Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1.SINIF II.ÖĞRETİM.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1.SINIF II.ÖĞRETİM."— Sunum transkripti:

1 SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1.SINIF II.ÖĞRETİM

2 ÖZGE ŞENER(G ) ASLI NUR ÖZBAY(G ) FİLİZ MURAT(G ) GÖNÜL YILDIZ(G ) AYTEN SÖZER(G ) GAMZE KAZANCIOĞLU MERVE YEŞİLYURT( ) CEMRE ASLAN( )

3 ÜNİTE:4 TUTUMLAR

4 Tutum sözcüğünü bu bölümde sosyal psikolojık açıdan inceleyeceğiz
Tutum sözcüğünü bu bölümde sosyal psikolojık açıdan inceleyeceğiz.Bu kavramın önemini sosyal davranışla ilişkisini,nasıl meydana geldiğini anlamaya çalışacağız. Tutumları örnek verirsek;Ahmet x partisine oy verdiği halde kardeşi Ayşe y partisine oy vermektedir.

5 Önceleri toyota,opel ve renault otomobilleri arasında tercih yapamayan Özgür bunlardan birini aldıktan sonra onun diğerlerinden çok daha iyi bir otomobil olduğuna neden kesinlikle kanaat getirir.

6 Bu örneklerde tutumlardan söz edilmekte,çoğunda tutum,davranışa dönüşmekte,bazılarında da tutum değişimi görülmektedir.

7 Tutum Nedir? Tutumlar uzun yıllardır sosyal psikolojinin ana konularından birini oluşturmuştur. Bunun nedeni hem sosyal algımızı hem de davranışlarımızı etkilemeleridir. Şimdi de bir çok sosyal psikolog tarafından kabul edilebilecek bir tanımı inceleyelim:

8 ’tutum, bir bireye atfedilen ve onun bir psikolojik obje ile ilgili düşünce,duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde oluşturan bir eğilimdir.’ Bu tanımı çözümlemeye çalışalım:

9 Tutumun bir bireye ait olduğunu görüyoruz
Tutumun bir bireye ait olduğunu görüyoruz.Ancak,örneğin;örneklem surveyi gibi yöntemler kullanılarak çok sayıda bireyin tutumları ölçüldüğün de grup tutumlarından söz edilebilir. Tutum bir bireye atfedilen bir eğilimdir ve tutum,gözlenebilen ortaya konan bir davranış değil,davranışa hazırlayıcı bir eğilimdir.

10 Tutum gözle görünmez; fakat gözle görülebilen bazı davranışlara yol açtığından,bu davranışların gözlemlenmesi sonucu bu tutumun var olduğu ileri sürülebilir.

11 Basit Tutum-davranış ilişkisi
sebep Tutum Davranış

12 Tanımımızda geçen bir diğer önemli kavram ‘psikolojik obje’ dir
Tanımımızda geçen bir diğer önemli kavram ‘psikolojik obje’ dir. Bir birey için herşey psikolojik obje olabilir,örneğin;sevdiği kimseler nefret ettiği kimseler ,yeni taşınan komşu vb. gibi.

13 Ayrıca tutum da düşünce,duygu ve davranışların düzenliliği de söz konusu olmaktadır. Demek ki bir tutumu meydana getirdiği sadece bir davranış eğilimi ya da bir duygu değil, düşünce-duygu-davranış eğilimi bütünleşmesidir.

14 Tutumun öğeleri Tutum, bireyin düşünce,duygu,davranış eğilimlerini birbirleri ile uyumlu kılar.Tutumlar da genellikle birbirleriyle uyum halinde bulunan bu üç faktöre tutumların öğeleri denir. Bunlar;bilişsel,duygusal ve davranışsal öğelerdir.

15 Öğeler bir tutumu kendi içinde tutarlılığı olan bir sistem haline sokar. Tutumlar olayları inceleme de ara değişken olarak da kullanılabilir.

16 TUTUM VE DAVRANIŞ

17 Tutum tek başına davranışı meydana getirebilir mi?
Bir kimsenin bir konuda tutumu biliniyorsa o konudaki davranışı önceden tahmin edilebilir mi?

18 Bu sorulara cevap olarak yapılan ve bugün klasik kabul edilen ilk araştırma La Piere adında bir sosyolog tarafından 1934’de Amerika Birleşik Devletleri’nde gerçekleştirilmiştir.O dönemde ABD ‘de Uzak Doğululara ve Çinlilere karşı bir önyargılı ırk ayrımı vardı.

19 La Piere, genç bir Çinli karı kocayla 66 otel ve lokantaya gitti ve her gittikleri yerde kabul edildiler.Sadece 3’üncü sınıf bir otele kabul edilmediler.Bu ilk deneyden altı ay sonra La Piere bütün gittikleri yere mektup yazarak rezervasyon yapmak istediğini, Çinli müşterilerin kabul edilip edilmeyeceğini sordu.

20 Mektupların yarısına cevap geldi
Mektupların yarısına cevap geldi.Bu cevap yazan yerlerin %92’si Çinlilerin kabul edilmeyeceğini bildirdi.%8’i kesin bir cevap vermedi,sadece %1 kadarı olumlu cevap verdi!Burada açıkça daha önce gösterilen olumlu davranış ile daha sonra belirtilen olumsuz tutum arasında bir çelişki ortaya çıkmaktadır.

21 Kutner, Wilkins ve Yarrow aynı deneyi bu kez Çinli yerine zenci kimselerle yaptılar ve benzer sonuçlar elde ettiler.Bu araştırmacılar önce beyaz ve zenci karışık bir grupla 11 lokantaya gittiler ve hepsinde de kabul edildiler. Daha sonra bu yerlere mektup yazarak zencilerin beyazlarla birlikte müşteri olarak kabul edilip edilmeyeceğini sordular. Mektuplarına cevap alamadılar, telefon edip sorduklarında 6 lokantadan red cevabı aldılar. 5 lokanta ise zorlukla kabul etti!

22 Bir başka araştırma da başka bir ortamda yapılmış ve tutum ile davranış uyuşmazlığı bakımından benzer bir sonuç vermiştir. Minard ABD’nin güneyinde bir kömür ocağında çalışan beyaz ve zenci işçilerle bir araştırma yapmıştır.Bu araştırmada, beyaz işçilerin %60’ının zencilerle kömür ocağında konuştukları, şehirde ise konuşmadıkları görüldü,çünkü kömür ocağında iş kuralları hakimdi.Kurallara göre konuşmaları gerekirdi.Şehirde ise konuşmalarını önleyen sosyal normlar söz konusuydu.

23 Beyaz işçilerin %20’sinin kömür ocağında da şehirde de zencilerle konuştukları;%20’sinin ise hiç bir yerde zencilerle konuşmadığı saptandı.Bu %20’lik gruplardan birisinin zencilere karşı olumlu diğerinin ise olumsuz tutumları olduğu ve bu bakımdan tutumlarına uyan davranışlar gösterdikleri söylenebilir.Ancak %60’lık çoğunluk için böyle bir yorum yapamayız.Onların zencilerle konuşma konusunda gösterdikleri zıt davranışı hangi tutumla açıklayabiliriz?

24 Bu araştırmaların hepsinde ortaya çıkan tutum-davranış tutarsızlığı ya da davranışın tutum tarafından belirlenemeyişi, günümüzde Türkiye’de ve dünyada yapılan bazı nüfus araştırmalarının sonuçlarında da ortaya çıkmaktadır.Bu çeşitli araştırma bulgularının ışığı altında tutumla davranış arasındaki ilişki için basit nedensel ilişkinin yetersiz kaldığı ortadadır.Bu doğrudan ilişki yerine bir başka etkeni tutum ile karşılıklı etkileşim halinde ortaya koymak gerekir.

25 La Piere , Kunter , Wilkins ve Yarrow araştırmalarında tutumun mektup ya da telefonla belirtildiğini;davranışın ise yüz yüze bulunma ortamında ortaya çıktığını gördük.Kuşkusuz tanımadığımız birisini mektup hatta telefonla reddetmek ya da mektubuna cevap vermemek, onu karşı karşıya bulunduğumuz zaman reddetmekten daha kolaydır.Demek ki ortam davranışı belirlemede tutumdan daha etkili olabiliyor.Ancak güçlü tutumlar ortamsal engelleri aşıp her durumda aynı davranışa yol açabilir.

26 Tutum-Ortam-Davranış İlişkisi
Bu şekil bize, tutumun ortamsal etkenlerle etkileşim halinde davranışı meydana getirdiğini göstermektedir. TUTUM ORTAMSAL ETKENLER DAVRANIŞ

27 Tutum-davranış tutarsızlığını ortaya çıkaran araştırmalardan sonra çok sayıda sosyal psikolog tutumların neden her zaman davranışları belirleyemediği üzerine araştırma yapmıştır. Aşağıda bu konuda yapılmış çalışmaları başlıklar altında toplayıp inceleyeceğiz.

28 Tutum-Davranış İlişkisi
Zaman Faktörü Tutumun Güç Derecesi Tutumun Ulaşılabilirliği Farkındalık

29 A)Tutum-Davranış İlişkisi
Tutumlara dayanarak davranışı öngörme çalışmalarında bir ölçüm sorunu yaşanmıştır.Örneğin La Piere’in araştırmasında insanlara Çinli müşteriler hakkındaki genel tutumları sorulurken, davranış belli bir Çinli çiftin otele ve lokantaya alınıp alınmamasına dayanarak ölçüldü.Bu Çinli çift çok iyi İngilizce konuşan ve iyi giyimli bir çiftti hatta yanlarında bir beyaz Amerikalı ile gelmişlerdi.Burada tutum çok genel ölçülen davranışsa çok belirlidir.

30 B)Zaman Faktörü Davranışların tutumlara dayanarak tahmin edilmesinde rol oynayan başka bir faktör de zamandır.Tutum ile davranışı ölçme arasında geçen zaman ne kadar uzunsa o kadar çok tutum-davranış ilişkisini etkileyecek değişkenler işin içine girebilir;dolayısıyla tutumla davranış arasında tutarlılık gözlenme olasılığı düşer.

31 Buna en güzel örneği seçimler sırasında yaşarız
Buna en güzel örneği seçimler sırasında yaşarız.Örneğin bir seçmenin kime oy vereceği konusunu ele alalım.Seçimlerden 1 ay önce yapılan seçim anketlerinin gerçek seçim sonuçlarına benzerliği, seçimden 1 hafta önce yapılan anketlerin sonuçlara benzerliğinden daha azdır.(Fishbein&Coombs,1974)

32 c)Tutumun güç derecesi
Her tutumun bir gücü vardır.bir tutumun gücü her üç öğesinin (zihinsel,duygusal,davranışsal) gücünün toplamı olarak düşünülebilir.Hem tutumlar ,hem de öğeleri,güç bakımından farklılıklar gösterirler.Genellikle yerleşmiş köklü tutumların hem bir bütün olarak gücü hem de tek tek öğelerinin gücü yüksek olur.Genellikle aşırı tutumların aynı zamanda güçlüde olduğunu görüyoruz. Çok olumsuz tutum ,nötr ,çok olumlu tutum Güçlü tutumlar davranışın tahmin edilmesinde daha belirleyicidir.Ama burada ilk olarak soracağımız soru şudur;Bir tutumun ”güçlü” kılan nedir? Yapılan araştırmalar, bir tutum objesi hakkında bilgi sahibi olmanın, o objeyle ilgili tutumların güçlenmesine neden olduğunu göstermektedir.

33 Kallgren ve Wood (1986) bir araştırmada deneklere önce çevre konuları hakkında bilgi ve tutumlarıyla ilgili sorular sordular , daha sonra da çevre yararına çalışmalara katılmalarını istediler.Çevre konuları hakkında çok bilgisi olanların ve bu konuda güçlü tutumlara sahip olanların tutumları ve davranışları arasında, bu konuda fazla bilgi sahibi olmayanlara ve zayıf tutumları olanlara oranla daha yüksek tutarlılık buldular. Tutumun gücünü etkileyen bir başka faktörde ,kişinin tutum objesiyle olan ilişkisine bağlıdır.Bazı konular kişileri çok fazla ilgilendirmezken diğerleri çok fazla önem taşıyabilir

34 Güçlü tutumların değişmesi zordur.
.Örneğin üniversitelerde yıllık harçların artması bir esnafı çok fazla ilgilendirmezken, bir üniversite öğrencisi için büyük önem taşıyabilir;buda öğrencinin bu konudaki tutumunun güçlü olmasına yol açar.Demek ki tutum objesi ile(harçlar) doğrudan ilgili olmak ,o objeyle ilgili tutumun (olumlu veya olumsuz) güçlenmesine neden olur.Sonuç olarak güçlü tutumlara dayanarak yapılan davranış tahminlerinin daha sağlıklı olacağını söyleyebiliriz. Güçlü tutumların değişmesi zordur. Demek ki bir tutum ne kadar aşırı ve güçlüyse , onu değiştirmek de o derece zordur.

35 d) Tutumun ulaşIlabİlİrlİğİ
Tutumun objesi bellekten çağrılan tutum tutum objesi ve durumun algılanışının değişmesi Tutum objesine karşı davranışın etkilenmesi

36 Zihinsel kestirme yöntemler vardır
Zihinsel kestirme yöntemler vardır.Bu yöntemlerden bir tanesi de ulaşılabilirliğe dayanan zihinsel kestirme yöntemidir.Bu yöntemde önemli olan bir bilginin zihnimize gelme çabukluğudur. Fazio tarafından oluşturulan tutumun ulaşılabilirliği modeline göre tutumun ulaşılabilirliği tutum –davranış ilişkisinde anahtar rol oynar. Tutum ulaşılabilirliği modeline göre tutum objesiyle onun değerlendirmesi arasındaki bağlantı gücü hangi tutumun bellekten çağrılacağını ve davranış üzerinde etkili olacağını belirler. Son yıllardaki bulgular, tutum objelerinin tutumları aslında otomatik bir biçimde aktif hale getirdiğini gösteriyor.Bu otomatik tutum harekete geçirme etkisi Bargh ve arkadaşları tarafından yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur

37 Birçok tutum, ilişkide oldukları tutum objeleri tarafından otomatik bir şekilde harekete geçiriliyorlar.Harekete geçirildiklerinde de davranışları etkilemek üzere bilinçte yerlerini alıyorlar. e)farkındalık Farkındalık, kişilerin kendi tutum ve davranışlarının ne ölçüde farkında olduklarını belirtmek için kullanılan bir terimdir.yapılan araştırmalar yüksek farkındalığın tutum –davranış ilişkisini güçlendirdiğini gösteriyor. Sosyal psikoloji literatüründe farkındalığın neden tutum-davranış ilişkisine etki ettiği sorusuna iki cevap verilmektedir:

38 1)Farkındalık, tutumlara ulaşmayı kolaylaştırır;farkındalığımız yüksek olduğunda herhangi bir konudaki tutumumuzun ne olduğunu daha iyi biliriz ve tutumlar belleğe daha kolay çağrılır,dolayısıyla davranışları daha kolay etkiler. 2)Bir davranışta bulunmamızı gerektiren durumlarda, o durumla ilgili tutumumuza odaklanırız ve bu tutumun davranışımıza öncülük etmesine izin veririz.Farkındalığın yüksek olması kısaca şu anlama gelir:”Harekete geçmeden önce dur ve düşün. Bu konuda neyin doğru olduğuna inanıyorsan, bunu düşün ve inandıklarının doğrultusunda nasıl davranman gerektiğine karar ver.”

39 Bir davranışta bulunmadan önce içinden geçilen bu tür bilişsel bir süreç, davranışların çevresel faktörlerden çok tutumlardan etkilenmesine yol açar.Dolayısıyla tutum-davranış ilişkisi güçlenir. Bu konuda Froming(1982) ve arkadaşlarının yaptığı bir deneyde farkındalığın önemi ortaya çıkmaktadır. Deneylerinde farkındalığın tutum-davranış ilişkisini güçlendirdiğini göstermekte, aynı zamanda da farklı tür farkındalıkların farklı tür davranışlara yol açtığına işaret etmektedir.

40 Planlanmış Davranış ve Kuramı
Tutumların davranışları nasıl ve ne zaman etkilediği ile ilgili son yıllarda gerçekleştirilen çalışmaların çoğu Ajzen’in oluşturduğu “Planlanmış Davranış Kuramı”ndan etkilenmiştir.Bu kuram Ajzen Planlanmış Davranış Kuramı’nda,niyete etki eden 3 öğeden söz etmektedir.Bunlar, Fishbein’la beraber oluşturduğu “Mantıksal Eylem Kuramı”nın bir uzantısıdır.Her iki kuram da,davranışların belli bir nedene dayandığı varsayımı üzerine kuruludur.Bu kuramlara göre,bir davranışı belirleyen doğrudan tutum değil,niyettir.Tutum niyeti.niyet de davranışı etkiler. Arjen a)kişinin davranışına yönelik tutumu b)öznel değerler(normlar) c)fark edilen davranışsal kontroldür.

41 a)Bir kişinin davranışına yönelik tutumu iki olgudan etkilenir:
I)Davranışın sonuçlarıyla ilgili düşünceler II)Olası sonuçların değerlendirilmesi Bireylerin aynı konuda farklı tutumlara sahip olması,bu iki olgudan biri veya her ikisi hakkında farklı düşüncelere sahip olmalarından kaynaklanır. b)Öznel değerler.Bu öğe,sosyal bir içerik taşır,şöyle ki;kişinin,başkalarının onun davranışları hakkında ne düşüneceği ile ilgili inançları ve kişinin bu beklentilere ne ölçüde uyacaği,iyi niyeti etkiler.

42 Farkedilen Davranışsal Kontrol
Ajzen’ın Planlanmış Davranış Kuramı Davranışa Karşı Tutum Davranışa Karşı Tutum Öznel Değerler Niyet Davranış Farkedilen Davranışsal Kontrol

43 c)Modeldeki üçüncü öğe,fark edilen davranışsal kontroldür
c)Modeldeki üçüncü öğe,fark edilen davranışsal kontroldür.Bu öğede belirtilmek istenen,bazı davranışları diğerlerinden daha fazla kontrol altında olduğudur.Ajzen’e göre,burada önemli olan kişinin kontrolle ilgili düşünceleridir. Bu üç öğe,tutum-öznel değerler ve fark edilen davranışsal kontrol,kişiyi belli bir davranışa yönelten “niyet”e etki eder.Miller ve Grush ,benlik kavramını özellikleriyle üç öğeyle olan ilişkisini şöyle açıklamıştır: -Tutumlarının farkında olan ve başkalarının ne düşündüğünü çok fazla önemsemeyen kişilerin,bu üç öğe arasından “tutum” öğesinden etkilenmeleri daha olasıdır. -Bu kişilere kendini denetlemeye eğilimi olmayan kişiler denir.Bu kişiler çoğunlukla başkalarının beklentilerine göre değil,kendi tutumlarına göre davranırlar. -Kendini denetleyen kişi için,başkaları üstünde nasıl bir izlenim bıraktığı,başkalarının onun hakkında ne düşündüğü önemlidir.Bu nedenle kendini izleyip,başkalarının beklentilerine göre davranır,kendine çeki düzen verir.

44 Miller ve Grush bu varsayımları test etmek için bir araştırma yapmışlar ve burada deneklerin tutumları,değerlerini,farkındalık ve kendini denetleme düzeylerini ölçmüşlerdir.Sonuçlar; *Yüksek düzey farkındalığa sahip ve düşük düzeyde kendini denetleme eğilimi olan kişilerde tutumların davranışları belirleyici rol oynadığı görülmüştür. *Diğer düzeyde farkındalığa sahip ve yüksek düzeyde kendini denetleme eğilimi gösteren kişiler ise,öznel değerler davranış ilişkisi yüksek çıkarken,tutum-davranış ilişkisi önemini yitirmiştir. Planlanmış davranış kuramı,davranışları öngörebilme konusunda önemli katkılarda bulunmuştur.

45 Planlanmış Davranış Kuramına Yöneltilen Eleştiriler
Bazı davranışların planlanmamış,düşünülmeden yapılan davranışlar olduğu,bir kısmının da alışkanlıklara dayandığıdır.Planlanmış davranış kuramında,insanların düşünüp,karar verip,ondan sonra harekete geçtikleri varsayılmıştır.Örneğin; -Birbirleriyle kavga eden iki kişinin,önceden bu konuda düşünüp,sonuçlarını değerlendirip harekete geçtiği durumlar pek sık değildir.İnsanlar kızgın olduklarında,gözleri genellikle hiçbir şeyi görmez. Planlanmış davranış kuramının bu tür davranışları açıklaması mümkün değildir. Bu kuramın açıklayamadığı başka bir davranış grubu da,kişi için alışkanlık haline gelmiş ve artık düşünmeden yaptığı,otomatik hale gelen davranışlardır.Böyle davranışların öncesinde yer alan tutumları ölçmek mümkün değildir,çünkü çoğunlukla belli bir tutuma dayanmazlar. Bu kuram,gördüğümüz gibi planlanmış davranışların tahmininde çok yararlı olsa da,tüm davranışların öngörülmesinde geçerli değildir.

46 Tutumların Gelişmesi ve Kalıplaşması
İnsanlar tutumlara sahip olarak doğmazlar,tutumları sonradan öğrenirler.Peki,insanlar belli konular,objeler ya da kişiler hakkındaki tutumlarını nasıl oluştururlar? Bu sorunun tek bir cevabı yoktur.Bazı tutumlar insanların kendi deneyimlerine dayanırken,bazıları başka kaynaklardan elde edilir. Tutumlar genellikle doğrudan deneyim,taklit,sosyal öğrenme gibi yollardan elde edilebilir. Tutum Objesiyle Doğrudan Deneyim Bir konu ya da objeyle ilgili tutum sahibi olmanın en açık yolu,o konu ya da objeyle ilgili bir deneyim geçirmiş olmaktır.Bazen hakkında bir tutum geliştirmemiş olduğumuz objeyi,hakkında tutum sahibi olduğumuz bir objeyle bağlantılandırınca,bu tutumumuzu diğer objeye de taşırız. -Pavlov’un deneyinde görülen klasik şartlanmanın(köpeğin zil sesini duyunca,normalde yiyeceğe gösterdiği fiziksel tepkiyi göstermesi)tutum oluşumunda da görüldüğünü ileri sürmüştür.

47 MEDYANIN ETKİLERİ Ana-baba,arkadaş çevresi ve sosyal rollerimizden başka medya ve özellikle televizyon tutum oluşumuna etki etmektedir.(Oscamp,1988;Roberts & Mc Coby,1985). Araştırmalar,medyanın hem tutum oluşumuna hem de var olan tutumların gelişmesine etki ettiğini göstermektedir. *Örn:Çocukların hangi yiyeceği istedikleri,bu yiyeceklerin televizyonda ne kadar sık reklamın çıktığıyla doğru orantılıdır. Medyanın tutum oluşumuna etkisi,izlenilen reklamlarla da sınırlı değildir.Bir çalışmada,Eskimo çocuklarına ilk defa televizyon izlettirilmiş ve diğer kültür ve değerlerle ilgili programlar gösterilmiştir.Bu programları izleyen çocukların diğer kültürlerle ilgili inanışlarında ciddi değişmeler gözlenmiştir.(Caron,1979)

48 Tutumlar zaman içinde değişme ve gelişme gösterebilirler.
Bireyin tutumları,sosyal normları ve kültürel değerleri yansıtır. Lambert ve Klineberg(1967) 11 ülkeden 3300 çocukla yaptıkları bir araştırmada 6,10 ve 14 yaşlarındaki çocukların başka uluslar hakkındaki tutumlarını incelemişlerdir. Aralarında bir grupta Türk çocuğunun bulunduğu bu denek-ler küçük yaşlarda diğer ulusları fiziksel ve ırk özellikleriyle; daha büyük yaşlarda ise kişisel,politik,dinsel özellikleriyle ve sahip oldukları eşyalarla belirlemişlerdir.Ayrıca 6 yaşındaki çocukların bile diğer uluslara karşı olumlu ve olumsuz duygusal tepki gösterdiği ortaya çıkmıştır.Yaş ilerledikçe çocukların uluslar arasında farklılık gözettiği ve sevme sev-meme duygusal boyutu üzerinde sıraladığı görülmüştür.

49 *Bu yaklaşımlar bize tutumların erken yaşlarda edinildiğini göstermek tedir.

50 Kalıplaşmış tutumlar (kalıp yargılar)
Kalıplaşmış tutumlar(kalıp yargılar) BİR BAKIMA BELİRLİ GRUPLAR HAKKINDA SAHİP OLDUĞUMUZ BİLGİLERİN BİR ÖZETİDİR. AZ BİLDİĞİMİZ BİR GRUP HAKKINDA TUTUM GELİŞTİRMEK İÇİN BAŞKALARINDAN DUYDUĞUMUZ,OKUDUĞUMUZ BİLGİLERİ BİRARA YA GETİRİRİZ.BÖYLECE GELİŞTİRDİĞİMİZ KALIP HALİNDEKİ BİR TUTUM BİZE O GRUP HAKKINDA KESTİRME YOLDAN BİR FİKİR,BİR BİLGİ VERİR.BU DA,ÇOĞU ZAMAN O GRUBUN BİR ÜYESİYLE KARŞILAŞTIĞIMIZDA ONUN DAVRANIŞI HAKKINDAKİ BEKLENTİMİZİ VE ONA KARŞI DAVRANIŞIMIZI ÖNCEDEN AYARLAYABİLMEMİZİ SAĞLAR.

51 M. Sherif’in çocuk gruplarıyla yaptığı alan çalışma sına değinelim
M.Sherif’in çocuk gruplarıyla yaptığı alan çalışma sına değinelim. Bu deneyler,bir yaz kampındaki11-12 yaşlarında erkek çocuklarıyla gerçekleştirilmiştir.Bu kampta çocuklar gruplara ayrılarak oyunlar oynamışlar,birbirleriyle yarışmış- lar veya ortak çalışmalar yapmışlardır.Bu kamp boyunca çocukları gözleyen araştırmacılar,grup ve grup içinde birey konularında çok önemli bulgular elde etmişlerdir. Gerçekleş- tirilen bu deneylerde,kalıplaşmış yargı ya da tutumların gruplar arası çıkar çatışmaları sonucu ortaya çıktığı görülmüştür.Bu bakış açısından gruplar,kendi çıkarlarının devamı için,kalıp tutumlarını da pek değiştirmezler.Bu kavramlaştırma,özellikle birbirleriyle rekabet ya da çatışma halindeki grupların birbirleri hakkında geliştirdik leri kalıp tutumları bunların durağanlığını açıklamak bakımından önemlidir.

52 AYRIMCILIK:Bir tür tutum olan kalıp yargıların sonucu olabilir
AYRIMCILIK:Bir tür tutum olan kalıp yargıların sonucu olabilir.Ayrımcılığı bir grubun üye veya üyelerine,sadece o gruba karşı sahip olduğumuz olumsuz tutum nedeniyle,göz lenebilen olumsuz davranışlarda bulunmak olarak tanımlaya biliriz. ÖRN:Bir zenciyi sadece zenci olduğu için işe almamak,Arap ların pis olduğunu düşünen birinin,onlarla en ufak bir ilişkide bulunmaması vb. Pettigrew( )son yıllarda özellikle Avrupada yabancılara karşı önyargıları ölçtüğü çalışmalarında,gizil ve görünür önyargı ayrımını yapmıştır. Görünür önyargı,gizil önyargıya göre çok daha açık, saklamaya gerek duyulmadan,kontrolsüz ve direk önyargıdır ve bunun dışa vurumu çok daha kolaydır. Gizil önyargı,sessiz ve gizlenmiş önyargıdır.Kendi ni kolayca belli etmez.

53 Ortam Engelinin Önyargılı Tutumun Gücü ile Etkileşimi
(yüksek ortam engeli) (alçak ortam engeli) a b c a:Zayıf ırk ayrımı tutumu b:Orta güçte ırk ayrımı tutumu c:Güçlü ırk ayrımı tutumu

54 Çok hafif güçte bir önyargılı ırk ayrımına sahip olan, tutumu olmayan bir kişi Minard araştırmasında şehirdeyken bile zencilerle konuşacak- tır (beyaz işçilerin %20’si gibi) ya da La Piere araştırmasında mektupta dahi Çinli müşterileri reddetmeyecektir.(davranışa dönüşebilecek olumsuz tutum yoktur ya da çok azdır,en hafif bir ortam engeli aşamaz) Buna karşılık orta güçte ırk ayrımcı bir tutuma sahip bir kimse (tutum b) Minard araştırmasında şehirdeki sosyal norma uyarak zenci lerle konuşmayacak ,yani olumsuz tutum,alçak ortam engelini aşarak olumsuz davranışa dönüşecek.Aynı şekilde La Piere araştırmasında , orta güçte ırk ayrımcı tutuma sahip bir kimse mektupla tanımadığı bir çinliyi rahatça reddedebildiği halde,karşısında gördüğü düzgün giyin miş güler yüzlü genç bir Çinli karı kocayı kolay kolay reddedemeyecek- tir.Demek ki,özellikle orta güçte bir tutum için ortam engelinin alçak ya da yüksek düzeyde olması bu tutumun davranışa yol açıp açmaya-cağını belirleyecek kadar önemli olabilmektedir.

55 Çok güçlü ırk ayrımcı olan kimse ise(tutum c) Minard araştırmasın da şehirde de kömür ocağında da zencilerle konuşmayacaktır,çünkü güçlü olumsuz tutumu her iki ortam engelini de aşıp davranışa dönü- şebilecek güçtedir.(beyaz işçilerin %20’si gibi)La Piere araştırmasında ise güçlü ırk ayrımcı tutuma sahip bir kimse mektupla cevap verirken de,yüz yüze olma durumunda da olumsuz tutumuna uygun olumsuz davranışı gösterebilecektir. Bu incelemelerden çıkan sonuç:Çok güçlü ya da aşırı tutumlara dayanarak davranış tahmini yapmak orta derecede güçlü tutumlardan davranış tahmini yapmaktan daha geçerlidir.

56 TUTUM-ORTAM-ALIŞKANLIK-BEKLENTİ-DAVRANIŞ İLİŞKİSİ TUTUM Alışkanlık
ORTAM Beklenti Görüldüğü gibi,davranış bu dört etkenin karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır.Öyleyse,bu dört etkenin hepsi de aynı doğrultudaysa ya da birbiriyle tutarlı bir haldeyse,davranış tahminimiz çok geçerli olacaktır.Buna karşılık,bu etkenler birbirleriyle tutarsızlık gösteriyorsa,davranış tahminimiz daha az geçerli olacaktır.

57 Tutumların davranışlarla etkilendiği de söylenebilir
Tutumların davranışlarla etkilendiği de söylenebilir.Eğer ahlaki dav- ranış ahlaki tutumları beraberinde getiriyorsa,diğer ırklara pozitif bir davranışın ırksal önyargıyı azaltacağı söylenebilir mi?Eğer ahlaki dav-ranış yasa halinde yürürlüğe konursa,dolaylı yoldan insanların kalbi tutumlarını değiştirebileceklerini düşündüler.Bu çalışmanın ortaya koyduğu bazı sonuçlar şunlardır: Yüksek mahkemenin ırk ayrımını kaldırma kararından sonra,enteg-re okullara olumlu bakan beyaz Amerikalıların oranı iki katına çıktı ve şuan neredeyse herkesi kapsıyor 1964’teki insan hakları kararından sonraki 10 yıl içinde mahallele-rini,iş ve okul arkadaşlarını “hepsi beyaz” olarak tanımlayan beyaz Amerikalıların oranı her yıl yaklaşık %20 azaldı,siyahların istedikleri mahallede oturmasına izin verilmesi gerektiğini düşünen beyaz Ame-rikalıların oranı ise %65’ten %87’ye yükseldi. Irk ayrımına karşı daha birörnek standartlar,farklı din,sınıf ve coğ-rafi bölgelerdeki insanlar arasında ırkçı davranışların azalmasına yol aç tı.Amerikalılar birbirine benzer davrandıkça,benzer şeyler düşündüler.

58 KALIPLAŞMIŞ TUTUMLARIN DURAĞANLIĞI
Kalıplaşmış tutumlar bilgi yokluğunda bilgi sağlar.Öyleyse, bu durumu değiştirecek önemli bir olay olmadığı ve kalıp tutumlar bu görevlerini yerine getirdikleri müddetçe kendi-leri de var olmaya devam edeceklerdir. Kalıplaşmış tutumların bu devamlılığı araştırmalarla saptanmıştır.1933’de Katz ve Braly Amerika Birleşik Devlet-leri’nde Princeton Üniversitesi öğrencilerinin yabancı ulus-lar hakkındaki kalıplaşmış tutumlarını incelemişlerdir.20yıl sonra aynı üniversitede Gilbert(1951) aynı araştırmayı tekrarlamıştır.

59 Bu iki araştırma sonuçlarını incelediğimizde 20 yıllık zaman içinde kalıplaşmış tutumların durağanlığı göze çarpmaktadır. Bazı genel şunlardır: Amerikalıların kendileri hakkındaki kalıplaşmış tutumların ortalama olumluluk derecesi kırk yıl içinde oldukça düş-müş ve 1967’ de Japonlar,Almanlar,Museviler ve İngilizler hakkındaki kalıplaşmış tutumlardan aşağı bir düzeye inmiştir.Bu,kendini eleştire-bilmek bakımından önemlidir.

60 Çeşitli ulusal gruplara karşı beliren kalıplaşmış tutumlarla ilgili incelemeler,bize tutumların gelişmesi ve durağanlığı hakkında etraflı bilgi sağlamaktadır.Bu bilgiler: a)Kalıplaşmış tutumların küçük yaşlarda gelişmeye başladığını b)Bu gelişmede politik,tarihsel,ekonomik,kültürel çeşitli etkenlerin rol oynadığını c)Çoğunlukla kalıplaşmış tutumların başkalarından kulaktan dolma edinilen bilgilerle beslendiğini, gerçek bilgi eksikliğini kapatma ve kişi için gerçeği tanımlama görevi gördüğünü d)Dolayısıyla,çoğu zaman akılcı olmaktan çok duygusal nitelik gösterdiğini ve nihayet bu özelliklerinin sonucu olarak kalıplaşmış tutumların kolay değişmeyip zaman içinde oldukça durağan olduğunu söyleyebiliriz.

61 b)Likert Ölçekleri (Toplamalı Sıralama Tekniği)

62 likert (1932)ölçek kurmak için gereken 4 işlemi şöyle sıralamıştır:
Likert ölçeği,tutumları ölçmek için kullanılan belki de en kolay direk yöntemdir. likert (1932)ölçek kurmak için gereken 4 işlemi şöyle sıralamıştır: a) Belli bir tutumla ilişkili olduğu tahmin edilen çok sayıda tutum cümlesi(madde) bir araya toplanır. b) Bu maddeler bir denek grubuna verilir.deneklerin bu cümleleri 5 kategori üzerinden tepki göstermeleri istenir: “fikrime çok uygun “, “fikrime uygun “, “kararsızım “, “fikrime aykırı “, “fikrime çok aykırı“. c) Her denek için toplam puan hesaplanır.yukarıdaki beş kategori sırasıyla 5,4,3,2,1 puan ağırlığı almak üzere,her kişini bütün ölçek maddelerine verdiği cevaplar toplanarak toplam bir puan elde edilir. d) en ayırıcı maddeleri seçebilmek için “madde analizi “ yapılır.madde analizi her madde için,o madde üzerinden grubun aldığı puanları,grubun bütün ölçek maddeleri üzerinden aldığı toplam puanlarla korelasyonudur.likert ölçekleme tekniğinde en önemli nokta tek boyutluluktur.yani bütün maddelerin aynı tutumu ölçmeleri gerekir.madde analizi de işte bunu sağlamak için gereklidir.

63 Dinsel Yönelimi Ölçen Bir Likert Ölçeği
fikrime kararsızım fikirlerime fikrime fikrime çok uygun aykırı çok uygun aykırı İnsan kaderini kendi yapar __ __ __ __ __ Olgun bir hayat felsefesine sahip olabilmek için dini __ __ __ __ __ İnanç şarttır İlim ne kadar ilerlerse İlerlesin insanoğlu kainatın __ __ __ __ __ Sırlarını çözemez Kuvvetli dini inançları Olmadan da insan iyi bir dini hayat yaşayabilir __ __ __ __ __ Kadere inanırım __ __ __ __ __

64 Likert ölçeklerinde bu şekilde cümleleri hep aynı olumlu yönde yazmamak gerekir.çünkü hep aynı yönde yazılan cümleler insanların “evet “ deme eğilimlerini kontrol etmemize olanak vermez.beliren olumlu cevaplar,gerçek tutumları mı belirtiyor yoksa bir kısmı da “evet “ deme eğiliminden mi ortaya çıkıyor bilemeyiz.bundan dolayı yarısı olumlu yarısı olumsuz yönde yazılmış cümlelerden oluşan “dengeli “ ölçekler kullanılır.bu dengeleme tekniği ile “evet “ deme eğiliminin etkisi ortadan kalkar.

65 c) Guttman Ölçekleri(birikimli Ölçekleme Tekniği):
Guttman ölçeklerinde de likert ölçeklerinde olduğu gibi,denekler çok sayıda maddeye tepkilerini belirtirler.Guttman(1950)için temel iki sorun tek boyutluluk ve üretilebilirliktir.likert ölçeklerini incelerken gördüğümüz gibi,tek boyutluluk bir ölçeğin bütün maddelerinin aynı tutum boyutunu ölçmesidir.üretilebilirlik(tekrarlanabilirlik)ilkesi de tek boyutluluğun mantıksal sonucudur. Örneğin ağırlık ölçen bir ölçek Guttman ölçeğidir.Böyle bir ölçekte şöyle maddeler olabilir: (1) Ben 40 kilodan fazlayım (2) Ben 60 kilodan fazlayım (3) Ben 80 kilodan fazlayım Üçüncü maddeye olumlu cevap veren bir kimsenin 1. ve 2. maddelere de olumlu cevap vermiş olduğunu kesinlikle söyleyebiliriz.Guttman,kabul edilebilecek en düşük üretilebilirlik kıstasını 0,90 olarak belirlemiştir

66 Bir kişinin Guttman ölçeğinde aldığı toplam puan biliniyorsa,onun hangi maddelere “evet “dediği kesinlikle tayin edilebilir.Demek ki,Guttman tekniğinin amacı birkaç tutum cümlesinin bir tek tutumu ölçüp ölçmediğini saptamaktır

67 d)Duygusal anlam ölçeği: yaygın olarak kullanılan tekniklerden biri de osgood tarafından geliştirilen “duygusal anlam ölçeği“dir.bu teknikte pek çok sayıda sıfattan belirli sıfat çiftleri türetilmiştir.çok sayıda sıfatın faktör analizi,üç ayrı faktörü ortaya çıkarmıştır. bunlar “değerlendirme,güç,faaliyet “ faktörleridir.örneğin,iyi-kötü,temiz-pis,güzel-çirkin gibi sıfat çiftleri değerlendirme boyutuna girer.güç boyutuna şu tür sıfat çiftleri girer: sert-yumuşak,ağır- hafif.faaliyet faktörü ise hızlı-yavaş,sıcak-soğuk ve aktif-pasif gibi sıfatlarla ölçülebilir.

68 Musevi bir kadın avukat
Triandis(1964)tarafından geliştirilen “davranış ölçeği “,duygusal anlam ölçeği tekniği ile tutumların davranışsal öğesini ölçer.bu ölçekte ,hakkında bir yargıya varılacak kişi kategorisi,ölçeğin üstünde belirtilerek denekten ona karşı davranış eğilimlerini belirtmesi istenir örneğin: Musevi bir kadın avukat Evet Bir kişiye itaat ederdim Hayır Bu kişiyi yemeğe davet ederdim Bu kişiye akıl danışırdım vb. gibi Bu şekilde çeşitli tutum objelerine karşı davranış eğilimleri ölçülebilir. Duygusal anlam ölçeği kolay uygulanabildiğinden ve denekler için ilginç olduğundan yaygın olarak kullanılmaktadır.Türkiyede’de bazı araştırmalar bu teknikten yararlanmışlardır.Ancak bu duygusal anlam ölçeğinin kolay yapıldığını göstermez.Şöyle ki gerçekten anlamlı boyutların bu teknikle ölçülebilmesi için çok sayıda kavram ve sıfatın toplanıp ön testlerden ve faktör analizi denen istatistik bir işlemden geçirilmesi gerekir.Ayrıca,kültürler-arası karşılaştırma için ölçeğin her kültür grubundaki geçerliğinin ayrı ayrı saptanması,standardizasyonunun yapılması gerekir.Tutum psikolojisi,hatta sosyal psikolojideki gelişmeler bu yöntemsel başarılara dayanmıştır.

69 Ancak bu tekniklerin bir sakıncası vardır,o da,insanlara soru sorarken onların dikkatlerini soru- cevap ortamına çekerek verdikleri cevapları etkileyebilmesidir.böylece,cevapların gerçek tutumları yansıtıp yansıtmadıkları daima bir sorun olarak ortadadır.ölçeklerin dikkatle geliştirilmesi ve uygun ortamda uygulanması bu sorunu azaltabilir.bu sorunu azaltabilecek bir başka yolda,dolaylı ölçümlerin kullanılmasıdır.

70 II.Dolaylı Ölçümler Ölçekler ne kadar dikkatli şekilde geliştirilirse geliştirilsin tutum ölçmek için sadece insanlara soru sorma yoluna başvurulması yeterli olmayabilir özellikle kültürler arası araştırmalarda aynı tutum ölçeğinin farklı kültürlerde kullanılarak karşılaştırılmasında insanların anketi uygulayanın gözünde nasıl gözükmek istedikleri konusu bir sorun olarak belirebilir. insanların özellikle sosyal beğenilirlik olgusundan dolayı sorulara dürüst yanıtlat vermemelerinden ötürü dolaylı yollarında denenmesi önerilmiştir dolaylı yollarda,yapılan ölçüm gizli tutulmaktadır.doğrudan olmayan ölçümler çok çeşitli olabilir ve araştırmacının yaratıcılığına bağlıdır.

71 II.Dolaylı Ölçümler bir başka dolaylı tutum ölçme yolu kitabın ikinci bölümünde de ele aldığımız “hazır bilgiden yararlanma“ dır.bu bilgiler ,gazete ,dergi arşivler,roman ve hikayelerden ya da istatistiklerden edinilebilir.doğrudan davranış gözleminin yanında duygusal ifade gözlemi de dolaylı bir tutum ölçme yoludur

72 İnsanların mekanı kullanış tarzı da gözlem konusu olabilecek önemli bir ipucudur.bu konuda yapılan çeşitli araştırma ve gözlemler insanların sosyal ilişkilerinde mekanı kullanmalarının rastgele olmayıp bir anlam taşıdığını göstermiştir. Hall (1966) bu en kısa mesafeyi “samimi “ ya da “mahrem mesafe “ diye adlandırmıştır. bu mesafe dokunma ile 45-50cm arasındaki mesafedir.bundan biraz daha uzak olan ikinci derecedeki mesafe,birini iyi tanıyan kişilerin konuşma mesafesi olan (45/50cm-120cm.) “ kişisel mesafe “dir. bundan sonraki mesafe daha resmi ilişkilerde kullanılan “sosyal mesafedir “. “kamu mesafesi “ olarak tanımlanan en uzak sosyal ilişki mesafesi ise bir konuşmacının bir gruba hitap ederken kullandığı en uzun mesafedir.Hall antropolojik bir yaklaşımla bu mesafelerin hem insanlar hem hayvan cinsleri arasında kullanılışının gözlemini yapmış,mekan kullanışının kültürden kültüre nasıl değiştiğini incelemiştir.


"SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ 1.SINIF II.ÖĞRETİM." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları