Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yardımlaşma Kurumlarımız

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yardımlaşma Kurumlarımız"— Sunum transkripti:

1 Yardımlaşma Kurumlarımız
Zekat-Sadaka ve Yardımlaşma Kurumlarımız

2 İNSANIN PAYLAŞMA ve YARDIMLAŞMA İHTİYACI İSLAMIN PAYLAŞMA VE YARDIMLAŞMAYA VERDİĞİ ÖNEM

3 Bir arkadaşınız sizinle, kendine ait bir şeyi, bir simidi, çikolatayı, kalemi paylaştığı zaman neler hissedersiniz ?

4 Mutluluklar ve güzellikler paylaştıkça çoğalır

5 ÜZÜNTÜLER PAYLAŞILDIKÇA AZALIR

6 Bu nedenle her zaman paylaşmayı bilmeliyiz

7 iiİHTİYAÇLARIMIZ BARINMA SAYGI BESLENME SEVGİ EĞİTİM İNANÇ GİYİM GÜVEN
MADDİ MANEVİ BARINMA SAYGI BESLENME SEVGİ EĞİTİM İNANÇ GİYİM GÜVEN

8 Sizce dinimizin yardımlaşmaya ve paylaşmaya verdiği önem nedir ?

9 Allah(c.c)şöyle buyurur:
“mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır.” (zariyat suresi,19. ayet) PEYGAMBER EFENDİMİZ İSE (sav) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR:

10

11 ZEKAT VE SADAKA VERMENİN ÖNEMİ
Fakirlikle mücadelede yardımcı olur. Zekat veren kimse Allah’ın rızasını kazanmış olur. Yardıma muhtaç kimselere karşı duyarlı olmamızı sağlar. ZEKAT VE SADAKA VERMENİN ÖNEMİ Zenginlerimizle fakirlerimiz arasında sevgi köprüsü kurar. Kişide bulunacak cimrilik, bencillik, gurur gibi kötü huylar yok olur. Gelir dengesizliğini ortadan kaldırır.

12 ZEKAT NEDİR? -İslam’ın beş temel şartından biri,
-Malla yerine getirilen farz bir ibadettir, -Dinimizce zengin sayılan Müslümanların, mallarının belli bir oranını ibadet niyetiyle Kur’an’da belirtilen yerlere vermesidir.

13 Biliyor muydunuz??? Zekat kelimesinin dilimize Arapçadan geçtiğini ve anlamının temizlenmek, arınmak, bereketli olmak, artmak ve çoğalmak olduğunu…

14 Zekatı Kimler Verir?

15 ZEKAT VERECEK KİŞİYLE İLGİLİ ŞARTLAR
Müslüman olmak Akıl sağlığı yerinde olmak Ergenlik çağına gelmek olmak Zengin olmak

16 Zekat Verilecek Malla İlgili Şartlar
Nisap miktarı Artıcı olma Tam mülkiyet Zekat Verilecek Malla İlgili Şartlar Üzerinden 1 yıl geçmesi İhtiyaç fazlası olma Niyet

17 NELERDEN ZEKAT VERİLİR?

18 Nisap miktarı: 80,18 gr yaklaşık 85 gr diyoruz
ALTIN Nisap miktarı: 80,18 gr yaklaşık 85 gr diyoruz Zekat miktarı: 1/40

19 GÜMÜŞ Nisap miktarı: 561,2 gr. Zekat miktarı: 1/40

20 Nisap miktarı: 40 koyun veya keçi Zekat miktarı: 1 koyun veya keçi

21 DEVE Nisap miktarı: 5 deve Zekat miktarı: 1 koyun

22 TOPRAK ÜRÜNÜ NİSAP YOKTUR
Zekat miktarı: masraf yapılmadan yetiştiyse 1/10 , masraf yapılarak yetiştiyse 1:/20

23 ZEKAT VERİRKEN DİKKAT ETMEMİZ GEREKEN ŞEYLER
Niyet Allah’ın rızasını kazanmak olmalıdır. Zekatı verirken yoksulların ve muhtaçların onuru zedelenmemelidir. Zekat verilen kimse minnet altında bırakılmamalıdır Zekat gizli olarak verilmeli, gösterişten uzak olmalı. Malın iyisinden zekat verilmeli Zekat karşılık beklemeden verilmeli

24 8-İslam’a ısındırılmak istenenlere
1-Düşkünlere 2-Yolda kalmışlara 3-Yoksullara 4-Borçlulara KİMLERE ZEKAT VERİLİR? 6-Allah yolundakilere 5-Zekat memurlarına 7-Kölelere 8-İslam’a ısındırılmak istenenlere

25 KİMLERE ZEKAT VERİLMEZ?
Anne-Baba Büyükanne-Büyükbaba EŞ’e Çocuk-torun Zenginler Müslüman olmayanlar

26 ZEKATIN KAZANDIRDIKLARI
Allah’ın sevgisi kazanılmış olur. Zengin ile yoksul arasındaki bağ güçlenir. Sevap kazandırır. Kişiye yoksulların sorunlarıyla ilgilenme bilinci kazandırır. İnsanlar arasında sevgi ve saygı duyguları gelişir.

27 Sadaka nedir?

28 Sadaka: Allah’ın rızasını kazanmak niyetiyle karşılıksız olarak yardım etme, iyilik ve ihsanda bulunma.

29 Anlaşmazlığa düşen iki kişi arasında adaleti uygulamak

30 Aracına binmek veya eşya yüklemek isteyen birine yardım etmek

31

32 Mümin kardeşine karşı güler yüzlü,
yumuşak huylu olmak

33 okul, cami, yurt, hastane, yol, köprü, çeşme, yararlı iş yapmak, Güzel davranışta bulunmak, Bir hastayı ziyaret etmek, insanlara güler yüzle selam vermek, tatlı dille konuşmak, insanların sorunlarıyla ilgilenmek, yoldan karşıya geçmekte zorlanan bir yaşlıya yardımcı olmak, toplu taşıma araçlarında hasta, yaşlı ve engelli kişilere yer vermek de sadakadır

34 Sadaka-i Cariye Öldükten sonra da, amel defterimize sevap yazdıran sadakadır. Sadaka-i cariye, cami, çeşme, yol yapmak, ağaç dikmek, faydalı ilmi eser bırakmak gibi insanlara faydası dokunan her çeşit iyi işlerdir.

35 Fıtır Sadakası Ramazan Bayramı’na yetişen ve temel ihtiyaçlarının dışında belli bir miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velâyetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mâlî bir ibadettir.Fıtır sadakasının miktarı, bir insanın bir günlük yiyecek masrafı kadardır.

36 SADAKA NASIL VERİLMELİDİR
“Ey iman edenler!... Başa kakmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın...”( Bakara suresi, 264. ayet) “Eğer sadakaları (zekât ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne âlâ! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeple sizin günahlarınızı örter...” (Bakara suresi, 271. ayet.)

37 ‘’Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak veren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir. Allah dilediğine kat kat verir. Allah lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.’’ (Bakara/261.ayet)

38 ‘’Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadığınız sürece iyiliğe asla erişemezsiniz. Her ne harcarsanız Allah onu bilir.’’ Al-i İmran/92.ayet

39 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
“...Kim Müslüman kardeşine yardım eder ve onun ihtiyacını karşılarsa Allah da ona yardım eder. Kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse Allah da kıyamet gününde onun sıkıntılarından birini giderir...” Hz.Muhammed(SAS) Hz. Muhammed(SAS)’in verdiği bu müjdeli haber, Müslümanları, toplumsal yardımlaşmaya yöneltmiş ve bu faaliyet zamanla kurumsal hale gelmiştir. Özellikle atalarımız Selçuklular ve Osmanlılar bu faaliyete büyük önem vermiş ve yardımlaşma ile ilgili kurumların ortaya çıkmasını sağlamışlardır: 1 ) Yoksul ve kimsesizlerin beslenmeleri için aşevleri ( İmarethane ), 2 ) Hastaların tedavisi için hastaneler ( Darüşşifa ), 3 ) Yaşlıları korumak için huzurevleri ( Darülaceze ), 4 ) Yolcuların, hayvanları ile beraber, üç gün misafir edildiği, yedirilip içirildiği (Han ve Kervansaraylar), bunlardan bazılarıdır.

40 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Günümüzde toplumsal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla çeşitli yardım kurumları kurulmuştur. 1 ) Kızılay, 2 ) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 3 ) Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, 4 ) Millî Eğitim Vakfı, 5 ) Türkiye Diyanet Vakfı 6 ) Bazı sivil toplum kuruluşları

41 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

42 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
1868 yılında Hilal-i Ahmer Cemiyeti ismiyle kurulmuştur. Her koşulda, yerde ve zamanda, hiçbir ayrım gözetmeksizin muhtaç ve korunmasız insanlara yardım etmek, amacıyla kurulmuş bir kurumdur. 1 ) Her türlü doğal, sıhhi, teknolojik vb. afetlere uğrayanlara, imkânlar ölçüsünde insani yardım ulaştırır.(yiyecek, içecek, giysi, battaniye, çadır) 2 ) Engellilere, hastalara ve yoksullara yardım eder. 3 ) Aşevleri açar. 4 ) Yaşlılar ve çocuklar için bakım hizmetleri sunar. 5 ) Deprem, sel, yangın, çığ gibi afet ve felaketlerde afetzedelere yardımcı ve destek olur. 6 ) Geçici barınma ve beslenme imkânları sağlar. 7 ) Sağlık hizmetlerinde destek olur. 8 ) İhtiyaç duyulan yerlerde hastaneler açar. 9 ) Kan ve kan ürünlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli sistemleri kurar. 10 ) Savaşta ve olağanüstü durumlarda Türk Silahlı Kuvvetlerine yardımcı olur.

43 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

44 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
1921’de kurulan Himaye-i Etfal Cemiyeti ismiyle kurulmuştur. Kimsesiz, korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara, yaşlılara her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kurum, yardıma muhtaç, özürlü ve yaşlıların hayatlarını sağlıklı, huzur ve güven içinde sürdürmesine katkı sağlar. Onların yeme, içme ve barınma gereksinimlerini karşılar. Kimsesiz çocukların eğitim ihtiyaçlarını karşılar, Meslek edinmelerine rehberlik eder. Şehitlerin eş ve çocuklarını, gazileri koruma görevini üstlenir.

45 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

46 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının amacı, 1 ) muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yardım etmek, 2 ) sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adil bir şekilde paylaştırılmasını sağlamak, 3 ) sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik etmektir. 4 ) muhtaç ve özürlü vatandaşların yakacak, yiyecek, giyecek, eşya, tedavi giderleri ile maddi yardım ve eğitim ihtiyaçlarını karşılar.

47 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

48 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Milli Eğitim Vakfı 1981 yılında kurulmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı eğitim kurumlarına ve öğrencilere maddi ve manevi katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş bir yardımlaşma kurumudur. Eğitim-öğretimdeki kaliteyi yükseltmek amacıyla gerekli araştırmalar yapar. İhtiyaç duyan öğretmen ve ailelerine maddi yardımda bulunur. Başarılı yoksul öğrencilere burs verir. Öğretmen ve öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tesislerin yapım, onarım ve donatımına katkıda bulunur.

49 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ

50 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Vakıf 1975 yılında kurulmuştur. İslam dininin tanıtılmasında, toplumun din konusunda aydınlatılmasında Diyanet İşleri Başkanlığı’na yardımcı ve destek olmak, gereken yerlerde cami yapıp donatmak, fakir hastalar için tedavi kurumları açıp işletmek, zekât, fitre gibi yardımları toplumdaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak Türkiye Diyanet Vakfı’nın görevlerindendir. Türkiye Diyanet Vakfı, 1 ) Dinî ve kültürel kitaplar yayımlar. 2 ) Yoksul öğrencilere burs verir. 3 ) Yüksek öğrenimdeki öğrencilerin barınma ihtiyaçlarına destek vermek için yurtlar açar.

51 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
Devlet kurumlarının yanında kişilerin ve özel teşebbüslerin kurmuş oldukları vakıflar ülkemizde bulunmaktadır: 1 ) Arama Kurtarma Derneği (AKUT) 2 ) İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) 3 ) Deniz Feneri 4 ) Can suyu 5 ) Dost eli 6 ) Veren El Derneği

52 YARDIMLAŞMA KURUMLARIMIZ
ACABA BİZ NE YAPABİLİRİZ? Yardımlaşma kurumları daha çok yardımsever yurttaşlarımızın katkılarıyla kurulmakta ve yaşatılmaktadır. Bu kurumların toplumumuzdaki yardımlaşma, dayanışma, sevgi, saygı gibi değerlerin gelişmesinde büyük katkıları olmaktadır. Yardım kurumlarına destek olmak hem dinî hem de insani bir görevdir. İmkânlarımız ölçüsünce yardım kurumlarına maddi ve manevi destek olmalıyız. Çalışmalarına gönüllü olarak katılmalı, para yardımları yapmalıyız.


"Yardımlaşma Kurumlarımız" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları