Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEDA USLU G120112303 TU Ğ ÇE MEM İŞ G120112055 ÖZGE CEREN TOPÇU B120112091 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEDA USLU G120112303 TU Ğ ÇE MEM İŞ G120112055 ÖZGE CEREN TOPÇU B120112091 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI."— Sunum transkripti:

1 SEDA USLU G120112303 TU Ğ ÇE MEM İŞ G120112055 ÖZGE CEREN TOPÇU B120112091 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI

2 Enerji üretilmesi için kullanılan yöntemler oldukça çe ş itli olup, küresel ısınma sebebiyle daha çok yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretilmesi yöntemleri günümüzde özel ilgi çekmektedir. Güne ş Enerjisi sistem olarak mevcut ve yeni yapılan binalara kolaylıkla uygulanabilmektedir. Bu nedenle Avrupa ülkeleri ba ş ta olmak üzere güne ş enerjisi kullanımı özendirilmekte, te ş vik paketleri ile güne ş enerjisi kurulan ev, ticari bina ve endüstriyel i ş letme sayıları artırılmaktadır.

3

4

5 Pasif güne ş le ısıtma, harici mekanik pompalama sistemleri olmaksızın ısının günesten toplanıp da ğ ıtılmasıyla gerçeklestirilir.

6 TROMBE Duvar Uygulaması Trombe duvar uygulamalarının amacı; günes enerjisinden yararlanarak havanın ısıtılması ve yasam mahallerine da ğ ıtılmasıdır. Uygulamada ilk yatırım maliyeti di ğ er pasif yöntemlerle karsılastırıldı ğ ında pahalı olmaktadır. Bu uygulama ile güne ş oldu ğ u sürece evin içine sıcak, evden dı ş arı so ğ uk havayı döndürerek hem havalandırma hem de ısınma sa ğ lanabilmektedir. Camekan arkasındaki duvar, ta ş, dolu tu ğ la veya beton gibi bir ısıl kütle olursa gündüz depoladı ğ ı ısıyı gece salarak kalorifer görevine devam edebilmektedir.

7

8 Sera Uygulaması Yasam alanlarının (özellikle salon ve oturma odalarının) dıs duvarlarına eklenen sera ile dıs ortam sıcaklı ğ ı yükseltilerek normalde olması gereken kayıptan daha az bir kayıp sa ğ lanmaktadır. Seraların ço ğ unlu ğ u camdan yapılmaktadır. İ çerideki havanın ısınması günes yoluyla gerçeklesmektedir.

9

10

11

12 Aktif Isıtma Sistemleri Günes enerjisi ile ısıtmada günes enerjisi kollektörleri kullanılmaktadır. Günes enerjisi kollektörleri günes ısı ğ ını ısıya dönüstürürler. Olusan ısı yerden ısıtma, duvardan ısıtma, radyatör, fan coil gibi ısıtma cihazlarına baska cihazlar vasıtasıyla transfer edilirler.

13 Günes Kollektörleri Günümüzde evlerde hem sıcak su ihtiyacını karsılamak hem de ısıtma amacıyla kullanılmak üzere günes kollektörleri kullanılmaktadır.

14

15

16

17

18 Güne ş pili sistemlerinde, panellerle üretilen elektrik do ğ rudan bina için kullanılaca ğ ı gibi, sehir elektrik sebekesine de ba ğ lanabilir. Ancak ülkemizde sebeke ba ğ lantısı henüz gerçeklestirilememektedir.

19

20

21

22

23 Antalya’nın yeni spor kompleksi Antalya Arena’nın çatısına uygulanan güne ş enerjisi sistemi Proje toplam 1,4 MWp gücündedir ve 5600 adet JA Solar marka monokristalin fotovoltaik panel ve 124 adet Japon Omron marka dizi tip inverter ile tasarlanan sistem, toplam 10.000 m2 lik alana kurulmu ş tur. Sistem İ sviçre, Brezilya, Fransa ve Tayvan’daki örnek güne ş enerjili stadyum projelerine göre çok daha yüksek kurulu güce sahiptir. Yıllık 2.150.000 kWh elektrik üretmesi beklenen tesis, lisanssız elektrik üretimi kapsamında Antalya Gençlik ve Spor İ l Müdürlü ğ ü adına alınan iki adet 700 kW’lık izne istinaden tamamlanmı ş tır.

24

25

26

27 Güne ş Kulelerinde temel çalısma prensibi; Büyük bir alana yerlestirilmis,“Heliostat” (gün dönüstürücü) adı verilen yüzlerce yansıtıcı,günesten gelen ısınları,heliostat tesisinin merkezindeki kulenin tepesine odaklar. Bu odaklama bölgesinde (alıcı) yo ğ unlastırarak elde edilen yüksek ısı enerjisi elektrik enerjisine çevrilir.

28

29

30

31

32 Türkiye'ye örnek olabilir: Dünyanın en büyüğü hizmete girdi. Dünyanın en büyük yenilenebilir enerji projesi olan Fas'taki Nur Enerji Projesi'nin ilk ayağı "Nur 1" adlı güneş enerjisi santralidir. Solar elektrik teknolojisi ile kurulan güç istasyonlarından proje tamamlandıktan sonra toplam 580 megavat güç elde edilmesi bekleniyor. Enerji üretiminin yanı sıra, bu projeler ile ülkenin karbon gazı emisyon değerlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor. Enerji ihtiyacının yüzde 94,5'ini ithal eden Fas, yenilenebilir enerji projeleri ile 2020 yılına kadar enerji ihtiyacının yüzde 42'sini, 2030 yılına kadar ise yüzde 52'sini yenilenebilir enerjiyle karşılamayı amaçlıyor. Haber 04 Şubat 2016 tarihine ait.

33

34

35

36

37 Güneş Bacası Günes bacaları çok ileri teknoloji gerektirmez ve bu sistemde ilk yatırım maliyeti 900 $/kW-h altında olarak kabul edilir. Bu özellikleriyle günes bacaları, ülkemiz iklim ve güneslenme özelliklerine en uygun sistemlerdir. Bu yöntemde günesin ısısından kaynaklanan sera etkisinden yararlanılır. Olusan hava hareketinden faydalanılarak rüzgar türbinleri yardımı ile elektrik enerjisi üretilir.

38

39

40

41

42

43

44 AYDINLATMADA ELEKTRİK YERİNE GÜNEŞ I Ş IK BORULARI Çalısma prensibi; günesten alınan ısı ğ ın yansıtıcı yüzeylere sahip borular yardımıyla kapalı alanlara ula ş tırılması esasına dayanır.


"SEDA USLU G120112303 TU Ğ ÇE MEM İŞ G120112055 ÖZGE CEREN TOPÇU B120112091 GÜNEŞ ENERJİSİ UYGULAMALARI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları