Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

B – Etli meyvalar: Perikarp kalındır, etlidir ve su bakımından zengindir B – Etli meyvalar: Perikarp kalındır, etlidir ve su bakımından zengindir Bakka:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "B – Etli meyvalar: Perikarp kalındır, etlidir ve su bakımından zengindir B – Etli meyvalar: Perikarp kalındır, etlidir ve su bakımından zengindir Bakka:"— Sunum transkripti:

1 B – Etli meyvalar: Perikarp kalındır, etlidir ve su bakımından zengindir B – Etli meyvalar: Perikarp kalındır, etlidir ve su bakımından zengindir Bakka: Eksokarp ince ve zarımsıdır. Mezokarp ve endokarp etlidir. Bir veya daha çok tohum taşır. Üst veya alt durumlu, bir veya birkaç karpelli bir ovaryumdan meydana gelir (Hydrastis, Atropa, Vitis). Bazı bakka tipleri, özelliklerinden dolayı ayrı isim taşır, hesperidyum ve peponidyum gibi. Bakka: Eksokarp ince ve zarımsıdır. Mezokarp ve endokarp etlidir. Bir veya daha çok tohum taşır. Üst veya alt durumlu, bir veya birkaç karpelli bir ovaryumdan meydana gelir (Hydrastis, Atropa, Vitis). Bazı bakka tipleri, özelliklerinden dolayı ayrı isim taşır, hesperidyum ve peponidyum gibi. Hesperidyum: Citrus meyvalarının tipidir. Perikarpın dış kısımları derimsi ve salgı cepleri bakımından zengindir. İç kısımları süngerimsidir, endokarp zarımsıdır. Meyvanın gözleri endokarptan uzanan etli tüyler ile doludur. Hesperidyum: Citrus meyvalarının tipidir. Perikarpın dış kısımları derimsi ve salgı cepleri bakımından zengindir. İç kısımları süngerimsidir, endokarp zarımsıdır. Meyvanın gözleri endokarptan uzanan etli tüyler ile doludur. Peponidyum: Cucurbitaceae familyasında görülen bir meyva tipidir. Perikarpın dış kısımları derimsidir. Plasentalar iyi gelişmiş ve etlidir. Peponidyum: Cucurbitaceae familyasında görülen bir meyva tipidir. Perikarpın dış kısımları derimsidir. Plasentalar iyi gelişmiş ve etlidir.

2

3 Drupa: Mezokarp etli, fakat endokarp sert ve odunlaşmıştır. Çoğunlukla bir karpelli ve bir tohumludur ve üst durumlu bir ovaryumdan meydana gelmiştir. Tohumla birlikte, tohumu saran sert endokarp meyvanın çekirdeğini teşkil eder (Prunus). Bazen daha çok karpelli ve birden daha çok tohumlu olabilir ve alt durumlu bir ovaryumdan da meydana gelebilir. Drupa: Mezokarp etli, fakat endokarp sert ve odunlaşmıştır. Çoğunlukla bir karpelli ve bir tohumludur ve üst durumlu bir ovaryumdan meydana gelmiştir. Tohumla birlikte, tohumu saran sert endokarp meyvanın çekirdeğini teşkil eder (Prunus). Bazen daha çok karpelli ve birden daha çok tohumlu olabilir ve alt durumlu bir ovaryumdan da meydana gelebilir. Pomoideae altfamilyasında görülen ve alt durumlu bir ovaryumdan meydana gelmiş olan meyva şekli, hipantiyumu etlenmiş ve endokarpı derimsi olan, genellikle 5 tohumlu bir drupadır.

4

5 II- Agregat meyvalar Çok pistilli (apokarp) bir çiçekte, pistillerin her biri ayrı bir meyva verir. Fakat bütün bu tek meyvalar aynı çiçekten meydana gelmiş oldukları için bir topluluk halinde kalırlar. Bu meyva topluluğuna agregat meyva adı verilir (Ranunculus, Magnolia, Illicium, Rubus, Fragaria) Çok pistilli (apokarp) bir çiçekte, pistillerin her biri ayrı bir meyva verir. Fakat bütün bu tek meyvalar aynı çiçekten meydana gelmiş oldukları için bir topluluk halinde kalırlar. Bu meyva topluluğuna agregat meyva adı verilir (Ranunculus, Magnolia, Illicium, Rubus, Fragaria) Fragaria (çilek) meyvası da bir agregat meyvadır. Burada çiçek ekseni etlenmiş, gıdai bir kıymet kazanmış, ayrı pistillerden meydana gelmiş olan müçük nukslar da bu etli reseptakulumun yüzeyinde yer almışlardır. Fragaria (çilek) meyvası da bir agregat meyvadır. Burada çiçek ekseni etlenmiş, gıdai bir kıymet kazanmış, ayrı pistillerden meydana gelmiş olan müçük nukslar da bu etli reseptakulumun yüzeyinde yer almışlardır. Rubus (böğürtlen) meyvasında, agregat meyvayı teşkil eden her bir meyvacıkta, karpeller etlenmiştir. Rubus (böğürtlen) meyvasında, agregat meyvayı teşkil eden her bir meyvacıkta, karpeller etlenmiştir.

6

7 III. Bileşik meyvalar Sık bir çiçek durumunun her çiçeğinden meydana gelen meyvalar, olgunlukta gene bir arada sık bir meyva durumu halinde bir bütün teşkil ederse, bu meyva topluluğuna bileşik meyva adı verilir (Şek. ). Sık bir çiçek durumunun her çiçeğinden meydana gelen meyvalar, olgunlukta gene bir arada sık bir meyva durumu halinde bir bütün teşkil ederse, bu meyva topluluğuna bileşik meyva adı verilir (Şek. ). Ficus (incir) meyvası bir bileşik meyvadır. Burada çanak şeklinde olan etlenmiş bir reseptakulumun iç yüzünde her biri küçük bir dişi çiçekten meydana gelmiş olan drupa tipinde birçok meyva bulunur. Ficus (incir) meyvası bir bileşik meyvadır. Burada çanak şeklinde olan etlenmiş bir reseptakulumun iç yüzünde her biri küçük bir dişi çiçekten meydana gelmiş olan drupa tipinde birçok meyva bulunur. Morus (dut) meyvası da bileşik bir meyvadır. Burada eksenin etrafında sık olarak dizilmiş olan drupa tipinde meyvalar vardır ve her meyvanın etrafında çiçek örtüsü etlenerek gelişmiştir. Morus (dut) meyvası da bileşik bir meyvadır. Burada eksenin etrafında sık olarak dizilmiş olan drupa tipinde meyvalar vardır ve her meyvanın etrafında çiçek örtüsü etlenerek gelişmiştir. Ananas meyvası da kesif bir bileşik meyvadır. Burada yenen kısım durumun etlenmiş olan eksenidir. Ananas meyvası da kesif bir bileşik meyvadır. Burada yenen kısım durumun etlenmiş olan eksenidir.

8

9 MEYVANIN İÇ YAPISI Bütün meyvalarda tohumları kapalı tutan bir meyva kabuğu (perikarp) kısmı vardır. Perikarpta 3 bölge ayırt edilir, ekzokarp (üst (dış) epidermaya karşıt), mezokarp (mezofile karşıt), endokarp (alt (iç) epidermaya karşıt). Bütün meyvalarda tohumları kapalı tutan bir meyva kabuğu (perikarp) kısmı vardır. Perikarpta 3 bölge ayırt edilir, ekzokarp (üst (dış) epidermaya karşıt), mezokarp (mezofile karşıt), endokarp (alt (iç) epidermaya karşıt). Ekzokarp: Bir yaprak epiderması gibi ince veya kalınlaşmış çeperli hücrelerden yapılmış bir tabaka halindedir. Stoma ve herhangi bir tip veya tiplerde tüyler taşıyabilir. Ekzokarp: Bir yaprak epiderması gibi ince veya kalınlaşmış çeperli hücrelerden yapılmış bir tabaka halindedir. Stoma ve herhangi bir tip veya tiplerde tüyler taşıyabilir.

10 Mezokarp: Esas dokusu parenkimadan meydana gelmiştir. Bazen dış tabakaları tamamen kollenkimatiktir (örn.: Cehri meyvası) veya taş hücreleri tabakası halinde odunlaşmıştır (örn.: Karabiber meyvası). Mezokarp: Esas dokusu parenkimadan meydana gelmiştir. Bazen dış tabakaları tamamen kollenkimatiktir (örn.: Cehri meyvası) veya taş hücreleri tabakası halinde odunlaşmıştır (örn.: Karabiber meyvası). Mezokarpta salgı sisteminede rastlanır. Salgı hücreleri (örn.: Defne meyvası), salgı cepleri (örn.: Narenciye meyva kabuğu), salgı kanalları (örn.: Anason meyvası), süt boruları (örn. haşhaş meyvası). Bir yaprakta olduğu gibi iletim demetleri mezokarta da yeralır. Haşhaş meyvasında bu demetler önem taşır çünkü süt boruları iletim demetinin floem kısmındadır. Mezokarp parenkimasında kristal ve nişasta da görülür.

11 Endokarp: Çeşitli meyvalarda farklıdır. Bazen tamamen parenkima hücrelerinden ibarettir. Cehri ve rezene meyvalarında olduğu gibi veya papilsi bir tabakadır, vanilya meyvasında olduğu gibi, genellikle taş hücreleri halinde odunlaşmıştır. Yıldız anasonu meyvası, Defne meyvası ve Karabiber meyvasında olduğu gibi. Endokarp: Çeşitli meyvalarda farklıdır. Bazen tamamen parenkima hücrelerinden ibarettir. Cehri ve rezene meyvalarında olduğu gibi veya papilsi bir tabakadır, vanilya meyvasında olduğu gibi, genellikle taş hücreleri halinde odunlaşmıştır. Yıldız anasonu meyvası, Defne meyvası ve Karabiber meyvasında olduğu gibi.

12 TOHUMUN İÇ YAPISI Istirahat halinde embriyo, endosperma ve testadan oluşan üreme ve yayılma organı tohum adını alır. Istirahat halinde embriyo, endosperma ve testadan oluşan üreme ve yayılma organı tohum adını alır. Normal olarak tohumlarda üç kısım ayırt edilir. Normal olarak tohumlarda üç kısım ayırt edilir. 1- Testa: Tohumun kabuğudur ve tohumun iç kısımlarını korur. Dış yüzünde bir epiderması ve bunun altında bir veya birkaç tabaka vardır. Bu tabakalar farklı tohumlarda farklı karakterler gösterir. Bu nedenle, testanın anatomik yapısı tohumun ve tohum tozlarının tanınmasında çok önemlidir. Örneğin Semen Lini (Linum usitatissimum (keten) tohumu) müsilaj taşıyan büyük hücreli epiderma, taş hücreleri tabakası ve pigment taşıyan hücrelerin bulunuşu bu drog için testanın karakteristik özelliğidir. Semen Strychni (kargabüken) de epidermanın bütün hücreleri odunlaşmış birer tüy şeklinde uzamıştır. Semen Sinapis (Brassica nigra (hardal)), müsilajlı bir epiderma altındaki büyük hücreler ve bununda altında farklı büyüklükteki taş hücreleri ile kolayca tanınır. 1- Testa: Tohumun kabuğudur ve tohumun iç kısımlarını korur. Dış yüzünde bir epiderması ve bunun altında bir veya birkaç tabaka vardır. Bu tabakalar farklı tohumlarda farklı karakterler gösterir. Bu nedenle, testanın anatomik yapısı tohumun ve tohum tozlarının tanınmasında çok önemlidir. Örneğin Semen Lini (Linum usitatissimum (keten) tohumu) müsilaj taşıyan büyük hücreli epiderma, taş hücreleri tabakası ve pigment taşıyan hücrelerin bulunuşu bu drog için testanın karakteristik özelliğidir. Semen Strychni (kargabüken) de epidermanın bütün hücreleri odunlaşmış birer tüy şeklinde uzamıştır. Semen Sinapis (Brassica nigra (hardal)), müsilajlı bir epiderma altındaki büyük hücreler ve bununda altında farklı büyüklükteki taş hücreleri ile kolayca tanınır.

13 2- Embriyo: Gelişmesi ile yeni bitkiyi verecek olan bitki taslağıdır. Embriyo, çoğunlukla çok küçüktür ve droglarda anatomik olarak büyük bir önem taşır. 2- Embriyo: Gelişmesi ile yeni bitkiyi verecek olan bitki taslağıdır. Embriyo, çoğunlukla çok küçüktür ve droglarda anatomik olarak büyük bir önem taşır. 3- Besidoku: Tohumun depo maddesi olarak nişasta, yağ ve protein taşıyan dokusudur. Besidoku menşeine göre perisperma (nusellustan) ve endosperma (G2 + Sekonder kutup nukleusu) olmak üzere iki tiptir ve drogların çoğunda ince çeperli parenkimatik bir dokudan yapılmıştır. 3- Besidoku: Tohumun depo maddesi olarak nişasta, yağ ve protein taşıyan dokusudur. Besidoku menşeine göre perisperma (nusellustan) ve endosperma (G2 + Sekonder kutup nukleusu) olmak üzere iki tiptir ve drogların çoğunda ince çeperli parenkimatik bir dokudan yapılmıştır.


"B – Etli meyvalar: Perikarp kalındır, etlidir ve su bakımından zengindir B – Etli meyvalar: Perikarp kalındır, etlidir ve su bakımından zengindir Bakka:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları