Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MUHARREM EROĞLU PSK. DANıŞMAN Bütüncül (Eklektik) Psikoterapi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MUHARREM EROĞLU PSK. DANıŞMAN Bütüncül (Eklektik) Psikoterapi."— Sunum transkripti:

1 MUHARREM EROĞLU PSK. DANıŞMAN Bütüncül (Eklektik) Psikoterapi

2 Tek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmaktansa, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir. Eldeki olaya veya veriye uygulanabilecek en iyi tekniği veya teoriyi arar. Örneğin eklektik yaklaşımlı bir terapist, basit fobileri davranışçı, kimlik bunalımıyla, arayışıyla ego destekleyici psikoterapi, ilişkili rahatsızlıkları varoluşçu, bazı histerik semptomları psikanalitik, bazı depresyon türlerini farmakolojik yöntemlerle tedavi etme yoluna gidebilir.

3 B ü t ü nc ü l Psikoterapi bağlamında değerlendirecek olursak, hastayı iyileştiren etmenleri şu şekilde sırayalabiliriz: Dinlemek-Dinlenilmek Ayırt etmek Saygı Sosyal Etki Pekiştire ç

4 Anlamak-Anlaşılmak Hissetmek-Hissedilmek (empati, eş duyum) G ü ven Oluşturmak Terapistin Uzmanlığı Terapistin N ö tr Olması Terapistin Aktarım Oluşmasına İzin Vermesi

5 Terapistin Doğru Karşı Aktarım Geliştirmesi Terapistin Zamanında Bağlanmaya İzin Vermesi Bilgilendirmek Teşhisi Netleştirmek Eğitmek- Ö ğretmek Zamanında Yorumlamak B ü t ü nl ü ğ ü Ka ç ırmayıp S ü re ç İ ç inde Hastayı Taşımak

6 Yakınmaların nitelik ve nicelikleri (bedensel, ruhsal, davranışsal): Yakınmaların başlayış bi ç imleri, ortaya ç ıkarıcı etmenler ve s ü releri Hastanın yakınmalarına karşı tutumu Olumsuz ç ekirdek belirtilerin varlığı Sosyal Senkronizasyon Hayatı Anlamlandıracak Alanlara Y ö nlendirmek Zamanında Ayrışmaya İzin Vermek


"MUHARREM EROĞLU PSK. DANıŞMAN Bütüncül (Eklektik) Psikoterapi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları