Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29.03.2015 Yandaki resimde gördükleriniz bazı kayaç örnekleridir. Peki ama diyeceksiniz ki, kayaç nedir? KAYAÇ: Mineral ve taş parçacığı topluluklarına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29.03.2015 Yandaki resimde gördükleriniz bazı kayaç örnekleridir. Peki ama diyeceksiniz ki, kayaç nedir? KAYAÇ: Mineral ve taş parçacığı topluluklarına."— Sunum transkripti:

1 29.03.2015 Yandaki resimde gördükleriniz bazı kayaç örnekleridir. Peki ama diyeceksiniz ki, kayaç nedir? KAYAÇ: Mineral ve taş parçacığı topluluklarına verilen addır. Farklı kayaçların zaman içinde birbirine dönüşmesine de kayaç döngüsü denir. KAYAÇLAR Mağmatik Kayaçlar Tortul Kayaçları Başkalaşım Kayaçları

2 29.03.2015 1.Mağmatik Kayaçlar Magmanın yükselerek yer kabuğunun içerisine girmesi ve yer kabuğunun derinliklerinde, yeryüzüne yakın veya yeryüzünde soğuyarak katılaşması sonucu oluşan kayaçlardır. Mağmanın soğuması ve katılaşması derinlerde meydana gelirse ortaya çıkan kayaçlara plütonik kayaçlar (derinlik kayaçları) denir(örnek: granit). Bu soğuma ve katılaşma yüzeyde meydana gelirse volkanik(yüzey) kayaçları (örnek: andezit,bazalt, trakit,sünger taşı) Derinlik kayaçları ile volkanik kayaçlar arasında bir geçiş safhasında oluşmuşsa yarı derinlik (damar kayaçları) denir (örnek: diyabaz). Not: Bu kayaçlara bazı kitaplarda PÜSKÜRÜK KAYAÇLAR adı verilmiştir. ! MAGMATİK KAYAÇLAR KRİSTAL YAPILI OLUP İÇLERİNDE FOSİL BULUNMAZ.

3 29.03.2015 GRANİT MAĞMATİK KAYAÇ RESİMLERİ OBSİDİYENBAZALT ANDEZİT DİYABAZTRAKİT

4 29.03.2015 2.Tortul Kayaçlar Tortul kayaçlar, hava ve suların çoğunlukla mağmatik kayaçları ve diğer kayaçları aşındırıp, sürükleyip, çökeltmesiyle oluşur. Genellikle katmanlıdırlar ve çoğu kez fosil içerirler. Kökenlerine ve oluşum ortamlarına göre mekanik,organik ve kimyasal olmak üzere üçe ayrılır. Kırıntılı(mekanik) tortul kayaçlar, aşınma, taşınma ve çökelme süreçlerinden geçerek oluşurlar. Örnek: kumtaşı,çakıl,kum,kil… Organik tortul kayaçlar, alg,sünger,mercan ve midye gibi canlıların artıklarının Birikip çökelmesiyle oluşurlar. Örnek:Kalker,tebeşir,kömür,radyolarit, petrol… Kimyasal tortul kayaçlar,Akarsular ve yer altı sularının kayaçlar arasından geçerken Kimyasal maddeleri çözüp,buharlaşmasıyla bu maddelerin çökelmesi sonucu oluşur. Örnek: Kaya tuzu,sarkıt,dikit,tüf, traverten,…

5 29.03.2015 Tortul Kayaç Resimleri çakıl tebeşir kömür dikit kalker Kaya tuzu

6 29.03.2015 3.Başkalaşım Kayaçlar Tortul ve mağmatik(püskürük) kayaçların değişik etkilerle değişmesinden oluşurlar. Tabakalıdırlar ve kristal yapıları vardır. Kilin başkalaşımıyla da fillat denilen başkalaşım kayaçları oluşur. mermer Örneğin; Kalkerin başkalaşımıyla mermer,

7 29.03.2015 Kayaçları Sınıflandıralım-özet KAYAÇLAR MAĞMATİK (PÜSKÜRÜK) TORTULBAŞKALAŞIM Granit Bazalt Sünger taşı Kum Çakıl Kil Mermer Fillat


"29.03.2015 Yandaki resimde gördükleriniz bazı kayaç örnekleridir. Peki ama diyeceksiniz ki, kayaç nedir? KAYAÇ: Mineral ve taş parçacığı topluluklarına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları