri hakkında Üniversitemiz akademisyenlerini ve ö ğ rencilerinin bilgilendirildi ğ i bir panel düzenlemeyi düşünüyoruz. Adıyaman Üniversitesi Kariyer günleri konulu söyleşiler toplantılar düzenleyerek kendi alanında sıfırdan zirveye ulaşmış tanınmış simaları üniversitemiz akademisyen ve özellikle ö ğ rencileri ile buluşturmayı planlıyoruz.

20 Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO); Üniversitelerde üretilen bilgi ve teknolojinin, uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine ve bu süreç sonucunda ekonomik/sosyal/kültürel de ğ er kazanmasına, üniversite ve özel sektör kuruluşları arasında işbirli ğ i oluşturulmasına, sanayinin ihtiyaç duydu ğ u bilgi ve teknolojinin üniversitede üretilmesine, bu işbirlikleri sonucunda üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji aktarımına ve somut çıktıların geliştirilmesine katkı sa ğ layan organizasyonlardır. Bilginin sermaye olarak kullanılması Bilimsel araştırmacıların karşılaştıkları riskleri azaltan stratejiler oluşturmak Sanayicilerin ve yatırımcıların araştırmacılarla buluşmasını ve bilginin sanayiye aktarılmasını sa ğ lamak Girişimcilik, inovasyon, Ar-Ge ve fikri mülkiyet hakları konusunda e ğ itim vermek TTO’nun Temel Amaçları TTO NED İ R?

21 Hikmetli bilgi, tecrübe ile desteklenmiş ve uygulanabilir özellikler taşıyan ilimdir... Hikmet, ilim ile sanatın birleşmesidir.” Elmalılı M. Hamdi Yazır Yrd. Doç. Dr. Yener TEKEL İ Sabrınız için teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek üzere…

22


"BİLGİLENDİRME SUNUMU 28.04.2016 Yrd. Doç.Dr. Yener TEKELİ Koordinatör 28.04.2016." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları