Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 Finans Konulu Tematik Çalışma Grubu Raporu Koordinatörler Toplantısı 5-6 Kasım 2007 T. Woudeneh & J. Labre.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 Finans Konulu Tematik Çalışma Grubu Raporu Koordinatörler Toplantısı 5-6 Kasım 2007 T. Woudeneh & J. Labre."— Sunum transkripti:

1 1 Finans Konulu Tematik Çalışma Grubu Raporu Koordinatörler Toplantısı 5-6 Kasım 2007 T. Woudeneh & J. Labre

2 2 Konu başlıkları (1) 1. Su altyapısını finanse etmenin sürdürülebilir yolları « bölgesel » su altyapıları « yerel » su altyapıları ► Camdessus paneli ve Gurria görev kuvveti sonrasının değerlendirilmesi ► Tarım için su finansmanı? ► Finansman modları ve mekanizmaları 2. Fiyatlandırma stratejileri (= Sürdürülebilir maliyet kurtarma) ► Sübvansiyon politikaları: suyu kalkınma ve sağlık için motor olarak görmek ► Su yönetimi ve su kullanımında etkinlik için teşvikler sağlamak ►Fiyatlandırmada uygun maliyet nasıl sağlanabilir? ►Tarife sistemlerinin uygunluğunun değerlendirilmesi –(saha tecrübeleri)

3 3 Konu başlıkları (2) 3. Yoksulları destekleme politika ve stratejileri ►Gelişmiş ve gelişmekte olan ancak farklı sorunları bulunan ülkelerle ilgili ►Yoksulları destekleme sübvansiyonlarının etkinliği ►Karma bağışlar – düşük faizli ve geriş ödemesi kolay kredi – mikro krediler ►Varoş ve gayri resmi yerleşimlerin özel durumları

4 4 Paydaşlar (1) Destek tarafı : ► Uluslar arası Finansman Kurumları – Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Bankaları, EIB… ► Ticari Bankalar – DEXIA, Dutch Waterboards Bank … – Mikrokredi bankaları ve organizasyonları (şemsiye örgütler?) ► Bağışçılar, Denizaşırı Kalkınma Yardım Kurumları – İkili kurumlar, AB ► Kurumsal Yatırımcılar, Yatırım Fonları – Macquarie Bank, ….. ► Uluslararası & Yerel Operatörler – AquaFed – Özel hidroenerji üreticileri, …. ► Büyük özel kurumlar – Gates, ….

5 5 Paydaşlar (2) Arz & Talep tarafı ► Ulusal Hükümetler (Maliye Bakanlıkları) ► Nehir havza yetkilileri – INBO ► Yerel Hükümetler – UCLG, Ulusal Belediye Başkanları Örgütleri, … ► Kullanıcılar – Tüketici örgütleri : Consumers Int’l Arz tarafı ► Yerel Topluluklar (kent çevresi & kırsal) ► Su Kullanıcıları Örgütleri (Tarım) : INPIM ► Sivil Toplum Örgütleri – FAN, Water Aid, Cinsiyet Kurumları, … ► Hizmet sunanlar – Su & atık su: Eureau, AIDIS … ► Mal varlığı bulunan firmalar

6 6 Etkileşimli paydaş katılımı için fikirler 1 2008 için planlanan etkinlik envanteri (küresel & bölgesel) ► Çalıştayların eklenmesi ► Örn. Dünya Bankası Su Haftası, BM – WWAP toplantıları … Aşağıdakilere finansman konularını ve tematik süreci sunacak elçilerin aday gösterilmesi: ► Bölgeler ► Politik aktörler (maliye bakanları, yerel hükümetler, parlamenterler) Maliye konulu bir politika paneli düzenlenmesi ► Başka bir rapor hazırlamak yerine danışma sürecine malzeme hazırlanması Web tabanlı bir danışma aracı oluşturulması ► Çalıştaylardan sonraki süreç ► Paydaşların politika paneliyle etkileşimi

7 7 Etkileşimli paydaş katılımı için fikirler 2 Maliye Konulu Panel Tematik işbirliği (odak noktası: Dünya Bankası ?) Bölgesel gruplar Paydaş grupları elçiler Katkı için çağrı


"1 Finans Konulu Tematik Çalışma Grubu Raporu Koordinatörler Toplantısı 5-6 Kasım 2007 T. Woudeneh & J. Labre." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları