Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI
VE PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

2 Türkiye’nin Tercihli Ticaret Anlaşmaları
Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanı Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu Sistemi Menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması Türkiye-AB Gümrük Birliği Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

3 TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI (STA)
TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI (STA) Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

4 STA’LARIN DIŞ TİCARETE ETKİLERİ-1 SÜRDÜRÜLEBİLİR İHRACAT ARTIŞI
İhracatın önündeki Tarife ve Tarife Dışı Engellerin Kaldırılması Üçüncü ülke pazarlarında AB ile Eşit Rekabet Şartlarının Temini Akdedilen STA’lar ile uluslararası piyasada üçüncü ülkelere nazaran rekabet avantajı elde edilmesi İhracatın Ülke / Madde Bazında Çeşitlendirilmesi / Batı Avrupa pazarlarına bağımlılığın azaltılması Menşe Kümülasyonu imkanlarından istifade edilmesi suretiyle Rekabet Gücünün ve Ticaretin Artırılması Akdedilen STA’lar ile Gelişme Yolundaki Ülkelerin girdi ve nihai malları Türkiye’den tedarik etmelerinin temini

5 STA’LARIN GENEL EKONOMİYE ETKİLERİ-2 DIŞA AÇIK REKABETÇİ EKONOMİ
Uluslararası Rekabet Gücünün Artması Üretimin daha büyük ölçekte organize edilmesi Ucuz girdi temini Karşılıklı yatırımların artırılması için uygun ortamın temini Türkiye’nin tercihli ticaret imkanlarından yararlanmak amacıyla yerli yatırımlar ile doğrudan yabancı yatırımların artması Muhtemel İç Pazar Daralmasının Ekonomi Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin Azaltılması

6 TÜRKİYE’NİN STA’LARI EFTA Lübnan İsrail Ürdün Bulgaristan
Yürürlükte Olanlar: EFTA İsrail Bulgaristan Romanya Makedonya Hırvatistan Bosna ve Hersek Filistin Tunus Fas Müzakere Aşamasında Olanlar Lübnan Ürdün Faroe Adaları Körfez İşbirliği Konseyi Girişimde Bulunulanlar Cezayir Sırbistan Karadağ Şili Meksika Mercosur AKP ülkeleri GAC As an outcome of the adoption process of Common Commercial Policy of the EU under the Customs Union, Turkey continues FTA negotiations with a number of third countries. As you are well aware, today, there is an ever-growing tendency towards globalization through regional integrations. The recent political and economic changes, which are still in progress in Europe, bring new dimensions for further economic collaboration in the Mediterranean basin. Being the main goal of the Barcelona Process, Euro-Mediterranean integration, encompasses the FTAs throughout the Euromed Region. Tamamlananlar: Suriye (Aralık 2004) Mısır (Aralık 2005) Arnavutluk (Eylül 2006)

7 1- Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonu (PAMK) Ülkeleriyle STA’larımız
Ülke/Birlik Anlaşma Tarihi Yürürlük Tarihi Sanayi ürünleri tedrici indirim takvimi 1 AB - Gümrük Birliği AKÇT STA 1/98 sayılı OKK Mart 1995 Tem. 1996 Şub. 1998 Aralık 1995 Ağus. 1996 Ocak 1998 31 Aralık 1995 Ağustos 1999 - 2 EFTA Aralık 1991 Nisan 1992 Ocak 1999 3 Romanya Nisan 1997 Şubat 1998 Ocak 2002 4 Bulgaristan Tem. 1998 Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

8 2- Akdeniz Ülkeleriyle STA’larımız
Ülke/Birlik Anlaşma Tarihi Yürürlük Tarihi Sanayi ürünleri tedrici indirim takvimi 5 İsrail Mart 1996 Mayıs 1997 Ocak 2000 6 Filistin Tem. 2004 Haziran 2005 7 Tunus* Kasım 2004 Tem. 2005 Temmuz 2014 8 Fas Nisan 2004 Ocak 2006 Ocak 2015 9 Suriye* Aralık 2004 - 12 Yıl 10 Mısır Aralık 2005 Ocak 2020 Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. * Ortaklık Anlaşmasıdır

9 3- Müzakere Aşamasında Olan STA’larımız (Akdeniz Ülkeleri)
I. tur STA müzakereleri Son Durum Faroe Adaları Mart 2000, Ankara - Lübnan Temmuz 2003, Beyrut IV. Tur görüşmeler Haziran 2006, Ankara Ürdün Haziran 2005, Ankara IV. Tur görüşmeler Temmuz 2006, Amman Cezayir Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

10 4- Diğer Ülkelerle STA’larımız
Anlaşma Tarihi Yürürlük Tarihi Sanayi ürünleri tedrici indirim takvimi Makedonya Eylül 1999 Eylül 2000 Ocak 2008 Hırvatistan Mart 2002 Tem. 2003 Ocak 2007 Bosna ve Hersek Tem. 2002 Arnavutluk Eylül 2006 ( parafe ) - 5 yıllık geçiş dönemi Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. Ülke I. tur STA müzakereleri Son Durum Körfez İşbirliği Konseyi Kasım 2005, Riyad II. tur müzakereler, Nisan 2006, Ankara

11 1996-2005 DÖNEMİNDE DIŞ TİCARET ARTIŞ ORANLARI
Yürürlükteki STA Ülkeleri ile Ticaretimiz İhracat: %379 İthalat: %289 Dünya ile Ticaretimiz İhracat: %216 İthalat: %168 Diğer Ülkeler ile Ticaretimiz İhracat: %205 İthalat: %161 STA’ların ticaret artırıcı ve ticaret saptırıcı etkisi nedeniyle söz konusu ülkelerle olan dış ticaretimiz diğer ülkelerle olan dış ticaretimize nazaran önemli ölçüde artış göstermektedir

12 STA’ların İhracatımızdaki Payı ( 2005 ) Toplam İhracat: 73,5 milyar $
Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

13 STA’ların İthalatımızdaki Payı ( 2005 ) Toplam İthalat: 116,6 milyar $
Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

14 TÜRKİYE’NİN STA AKDETTİĞİ VE AKDEDECEĞİ ÜLKELER
(MUKAYESELİ VERİLER-2005) (*) Mısır ve Suriye dahil Kaynak: DTÖ “Country Profiles”; IMF; US Census Bureau

15 STA’LARIN TÜRKİYE’YE SAĞLAYACAĞI GENİŞ PAZAR POTANSİYELİ
X TÜRKİYE tarifeler - Dünya Nüfusunun %22’si Dünya GSYİH’nın %40’ı Dünya İhracatının %34’ü Dünya İthalatının %31’i X tarife dışı engeller Türkiye, hedeflenen STA’ların tamamlanmasıyla beraber; Dünya nüfusunun %22’sini, Dünya GSYİH’nın %40’ını ve Dünya dış ticaretinin %33’ünü kapsayan geniş bir pazara tercihli ticaret imkanlarından yararlanarak girecektir Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

16 AVRUPA-AKDENİZ SERBEST TİCARET ALANI
Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

17 BARSELONA DEKLARASYONU
İktisadi ve Mali Fasıl: Refahın paylaşıldığı bir bölgenin tesis edilmesi Serbest Ticaret Alanının Tedricen Tesis Edilmesi (Hedef tarih: 2010 yılı) - DTÖ yükümlülükleri - Tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması - Menşe kümülasyonu - Standartlar ve teknik mevzuat uyumu - Hizmet ticareti ve iş kurma hakkının serbestleştirilmesi - Pazar ekonomisi prensibi - Yatırımlar için uygun ortamın yaratılması

18 Mukayeseli Göstergeler (2005)
Avrupa-Akdeniz Bölgesi NAFTA DÜNYA Nüfus : 12% 7% 6.528 GSYİH : 30% 32% 44.433 İhracat : 23%* 19% 7.733* İthalat : 24%* 28% 8.093* (*) AB-içi ticaret hariçtir Kaynak: DTÖ “trade statistics”, “Country Profiles”; IMF; US Census Bureau

19 Avrupa-Akdeniz Bölgesinin Dünya Mal İhracatındaki Payı (2005)
Dünya İhracatının % 23’ü

20 Avrupa-Akdeniz Bölgesinin Dünya Mal İthalatındaki Payı (2005)
Dünya İthalatının %24’i

21 PAN-AVRUPA-AKDENİZ MENŞE KÜMÜLASYONU SİSTEMİ
Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

22 Avrupa-Akdeniz Bölgesindeki STA’ların ve Menşe Kümülasyonunun Temelleri
Barselona Deklarasyonu (İktisadi ve Mali Fasıl) III. Avrupa-Akdeniz Ticaret Bakanları Konferansı (Palermo) (Model Menşe Protokolleri) DTÖ Bölgesel Ticaret Anlaşması Kuralları (GATT XXIV. Madde) Aynı Menşe Kuralları Menşe kümülasyonuna dair bildirimlerin Resmi Gazetede yayımlanması (Bildirim Mektupları) Türkiye-AB Gümrük Birliği

23 + Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu
Pan-Avrupa Menşe Kümülasyonunun Akdeniz Ülkelerine Teşmil Edilmesidir AB EFTA Türkiye Romanya Bulgaristan + Lübnan Suriye Ürdün Filistin İsrail Mısır Tunus Cezayir Fas Faroe Adaları Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

24 Pan-Avrupa-Menşe Kümülasyonu (1.1.1997’den beri uygulanmaktadır* )
STA Ağının ve Aynı Menşe Kurallarının bütün taraflar arasında mevcudiyeti Geri ödeme veya muafiyetin yasaklanması (No Draw-back rule) EUR.1 Menşe Dolaşım Sertifikası Menşe Kümülasyonu her zaman uygulanmaktadır * Türkiye, PAMK’na ’dan itibaren taraf olmuştur

25 Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonu
( Değişken Geometri ) PAMK sistemi, PAMK ülkeleri açısından korunmaktadır STA Ağının ve Aynı Menşe Kurallarının Üç Ülke Arasında mevcudiyeti Çapraz menşe kümülasyonu çerçevesindeki ticarette geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması EUR-MED Dolaşım Sertifikası (No cumulation applied / Cumulation applied with ...) İkili ticarette geri ödeme veya muafiyet sağlanabilmektedir (ikili menşe kümülasyonu) EUR. 1 Dolaşım Sertifikası Menşe kümülasyonu, PAAMK için öngörülen şartlar yerine getirilmişse uygulanmaktadır

26 Pan-Avrupa-Akdeniz Protokolü-1
Genel Menşe Kriteri (Madde 2) - Tamamen elde edilen ürünler (Madde 5) - Yeterli işçilik veya işleme (Madde 6) Menşe kümülasyonu (Madde 3 ve 4) - Menşeli maddeler açısından 2. Maddede yer alan genel menşe kriterine istisna getirilmektedir - Menşeli maddelerin Madde 7’de sayılan yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde işlenmesi Geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması (Madde 15) - Menşe kümülasyonunda her zaman uygulanmaktadır - Akdeniz ülkeleriyle (İsrail hariç) ikili ticarette (ikili menşe kümülasyonu) geri ödeme veya muafiyet tanınabilir

27 Pan-Avrupa-Akdeniz Protokolü-2
PAMK ülkeleri arasındaki tercihli ticarette: - EUR.1 veya EUR-MED Dolaşım sertifikaları - Geri ödeme veya muafiyetin yasaklanması her zaman uygulanmaktadır - Menşe kümülasyonu her zaman söz konusudur PAMK ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasındaki ticarette: * Çapraz menşe kümülasyonu çerçevesinde - EUR-MED Dolaşım Sertifikası - Geri ödeme veya muafiyetin yasaklanması her zaman uygulanmaktadır * İkili menşe kümülasyonu çerçevesinde - EUR. 1 Dolaşım Sertifikası - Geri ödeme veya muafiyet tanınabilmektedir

28 Çapraz Menşe Kümülasyonunun Uygulandığı Durum-1
Türkiye, Fas, İsviçre ve AB arasında STA ağı ve PAAMK Protokolleri yürürlüktedir AB İplik Tedarikçi Beyanı Originate in the EC (No cumulation applied) EUR-MED Originating in TR (Cumulation applied with EC) Originating in MA applied with TR, EC) TR Kumaş MA Giyim CH Bölge içinden menşeli girdi tedarik imkanlarını artırmaktadır Menşeli girdilerin kullanımını teşvik etmektedir Üretim daha büyük ölçekte planlanmaktadır Ticaret partnerlerinin avantajları kullanılabilmektedir Bütünleşmiş bir serbest ticaret alanı tesis etmektedir

29 Çapraz Menşe Kümülasyonunun Uygulanmadığı Durum-2
Türkiye, Filistin, AB ve İsviçre arasında STA ağı mevcut, fakat ikili menşe kümülasyonu uygulanmaktadır AB İplik Filistin ile ticarette menşeli kabul edilmemektedir Liste kuralını karşılamamaktadır TR Kumaş PS Giyim CH Gümrük vergisi ödenir Menşeli maddeler üçüncü ülke ile ticarette menşeli olarak kullanılamaz Menşeli girdi tedarik imkanlarını sınırlandırmaktadır Sadece iki ülke arasındaki tercihli ticareti teşvik etmektedir Pazara giriş imkanlarını sınırlandırmaktadır

30 42 ülke arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Edilmektedir
Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanının ve Menşe Kümülasyonunun Etkileri 42 ülke arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Edilmektedir Tarife ve tarife dışı engeller kaldırılmaktadır Menşe kümülasyonu uygulanmaktadır - İktisadi işbirliğini artırmaktadır - Pazara giriş imkanlarını artırmaktadır - Menşeli girdilerin kullanımını teşvik etmektedir - Taraf ülkeler arasındaki tercihli ticareti artırmaktadır - İmalat faaliyetleri serbest ticaret alanı ölçeğinde planlanabilmekte, dolayısıyla imalat maliyetleri düşmektedir - Taraf ülkelerin uluslararası rekabet gücü artmaktadır - Taraf ülkeler eşit rekat koşullarına sahip olmaktadırlar - Sermayenin bölge içinde dolaşmasını teşvik etmektedir - Ortak teşebbüsler, bilgi değişimi için uygun temel oluşturmaktadır - 3. Ülkelerin rekabetine karşı birlikte rekabet etmek imkanı doğmaktadır

31 Avrupa-Akdeniz Bölgesi
Avrupa-Akdeniz Serbest Ticaret Alanının tesisi Taraf ülkeler arasında refahın paylaşıldığı bir bölge inşa edecektir Türkiye Avrupa-Akdeniz Bölgesi Nüfus : 763 milyon GSYİH : milyar $ İhracat : milyar $ İthalat : milyar $ Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

32 MENŞELİ MADDELERİN YETERLİ İŞÇİLİK VE İŞLEME TABİ TUTULMASI
DEĞİŞKEN GEOMTERİ ÇERÇEVESİNDE MENŞELİ MADDELERİN YETERLİ İŞÇİLİK VE İŞLEME TABİ TUTULMASI Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

33 DEĞİŞKEN GEOMETRİ (PAAMK)
STA Ağının ve Aynı Menşe Kurallarının Üç Ülke Arasında mevcudiyeti Geri ödemenin veya muafiyetin yasaklanması EUR-MED (7 nolu Kutu: Gözlemler) Dolaşım Sertifikası 7 nolu Kutu: - No Cumulation applied - Cumulation applied with ...

34 Pan-Avrupa-Akdeniz Protokolü
Genel Menşe Kriteri (Madde 2) - Tamamen elde edilen ürünler (Madde 5) - Yeterli işçilik veya işleme (Madde 6) /Liste Kuralları (Ek II) Yetersiz işçilik ve işlemler listesi (Madde 7) Menşe kümülasyonu (Madde 3 ve 4) - Genel menşe kriterine menşeli maddeler bakımından istisna getirmektedir - Menşeli maddelerin Madde 7’de sayılan yetersiz işçilik veya işlemlerin ötesinde işlenmesi

35 Değişken geometri çerçevesinde menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme
tabi tutulması A, B, C ve B, C, D ülkeleri arasında STA ağı ve aynı menşe kuralları uygulanmaktadır, A ve D arasında STA yoktur

36 EUR.1 MENŞE KÜMÜLASYONUNA EHİL BİR MENŞE DOLAŞIM SERTİFİKASI DEĞİLDİR
ÖRNEK-1 MADDE 2 / MADDE 3 ve 4 A B C D EUR.1 Geri ödeme ve muafiyet EUR-MED (No cumulation applied) (Cumulation applied with B) * A ülkesi menşeli maddeler, yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmalıdır * A ülkesi menşeli maddeler için menşesiz kabul edildiklerinden gümrük vergilerinde iade veya muafiyet yasağı uygulanmalıdır; EUR.1 MENŞE KÜMÜLASYONUNA EHİL BİR MENŞE DOLAŞIM SERTİFİKASI DEĞİLDİR

37 ÖRNEK-2 MADDE 3 ve 4 A B C D EUR-MED (No cumulation applied) (Cumulation applied with A) (Cumulation applied with A, B) * A ülkesi menşeli maddeler ile menşe kümülasyonu uygulanmaktadır [ Madde 3 ve 4, menşeli girdilerin, yetersiz işçilik ve işlemlerin ötesinde işlenmesini öngörmektedir ] A VE D ÜLKELERİ ARASINDA STA AĞI BULUNMADIĞINDAN NİHAİ ÜRÜN TERCİHLİ REJİM KAPSAMINDA D ÜLKESİNE İHRAÇ EDİLEMEZ

38 EUR-MED MENŞE KÜMÜLASYONUNA EHİL BİR MENŞE DOLAŞIM SERTİFİKASIDIR
ÖRNEK-3 MADDE 2 / MADDE 3 ve 4 B C D EUR-MED (No cumulation applied) (No cumulation applied) (Cumulation applied with B) A * A ülkesi menşeli maddeler, yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaktadır; [ Madde 2.1 (b), girdilerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaları hükmünü amirdir – Genel Menşe Kriteri ] * B ülkesi genel menşe kuralını yerine getirdiğinden, A ülkesiyle menşe kümülasyonu uygulamayabilir * A ülkesi menşeli maddeler için uygulanan gümrük vergilerinde geri ödeme veya muafiyet sağlanabilmektedir (EUR-MED) EUR-MED MENŞE KÜMÜLASYONUNA EHİL BİR MENŞE DOLAŞIM SERTİFİKASIDIR

39 tabi tutulması hususunda
Değişken geometri çerçevesinde menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulması hususunda AB’nin yaklaşımı Yeterli işçilik ve işlem kriterinin uygulanması İhracatçıya tercih hakkının tanınmaması Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

40 Değişken geometri çerçevesinde menşeli maddelerin yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmasının
SONUÇLARI Tercihli rejim kapsamında ihracat imkanını sınırlandırmaktadır Uygulanması daha kolaydır Menşe Kümülasyonunun uygulanması Tercihli rejim kapsamında ihracat imkanını artırmaktadır Daha karmaşıktır ve partner ülkelerde farklı yaklaşımlar söz konusu olabilecektir Yeterli işçilik ve işlem kriterinin uygulanması Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

41 Komisyon Bildirimi (2006/C 220/03)
İsrail, İsviçre ve AB arasında çapraz kümülasyon Fas, İsviçre ve AB arasında çapraz kümülasyon İsrail menşeli girdiler İsviçre’de yeterli işçilik ve işleme tabi tutulmaktadır IL CH EC MA EUR-MED (No cumulation applied) (Cumulation applied with CH) Fas ile İsrail arasında menşe kümülasyonu uygulanmadığı halde, nihai ürün tercihli rejim kapsamında Fas’a ihraç edilmektedir

42 TÜRKİYE – AB GÜMRÜK BİRLİĞİ
Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

43 Türkiye-AB Gümrük Birliği
(31 Aralık 1995) Ortak Gümrük Tarifesi Ortak Ticaret Politikası Üçüncü ülkelerle tercihli anlaşmalar Sanayi mallarında paralel tarife tavizleri Aynı menşe kuralları Malların serbest dolaşımı A.TR. Dolaşım Sertifikası Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

44 Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına
Dair Hukuki Araçlar 1/2006 sayılı GİK Kararı (Köprü Mevzuat) (2006/646/EC) (26/09/2006 tarihli ve L265 sayılı ABRG) Türkiye ile AT Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Karar (Yürürlük: 27 Tem. 2006) (28/09/2006 tarihli ve sayılı T.C. Resmi Gazetesi) Yeni model Tedarikçi Beyanı ihdas etmektedir 1/1999 sayılı GİK Kararı eki Tedarikçi Beyanı 12 ay boyunca kullanılabilecektir Türkiye ile AT Arasında Serbest Dolaşımda Bulunan Eşyanın Tercihli Menşe Statüsünün Kanıtlanmasına Dair Yönetmeliğin I ve II nolu Ekleri (18/09/1999 tarihli ve T.C. Resmi Gazetesi) Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

45 TEDARİKÇİ BEYANI Serbest dolaşımdaki eşyanın belirli üçüncü ülkelerle ticarette tercihli menşei haiz olduğunu göstermektedir Üçüncü ülkelerle tercihli ticarette menşe ispat belgesi müracaatında kanıt olarak sunulmaktadır 1/1999 sayılı GİK Kararı eki Tedarikçi Beyanı EUR.1 menşe ispat belgeleri müracaatında kullanılmaktadır 1/2006 sayılı Kararın eki Tedarikçi Beyanı ise EUR-MED veya EUR.1 menşe ispat belgeleri müracaatında kullanılabilecektir Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

46 MENŞE KÜMÜLASYONU ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ-1
A.TR. EC İplik TR Giyim İsviçre Supplier’s Declaration EUR. 1 1/1999 sayılı Karar: A.TR. EC İplik TR Kumaş MA Supplier’s Declaration - No cumulation applied EUR-MED Cumulation applied with EC 1/2006 sayılı Karar: Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

47 MENŞE KÜMÜLASYONU ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ-2
A.TR. EC İplik TR Giyim CH Supplier’s Declaration - No cumulation applied EUR-MED Cumulation applied with EC 1/2006 sayılı Karar: EUR. 1 VEYA Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. TR ile CH arasında PAAMK Protokolü yürürlükte olması halinde

48 MENŞE KÜMÜLASYONU ÇERÇEVESİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ’NİN İŞLEYİŞİ-3
A.TR. TN Kumaş TR Giyim EC EUR.1 veya EUR-MED TR Kumaş TN Giyim EC EUR-MED (No cumulation applied (Cumulation applied with TR Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

49 KOMİSYON BİLDİRİMİ (2006/C 220/03)
1 Ocak 1999 tarihinden itibaren: Türkiye, EFTA ülkeleri, Bulgaristan, Romanya ve AB arasında çapraz menşe kümülasyonu (PAMK) uygulanmaktadır 1 Mart 2006 tarihinden itibaren: Türkiye, İsrail ve Romanya arasında çapraz menşe kümülasyonu (PAAMK) uygulanmaktadır 1/2006 sayılı Kararın Yürürlüğe Girmesi 27 Temmuz 2006 tarihinden itibaren (Gümrük Birliği kapsamındaki eşya bakımından): Türkiye, Fas ve AB ile Türkiye, İsrail ve AB arasında çapraz menşe kümülasyonu (PAAMK) uygulanmaktadır 1 Ağustos 2006 tarihinden itibaren (Gümrük Birliği kapsamındaki eşya bakımından): Türkiye, Tunus ve AB arasında çapraz menşe kümülasyonu (PAAMK) uygulanmaktadır Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum.

50 TEŞEKKÜR EDERİM E-POSTA: ersoyn@dtm.gov.tr TEL: 0312 204 75 76
Sayın Başkan, Tunus Heyetinin Değerli Üyeleri, Şimdi, sizlere, Türkiye ekonomisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler hakkında bilgi vermek istiyorum. E-POSTA: TEL:


"TÜRKİYE’NİN TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları