Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI VE PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI VE PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI VE PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ

2  Türkiye’nin Tercihli Ticaret Anlaşmaları  Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanı  Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi  Menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması  Türkiye-AB Gümrük Birliği

3 TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI (STA)

4 SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT ARTIŞI  İhracatın önündeki Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması  Üçüncü ülke pazarlarında AB ile Eşit Rekabet Şartlarının Temini  Akdedilen STA’lar ile uluslararası piyasada üçüncü ülkelere nazaran rekabet avantajı elde edilmesi  İhracatın Ülke / Madde Bazında Çeşitlendirilmesi / Batı Avrupa pazarlarına bağımlılığın azaltılması  Menşe Kümülasyonu imkanlarından istifade edilmesi suretiyle Rekabet Gücünün ve Ticaretin Artırılması  Akdedilen STA’lar ile Gelişme Yolundaki Ülkelerin girdi ve nihai malları Türkiye’den tedarik etmelerinin temini STA’LARIN DIŞ TİCARETE ETKİLERİ-1

5 DIŞA AÇIK REKABETÇİ EKONOMİ  Uluslararası Rekabet Gücünün Artması  Üretimin daha büyük ölçekte organize edilmesi  Ucuz girdi temini  Karşılıklı yatırımların artırılması için uygun ortamın temini  Türkiye’nin tercihli ticaret imkanlarından yararlanmak amacıyla yerli yatırımlar ile doğrudan yabancı yatırımların artması  Muhtemel İç Pazar Daralmasının Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması STA’LARIN GENEL EKONOMİYE ETKİLERİ-2

6 Yürürlükte Olanlar: 1.EFTA 2.İsrail 3.Bulgaristan 4.Romanya 5.Makedonya 6.Hırvatistan 7.Bosna ve Hersek 8.Filistin 9.Tunus 10.Fas Müzakere Aşamasında Olanlar  Lübnan  Ürdün  Faroe Adaları  Körfez İşbirliği Konseyi Girişimde Bulunulanlar  Cezayir  Sırbistan  Karadağ  Şili  Meksika  Mercosur  AKP ülkeleri  GAC TÜRKİYE’NİN STA’LARI Tamamlananlar: 11.Suriye (Aralık 2004) 12.Mısır (Aralık 2005) 13.Arnavutluk (Eylül 2006)

7 1- Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu (PAMK) Ülkeleriyle STA’larımız Ülke/Birlik Anlaşma Tarihi Yürürlük Tarihi Sanayi ürünleri tedrici indirim takvimi 1AB - Gümrük Birliği - AKÇT STA - 1/98 sayılı OKK Mart 1995 Tem. 1996 Şub. 1998 Aralık 1995 Ağus. 1996 Ocak 1998 31 Aralık 1995 Ağustos 1999 - 2EFTA Aralık 1991 Nisan 1992 Ocak 1999 3Romanya Nisan 1997 Şubat 1998 Ocak 2002 4Bulgaristan Tem. 1998 Ocak 1999 Ocak 2002

8 2- Akdeniz Ülkeleriyle STA’larımız Ülke/Birlik Anlaşma Tarihi Yürürlük Tarihi Sanayi ürünleri tedrici indirim takvimi 5İsrail Mart 1996 Mayıs 1997 Ocak 2000 6Filistin Tem. 2004 Haziran 2005 7Tunus* Kasım 2004 Tem. 2005 Temmuz 2014 8Fas Nisan 2004 Ocak 2006 Ocak 2015 9Suriye* Aralık 2004 - 12 Yıl 10Mısır Aralık 2005 - Ocak 2020 * Ortaklık Anlaşmasıdır

9 3-Müzakere Aşamasında Olan STA’larımız (Akdeniz Ülkeleri) ÜlkeI. tur STA müzakereleriSon Durum Faroe Adaları Mart 2000, Ankara - LübnanTemmuz 2003, BeyrutIV. Tur görüşmeler Haziran 2006, Ankara ÜrdünHaziran 2005, AnkaraIV. Tur görüşmeler Temmuz 2006, Amman Cezayir -

10 4- Diğer Ülkelerle STA’larımız Ülke Anlaşma Tarihi Yürürlük Tarihi Sanayi ürünleri tedrici indirim takvimi Makedonya Eylül 1999 Eylül 2000 Ocak 2008 Hırvatistan Mart 2002 Tem. 2003 Ocak 2007 Bosna ve Hersek Tem. 2002 Tem. 2003 Ocak 2007 Arnavutluk Eylül 2006 ( parafe ) - 5 yıllık geçiş dönemi ÜlkeI. tur STA müzakereleri Son Durum Körfez İşbirliği Konseyi Kasım 2005, RiyadII. tur müzakereler, Nisan 2006, Ankara

11 1996-2005 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET ARTIŞ ORANLARI Yürürlükteki STA Ülkeleri ile Ticaretimiz İhracat: %379 İthalat: %289 Dünya ile Ticaretimiz İhracat: %216 İthalat: %168 STA’ların ticaret artırıcı ve ticaret saptırıcı etkisi nedeniyle söz konusu ülkelerle olan dış ticaretimiz diğer ülkelerle olan dış ticaretimize nazaran önemli ölçüde artış göstermektedir Diğer Ülkeler ile Ticaretimiz İhracat: %205 İthalat: %161

12 STA’ların İhracatımızdaki Payı ( 2005 ) Toplam İhracat: 73,5 milyar $

13 Toplam İthalat: 116,6 milyar $ STA’ların İthalatımızdaki Payı ( 2005 )

14 TÜRKİYE’NİN STA AKDETTİĞİ VE AKDEDECEĞİ ÜLKELER (MUKAYESELİ VERİLER-2005) (*) Mısır ve Suriye dahil Kaynak: DTÖ “Country Profiles”; IMF; US Census Bureau

15 TÜRKİYE - Dünya Nüfusunun %22’si - Dünya GSYİH’nın %40’ı - Dünya İhracatının %34’ü - Dünya İthalatının %31’i Türkiye, hedeflenen STA’ların tamamlanmasıyla beraber; Dünya nüfusunun %22’sini, Dünya GSYİH’nın %40’ını ve Dünya dış ticaretinin %33’ünü kapsayan geniş bir pazara tercihli ticaret imkanlarından yararlanarak girecektir STA’LARIN TÜRKİYE’YE SAĞLAYACAĞI GENİŞ PAZAR POTANSİYELİ X tarife dışı engeller tarife dışı engeller X tarifeler

16 AVRUPA-AKDENİZ SERBEST TİCARET ALANI

17 İktisadi ve Mali Fasıl: İktisadi ve Mali Fasıl: Refahın paylaşıldığı bir bölgenin tesis edilmesi Serbest Ticaret Alanının Tedricen Tesis Edilmesi (Hedef tarih: 2010 yılı) - DTÖ yükümlülükleri - Tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması - Menşe kümülasyonu - Standartlar ve teknik mevzuat uyumu - Hizmet ticareti ve iş kurma hakkının serbestleştirilmesi - Pazar ekonomisi prensibi - Yatırımlar için uygun ortamın yaratılması BARSELONA DEKLARASYONU

18 Avrupa-Akdeniz Bölgesi NAFTADÜNYA Nüfus : 12%7%6.528 GSYİH : 30%32%44.433 İhracat : 23%*19%7.733* İthalat : 24%*28%8.093* (*) AB-içi ticaret hariçtir Kaynak: DTÖ “trade statistics”, “Country Profiles”; IMF; US Census Bureau Mukayeseli Göstergeler (2005)

19 Avrupa-Akdeniz Bölgesinin Dünya Mal İhracatındaki Payı (2005) Dünya İhracatının % 23’ü

20 Dünya İthalatının %24’i Avrupa-Akdeniz Bölgesinin Dünya Mal İthalatındaki Payı (2005)

21 PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ

22  Barselona Deklarasyonu (İktisadi ve Mali Fasıl)  III. Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı (Palermo) (Model Menşe Protokolleri) DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşması Kuralları (GATT XXIV. Madde) DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşması Kuralları (GATT XXIV. Madde) Aynı Menşe Kuralları Aynı Menşe Kuralları Menşe kümülasyonuna dair bildirimlerin Resmi Gazetede yayımlanması (Bildirim Mektupları) Menşe kümülasyonuna dair bildirimlerin Resmi Gazetede yayımlanması (Bildirim Mektupları)  Türkiye-AB Gümrük Birliği Avrupa-Akdeniz Bölgesindeki STA’ların ve Menşe Kümülasyonunun Temelleri

23 1.AB 2.EFTA 3.Türkiye 4.Romanya 5.Bulgaristan + 1.Lübnan 2.Suriye 3.Ürdün 4.Filistin 5.İsrail 6.Mısır 7.Tunus 8.Cezayir 9.Fas 10.Faroe Adaları Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonunun Akdeniz Ülkelerine Teşmil Edilmesidir

24  STA Ağının ve Aynı Menşe Kurallarının bütün taraflar arasında mevcudiyeti  Geri ödeme veya muafiyetin yasaklanması (No Draw-back rule)  EUR.1 Menşe Dolaşım Sertifikası  Menşe Kümülasyonu her zaman uygulanmaktadır * Türkiye, PAMK’na 1.1.1999’dan itibaren taraf olmuştur Pan-Avrupa-Menşe Kümülasyonu (1.1.1997’den beri uygulanmaktadır* )

25  PAMK sistemi, PAMK ülkeleri açısından korunmaktadır  STA Ağının ve Aynı Menşe Kurallarının Üç Ülke Arasında mevcudiyeti  Çapraz menşe kümülasyonu çerçevesindeki ticarette geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması  EUR-MED Dolaşım Sertifikası (No cumulation applied / Cumulation applied with...)  İkili ticarette geri ödeme veya muafiyet sağlanabilmektedir (ikili menşe kümülasyonu)  EUR. 1 Dolaşım Sertifikası  Menşe kümülasyonu, PAAMK için öngörülen şartlar yerine getirilmişse uygulanmaktadır Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu ( Değişken Geometri )

26  Genel Menşe Kriteri (Madde 2) - Tamamen elde edilen ürünler (Madde 5) - Yeterli işçilik veya işleme (Madde 6)  Menşe kümülasyonu (Madde 3 ve 4) - Menşeli maddeler açısından 2. Maddede yer alan genel menşe kriterine istisna getirilmektedir - Menşeli maddelerin Madde 7’de sayılan yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde işlenmesi  Geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması (Madde 15) -Menşe kümülasyonunda her zaman uygulanmaktadır -Akdeniz ülkeleriyle (İsrail hariç) ikili ticarette (ikili menşe kümülasyonu) geri ödeme veya muafiyet tanınabilir -Akdeniz ülkeleriyle (İsrail hariç) ikili ticarette (ikili menşe kümülasyonu) geri ödeme veya muafiyet tanınabilir Pan-Avrupa-Akdeniz Protokolü-1

27  PAMK ülkeleri arasındaki tercihli ticarette: - EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım sertifikaları - Geri ödeme veya muafiyetin yasaklanması her zaman uygulanmaktadır - Menşe kümülasyonu her zaman söz konusudur  PAMK ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasındaki ticarette: * Çapraz menşe kümülasyonu çerçevesinde - EUR-MED Dolaşım Sertifikası - Geri ödeme veya muafiyetin yasaklanması her zaman uygulanmaktadır * İkili menşe kümülasyonu çerçevesinde - EUR. 1 Dolaşım Sertifikası - Geri ödeme veya muafiyet tanınabilmektedir Pan-Avrupa-Akdeniz Protokolü-2

28 Çapraz Menşe Kümülasyonunun Uygulandığı Durum-1 AB İplik Tedarikçi Beyanı Originate in the EC (No cumulation applied) EUR-MED Originating in TR (Cumulation applied with EC) EUR-MED Originating in MA (Cumulation applied with TR, EC) TR Kumaş MA Giyim CH Türkiye, Fas, İsviçre ve AB arasında STA ağı ve PAAMK Protokolleri yürürlüktedir  Bölge içinden menşeli girdi tedarik imkanlarını artırmaktadır  Menşeli girdilerin kullanımını teşvik etmektedir  Üretim daha büyük ölçekte planlanmaktadır  Ticaret partnerlerinin avantajları kullanılabilmektedir  Bütünleşmiş bir serbest ticaret alanı tesis etmektedir

29 Çapraz Menşe Kümülasyonunun Uygulanmadığı Durum-2 AB İplik Filistin ile ticarette menşeli kabul edilmemektedir Liste kuralını karşılamamaktadır TR Kumaş PS Giyim CH Türkiye, Filistin, AB ve İsviçre arasında STA ağı mevcut, fakat ikili menşe kümülasyonu uygulanmaktadır  Menşeli maddeler üçüncü ülke ile ticarette menşeli olarak kullanılamaz  Menşeli girdi tedarik imkanlarını sınırlandırmaktadır  Sadece iki ülke arasındaki tercihli ticareti teşvik etmektedir  Pazara giriş imkanlarını sınırlandırmaktadır Gümrük vergisi ödenir

30 Tarife ve tarife dışı engeller kaldırılmaktadır Tarife ve tarife dışı engeller kaldırılmaktadır Menşe kümülasyonu uygulanmaktadır Menşe kümülasyonu uygulanmaktadır -İktisadi işbirliğini artırmaktadır -Pazara giriş imkanlarını artırmaktadır -Menşeli girdilerin kullanımını teşvik etmektedir -Taraf ülkeler arasındaki tercihli ticareti artırmaktadır -İmalat faaliyetleri serbest ticaret alanı ölçeğinde planlanabilmekte, dolayısıyla imalat maliyetleri düşmektedir -Taraf ülkelerin uluslararası rekabet gücü artmaktadır -Taraf ülkeler eşit rekat koşullarına sahip olmaktadırlar -Sermayenin bölge içinde dolaşmasını teşvik etmektedir -Ortak teşebbüsler, bilgi değişimi için uygun temel oluşturmaktadır - 3. Ülkelerin rekabetine karşı birlikte rekabet etmek imkanı doğmaktadır Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanının ve Menşe Kümülasyonunun Etkileri 42 ülke arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Edilmektedir

31 Türkiye Avrupa-Akdeniz Bölgesi Nüfus: 763 milyon GSYİH: 15.078 milyar $ İhracat: 1.804 milyar $ İthalat: 1.963 milyar $ Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanının tesisi Taraf ülkeler arasında refahın paylaşıldığı bir bölge inşa edecektir

32 DEĞİŞKEN GEOMTERİ ÇERÇEVESİNDE MENŞELİ MADDELERİN YETERLİ İŞÇİLİK VE İŞLEME TABİ TUTULMASI

33  STA Ağının ve Aynı Menşe Kurallarının Üç Ülke Arasında mevcudiyeti  Geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması  EUR-MED (7 nolu Kutu: Gözlemler) Dolaşım Sertifikası 7 nolu Kutu: - No Cumulation applied - Cumulation applied with... DEĞİŞKEN GEOMETRİ (PAAMK)

34  Genel Menşe Kriteri (Madde 2) - Tamamen elde edilen ürünler (Madde 5) - Yeterli işçilik veya işleme (Madde 6) /Liste Kuralları (Ek II)  Yetersiz işçilik ve işlemler listesi (Madde 7)  Menşe kümülasyonu (Madde 3 ve 4) -Genel menşe kriterine menşeli maddeler bakımından istisna getirmektedir - Menşeli maddelerin Madde 7’de sayılan yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde işlenmesi Pan-Avrupa-Akdeniz Protokolü

35 A, B, C ve B, C, D ülkeleri arasında STA ağı ve aynı menşe kuralları uygulanmaktadır, A ve D arasında STA yoktur Değişken geometri çerçevesinde menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması

36 ÖRNEK-1 MADDE 2 / MADDE 3 ve 4 A B CD EUR.1 Geri ödeme ve muafiyet EUR-MED (No cumulation applied) EUR-MED (Cumulation applied with B) A ülkesi menşeli maddeler, yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmalıdır * A ülkesi menşeli maddeler, yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmalıdır * A ülkesi menşeli maddeler için menşesiz kabul edildiklerinden gümrük vergilerinde iade veya muafiyet yasağı uygulanmalıdır; EUR.1 MENŞE KÜMÜLASYONUNA EHİL BİR MENŞE DOLAŞIM SERTİFİKASI DEĞİLDİR

37 MADDE 3 ve 4 A ülkesi menşeli maddeler ile menşe kümülasyonu uygulanmaktadır [ Madde 3 ve 4, menşeli girdilerin, yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde işlenmesini öngörmektedir ] * A ülkesi menşeli maddeler ile menşe kümülasyonu uygulanmaktadır [ Madde 3 ve 4, menşeli girdilerin, yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde işlenmesini öngörmektedir ] A VE D ÜLKELERİ ARASINDA STA AĞI BULUNMADIĞINDAN NİHAİ ÜRÜN TERCİHLİ REJİM KAPSAMINDA D ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLEMEZ A B C D EUR-MED (No cumulation applied) EUR-MED (Cumulation applied with A) EUR-MED (Cumulation applied with A, B) ÖRNEK-2

38 MADDE 2 / MADDE 3 ve 4 A ülkesi menşeli maddeler, yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaktadır; [ Madde 2.1 (b), girdilerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaları hükmünü amirdir – Genel Menşe Kriteri ] * A ülkesi menşeli maddeler, yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaktadır; [ Madde 2.1 (b), girdilerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaları hükmünü amirdir – Genel Menşe Kriteri ] * B ülkesi genel menşe kuralını yerine getirdiğinden, A ülkesiyle menşe kümülasyonu uygulamayabilir * A ülkesi menşeli maddeler için uygulanan gümrük vergilerinde geri ödeme veya muafiyet sağlanabilmektedir (EUR-MED) EUR-MED MENŞE KÜMÜLASYONUNA EHİL BİR MENŞE DOLAŞIM SERTİFİKASIDIR A B C D EUR-MED (No cumulation applied) EUR-MED (No cumulation applied) EUR-MED (Cumulation applied with B) ÖRNEK-3

39 Değişken geometri çerçevesinde menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması hususunda AB’nin yaklaşımı  Yeterli işçilik ve işlem kriterinin uygulanması  İhracatçıya tercih hakkının tanınmaması

40 Değişken geometri çerçevesinde menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmasınınSONUÇLARI  Tercihli rejim kapsamında ihracat imkanını sınırlandırmaktadır  Uygulanması daha kolaydır Menşe Kümülasyonunun uygulanması  Tercihli rejim kapsamında ihracat imkanını artırmaktadır  Daha karmaşıktır ve partner ülkelerde farklı yaklaşımlar söz konusu olabilecektir Yeterli işçilik ve işlem kriterinin uygulanması

41 Komisyon Bildirimi (2006/C 220/03)  İsrail, İsviçre ve AB arasında çapraz kümülasyon  Fas, İsviçre ve AB arasında çapraz kümülasyon  İsrail menşeli girdiler İsviçre’de yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaktadır IL CH EC MA EUR-MED (No cumulation applied) EUR-MED (No cumulation applied ) EUR-MED (Cumulation applied with CH) Fas ile İsrail arasında menşe kümülasyonu uygulanmadığı halde, nihai ürün tercihli rejim kapsamında Fas’a ihraç edilmektedir

42 TÜRKİYE – AB GÜMRÜK BİRLİĞİ

43  Ortak Gümrük Tarifesi  Ortak Ticaret Politikası  Üçüncü ülkelerle tercihli anlaşmalar  Sanayi mallarında paralel tarife tavizleri  Aynı menşe kuralları  Malların serbest dolaşımı  A.TR. Dolaşım Sertifikası Türkiye-AB Gümrük Birliği (31 Aralık 1995)

44  1/2006 sayılı GİK Kararı (Köprü Mevzuat) (2006/646/EC) (26/09/2006 tarihli ve L265 sayılı ABRG) Türkiye ile AT Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Yürürlük: 27 Tem. 2006) (28/09/2006 tarihli ve 26303 sayılı T.C. Resmi Gazetesi) Yeni model Tedarikçi Beyanı ihdas etmektedir Yeni model Tedarikçi Beyanı ihdas etmektedir 1/1999 sayılı GİK Kararı eki Tedarikçi Beyanı 12 ay boyunca kullanılabilecektir 1/1999 sayılı GİK Kararı eki Tedarikçi Beyanı 12 ay boyunca kullanılabilecektir Türkiye ile AT Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmeliğin I ve II nolu Ekleri (18/09/1999 tarihli ve 23820 T.C. Resmi Gazetesi) Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına Dair Hukuki Araçlar

45  Serbest dolaşımdaki eşyanın belirli üçüncü ülkelerle ticarette tercihli menşei haiz olduğunu göstermektedir  Üçüncü ülkelerle tercihli ticarette menşe ispat belgesi müracaatında kanıt olarak sunulmaktadır  1/1999 sayılı GİK Kararı eki Tedarikçi Beyanı EUR.1 menşe ispat belgeleri müracaatında kullanılmaktadır  1/2006 sayılı Kararın eki Tedarikçi Beyanı ise EUR-MED veya EUR.1 menşe ispat belgeleri müracaatında kullanılabilecektir TEDARİKÇİ BEYANI

46 A.TR. EC İplik TR Giyim İsviçre Supplier’s Declaration EUR. 1  1/1999 sayılı Karar: A.TR. EC İplik TR Kumaş MA Supplier’s Declaration - No cumulation applied EUR-MED Cumulation applied with EC  1/2006 sayılı Karar: MENŞE KÜMÜLASYONU ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ-1

47 MENŞE KÜMÜLASYONU ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ-2 A.TR. EC İplik TR Giyim CH Supplier’s Declaration - No cumulation applied EUR-MED Cumulation applied with EC  1/2006 sayılı Karar: EUR. 1 VEYA TR ile CH arasında PAAMK Protokolü yürürlükte olması halinde

48 MENŞE KÜMÜLASYONU ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ-3 A.TR. TN Kumaş TR Giyim EC EUR.1 veya EUR-MED TR Kumaş TN Giyim EC EUR-MED (No cumulation applied EUR-MED (Cumulation applied with TR

49  1 Ocak 1999 tarihinden itibaren: Türkiye, EFTA ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve AB arasında çapraz menşe kümülasyonu (PAMK) uygulanmaktadır  1 Mart 2006 tarihinden itibaren:  1 Mart 2006 tarihinden itibaren: Türkiye, İsrail ve Romanya arasında çapraz menşe kümülasyonu (PAAMK) uygulanmaktadır 1/2006 sayılı Kararın Yürürlüğe Girmesi  27 Temmuz 2006 tarihinden itibaren (Gümrük Birliği kapsamındaki eşya bakımından):Türkiye, Fas ve AB ile Türkiye, İsrail ve AB arasında  27 Temmuz 2006 tarihinden itibaren (Gümrük Birliği kapsamındaki eşya bakımından): Türkiye, Fas ve AB ile Türkiye, İsrail ve AB arasında çapraz menşe kümülasyonu (PAAMK) uygulanmaktadır 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren (Gümrük Birliği kapsamındaki eşya bakımından):  1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren (Gümrük Birliği kapsamındaki eşya bakımından): Türkiye, Tunus ve AB arasında çapraz menşe kümülasyonu (PAAMK) uygulanmaktadır KOMİSYON BİLDİRİMİ (2006/C 220/03)

50 TEŞEKKÜR EDERİM E-POSTA: ersoyn@dtm.gov.trersoyn@dtm.gov.tr TEL: 0312 204 75 76


"TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI VE PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları