Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMEĞİTİM «Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, «kasıtlı (amaçlı-bilinçli) olarak istendik (toplumca uygun görülen-istenilen yönde) davranış.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMEĞİTİM «Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, «kasıtlı (amaçlı-bilinçli) olarak istendik (toplumca uygun görülen-istenilen yönde) davranış."— Sunum transkripti:

1

2 EĞİTİMEĞİTİM «Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, «kasıtlı (amaçlı-bilinçli) olarak istendik (toplumca uygun görülen-istenilen yönde) davranış değişikliği» meydana getirme sürecidir.» Bu tanıma göre; Eğitim (ömür boyu devam eden) bir süreçtir, Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır, Kişinin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilir, Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. «Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, «kasıtlı (amaçlı-bilinçli) olarak istendik (toplumca uygun görülen-istenilen yönde) davranış değişikliği» meydana getirme sürecidir.» Bu tanıma göre; Eğitim (ömür boyu devam eden) bir süreçtir, Eğitim sürecinde, bireyin davranışlarının istenilen yönde değiştirilmesi amaçlanır, Kişinin davranışlarındaki değişme kasıtlı olarak gerçekleştirilir, Eğitim sürecinde bireyin kendi yaşantıları esastır. Tanım

3 AMAÇAMAÇ Eğitim yoluyla bireyin; bilgileri, becerileri, tutumları, amaçları, beklentileri, değerleri toplumca uygun görülen yönde ve amaçlı olarak değiştirilir. «Mevcut haliyle yetersiz olan kişi değiştirilerek yeterli hale getirilir.» Eğitim yoluyla bireyin; bilgileri, becerileri, tutumları, amaçları, beklentileri, değerleri toplumca uygun görülen yönde ve amaçlı olarak değiştirilir. «Mevcut haliyle yetersiz olan kişi değiştirilerek yeterli hale getirilir.»

4

5 YETİŞKİNYETİŞKİN «Kendi yaşamını yöneten, sorumluluğunu üstüne alan, kendi kararlarını vermeye kendini hazır hisseden, fiziksel ve psikolojik gelişimini tamamlamış, uygun ve doğru davranabilen, olgunluğa ulaşmış kişidir.» Tanım

6 Gereksinim Duyma Farkına Varma İlgilenme Gereksinim Duyma Gereksinim Duyma Merak Etme Değerlendirme Gereksinim Duyma Davranış Değişikliği Deneme-Uygulama Gereksinim Duyma Faydalı Kârlı Yetişkinlerde öğrenme hızının yavaşlama nedeni, onların öğretilen bilgi ve becerileri bir sürece tabi tutmalarındandır. Bilginin var olduğu duyma ve farkına varma aşaması Bilginin yararlı ve üstün olduğunu merak etme aşaması Bilginin kendisine sağlayacağı yarardan ve kardan emin olma aşaması Bilginin denenme ve uygulanma aşaması YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ACELE ETMEMEK GEREKİR!!! Yeterince zaman ayırmak koşuluyla, her yetişkin her türlü bilgiyi öğrenebilir.

7 1 1 Yetişkin ihtiyaçları doğrultusunda (eksikliğini giderici ve geliştirici bilgiyi) öğrenir, 2 2 Öğrenmeye hazır olduğunda öğrenir, 3 3 Kişisel kaygıları vardır güvenli bir ortama gereksinim duyar (Başarısızlıktan, anlaşamamaktan, becerileri uygulayamamaktan korkarlar), 4 4 Hemen yada kısa sürede uygulayabileceği bilgi ve becerileri öğrenmek ister, 5 5 Özgün ve özel bir birey olarak görülmek ister (Herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime sahiptirler. Saygı beklerler, etkinliklere katılmayı beklerler), Özelliklerdendir-değildir 6 6 Özgüvenlerini korumak isterler (başarılarının takdir edilmesini beklerler),

8 7 7 Öğrenme sürecine etkin bir şekilde katılmak isterler (Program ve etkinlikler hakkında bilgi verilmeli, soru sorma ve geri bildirimde bulunma), 8 8 Kendi tecrübesini açıklamak ve tartışmak isterler, 9 9 Kendileri ve eğitmenleri için beklentileri yüksektir, 10 Olumlu geri bildirim (+ feedback) verilmesini beklerler (Konuya ait geri bildirim yapılmalı, olumlular söylenmeli, evet-doğru-çok iyi-iyi soru…), 11 Grup etkileşiminden hoşlanırlar, 12 İçeriğin belirlenmesinde yer almak isterler, Özelliklerdendir-değildir

9 13 Eğitimde çeşitlilik (farklı eğitim yöntemleri uygulanmasını) isterler, 14 Sertifika gibi ödül almak öğrenme cesaretini arttırır, 15 Zamanları değerlidir. 16 Eğitim, kendi konularıyla ilgiliyse motive olurlar, 17 Eğitimin kendi konularıyla bağlantılı olmasını isterler, 18 Yetişkin pratik düşünür (Pratik ve güncel konular), Özelliklerdendir-değildir

10 19 Eğitimin sonuçlarını bilmek-değerlendirmek isterler, 20 Öğrendiklerini hemen uygulamaya koymazlar, 21 Sorumluluk ve benlik duyguları gelişmiştir, 22 Herkesten farklı bilgi, görgü ve deneyime sahiptir, 23 Bilgi, beceri, alışkanlık ve hareketlerini geliştirecek, problemlerini kendi başına çözebilecek yöntemleri kazanmak isterler, 24 Eğitmen ile arasındaki ilişkinin arkadaş-meslektaş ilişkisi olmasını ister, Özelliklerdendir-değildir

11

12 KATILIMCI ENGELLERİ 1.Bilinmeyenden korkma, 2.Gülünç olma korkusu, 3.Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu, 4.Öğrenmeye karşı olumsuz tutum, 5.Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama, 6.Zihinsel ve fiziksel eksiklikler, 7.Ev yaşamından kaynaklanan engeller 8.Vardiya çalışması, 9.Vücut yorgunluğu, 10.Ulaşım zorluğu, 11.Ekonomik yetersizlik. 1.Bilinmeyenden korkma, 2.Gülünç olma korkusu, 3.Güvensizlik ve sosyal açıdan yetersiz olma korkusu, 4.Öğrenmeye karşı olumsuz tutum, 5.Eğitimin sağlayacağı yarardan emin olmama, 6.Zihinsel ve fiziksel eksiklikler, 7.Ev yaşamından kaynaklanan engeller 8.Vardiya çalışması, 9.Vücut yorgunluğu, 10.Ulaşım zorluğu, 11.Ekonomik yetersizlik.

13 EĞİTİCİ ENGELLERİ 1.Eğitmenin sözcüklere boğulması, 2.Eğitmenin anlatılanları karıştırması, 3.Eğitmenin grubun algı hızını fark edememesi, 4.Eğitmenin konuya ilgi uyandıramaması, 5.Eğitmenin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları, 6.Eğitmenin beden dilini iyi kullanamaması, 7.Eğitmenin liderlik vasfının olmaması, 1.Eğitmenin sözcüklere boğulması, 2.Eğitmenin anlatılanları karıştırması, 3.Eğitmenin grubun algı hızını fark edememesi, 4.Eğitmenin konuya ilgi uyandıramaması, 5.Eğitmenin bedensel ve ruhsal rahatsızlıkları, 6.Eğitmenin beden dilini iyi kullanamaması, 7.Eğitmenin liderlik vasfının olmaması,

14 ORTAM ENGELLERİ 1.Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar, a)Havalandırma b)Nem, c)Gürültü, d)Aydınlatma, e)Sıcak-soğuk, 2.Eğitim ortamı, materyaller ve oturma düzeni, a)Masa ve koltuk düzeni, b)Oturma düzeni ve katılımcı sayısı, 1.Fiziksel çevredeki rahatsızlıklar, a)Havalandırma b)Nem, c)Gürültü, d)Aydınlatma, e)Sıcak-soğuk, 2.Eğitim ortamı, materyaller ve oturma düzeni, a)Masa ve koltuk düzeni, b)Oturma düzeni ve katılımcı sayısı,

15 İŞVEREN ENGELLERİ İşverenler Personel Eğitimlerini; 1.İşgücü kaybı 2.Zaman kaybı 3.Para kaybı 4.Gereksiz 5.Kolay ulaşılamayan 6.Angarya 7.Pahalı ….bir iş olarak düşünürler İşverenler Personel Eğitimlerini; 1.İşgücü kaybı 2.Zaman kaybı 3.Para kaybı 4.Gereksiz 5.Kolay ulaşılamayan 6.Angarya 7.Pahalı ….bir iş olarak düşünürler

16

17 Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı değiliz… Katılımcıların ve eğiticinin karşılıklı etkileşimlerinin sağlanması, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar. Öğrencinin aktif katılımını sağlayan ve eğiticinin kolaylaştırıcı, destekleyici, rehberlik eden, öğrenci merkezli yaklaşım interaktif yaklaşımdır. Katılımcıların ve eğiticinin karşılıklı etkileşimlerinin sağlanması, öğrenilenlerin kalıcı olmasını sağlar. Öğrencinin aktif katılımını sağlayan ve eğiticinin kolaylaştırıcı, destekleyici, rehberlik eden, öğrenci merkezli yaklaşım interaktif yaklaşımdır.

18 İNTERAKTİF EĞİTİM AŞAMALARI 1.Başlangıç, 2.Isınma, 3.Sözlü iletişim, 4.Sözsüz iletişim, 5.Sunuma giriş, 6.Sunum özetleme, 7.Etkili soru sorma, 8.………….vb. 1.Başlangıç, 2.Isınma, 3.Sözlü iletişim, 4.Sözsüz iletişim, 5.Sunuma giriş, 6.Sunum özetleme, 7.Etkili soru sorma, 8.………….vb.

19 İNTERAKTİF EĞİTİM PROGRAMI AŞAMALARI 1.Eğitim Araçları, 2.Eğitici (Moderatör), 3.Eğitimde Alıcılık-Kalıcılık, Eğitim Teknikleri, 1.Eğitim Araçları, 2.Eğitici (Moderatör), 3.Eğitimde Alıcılık-Kalıcılık, Eğitim Teknikleri,

20 YAPILACAK ÇALIŞMALAR 1.Kim ve/veya kimler eğitim verecek? 2.Kimlere eğitim verilecek? 3.Hangi eğitimler (ne eğitimleri) verilecek? 4.Nerede eğitim verilecek? 5.Ne zaman eğitim verilecek? 6.Nasıl eğitim verilecek? 7.Eğitim nasıl değerlendirilecek? 1.Kim ve/veya kimler eğitim verecek? 2.Kimlere eğitim verilecek? 3.Hangi eğitimler (ne eğitimleri) verilecek? 4.Nerede eğitim verilecek? 5.Ne zaman eğitim verilecek? 6.Nasıl eğitim verilecek? 7.Eğitim nasıl değerlendirilecek?

21 Eğitim YöntemiAlıcılık % İşiterek (İ)20 Görerek (G)30 İşiterek + Görerek50 İ+G+ İfade Ederek (İE)70 İ+G+İE+ Yaparak (Y)90

22 Eğitim Yöntemi – Hatırlama Oranları Hatırlama (3 Gün Sonra) Okuma 10 Duyma 20 Görme 30 Görme + Duyma 50 Görme-Duyma-Söyleme 80 Görme-Duyma-Söyleme-Yapma 90

23 Bireyselleştirilmiş öğretim Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim Bireyselleştirilmiş öğretim Programlı öğretim Bilgisayar destekli öğretim Sunum, Drama ve Rol Yapma Grup Tartışmaları (İkili Tartışmalar), Soru-Cevap Beyin fırtınası (Brain Storming) Gösteri (Demonstration) Benzetim (Simulation) Eğitsel Oyunlar, Örnek Olay İncelemeleri, Video Gösterimleri, ……………………vb. Sunum, Drama ve Rol Yapma Grup Tartışmaları (İkili Tartışmalar), Soru-Cevap Beyin fırtınası (Brain Storming) Gösteri (Demonstration) Benzetim (Simulation) Eğitsel Oyunlar, Örnek Olay İncelemeleri, Video Gösterimleri, ……………………vb. AlanAlanVerenVeren Bireysel Öğretim Teknikleri Bireysel Öğretim Teknikleri Grupla Öğretim Teknikleri

24 EN İYİ ÖĞRETME TEKNİĞİ Öğretimde en iyi yöntem yoktur!!! Yöntemi; eğitimin amacı belirler… «Ancak; Ne kadar fazla duyu organına hitap edilirse, o kadar başarılı olunur!!!»

25 3

26 İLETİŞİMİLETİŞİM İnsanların bilgi ve semboller üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlayıp yorumladıkları süreçtir. Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. Duyguların, düşüncelerin, tutumların, tavırların, haber ve mesajların bir kişi, bir grup ya da bir kurum tarafından bir kişi bir grup ya da bir kuruma karşılıklı olarak iletilmesidir. İnsanların bilgi ve semboller üreterek birbirlerine ilettikleri ve bu iletileri anlayıp yorumladıkları süreçtir. Düşünce, bilgi ve duyguların; sözcük, yazı ve resim gibi semboller kullanarak anlaşılır hale getirilmesi, paylaşılması ve etkileşim sağlanmasıdır. Duyguların, düşüncelerin, tutumların, tavırların, haber ve mesajların bir kişi, bir grup ya da bir kurum tarafından bir kişi bir grup ya da bir kuruma karşılıklı olarak iletilmesidir. Tanım

27 ALICI (Mesajı Alan/Kişi-Grup-Kurum) Ortam-Çevre Dış Ortam (Çevre) İç Ortam (Alıcı-Vericinin Ruh Hali) İletişim Kanalı Mesaj (Bilgi-Düş) KAYNAK (Mesaj Veren/Kişi-Grup-Kurum) Amaç: Tutum ve Davranış Değişikliği Meydana Getirmektir… Sözlü-Sözsüz-Yazılı-Elektronik Geri Bildirim-Feedback-Dönüt (açıklama, tartışma, önerme…,) [Yoksa: İletim / Varsa: İletişim] Mesaj İleti Deşifre Yorum


"EĞİTİMEĞİTİM «Bireyin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla, «kasıtlı (amaçlı-bilinçli) olarak istendik (toplumca uygun görülen-istenilen yönde) davranış." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları