Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KİŞİLİK  Kişiliğin üç parametresi vardır. 1) Algı 2) Duygu 3) Tepki.  Bir kişi ne algılıyor, ne hissediyor, nasıl davranıyor bunun bütününe kişilik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KİŞİLİK  Kişiliğin üç parametresi vardır. 1) Algı 2) Duygu 3) Tepki.  Bir kişi ne algılıyor, ne hissediyor, nasıl davranıyor bunun bütününe kişilik."— Sunum transkripti:

1

2 KİŞİLİK  Kişiliğin üç parametresi vardır. 1) Algı 2) Duygu 3) Tepki.  Bir kişi ne algılıyor, ne hissediyor, nasıl davranıyor bunun bütününe kişilik denir. Bu nedenle davranış tek başına kişiliği göstermez.  Bir kişinin gerçek kişiliğini bunların üçünü aynı anda gören birisi bilir.  ÜÇÜ arasındaki tutarlılık bozulmaya başlarsa kişilik bozulur

3  Kişiliğin iki boyutu vardır. 1.Mizaç 2.Karakter

4 Mizaç:  Sakin yapılı olma,  içe dönük olma,  göz,saç rengi,  yüz şekli, gülme şekli, ağlama şekli,  yavaş olma, hızlı olma,  boy uzunluğu, fırıldak olması.  Duygulu olmak. Geveze olmak.  Dağınık olmak.  Hızlı konuşmak.  Kısaca Genetik özellikler.

5  Bir kişinin mizacını değiştirirsen kişilik bozulur. Hasta olur.  Mizaç değiştirilemez yönetilebilir.  Çocuklar küçüklüğündeki yapısı mizaca yakındır. Mesela hareketli bir çocuğa sürekli akıllı ol, efendi ol, azıcık dur demek mizacı bozar. Ya da sakin çocuğa sürekli hareketli ol, hızlan, bağır, çağır, demek mizacı bozar.  Dokunulmaktan hoşlanmamak yani soğukluk bir mizaçtır.

6  Karakter:  Eğitim, aile, çevre faktörleriyle kazanılan duygu davranış ve çevre olgusu bunların bütünüdür.  Mücadeleci, inatçı olma,  Sebatlılık, esneklik, düzenli olma.  Olumsuz durumlar karakter bozukluğudur. Yüksek sesli yani bağırarak konuşmak. Çünkü öğrenilmiş bir yapıdır.

7  İnsanın kişiliği net olmalıdır. Duruma göre değişmemelidir. Yani tutarlı olmalıdır.  Bir insan her ortamda zengin, fakir, hasta, iyi, trafikte yürürken kişiliği değişmiyorsa tutarlıdır ve sağlam bir kişiliktir. Şartlara göre kişilik değil davranışlar değişebilir.  Davranışlar bazen aldatıcı olabilir. Kişilerin ne hissettiğini ne düşündüğünü araştırmalısınız. Duygu; hissedilen şeylerdir. Düşünce; insanın içindeki seslerdir. Fikirlerdir.

8 KİŞİLİK TİPLERİ Temelde ikiye ayrılır  1) İçe Dönükler.  2) Dışa dönükler

9  İÇE DÖNÜKLER: İçe dönük daha bireysel daha özel şeyi seven daha çok kendi duyguları odaklı yaşayan kişi. Topluma açılmayı insanlarla iletişimi pek sevmez. Mesela düğünlerden sıkılır, toplantılara pek gitmez arkadaş çevresi azdır. İçe dönük birini konuşmaya zorlarsanız hasta edersiniz.

10  DIŞA DÖNÜKLER: Dışa dönüklük ise gezmeyi, konuşmayı, paylaşmayı sever, gezmeleri, sohbetleri, yemekleri sever. Dışa dönük birini eve kapatırsanız hasta edersiniz.

11 Negatif duyguların birleşmesi Görsel Hatırlama (GH) İşitsel Hatırlama (İH) İç konuşmalar (İD) Kinestetik İşitsel Kurgu (İK) Görsel Kurgu (GK) Pozitif duyguların birleşmesi ZİHİNSEL STRATEJİ

12

13 GELİŞİMİN BOYUTLARI  FİZİKSEL  BİLİŞSEL  PSİKOSOSYAL

14 GELİŞİMİ ETKİKEYEN FAKTÖRLER  KALITIM  ÇEVRE  ZAMAN (KRİTİK DÖNEM-TARİHSEL ZAMAN)

15 GELİŞİMLE İLGİLİ İLKELER 1. KALITIM VE ÇEVRE İLE ETKİLEŞİMLİ BİR SÜREÇ 2. SÜREKLİDİR VE BELLİ AŞAMALARI İÇERİR 3. BÜTÜNDÜR 4. BELLİ BİR YÖNELİM VARDIR

16  Özelden özele doğrudur. (büyük kas-küçük kas)  Baştan aşağı doğrudur. (baş büyük…)  İçten dışa doğru (iç organlar…)

17  5.Kritik dönemler vardır.(öğrenilmiş çaresizlik, kompleksler gibi) 6.Nöbetleşe devam eder. Bazen biri öne geçer, bazen diğeri 7. Bireysel farklılıklar vardır. 8. Bir dönemde gerçekleşmeyen daha sonra kazanılabilir. 9.Dağılma ile çocuk ben merkezciliğinden kurtulur.

18 GELİŞİM GÖREVLERİ  Olgunlaşma  Toplumsal beklenti  Kişisel değer ve beklentiler

19 SOMUT İŞLEMLER DÖNEMİ 6-11 YAŞ  Empatinin başlangıcı  Tümavarım düşünme başlar  Tersine çevirebilir.  Korunum kazanılır. (Sayı, alan, uzunluk, madde, nitelik, ağırlık, hacim )  Gruplama, sınıflama, sıralamayı birçok özelliğe göre yapabilirler.  Soyut ve mecaz kavramları anlamada zorluk yaşarlar.  Sembolleri anlayabilir.

20  Dışa bağımlı ahlak vardır.  Kurallara mutlak uymak gerek.  Kuralları yüce bir otorite koymuştur.  Gelenekler önemlidir.  Başarıya karşılık aşağılık duygusu Yetişkinler gibi olmak isterler (uygun işler ve destek gerek, beklentilerimiz dengeli olmalı, kıyaslama yok, mükemmeliyetçi ana babalar dikkatli olmalılar)  Okuma-yazma-dört işlem becerileri

21  İyi çocuk zamanı  Toplum ve devletin beklentileri önemlidir.  Grubun ihtiyaçları kendi ihtiyaçlarının önünde gelir.  Cinsel dürtüler gizlenir, konuşulmaz  Tüm gücünü oyuna ve sosyal becerilere verir.  Oyun grupları hemcinslerindendir.  Hayalleri yoğundur  Modelleme yoğundur  Özdeşlik ve ödünleme becerileri kazanır

22  Okula karşı isteksizlik ve öğrenilmiş çaresizlik ortaya çıkabilir.  Ödevleri yapma isteği azalır-artar  Maymun iştahlı olabilirler  Gösterişe yönelebilirler  Tv, bilgisayar, internet bağımlılığı oluşabilir.  Kardeş kıskançlıkları olabilir.  Kardeş kavgaları olabilir.  Anne-baba ile rekabet edebilirler.  Arkadaşları ile rekabet edebilirler.

23 BİREYSEL FARKLILIKLARIN NEDENLERİ çocuk Aile,oyun,akranlar,din, ahlak sağlık, okul. Akrabalar, komşular, medya, sosyal hizmet, yasal hizmet, aile dostları kültür

24 Bu dönem özetle  Sinerji, takım çalışması  Yardımlaşma, dayanışma  Şükür, vicdan,  Şevk, adanma  Kaşiflik, bağımsızlık,  Araştırma  Modelleme  Büyüme  Hayal kurma  Yetenekleri gösterme, gösteriş  Cinsiyet rolleri benime

25 ali dolgunyürek İletişim;530 4-6-8-3-6-1-1 alidolgunyurek@gmail.com alidolgunyurek@gmail.com Twitter: @kamilercah

26 Dinlemek bir beceridir. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.


"KİŞİLİK  Kişiliğin üç parametresi vardır. 1) Algı 2) Duygu 3) Tepki.  Bir kişi ne algılıyor, ne hissediyor, nasıl davranıyor bunun bütününe kişilik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları