Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

9. YILINDA KOMŞU ve ÇEVRE ÜLKELER STRATEJİSİ 124.08.2014 T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "9. YILINDA KOMŞU ve ÇEVRE ÜLKELER STRATEJİSİ 124.08.2014 T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI."— Sunum transkripti:

1 9. YILINDA KOMŞU ve ÇEVRE ÜLKELER STRATEJİSİ 124.08.2014 T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI

2 SUNUM PLANI BAŞLANGIÇ NOKTASIBAŞLANGIÇ NOKTASI STRATEJİNİN KAPSAM ve AMAÇLARI STRATEJİNİN KAPSAM ve AMAÇLARI STRATEJİNİN ARAÇLARISTRATEJİNİN ARAÇLARI NEREDEYİZ?NEREDEYİZ? FIRSATLAR!!!FIRSATLAR!!! 224.08.2014

3 BAŞLANGIÇ NOKTASI “2000” “Bölgesel bazda kalıcı olabilmek için”.. Bölge ülkelerine yönelik ticaret politikaları üretmek..Bölge ülkelerine yönelik ticaret politikaları üretmek.. Komşu ülkeleri esas alan bir dış ticaret stratejisi takip etmek..Komşu ülkeleri esas alan bir dış ticaret stratejisi takip etmek.. Dünyada Bölgesel TicaretDünyada Bölgesel Ticaret AB içi %70 NAFTA % 40 Asya Pasifik %60 Türkiye’nin Bölgesel TicaretiTürkiye’nin Bölgesel Ticareti 1980’ler Ortadoğu ile dışa açılma süreci (%50 oranında ihracat)1980’ler Ortadoğu ile dışa açılma süreci (%50 oranında ihracat) 1990’lar Irak’a yaptırımlar, Ortadoğu’ya ihracatın payının gerilemesi, Gümrük Birliği sonrası AB pazarında belirli doygunluk noktasına gelmesi1990’lar Irak’a yaptırımlar, Ortadoğu’ya ihracatın payının gerilemesi, Gümrük Birliği sonrası AB pazarında belirli doygunluk noktasına gelmesi 2000’lerde Mevcut bölgesel pazarların korunması ve yeni bölgesel pazar arayışları…2000’lerde Mevcut bölgesel pazarların korunması ve yeni bölgesel pazar arayışları… 324.08.2014

4 Kapsam 4 52 Ülkeyi kapsayan Ticareti Geliştirme Stratejisi AFGANİSTANFASK.K.T.C.SLOVENYA ARNAVUTLUKFİLİSTİN (GAZZE)LİBYASOMALİ AZERBAYCANGÜRCİSTANLÜBNANSUDAN BAHREYNHIRVATİSTANMACARİSTANSURİYE BANGLADEŞIRAKMAKEDONYASUUDİ ARABİSTAN BEYAZ RUSYAİRANMISIRTACİKİSTAN BİR.ARAP EMİRLİK.İSRAİLMOĞOLİSTANTUNUS BOSNA HERSEKKARADAĞMOLDOVYATÜRKMENİSTAN BULGARİSTANKATARÖZBEKİSTANUKRAYNA CEZAYİRKAZAKİSTANPAKİSTANUMMAN CİBUTİKIRGIZİSTANROMANYAÜRDÜN ERİTREKOSOVARUSYA FED.YEMEN ETİYOPYAKUVEYTSIRBİSTANYUNANİSTAN

5 Amaç Çok yönlü ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilerek, bölgemizde refah ve istikrarın sağlanması geliştirilerek, bölgemizde refah ve istikrarın sağlanması 524.08.2014

6 Hedefler Bölge ülkeleriyle mal, hizmet ve sermaye akışının serbestleştirilmesini öngören anlaşmaların imzalanması,Bölge ülkeleriyle mal, hizmet ve sermaye akışının serbestleştirilmesini öngören anlaşmaların imzalanması, Bölgedeki ekonomik altyapıların ulaştırma ve gümrük başta olmak üzere uyumlaştırılması,Bölgedeki ekonomik altyapıların ulaştırma ve gümrük başta olmak üzere uyumlaştırılması, Bölgesel bazda ekonomik mevzuatın uyumlaştırılması,Bölgesel bazda ekonomik mevzuatın uyumlaştırılması, Pazara giriş ve tanıtım programları ile ihracatımızın desteklenmesi,Pazara giriş ve tanıtım programları ile ihracatımızın desteklenmesi, Bölgesel bazda lojistik imkânlarının geliştirilmesi,Bölgesel bazda lojistik imkânlarının geliştirilmesi, Bölgede üretilen petrol ve doğalgazın ülkemiz üzerinden Avrupa’ya taşınmasını öngören projelerin hayata geçirilmesiBölgede üretilen petrol ve doğalgazın ülkemiz üzerinden Avrupa’ya taşınmasını öngören projelerin hayata geçirilmesi Müteahhitlik firmalarımızın bölge ülkelerindeki faaliyetlerinin özel programlarla desteklenmesi veMüteahhitlik firmalarımızın bölge ülkelerindeki faaliyetlerinin özel programlarla desteklenmesi ve Türkiye’ye yabancı sermaye akışını hızlandıracak koşulların oluşturulmasıTürkiye’ye yabancı sermaye akışını hızlandıracak koşulların oluşturulması 624.08.2014

7 Ko ş ullar 724.08.2014 Coğrafi Yakınlık Coğrafi Yakınlık Kültürel Yakınlık Kültürel Yakınlık Tarihsel Bağlar Tarihsel Bağlar Kalabalık Tüketici Nüfusu Kalabalık Tüketici Nüfusu Ekonomik Büyüme Potansiyeli Ekonomik Büyüme Potansiyeli Ortak Sınır bir ön koşul değildir.

8 Araçlar 2000 yılından itibaren yapılan çalışmaların temelini aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır: Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde büyük öneme sahip olan, Ticaret, STA, YKTK, ÇVÖ, Gümrük ve Ulaştırma gibi yasal altyapıyı oluşturacak anlaşmaların bu ülkeler ile öncelikle tamamlanması,Ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde büyük öneme sahip olan, Ticaret, STA, YKTK, ÇVÖ, Gümrük ve Ulaştırma gibi yasal altyapıyı oluşturacak anlaşmaların bu ülkeler ile öncelikle tamamlanması, Komşu ve Çevre Ülkelere yönelik olarak ticareti ve ekonomik işbirliğini geliştirici faaliyetlerin sistematik olarak gerçekleştirilmesi, Komşu ve Çevre Ülkelere yönelik olarak ticareti ve ekonomik işbirliğini geliştirici faaliyetlerin sistematik olarak gerçekleştirilmesi, Müteşebbislerimizi, bu ülkelerdeki stratejik yatırımlara ve ticari faaliyetlere yönlendirmek amacıyla çalışmalar yapılması,Müteşebbislerimizi, bu ülkelerdeki stratejik yatırımlara ve ticari faaliyetlere yönlendirmek amacıyla çalışmalar yapılması, Komşu ve çevre ülkelerde müteahhitlik alanında sunulan potansiyeli değerlendirebilmelerine yönelik olarak bu sektörde müteahhitlik heyeti ziyaretleri gerçekleştirilmesi. Komşu ve çevre ülkelerde müteahhitlik alanında sunulan potansiyeli değerlendirebilmelerine yönelik olarak bu sektörde müteahhitlik heyeti ziyaretleri gerçekleştirilmesi. 824.08.2014

9 Hukuki Altyapı Ticaret ve/veya Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmaları Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantıları Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması (ÇVÖ) Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmaları (YKTK) 45 Ülke ile KEK 45 Ülke ile KEK 33 Ülke ile ÇVÖ 33 Ülke ile ÇVÖ 34 Ülke ile YKTK 34 Ülke ile YKTK 924.08.2014

10 STA imzalanan ülkeler: Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya, Romanya, Filistin, İsrail, Suriye, Fas, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk STA müzakereleri devam edenler: Ürdün ve Lübnan Körfez Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) - Çerçeve Anlaşması Tercihli Ticaret Anlaşmaları: - Gürcistan imzalanmıştır. - Kırgızistan, Moldova ve Azerbaycan müzakereler devam ediyor Hukuki Altyapı – Serbest Ticaret Anlaşması (STA)

11 Neredeyiz? “2000’den Bugüne Bölgede Dış Ticaret” 1124.08.2014

12 Neredeyiz? “2000’den Bugüne Bölgede Dış Ticaret” 1224.08.2014

13 Neredeyiz? “ Kriz… ” 1324.08.2014

14 Neredeyiz? “2000’den Bugüne Bölgede Dış Ticaret” 1424.08.2014 Milyon $20002003200420052006200720082008/09 Değ. % Toplam 6643.9747.8579.95617.95318.93223.219 23 Türkmenistan 542512912464591.5945.376 237 Rusya 2691.2667152.7655.0003.6053.388 - 6,0 B.A.E. 522011.2067961223.069 2416 Libya 1071972661.5894.9252.065 - 58,1 Irak 232431.0921.2913174361.436 % 229,6 Komşu ve Çevre Ülkelerde Üstlenilen Müteahhitlik Projeleri ve İlk 5 Ülke

15 Sonuçlar 20002008 İhracat7 milyar $56,6 milyar $ İthalat13 milyar $75 milyar $ Dış Ticarette KÇÜ Payı % 24% 42,9 Müteahhitlik0,6 milyar $23,6 milyar $ (%98)

16 FIRSATLAR “Bölgeselleşme….” Komşu ve Çevre Ülkeler


"9. YILINDA KOMŞU ve ÇEVRE ÜLKELER STRATEJİSİ 124.08.2014 T.C.BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları