Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÜNYA BANKASI DÜNYA BANKASI Geçiş ve gelişmekte olan ülkeler için dünyanın en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından biridir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÜNYA BANKASI DÜNYA BANKASI Geçiş ve gelişmekte olan ülkeler için dünyanın en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından biridir."— Sunum transkripti:

1 DÜNYA BANKASI http://web.worldbank.org

2 DÜNYA BANKASI Geçiş ve gelişmekte olan ülkeler için dünyanın en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından biridir. Esas odağı en yoksul insanlara ve en yoksul ülkelere yardım etmektir. Mali kaynaklarını, personelini ve geniş deneyimini, gelişmekte olan ülkelerin yoksulluğu azaltması, ekonomik büyümeyi artırması ve yaşam kalitelerini yükseltmesine yardım etmek için kullanır.

3 DÜNYA BANKASI 1944 yılında savaş sonrası yeniden yapılanma ve kalkınmada yardımcı olma misyonundan gelişerek bugün, iştiraki olan Uluslararası Kalkınma Birliği ile birlikte, dünya genelinde yoksulluğu azaltma görevine dönüşecek şekilde gelişti.

4 DÜNYA BANKASI 11 MART 1947 TARİHİNDE TÜRKİYE ÜYE OLDU.

5 DÜNYA BANKASI Dünya Bankası, dünyanın dört bir yanındaki gelişmekte olan ülkeler için hayati önem taşıyan bir mali ve teknik destek kaynağını oluşturuyor. Kelime anlamına göre bir banka değildir.

6 DÜNYA BANKASI 188 üye ülkenin mülkiyetinde bulunan iki benzersiz kalkınma kurumundan oluşur. Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD)Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA).Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA)

7 DÜNYA BANKASI Dünya Bankası Grubunu oluşturan beş farklı kurumdan oluşur.

8

9 DÜNYA BANKASI 1. Uluslararası Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası(IBRD) Orta gelirli ülkelere kredi ve kalkınma yardımı sağlar. IBRD kendi fonlarının çoğunu uluslararası sermaye piyasalarında tahvil satışı yoluyla elde eder.

10 DÜNYA BANKASI 2.Uluslararası Kalkınma Birliği(IDA) Dünya Bankası'nın yoksulluğu azaltma misyonu desteklemede kilit rol oynar. Onun yardımı en yoksul ülkeler – kişi başına geliri $885’ten az olan – üzerindedir, ki onlara faizsiz kredi ve hibeler verir. IDA, kendi mali kaynaklarının çoğu için zengin üye ülkelerden – ve bazı gelişmekte olan ülkelerden – gelen katkılara dayanır.

11 DÜNYA BANKASI 3. Uluslararası Finans Kuruluşu(IFC) Özel sektör yatırımlarını finanse ederek ve hükümetlere ve işletmelere teknik yardım ve bilgi sağlayarak gelişmekte olan ülkelerde büyümeyi destekler. Özel yatırımcılarla ortaklık halinde, IFC gelişmekte olan ülkelerde iş girişimleri için hem kredi hem de sermaye finansmanı sağlar.

12 DÜNYA BANKASI 4.Çokyanlı Yatırım Garanti Kurumu(MIGA) Ticaret dışı risklerin neden olduğu zararlara karşı yabancı yatırımcılara garantiler sağlamak suretiyle gelişmekte olan ülkelerde doğrudan yabancı yatırımları teşvik eder. MIGA aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin yatırım imkanlarını desteklemesine teknik yardım sağlar ve yatırım önündeki muhtemel engelleri ortadan kaldırmak için hukuk hizmetlerini kullanır.

13 DÜNYA BANKASI 5.Uluslararası Yatırım İhtilafları Uzlaşma Merkezi(ICSID) Uzlaşma veya tahkim yoluyla yabancı yatırımcılar ile ev sahibi ülkeler arasındaki yatırım ihtilaflarının çözümlenmesi için imkan sağlar.

14 Mali Yıllara Göre Türkiye’nin Taahhütler (milyon ABD Doları)  2012 1.100  2013 1.305  2014 318  2015 1.163  2016 427 * IBRD ve IDA taahhütlerini içerir.

15 Türkiye’nin Oy Hakları 04/08/2015  IBRD %1.19 31/03/2015  IDA oy hakkı % 0.6

16 DÜNYA BANKASI YÖNETİMİ Nihai Karar Makamı – Dünya Bankası'nın hükümet hissedarları bir Guvernörler Kurulu tarafından temsil edilir. Genel olarak bu guvernörler bakanlardır, Maliye Bakanları veya Kalkınma Bakanları gibi. Guvernörler, Dünya Bankası'nda nihai politika belirleyicilerdir. Dünya Bankasının yıllık toplantılarında yılda bir kez toplanırlar.

17 DÜNYA BANKASI YÖNETİMİ Günlük Karar Verme – Bakanlar yılda bir kez toplandığı için, özel görevlerini İcra Direktörlerine devrederler, onlar da Dünya Bankası’nda fiilen çalışırlar.

18 DÜNYA BANKASI YÖNETİMİ Günlük Karar Verme – Dünya Bankası Grubunun her üye hükümeti, bir İcra Direktörü tarafından temsil edilir. En büyük beş üye – Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri – birer İcra Direktörü atarlar, öte yandan diğer ülkeler 19 İcra Direktörü tarafından temsil edilir.

19 DÜNYA BANKASI FİNNASMAN KAYNAKLARI IBRD, Dünya Bankası'nın esas borç verme organı, parasının çoğunu genellikle; mali kurumlar, emeklilik fonları ve diğer kurumsal para yöneticileri ve bunun yanı sıra merkez bankalarına AAA-dereceli Dünya Bankası tahvilleri satmak suretiyle dünya mali piyasalarından elde eder.

20 DÜNYA BANKASI FİNNASMAN KAYNAKLARI Dünya Bankası kar amacı gütmez – yüksek kredi reytingini, kredi alan gelişmekte olan ülkelere düşük faizle finansman aktarmada kullanır.

21 DÜNYA BANKASI FİNNASMAN KAYNAKLARI Tüm Dünya Bankası kredilerinin yaklaşık dörtte birini oluşturan IDA fonları, en yoksul ülkelere faizsiz kredi ve hibe sağlar. Yaklaşık 40 bağışçı IDA kolaylığını – yoksul ülkelere faizsiz yardımda dünyanın en büyük kaynağı – her üç yılda bir tazeler, böylelikle onların programlarını sürdürmelerini sağlar.

22 DÜNYA BANKASI FİNNASMAN KAYNAKLARI IDA aynı zamanda bağışçı ülkelerden ve diğer uluslararası kuruluşlardan yardımı harekete geçirir ve koordine eder.

23 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Dünya Bankası'nın esas işi kalkınma projelerine kredi vermektir. Zaman içinde Dünya Bankası, kredi alanların ihtiyaçlarını karşılamak için birtakım kredi araçları geliştirmiştir. Dünya Bankası'nın başlıca iki kredi verme organı vardır – IBRD ve IDA. Bankacılık

24 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Diğer kalkınma finansmanı kaynakları, ikili anlaşmalar (yani iki ülke arasında kredi anlaşması) vasıtasıyla zengin ülkelerden, çokyanlı anlaşmalar (yani çok sayıda ülke arasındaki anlaşmalar) vasıtasıyla uluslararası kuruluşlardan veya ülke gruplarından, ihracat kredi kurumları veya özel sektörden sağlanan krediler veya hibeleri içerir. Aracılık

25 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Esas olarak bir kredi veren kurum olmakla birlikte, Dünya Bankası Grubu birtakım hibe kolaylıklarını da yönetmektedir. Kalkınma Hibe Kolaylığı, örneğin, kalkınma sorunlarını çözmek için yenilikçi yaklaşım ve teknolojileri deneyen pilot projeleri finanse eder. Dünya Bankası hibeleri kırsal kalkınma, sağlık, eğitim, ekonomi politikası, çevre koruma ve özel sektör kalkınması alanlarında projeleri desteklemiştir. Bağışçı

26 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Dünya Bankası danışmanlığı uzun yıllara dayalı kalkınma deneyimi, analizi ve araştırmasından kaynaklanır. Aslında Dünya Bankası, kalkınma ekonomisi, yoksulluk araştırması, ticaret, küreselleşme ve çevre alanlarında araştırmada dünyanın en büyük araştırma merkezlerinden biridir. Danışman

27 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Dünya Bankası aynı zamanda sağlık, eğitim, beslenme, mali hizmetler, adalet, hukuk ve çevre konularında danışmanlık yapan özel departmanlara da sahiptir. Danışman

28 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Dünya Bankası'nın ülkelerin kendilerine yardım etmesine yardım etme hedefine paralel olarak Dünya Bankası Enstitüsü, Bankanın eğitim organı, genellikle yerel araştırma ve öğretim kurumları ile birlikte, üyelerinin kalkınma becerilerini artırmak için öğretim ve bilgi programları sunar. Bilgi kaynağı

29 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Dünya Bankası ayrıca uluslararası kalkınma hakkında bilgileri paylaşmak için veritabanları ve ağlar geliştirir ve muhafaza eder. Bilgi kaynağı

30 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞMA BİÇİMLERİ Dünya Bankası ayrıca uluslararası kalkınma hakkında bilgileri paylaşmak için veritabanları ve ağlar geliştirir ve muhafaza eder. Bilgi kaynağı

31 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞAN PROFİLİ Dünyadaki hemen hemen her ülkede yaklaşık 10.000 kalkınma uzmanı, Washington DC.’de ya da 100’den fazla ülke ofisinde olmak üzere, Dünya Bankası'nda çalışıyor. Aralarında ekonomistler, eğitimciler, çevre bilimciler, mali analistler, antropologlar, mühendisler ve diğer mesleklerden pek çok kişi vardır. Yaklaşık 3.000 personel gelişmekte olan dünyadaki ülke ofislerinde çalışıyor.

32 DÜNYA BANKASININ ÇALIŞAN PROFİLİ Becerilerini ve bankanın kaynaklarını, yoksul ve zengin ülkeler arasındaki ekonomik farklılıklar üzerinde köprü kurmak, zengin ülke kaynaklarını yoksul ülkelerin büyümesine dönüştürmek ve yoksulluğun sürdürülebilir bir şekilde azaltılmasını sağlamak için kullanıyor.


"DÜNYA BANKASI DÜNYA BANKASI Geçiş ve gelişmekte olan ülkeler için dünyanın en büyük finansman ve bilgi kaynaklarından biridir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları