Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?."— Sunum transkripti:

1 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?

2 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Kayaçlar sürekli döngü halindedir.

3 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Bir magmatik kayaç sıcaklık ve/veya basınç altında metamorfik kayaca, metamorfik bir kayaç sıcaklıkla eriyerek magmaya ardından da magmatik kayaca, hem magmatik kayaç hem de metamorfik kayaç ayrışarak tortul kayaca dönüşür.

4 Buna kayaç döngüsü adı verilir.
KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Buna kayaç döngüsü adı verilir.

5 KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR? Kayaçların oluştukları günden bu yana devam eden ve farklı tür kayaçların doğal yollarla birbirine dönüşmesini açıklayan sürece "kaya döngüsü" denir.

6 OLUŞUMLARINA GÖRE TAŞLAR

7 KAYAÇLAR PÜSKÜRÜK İÇ PÜSKÜRÜK Granit Siyenit Diyorit Gabro DIŞ PÜSKÜRÜK Bazalt Andezit Obsidyen Tüf TORTUL KİMYASAL Kireçtaşı Alçıtaşı Traverten Kayatuzu KIRINTILI Konglomera Kumtaşı Kiltaşı Miltaşı ORGANİK Antrasit Taşkömürü Linyit Mercankaya BAŞKALAŞIM Mermer Gnays Elmas Şist

8 Püskürük Taşlar

9 NASIL OLUŞUR

10 İÇ PÜSKÜRÜK TAŞLAR

11 İÇ PÜSKÜRÜK TAŞLAR Magmanın yeryüzünün derinliklerinde soğuyup, katılaşmasıyla oluşan taşlardır. İç püskürük taşların en tanınmış örnekleri granit, siyenit, diyorit ve gabro’dur.

12 GRANİT

13 GRANİT

14 GRANİT

15 siyenit

16 siyenit

17 siyenit

18 DİYORİT

19 DİYORİT

20 Gabro

21 DIŞ PÜSKÜRÜK TAŞLAR

22 Magmanın yeryüzüne çıkıp, yeryüzünde soğumasıyla oluşan taşlardır.
DIŞ PÜSKÜRÜK TAŞLAR Magmanın yeryüzüne çıkıp, yeryüzünde soğumasıyla oluşan taşlardır.

23 ÖZELLİKLERİ

24 ÖZELLİKLERİ Yapıları kristallidir.
En çok heykel yapımında ve inşaatlarda kullanılır. Tabakalanma yoktur Kütleler halindedirler İçlerinde fosil bulunmaz

25 DIŞ PÜSKÜRÜK TAŞLAR Dış püskürük taşların en tanınmış örnekleri bazalt, andezit, obsidiyen ve volkanik tüftür.

26 BAZALT

27 ANDEZİT

28 ANDEZİT

29 İNCİ TAŞI

30 VOLKAN CAMI

31 VOLKANİK TÜF TAŞI

32 OBSİDİYEN

33 TORTUL -SEDİMENT-TAŞLAR

34 NASIL OLUŞUR? Denizlerde, göllerde ve çukur yerlerde meydana gelen tortulanma ve çökelmelerle oluşan taşlardır. Tortul taşların yaşı içerdikleri fosillerle belirlenir.

35 ÖZELLİKLERİ Yapıları kristalli taneli değildir
İçlerinde fosil bulunabilir Tabakalı bir yapıdadırlar Asitten etkilenirler.

36 MEKANİK TORTUL TAŞLAR

37 MEKANİK(KIRINTILI)TORTUL TAŞLAR
Akarsuların, rüzgarların ve buzulların, taşlardan kopardıkları parçacıkların çökelip, birikmesi ile oluşur. Örnek:Kil taşı (şist), kumtaşı (gre) ve çakıl taşı (konglomera)’dır.

38 KUMTAŞI (GRE)

39

40 ÇAKILTAŞI (KONGLOMERA)

41 KONGLOMERA

42 KİMYASAL TORTUL TAŞLAR

43 KİMYASAL TORTUL TAŞLAR
Suda erime özelliğine sahip taşların suda eriyerek başka alanlara taşınıp tortulanması ile oluşur. Örnek:Jips, traverten, kireç taşı (kalker), çakmaktaşıdır.

44 JİPS

45 TRAVERTEN

46 KALKER

47 KALKER

48 ORGANİK TORTUL TAŞLAR

49 ORGANİK TORTUL TAŞLAR Bitki ya da hayvan kalıntılarının belli ortamlarda birikmesi ve zamanla taşlaşması sonucu oluşur. Organik tortul taşların en tanınmış örnekleri mercan kalkeri, tebeşir ve kömürdür.

50 ATOL

51 TEBEŞİR TAŞI

52 KÖMÜR

53 KÖMÜR

54 ANTRASİT Karbon miktarı % 94 ise antrasit adını alır.

55 TAŞKÖMÜRÜ Karbon miktarı % 80 – 90 ise taş kömürüdür.

56 LİNYİT Karbon miktarı %70 ise linyit oluşur.

57 Karbon miktarı % 60 ise turba oluşur.

58 Elmas

59 Kaşıkçı Elması

60 METAMORFİK -BAŞKALAŞIM- TAŞLARI

61 METAMORFİK (BAŞKALAŞIM) TAŞLARI
Başkalaşım taşları biçimleri değişmiş olan kayalardır.

62 NASIL OLUŞUR? Tortul ve volkanik taşların yüksek sıcaklık ve basıncın etkisiyle eski özelliklerini kaybederek yeni özellikler kazanması ile oluşur.

63 NASIL OLUŞUR? Bazen yer kabuğundaki hareketler sonucunda bir kaya derinlere inerek mantodan gelen sıcaklıkla değişime neden olur.

64 ÖZELLİKLERİ

65 ÖZELLİKLERİ Yapıları kristallidir. Tabakalı ve sert yapıdadırlar
Fosil bulundurmazlar Asitlerden etkilenmezler.

66 METAMORFİK TAŞLAR Kalker >Mermer Kil taşı >Mikaşist Kum taşı----->Kuvarsit Granit >Gnays Kil taşı Arduaz

67 Mikaşist

68 Mikaşist

69 Kuvarsit

70 Kuvarsit

71 Kuvarsit

72 Kuvarsit

73 Gnays

74 Gnays

75 MERMER

76 MERMER

77 MERMER


"KAYAÇ DÖNGÜSÜ NEDİR?." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları