Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA) 2015. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve çok taraflı ticaret.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA) 2015. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve çok taraflı ticaret."— Sunum transkripti:

1 SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA) 2015

2 Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve çok taraflı ticaret düzeninin yeni pazar açılımları konusunda yetersiz kalması, ülkeleri ikili ve bölgesel ticaret anlaşmaları yapmaya yöneltmiş, Serbest Ticaret Anlaşmaları (STA) son dönemde gerek gelişmiş ülkeler arasında, gerekse kuzey-güney ve güney-güney ticari ve ekonomik ilişkilerinde yaygınlaşmıştır. Serbest Ticaret Anlaşmaları

3  Türkiye, gerek uluslararası ticaretteki STA ağları oluşturma eğilimine paralel olarak gerekse Gümrük Birliği çerçevesinde AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları akdettiği ülkelerle karşılıklı yarar esasına dayalı benzer anlaşmalar akdetmektedir.  Ülkemizin AB tarafından imzalanmış STA’ların içeriğini aynen kabul etme yükümlülüğü bulunmamakta olup, gerçekleştirilen müzakerelerde sanayi ve ticaret politikası önceliklerimiz ile ülkemiz hassasiyetleri göz önüne alınmaktadır. TÜRKİYE’NİN SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI

4  İhracatçılarımızın başta çevre ve komşu ülkeler olmak üzere, hedef pazarlara giriş imkanlarının artırılmasını; Batı Avrupa pazarlarına olan bağımlılığının azaltılmasını;  ihracatçılarımızın üçüncü ülke pazarlarında, başta AB ülkelerinin müteşebbisleri olmak üzere, rakipleri ile eşit şartlara sahip olmasını;  ihracatımızın, tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması suretiyle, ürün bazında çeşitlendirilmesini ve miktar bazında artırılmasını;  tanınan tercihler sayesinde, STA ülkelerinin ara malı ve nihai mamullerini ülkemizden tedarik etmelerinin temin edilmesini;  dışa açık rekabetçi bir altyapının tesis ile ülke ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artmasını;  iç pazarda durgunluk yaşandığında söz konusu durgunluğun ekonomi üzerindeki etkilerinin azaltılmasını;  mal ticaretinin yanı sıra hizmet ticaretinde de pazara giriş imkânlarının sağlanmasını;  sanayicimize ucuz girdi teminini;  Türkiye’nin tercihli ticaret imkânlarından yararlanmak isteyen doğrudan yabancı sermayeli yatırımların artmasını sağlar. STA’ların Sağladığı Faydalar

5 Yürürlükte olanlar;  EFTA, İsrail, Makedonya, Bosna ve Hersek, Filistin, Tunus, Fas, Suriye, Mısır, Arnavutluk, Gürcistan, Karadağ, Sırbistan, Şili, Ürdün, Morityus, Güney Kore ve Malezya  Lübnan – yürürlükte olup, Lübnan tarafının  Kosova, Moldova, Singapur, Faroe Adaları her iki tarafın iç onayından sonra yürürlüğe girecektir. Ülkemizce Bugüne Kadar İmzalanan STA’lar

6  PERU  EKVATOR  MEKSİKA  JAPONYA  UKRAYNA  KOLOMBİYA  ÇAD  KONGO DEMOKRATİK CUM.  KAMERUN  SEYŞELLER  KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ  LİBYA  MERCOSUR MÜZAKERELERİ DEVAM EDEN STA’LAR

7  ABD  KANADA  TAYLAND  HİNDİSTAN  ENDONEZYA  VİETNAM  ORTA AMERİKA TOPLULUĞU  AFRİKA KARAYİP PASİFİK ÜLEKELERİ  CEZAYİR  GÜNEY AFRİKA CUMHURİYETİ MÜZAKERE GİRİŞİMİNE BAŞLANAN STA’LAR

8 TÜRKİYE-EFTA SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe Giriş:1 Nisan 1992).

9 %100 İndirim’e Tabi Ürünler  0207.50.00 Kümes hayvanlarının karaciğerleri, dondurulmuş 50 % İndirim’e Tabi Ürünler  0207.31.00 Kaz veya ördeklerin yağlı karaciğerleri 0208.20.00 Kurbağa bacağı STA Kapsamında İsviçre’nin Türkiye’ye Tanıdığı Tavizler (Tarım)

10  STA kapsamında İzlanda’nın Türkiye’ye tanıdığı tavizler (tarım): Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü İçin Herhangi bir Tavizli ürün Bulunmamaktadır.  STA kapsamında Norveç’in Türkiye’ye tanıdığı tavizler (tarım): Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü İçin Herhangi bir Tavizli ürün Bulunmamaktadır.  Türkiye’nin İsrail ile İmzalamış Olduğu Serbest Ticaret Anlaşması (Yürürlüğe Giriş: 1 Mayıs 1997): Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü İçin Herhangi bir Tavizli ürün Bulunmamaktadır. İZLANDA, NORVEÇ, İSRAİL

11 Canlı hayvanlar, Etler, Su Ürünlerinde Karşılıklı vergiler kaldırılmış. Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünler ise aşağıda belirtilenler hariç: Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin) TÜRKİYE’NİN FİLİSTİN İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş tarihi: 01.06.2005)

12 Ürün KoduÜrün TanımıKota (Ton)MFN vergi İnd% 0406.30Eritme peynirleri200100 0406.90Diğer Peynirler100 0407.00.11.19Kuluçkalık yumurtalar 5.000.000100 0409Bal100 TÜRKİYE’NİN ARNAVUTLUK İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş: 01.05.2008)

13 Ürün KoduÜrün TanımıKota (Ton)Vergi Oranı % 02070105 Pozisyonuna Giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatları(taze, soğtl. veya dond.) 30000 TÜRKİYE’NİN MAKEDONYA İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe Giriş: 1 Eylül 2000)

14 ÜRÜN KODUÜrün tanımıKota (ton)Tercihli Vergi(%) 0204Koyun keçi etleri (taze, soğ.,veya dond) 100MNF’nin %50’si 0207.14Parça halindeki etler ve sakatat(dond) 50 ton0 TÜRKİYE’NİN HIRVATİSTAN İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe Giriş: 1 Temmuz 2003)

15 Ürün koduÜrün tanımıKota(ton)Uygulanacak vergi (%) 0406.90Diğer peynirler (feta, kaşkaval, tulum) 10050 TÜRKİYE’NİN FAS İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş: 01.01.2006)

16 Tavizli Ürün Dışında Kalan Ürün Kodu Tavizli Ürün Dışında Kalan Ürünler 0105Canlı kümes hayvanları, horozlar, tavuklar, ördekler, kazlar, hindiler, ve beç tavukları gibi evcil türler 0204Koyun ve keçi etleri (taze, soğ veya dond.) 0401Süt ve krema 0407Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları 0409Tabi Bal TÜRKİYE’NİN GÜRCİSTAN İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş: 1 Kasım 2008)

17 STA kapsamında Suriye’nin Türkiye’ye tanıdığı tavizler (tarım): TÜRKİYE’NİN SURİYE İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş: 1 Ocak 2007) Ürün koduÜrün tanımıKota(ton)Uygulanan vergi(%) 0301.02.03.04.0 6 Canlı balıklar, taze soğ veya dond. Balıklar, filetolar, ve diğer balık etleri 10000 0406.30Eritme peynirler2000 0406.90Diğer peynirler feta kaşkaval, tulum 2000

18  Bosna Hersek ile Türkiye arasında imzalanan STA kapsamında, 01.01.2007 tarihi itibariyle Bosna-Hersek, ülkemiz menşeli tarım, işlenmiş tarım ve sanayi ürünleri ithalatında gümrük vergilerini sıfırlamıştır.  Bosna Hersek için Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller sektörü ürünleri tavizli ürün listesi dışında kalmamaktadır. TÜRKİYE’NİN BOSNA-HERSEK İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş: 01.01.2007)

19 TÜRKİYE’NİN KARADAĞ İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş tarihi: 01.03.2010): Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü İçin Herhangi bir Tavizli ürün Bulunmamaktadır TÜRKİYE’NİN KARADAĞ İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş tarihi: 01.03.2010)

20 STA Kapsamında Sırbistan’ın Türkiye’ye Tanıdığı Tavizler (Tarım): TÜRKİYE’NİN SIRBİSTAN İLE İMZALADIĞI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş tarihi: 01.09.2010) Ürün koduÜrün tanımıKota (ton)Tercihli gümrük vergisi(%) 03(0301.93.00.00,0302. 11, 0302.69.00, 0303.69.19.00 hariç) Balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 1.000100 MFN ind.

21 STA Kapsamında Şili’nin Türkiye’ye Tanıdığı Tavizler (tarım): TÜRKİYE’NİN ŞİLİ İLE İMZALADIĞI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş tarihi: 01.03.2011) Ürün koduÜrün tanımıKota (ton)Tercihli gümrük vergisi(%) 0302.12;68;69( 69.94 ve 95 hariç);0303.11;19;22; 62;71;74;78;79;0304.12; 19 (13;15 hariç) 0304. 29 (13;15 hariç)92;99; 0305.41; 49 (.49.45 hariç) 0306.13;14;21; 0307.10,21,29,39,41,49,51,59, 91,99 Balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar, ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar 9.700 %50 MFN ind.

22 TÜRKİYE’NİN TUNUS İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş tarihi: 01.07.2005): Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektörü İçin Herhangi bir Tavizli ürün Bulunmamaktadır. TÜRKİYE’NİN TUNUS İLE İMZALAMIŞ OLDUĞU SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş tarihi: 01.07.2005)

23 STA Kapsamında Ürdün’ün Türkiye’ye Tanıdığı Tavizler (tarım): TÜRKİYE’NİN ÜRDÜN İLE İMZALADIĞI SERBEST TİCARET ANLAŞMASI (Yürürlüğe giriş tarihi: 01.03.2011) Ürün koduÜrün tanımıKota (ton)Tercihli gümrük vergisi(%) 0302.35; 0302.69; 0303.21; 0304.20 Orkinos; alabalıklar, filetolar Sınırsız100 0406.30Eritme peynirleri 150100 0407.001--- Kuluçkalık yumurtalar 3.000.000 adet100 0409.00Tabii bal Sınırsız100

24  Müzakerelerin Başlatıldığının Resmi İlanı: 17 Aralık 2013, Ankara  Anketlerin İlgili Kurum/Kuruluş ve Firmalar ile Paylaşılması: Şubat 2014  Bugüne değin 6 tur müzakere yapılmıştır.  7. Tur müzakerelerin 20-22 Nisan tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  Müzakere süreci; Pazara Giriş, Ticaret Politikası Önlemleri, Ticarette Teknik Engeller, Sağlık ve Bitki Sağlığı MEKSİKA ile STA MÜZEKERE SÜRECİ

25 MEKSİKA’NIN GENEL EKONOMİK VERİLERİ

26 MEKSİKA’YA İHRACATIMIZ

27 MEKSİKA’YA İTHALATIMIZ

28 İhracatımız İçin Potansiyel Tarım Ürünleri

29  İlk görüşmeler 21-22 Ekim 2013 tarihlerinde Lima’da  IV. Tur STA müzakerelerinin de 25-28 Nisan 2016 tarihlerinde Lima’da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.  Müzakere süreci; Pazara Giriş, Ticaret Politikası Önlemleri, Ticarette Teknik Engeller, Sağlık ve Bitki Sağlığı PERU ile STA MÜZAKERE SÜRECİ

30 PERU’NUN GENEL EKONOMİK VERİLERİ

31 PERU’YA İHRACATIMIZ

32 PERU’DAN İTHALATIMIZ

33 İhracatımız İçin Potansiyel Tarım Ürünleri

34  İlk görüşmeler 22-23 Şubat 2011 tarihlerinde Kito’da,  Uzun süre ara verilen müzakerelere, 29 Şubat-1 Mart 2016 tarihlerinde Ankara’da yapılan V. Tur ile tekrar başlanmıştır.  Müzakere kapsamı; Pazara Giriş, Ticaret Politikası Önlemleri, Ticarette Teknik Engeller, Sağlık ve Bitki Sağlığı EKVATOR ile STA SÜRECİ

35 EKVATOR’UN GENEL EKONOMİK VERİLERİ

36 EKVATOR’A İHRACATIMIZ

37 EKVATOR’A İTHALATIMIZ

38 İhracatımız İçin Potansiyel Tarım Ürünleri

39  İlk görüşmeler 14-15 Mart 2011 tarihlerinde Ankara’da,  26 Mayıs 2015 tarihli Başmüzakereciler toplantısında, muhataplarımız STA müzakerelerine devam etmek için hazır olmadıklarını ifade etmiştir. KOLOMBİYA İLE STA MÜZAKERE SÜRECİMİZ

40 COLOMBİYA’NIN GENEL EKONOMİK VERİLERİ

41 KOLOMBİYA’YA İHRACATIMIZ

42 KOLOMBİYA’YA İTHALATIMIZ

43 İhracatımız için Potansiyel Tarım Ürünleri (milyon $)

44 Teşekkürler…


"SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI (STA) 2015. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) düzenlemelerinin günümüzün gereksinimlerini karşılayamaması ve çok taraflı ticaret." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları