Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kayaç(Taş): Taş kürenin ana unsuru olan ve çeşitli minerallerden oluşan topluluklara denir. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kayaç(Taş): Taş kürenin ana unsuru olan ve çeşitli minerallerden oluşan topluluklara denir. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni."— Sunum transkripti:

1

2 Kayaç(Taş): Taş kürenin ana unsuru olan ve çeşitli minerallerden oluşan topluluklara denir. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

3 Mineral: Doğada bulunan, belirli kimyasal bileşimi ve düzenli atomik yapısı olan çoğunlukla katı halde bulunan cisimlerdir. Not: Kuvars, Kalsit ve feldspat doğada bulunan 2000 mineralden en çok olanlarıdır. Ekonomik değeri olmayan minerallere GANG minerali, ekonomik değeri olanlara cevher minerali denir. (demir, bakır, krom, gümüş, altın, kömür vb.) Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Krom

4 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Sertlik Derecesi 12345678910 Mineral TalkJipsKalsitFluoritApatitFeldspatKuvarsTopazKorindonElmas Yumuşak Sert

5 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Zümrüt

6 Yerkabuğunu oluşturan 3 temel kayaç türü vardır. Bunlar; magmatik kayaçlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlarıdır. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

7

8 KAYAÇLAR I-Volkanik(Püskürük) Kayaçlar A- İç Püskürük Kayaçlar B- Dış Püskürük K. Bazalt Andezit Volkan camı(Obsidyen) Trakit Volkan Tüfü Sünger taşı Granit Gabro Diyorit Siyenit Peridodit II-Tortul(Sedimanter)Kayaçlar A- Organik Tortullar B- Fiziksel Tortullar C- Kimyasal Tortullar Kireç taşı(Kalker) Kaya tuzu Jips (Alçı Taşı) Sarkıt Dikit Sütun Traverten Kil taşı Kumtaşı (Gre) Çakıltaşı(Kongl omera) Buzultaşı (Moren) Taş kömürü Linyit Turba Antrasit Mercankaya Tebeşir III-Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar Kalker___________Mermer’e Granit------------------Gnays’a Kiltaşı------------------Şist’e Kum taşı-------------Kuvarsit’e Kömür----------------Elmas’a Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

9 Magma yer kabuğunun derinliklerinde 600-1300 derece arasında bir sıcaklıkta ergimiş haldedir. Yüksek sıcaklıktaki magma yer kabuğunun kırık ve çatlaklıkları boyunca yeryüzüne doğru yükselir. Magmanın yeryüzünde veya yeryüzüne yakın yerlerde soğumasıyla volkanik kayaçlar oluşur. Bu kayaçlar oluştukları yere göre iç ve dış püskürük kayaçlar olmak üzere iki gruba ayrılır. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

10 Magma çatlak ve kırıklar boyunca yeryüzüne yükselirken bazen en üsteki tabakaların direncini kıramaz ve yüzeye yakın yerlerde yavaş yavaş soğuyarak katılaşır. Bu şekilde oluşan kayaçlara iç püskürük kayaçlar denir. GranitGabroDiyoritSiyenitPeridodit Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Sertir.Aşınmaya karşı dirençlidirler.

11 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

12 Toprak örtüsünün erozyona uğraması sonucu yüzeye çıkan blok halindeki kaya kütlesine denir. Sıcak ve nemli bölgelerde kimyasal ayrışma ve çatlak yoğunluğundan dolayı bu bölgelerde dik yamaçlarda granit kütleleri dik duvarlar yada kütleleşmiş bloklar halinde bulunur. Günlük sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde yüzey şekilleri keskin kenarlı köşeli dikliklerden oluşan sarp bir görümüm alır. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

13

14

15

16

17 Yer kabuğunun kırık ve çatlakları boyunca yeryüzüne ulaşarak soğuyan kayaçlardır. Volkanik dağ ve tepeler ile bunların çevresindeki araziler, dış püskürük kayaçlardan oluşur. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

18 BazaltAndezitVolkan camı(Obsidyen)TrakitVolkan TüfüSünger Taşı Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

19

20

21 Kaldırım ve bordür uygulamalarındaYaya yollarındaPark ve bahçelerdeÇevre düzenlemelerindeİstinat duvarı yapımında ve kaplamasındaTarihi yapılardaBinaların dış cephesinde ve yürüme yollarındaVilla tipi yapılarda Estetik görünüm verilmek istene her alanda kullanılır. Kullanım Alanları:

22 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

23

24 Niğde Sungurbey Camii Trakit taşları

25 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

26

27 Bu kayaçlar akarsu, rüzgar ve buzullar tarafından taşınarak deniz ve göl tabanlarında akarsuların taşkın alanlarında, buzulların erime bölgelerinde ve rüzgarın etkili olduğu yerlerde birikir. Bu birikintilerin doğal bir çimentoyla birleşmesi sonucu oluşan kayaçlara denir. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

28 Tabakalı Yapılara sahiptirlerİçinde fosil bulundururlar.Sertlikleri azdırAşınmaya karşı dirençsizdirlerÇok geniş alanlara yayılmışlardır. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

29

30 Canlı kalıntılarının taşlaşmasıyla oluşur ve fosil içerirler. Örnek: Kömür bitkilerin taşlaşmasıyla oluşmuştur. Taş kömürü Paleozoikte Linyit Tersiyerde Yakın zamanda taşlaşan bitkiler Turbayı oluşturur. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni AntrasitTaş KömürüLinyitTurbaMercan kayaTebeşir kömür

31 Pahalı olduğu için kullanımı sınırlıdır. Isınmadan çok kimyasal reaksiyonlarda indirgeyici olarak kullanılır. Doğada sınırlı miktarda bulunduğundan satışı kolay değildir. İçerdiği safsızlık çok az, karbon yüzdesi çok fazladır. Güçlükle tutuşan, koku ve duman çıkarmadan yanan bir çeşit taş kömürüdür. Katılık ve yoğunluğu diğer kömürlerden çoktur. Parmak üstünde leke bırakmaz. Kısa mavi renkli bir alevle yanar. Kalori 9.000 - 9.500 olduğu için lokomotiflerde kullanılır. Türkiye'de Kastamonu ilinde bulunan antrasit kömürleşme derecesi en yüksek, jeoloji bakımından en eski kömürdür.kimyasal reaksiyonlarda karbonTürkiyeKastamonu Pahalı olduğu için kullanımı sınırlıdır. Isınmadan çok kimyasal reaksiyonlarda indirgeyici olarak kullanılır. Doğada sınırlı miktarda bulunduğundan satışı kolay değildir. İçerdiği safsızlık çok az, karbon yüzdesi çok fazladır. Güçlükle tutuşan, koku ve duman çıkarmadan yanan bir çeşit taş kömürüdür. Katılık ve yoğunluğu diğer kömürlerden çoktur. Parmak üstünde leke bırakmaz. Kısa mavi renkli bir alevle yanar. Kalori 9.000 - 9.500 olduğu için lokomotiflerde kullanılır. Türkiye'de Kastamonu ilinde bulunan antrasit kömürleşme derecesi en yüksek, jeoloji bakımından en eski kömürdür.kimyasal reaksiyonlarda karbonTürkiyeKastamonu Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Antrasit

32 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

33

34

35

36

37 Genellikle akarsular ve diğer dış güçler tarafından taşınan kil, kum, mil ve çakıl gibi taneli malzemelerin birikmesiyle oluşurlar. Not1: Kayacın içerisinde: Kil çok ise--------Kil taşı Kum çok ise-----Kum taşı Çakıl çok ise----Çakıl taşı (Konglomera) Not2: Çimento ile bağlanan çakıllar köşeli ise BREŞ Çimento ile bağlanan çakıllar yuvarlak ise PUDİNG ismini alır Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

38

39 Kaynak:http://web.itu.edu.tr/~maden/muze/images/Dolap1cokyl1

40 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

41 Breş Puding Kaynak:itu.edu.tr Çimento ile bağlanan çakıllar köşeli ise BREŞ Çimento ile bağlanan çakıllar yuvarlak ise PUDİNG

42 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Kaynak:İtü.edu.tr.müze

43 Sular içerisindeki eriyik malzemelerin çökelmesi sonucu oluşurlar. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Kireç taşı(Kalker)KayatuzuJips (Alçı taşı)SarkıtDikitTravertenSütun

44 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

45

46

47

48 Gözenekliliği ve geçirimliği azdır.

49 Kalker___________Mermer’eGranit------------------Gnays’aKiltaşı------------------Şist’eKum taşı-------------Kuvarsit’eKömür----------------Elmas’a Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

50 Sıcaklık+Basınç Kalker Mermer

51 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Sıcaklık+Basınç Granit Gnays’a

52 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Sıcaklık+Basınç Kil taşı Şist

53 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Sıcaklık+Basınç

54 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni Sıcaklık+Basınç

55 Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni

56

57 Bazı fotoğraflar çeşitli sitelerden eğitim amacıyla indirilmiştir. Ticari amaçlar için kullanılmamaktadır.


"Kayaç(Taş): Taş kürenin ana unsuru olan ve çeşitli minerallerden oluşan topluluklara denir. Gökmen ÖZER/Coğrafya Öğretmeni." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları