Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

D.Hakan Delibaş Psikanaliz. Psikanaliz Sigmund Freud tarafından bulunmuştur. Geleneksel olarak hasta bir kanepeye yatırılır ve terapist görüş alanı dışında.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "D.Hakan Delibaş Psikanaliz. Psikanaliz Sigmund Freud tarafından bulunmuştur. Geleneksel olarak hasta bir kanepeye yatırılır ve terapist görüş alanı dışında."— Sunum transkripti:

1 D.Hakan Delibaş Psikanaliz

2 Psikanaliz Sigmund Freud tarafından bulunmuştur. Geleneksel olarak hasta bir kanepeye yatırılır ve terapist görüş alanı dışında oturarak, hastanın etkilenmeden rahatça konuşabilmesini sağlamaya çalışır.

3 Psikanaliz Zihin araştırılması için bir yöntem, İnsan davranışıyla ilgili sistemli bilgiler toplamı, Ruhsal hastalıkların sağaltımında kullanılan özgül bir terapi türüdür.

4 Psikoanalitik teknik –Serbest çağrışımı, –Düş, düşlem ve düşünce süreçlerinin duygulanımla bağlantılı olarak davranışların analizini içerir. Psikanaliz

5 Bu terapi yönteminde, şimdiki zamanda yaşanan duygu ve davranışları açıklamak için kişinin geçmişte yaşadığı anıları, olayları ve duyguları incelenir. Çocukluk olaylarının ve biyolojik dürtülerin, insanın davranışını ve düşüncelerini etkileyen ve kontrol eden bilinçaltı mekanizmasını oluşturduğu düşünülmektedir. Psikanaliz

6 Bilinçaltı dürtüleri incelenerek, kişinin yaşamını geliştirecek değişimleri yapması için çaba sarf edilir. Rüya analizi ve özgür çağrışım gibi teknikler ile bilinçaltına ulaşmaya çalışılır. Psikanaliz

7 Psikoanalitik kuram çerçevesinde çalışan bir terapist belli başlı dört alandan gelen verileri sistematik olarak değerlendirir. –Yetişkinlik yılları ve güncel olaylar –Çocukluk öyküsü –Düşler –Aktarım ve aktarım nevrozu

8 Psikanaliz Yetişkinlik yılları ve güncel olaylar / Çocukluk Öyküsü –Gerçek –Çarpıtılmış –Düşlemlenmiş –Değiştirilmiş Gerek çocukluk,gerekse yetişkinlik dönemine ilişkin anlatılan gerçek,çarpıtılmış ya da düşlemlenmiş olabilir ve zamanla hasta anlattıklarının anlamına ilişkin yeni bir anlayışa vardıkça değişebilir.

9 Psikanaliz Psikoanalitik kuram çerçevesinde çalışan bir terapist belli başlı dört alandan gelen verileri sistematik olarak değerlendirir. –Yetişkinlik yılları ve güncel olaylar –Çocukluk öyküsü –Düşler –Aktarım ve aktarım nevrozu

10 Psikanaliz Düşler –Freud düşlerden, “bilinç dışına giden kral yolu” diye söz etmiştir. –Hastalar gece gördükleri rüyaları,gündüz kurdukları hayalleri,düşlemleri,hipnogojik imgeler de dahil olmak üzere düşlerini anlatırlar.Simgeler ortaya çıkar.

11 Psikanaliz Psikoanalitik kuram çerçevesinde çalışan bir terapist belli başlı dört alandan gelen verileri sistematik olarak değerlendirir. –Yetişkinlik yılları ve güncel olaylar –Çocukluk öyküsü –Düşler –Aktarım ve aktarım nevrozu

12 Psikanaliz Aktarım ve aktarım nevrozu –Freud hastanın doktorla ilişkisinde daha erken yaşantılara özgü tutum ve davranışları tekrarlayışına dikkat çekmiştir. –Eylemle tekrarlamanın (repetition in action), hatırlamanın bir yolu olduğunu fark etmiş,sözel olan anımsamanın yerine eylemle anımsama geçtiğini savunmuştu. –Hasta yaşamında sürekli yenilediği örüntüyü klinik ortamda terapistle yeniler.

13 Psikanaliz Seanslarla birlikte hasta hakkında bu dört alanda toplanan veriler terapistin gözü önüne serilir. Bu veriler ışığında,terapistin hipotezlerini doğrulayan ise,tekrar tekrar aktarım nevrozu ve bunların yorumlanması sonucunda hastada ortaya çıkan değişimdir. Terapist bunu başarırsa,hasta,yaşamının geri kalanında infantil çatışmaların etkisi altında değil,yaşının gereği olan sorumluluklarını üstlenerek ve bunları başarmanın hazzını duyarak devam eder.

14

15 Psikoanalitik Psikoterapi Psikanalitik yönelimli psikoterapi, psikanaliz ilkelerini temel alır, fakat klasik uygulama kurallarına bağlı kalmaz. Terapotik ortam Teknik Süreç Amaç gibi yönlerden psikoanalizden ayrılır.

16 Psikoanalitik Psikoterapi Ayrıca daha geniş aralıklar ile uygulanır (genelde haftada bir defa) ve daha kısa sürede bitirilir (genelde bir yıl yada daha kısa). Hasta koltuğa uzanmaz, yüz yüze konuşulur. Serbest çağrışım kural değildir. Terapist daha etkin bir roldedir.

17 Psikoanalitik Psikoterapi Kişinin bilinçaltındaki duygu ve davranışlarını, arzu ve isteklerinin nereden kaynaklandığını ve içinde yaşadığı çatışmaların çözümünü bilinçli hale getirebilmek için uğraşır.

18 Psikoanalitik Psikoterapi Pek çok değişik terapi tekniğini kullanır, örneğin; kişinin geçmişini incelemek, kişiyi inançları ve davranışları ile yüzleştirmek, destek vermek ve kişinin duygu ve düşüncelerini yorumlamak gibi. Bu işlem ile kişi duyguları, düşünceleri, semptomları yada davranışları ile bilinçaltındaki dürtüleri arasında bir bağlantı kurar. Böylece bu yeni anlayış ile, kişi istemediği davranışlarını ve düşüncelerini değiştirebilir.

19 Psikoanalitik Psikoterapia Günümüzde, psikoanalitik yönelimli psikoterapi daha sık kullanılmaktadır. Psikonevrozlar, kişilik bozuklukları, cinsel uyum bozuklukları ve psikosomatik bozuklarda uygulanılır. Şizofrenide ve benlik gücü zayıf, psikoza yatkın kişilerde uygulanmamalıdır. Bu hastalarda serbest çağrışım düşüncelerin sürekli dağılmasına neden olabilir.

20


"D.Hakan Delibaş Psikanaliz. Psikanaliz Sigmund Freud tarafından bulunmuştur. Geleneksel olarak hasta bir kanepeye yatırılır ve terapist görüş alanı dışında." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları