Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK ? TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? Tercihler öğrencinin; Yerleştirme Esas Puanı(YEP) doğrultusunda açıklanan.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK ? TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? Tercihler öğrencinin; Yerleştirme Esas Puanı(YEP) doğrultusunda açıklanan."— Sunum transkripti:

1

2 ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK ?

3 TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? Tercihler öğrencinin; Yerleştirme Esas Puanı(YEP) doğrultusunda açıklanan YÜZDELİK DİLİM e göre okul kodları yazılarak yapılacaktır. Tercih işlemi bireysel olarak https://eokul.meb.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır. 25 adet tercih alınacaktır. Güzel sanatlar lisesi ve spor liselerine yerleştirme işlemleri bu okulların giriş mevzuatı esas alınarak Temmuz ayında belirlenecek bir tarihte (2015 yılında 10 Temmuzda yapıldı) tamamlanacaktır.

4

5 TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? Temmuzun ikinci haftası tercih işlemleri yapılacaktır (2015 yılında 06-16 Temmuz tarihleri arasında yapılmıştı) Tercih yapmayan öğrenciler ile hiçbir tercihine yerleşemeyen öğrenciler, sistem tarafından açık öğretim kurumlarına yerleştirilecektir. UYARI: Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler tercihte bulunamayacaktır.

6 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Tercihler sonucunda öğrenci alan okulların yerleştirme sonuçları, Ağustosun 2 veya 3. haftasında (2015 yılında14 Ağustosta açıklandı) https://e-okul.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Öğrencilere sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Yerleştirme sonuçlarından sonra EYLÜL ayına kadar nakil başvuruları alınacaktır. Herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenci açıköğretim lisesine yerleşecektir.

7

8 LİSE TÜRLERİ FEN LİSELERİ SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ ANADOLU LİSELERİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ -Sağlık Meslek L. -Ticaret Meslek L. -Turizm Meslek L. -Endüstri Meslek L. -Kız Teknik ve Meslek L. -Tarım Meslek L. İMAM HATİP LİSELERİ GÜZEL SANATLAR LİSELERİ SPOR LİSELERİ

9 Fen liseleri, fen ve matematik alanlarında Başarılı öğrencileri özellikle sayısal alanında yüksek öğrenime hazırlar. Birinci yabancı dili İngilizce olan fen liselerinde öğrenim süresi 4 (dört) yıldır. Yatılı ve karma okullardır. En yüksek puanlarla alan liselerdir. Mezunlarının üniversiteye yerleşme oranı yüksektir. Üniversitede Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Mühendislik gibi başlıca bölümlere yerleştirme oranı yüksektir.

10 Okulun amaçları; Sosyal Bilimler ve Edebiyat alanında ihtiyaç duyulan nitelikli bilim adamlarını yetiştirmek, zekâ düzeyleri ile edebiyat ve sosyal bilimler alanlarındaki ilgi ve yetenekleri üst düzeyde olan öğrencileri bu alanda yükseköğretime hazırlamak yer almaktadır. Ayrıca amaçlarından biri de siyaset ve bürokrasiye kültürlü; devleti ve demokrasiyi iyi tanıyan, ona işlerlik kazandıracak elemanları yetiştirmektir. Mezun olan öğrenciler; Hukuk, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Türk Dili ve Edebiyatı, Uluslararası ilişkiler gibi alanlara yerleşmektedir.

11 Okulun amaçları; öğrencilerin ilgi, yetenek ve başarılarına göre yüksek öğretim programlarına hazırlanmalarını, yabancı dili, dünyadaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyebilecek düzeyde öğrenmelerini sağlamaktır. Öğrenim süreleri 4 yıldır. Köklü Anadolu liseleri 400 üzerinde puanla almakla birlikte, genel liselerin Anadolu lisesi olmasından dolayı düşük puanlı Anadolu liseleri de bulunmaktadır. Mezun olan öğrenciler sayısal, eşit ağırlık veya sözelden birçok bölüme yerleşebilmektedir.

12 Endüstri, turizm, ticaret, sağlık, tarım ve hayvancılık gibi çeşitli alanlarda mesleki beceriler kazandırma ve yetiştirme amacıyla eğitim veren liselerdir. MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ -Sağlık Meslek L. -Ticaret Meslek L. -Turizm Meslek L. -Endüstri Meslek L. -Kız Teknik ve Meslek L. -Tarım Meslek L.

13  Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda mesleki formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır.  Anadolu teknik meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Elektrik elektronik, makine, raylı sistemler gibi bölümleri vardır.  Mezunları sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.  Bu okulu bitiren öğrencilere ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarına sahip İŞ YERİ AÇMA BELGESİ verilir, ayrıca TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.

14  Kamu ve özel sektörün muhasebe ve finansman, sigortacılık ve risk yönetimi, pazarlama ve perakende, büro yönetimi ve sekreterlik ve bilgisayar alanlarında ihtiyaç duyulan, yabancı dil bilir, nitelikli elemanları yetiştiren, öğrencileri hem mesleğe hem de yüksek öğrenime hazırlayan dört yıl eğitim süreli meslek liseleridir.  Mezunları sınavsız olarak alanlarında meslek yüksek okulu programlarına girebilmektedirler.

15

16  Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız sağlık kurum ve kuruluşlarına ara eleman yetiştirmek üzere açılan okullardır.  Türk Millî Eğitiminin genel, sağlık alanının özel amaçları doğrultusunda, ortaöğretim seviyesinde genel kültür, sağlık alanıyla ilgili temel bilim, her alan/dala özel mesleki yeterlilik kazandıran, öğrencileri hayata, sağlık alanına ve yükseköğrenime hazırlayan, yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesini amaçlayan programlar uygulanmakta olup, “Anadolu” programlarında İngilizce dersi ağırlıklı olarak verilir.  Mezun olacakların yerine getireceği görevler “hemşire yardımcısı”, “ebe yardımcısı” ve “sağlık bakım teknisyeni” dir.

17  Turizm ve bunun temel alt yapısını oluşturan konaklama sektörünün ihtiyaç duyduğu yabancı dil bilir nitelikli elemanları yetiştiren okullardır.  Öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda;  Resepsiyon,  Servis, Mutfak,  Kat Hizmetleri,  Seyahat Acenteciliği bölümleri bulunmaktadır.

18  Okulun amacı; ülke ekonomisine, tarımsal üretim yönünden katkıda bulunacak, tarımsal işletme ve kuruluşlarda başarı ile çalışabilecek hayvan sağlığı, bitki sağlığı, peyzaj ve çevre düzenleme, su ürünleri, tarım alet ve makine kullanma, gıda analiz ve kontrol ile ileri tarım tekniklerini başarı ile uygulayabilecek ve yapabilecek nitelikte pratik bilgi ve beceriye sahip teknisyen yetiştirmektir.  Bu okullarda; Veteriner Sağlık, Makine (Tarım Makineleri), Tarım Teknolojisi, Laborant, Genel Ziraat gibi alanlarda yatılı ve gündüzlü eğitim-öğretim yapılmaktadır.  Okuldan mezun öğrenciler, alanlarıyla ilgili özel tarımsal işletme ve kuruluşlarında çalışabilmekte, mesleklerini serbestçe yapabilme imkanlarına sahip olmaktadırlar. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında ihtiyaç duyuldukça sınavla işe girmektedirler.

19 Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğü’na bağlı olarak faaliyet gösteren, imam ve hatip başta olmak üzeren özellikle dini alanlarda insan yetiştirmeyi amaç edinmiş liselerdir. Normal lise müfredatına ek olarak İslam dinine ilişkin mesleki derslerde okutulmaktadır. Önceleri bu liselerden mezun olanlar katsayı farkından dolayı alan dışındaki bölümlere gidemese de, 2011 de katsayı uygulamasının kaldırılması sonrasında mezun olan öğrencilerin üniversitede kendi alanları dışına imkanı yeniden ortaya çıkmıştır. Bu uygulama itibariyle okulların başarısı artmakla birlikte, proje imam hatip okulları kapsamında bazı imam hatip liseleri yüksek puanla almaktadır.

20  Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri, yetenekli olan öğrencilerin yaratıcı, yapıcı ve yorum yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri yetenekleri doğrultusunda araştırıcı ve geliştirici çalışmalara yöneltmektir.  Sınıflardaki öğrenci sayısı kesinlikle 24 kişinin üzerine çıkamaz.  Anadolu Güzel Sanatlar Liselerinde Fonetik (Müzik), Plastik Sanatlar (Resim,Heykel), Drama (Sahne ve Görüntü) sanatları bölümleri vardır.  Bu okullara yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.  Yetenek sınavına girmeyi veya kayıt yaptırmayı düşünen öğrencilerin en geç haziran ayında okul ile iletişime geçmeleri gerekir. ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSELERİ

21 SPOR LİSELERİ Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur ilkesinden yola çıkan ve sporun hem ruh hem de beden sağlığı açısından önemini göz önünde bulunarak sporun evrenselleşmesi ve daha profesyonel akademisyenler tarafından yapılması ve eğitim vermeleri için açılan okullardır. Anadolu Lisesi statüsündedir ve eğitimi dört yıldır. Atletizm, basketbol, futbol, güreş, yüzme, badminton, jimnastik, hentbol ve masa tenisi gibi alanlarda eğitim vermektedir. Güzel sanatlar liselerinde olduğu gibi yetenek sınavı ile almaktadır.


"ORTAÖĞRETİME YERLEŞTİRME SÜRECİ NASIL OLACAK ? TEOG TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK? Tercihler öğrencinin; Yerleştirme Esas Puanı(YEP) doğrultusunda açıklanan." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları