Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UNDP’NİN ROLÜ ve TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR 20 Temuz2012, ANKARA Dr. Katalin Zaim Program Yöneticisi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UNDP’NİN ROLÜ ve TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR 20 Temuz2012, ANKARA Dr. Katalin Zaim Program Yöneticisi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma."— Sunum transkripti:

1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UNDP’NİN ROLÜ ve TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR 20 Temuz2012, ANKARA Dr. Katalin Zaim Program Yöneticisi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı UNDP TÜRKİYE

2 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) BM Genel Sekreterliği Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı BM’nin kalkınma ajansıdır, 166 ülkede ofisi bulunuyor Bureau for the Arab States Bureau for Europe & CIS Bureau for Latin America Bureau for Asia & Pacific Bureau for Africa UAE Country Office Bureau for Crisis Prevention Bureau for Partnerships Bureau for Development Policy Environment & Energy Group UNDP Türkiye, BM Küresel İlkeler Sözleşme’nin Türkiye’deki temsilcisidir.

3 UNDP çalışmaları ve Binyıl Kalkınma Hedefleri UNDP, Bin Yıl Kalkınma Hedefleri doğrultusunda açlıkla mücadele için her yıl yaklaşık US$1 Milyar yatırım yapar. 2008 yılında 120 ülkede US$408 Milyon bütçeli 2,700’den fazla çevre ve sürdürülebilir kalkınma projesi uygulandı UNDP’nin çalışmaları sonucunda 2.7 milyar ton CO2 ve ozon tabakasını incelten maddelerin salımı engellendi.

4 UNDP UNDP, Birleşmiş Milletler’in kalkınma ağıdır. UNDP 166 ülkede, çeşitli ortakları ile birlikte, toplumlara kendi buldukları çözümlerde yardımcı olarak, onların ulusal ve küresel kalkınma çabalarına destek vermektedir. UNDP Türkiye Temsilciliği; 50 yılı aşkın bir süredir, Türk Hükümeti’nin yanı sıra, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve özel sektör dahil çok sayıda ulusal ve ulusalararası kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

5 UNDP; Türkiye’nin kalkınma gündemini uygulamaya geçirmesini aşağıdaki konularda projeler gerçekleştirerek ve tavsiyelerde bulunarak destekler: demokratik yönetişim için kapasite geliştirme; yoksulluğun azaltılması için eyleme geçme ve savunuculuk; çevre ve sürdürülebilir kalkınma; UNDP bunları yaparken politika ve programlarında kadınların rolüne, özel sektöre, kapasite geliştirmeye ve bilgi ve iletişim teknolojilerine özel önem verir. EVRENSEL İLKELER KATILIMCILIKŞEFFAFLIK HESAP VERİLEBİLİRLİK TARAFSIZLIK CİNSİYET EŞİTLİĞİ

6 UNDP’yi Ortaklığa Katan Özellikleri Nelerdir? Uluslararası teknik uzmanlık Uluslararası deneyim paylaşımı ve ağı Farklı paydaş gruplarını bir araya getiren katılımcı yaklaşım İlave finansman olanaklarına erişim Farkındalık yaratma ve kapasite geliştirme Toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi

7 Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı 2011-2015 Hedefi Çevrenin ve kültürel mirasın korunması için politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkelerine uygun olarak ve iklim değişikliği ve afet yönetimi göz önünde bulundurularak güçlendirilmesi

8 Su ve Okyanus Yönetişimi Entegre Havza Yönetimi Su Temini ve Sanitasyon Kapasite Geliştirme ve Bilgi Aktarımı Deniz Koruma –İklim değişikliğine uyum –Toplumsal cinsiyet ve su –İnsan hakları tabanlı yaklaşım –Sınır aşan sular

9 Climate change will affect basic elements of life such as; Access to water Food production Health Environment

10 The ability to build adaptive capacity to climate change impacts depends on the availabilty and accessibility of political, financial and human resources.

11 Urban Rural Domestic Agricultural Industrial River Basin Demonstration of practical activities to promote more efficient use of water resources is an adaptive co-management process

12 Municipality – Water Supply and Usage Improvement Replacing aging asbest pipes with food grade ductile pipe

13 In conjunction with the new pipeline and outreach and awareness campaign around the theme of water conservation and efficient use of water was conducted in schools and women associations More than 15,000 beneficiaries gained access to water Significant amounts of water have been saved (50,000 t) Risks of disasters and contamination have been eliminated

14 Rural Domestic – Roof Top Water Harvesting Project Based on roof-top rainwater harvesting as major source of water for domestic uses

15 More than 30 households gained access to water and sanitation

16 Agriculture – Improving water use Small amount of irrigation water applied at strategic times could achieve substantial increases in yield and water productivity of wheat

17 Supplementary Irrigation given at sowing increased wheat yield 65%. WP reached to 3.70 kg/m 3.

18 Industry – Improving water use New technologies on improving water use and resuse practices Infusing PET and asceptic PET lines with sterile air rather than water for rinsing bottles conserves 18,200 tons of water annualy The Coca Cola Company is focusing on water conservation in their plants

19 IWRM - Community Based Adaptation to Climate Change Enhance the capacity of communities and institutions in the Seyhan River Basin to adapt to climate change, through piloting specific/innovative adaptation actions and supporting changes in institutional and managerial outlook (enhancing adaptive capacity)

20 Livelihood Zones PrepareImplementDisseminate Community Based Adaptation Grants Programme

21 Participatory Problem Analysis by System Dynamics Approach PrepareImplementDisseminate Delivering specific/innovative adaptation actions on: - Agriculture/food security - Water resources and quality - Public health - Disaster risk management - Natural resources management - Infrastructure - Basin and coastal zone management

22 CBA Actors CBA Themes PrepareImplementDisseminate

23 Türkiye’de Sürdürülebilir Orman Yönetimi için Su Fonksiyonunun Belirlenmesi ve Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi

24 Projenin Ana Hedefi İklim değişikliğinin orman ve su etkileşimi üzerindeki potansiyel etkilerinin ve bunun yanı sıra çölleşme ile biyoçeşitlilik kaybının daha iyi bir şekilde anlaşılmasının sağlanması; iklim değişikliğine uyum sağlama ve iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla ormanların amenajmanı ve su kaynaklarının sürdürülebilirliğine yönelik politika ve stratejilerin gözden geçirilmesi.

25 UN International Year of Water Cooperation, 2013 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/65/154 UN Water http://www.unwater.org/ Integrated Water Resource Management http://www.un.org/waterforlifedecade/iwrm.shtml BM’nin su alanındaki çalışmaları

26 Teşekkürler


"SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA UNDP’NİN ROLÜ ve TÜRKİYE’DEKİ UYGULAMALAR 20 Temuz2012, ANKARA Dr. Katalin Zaim Program Yöneticisi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları