Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

LA FONTEN ORMAN MAHKEMESİNDE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "LA FONTEN ORMAN MAHKEMESİNDE"— Sunum transkripti:

1 LA FONTEN ORMAN MAHKEMESİNDE
Kişisel Gelişim LA FONTEN ORMAN MAHKEMESİNDE Metnin türü : Fabl Metnin yazan : Yalvaç URAL Süre : 4 ders saati

2 KAZANIMLAR 1. Okuma kurallarını uygulama
2. Okuduğu metni anlama ve çözümleme 3. Okuduğu metni değerlendirme 4. Yazma kurallarını uygulama 5. Planlı yazma 6. Farklı türlerde metinler yazma 7. Kendini yazılı olarak ifade etmealışkanlığı kazanma 8. Yazım ve noktalama kurallarını 9. Konuşma kurallarını uygulama 10. Hazırlıklı konuşmalar yapma 11. Kendi konuşmasını değerlendirme 12. Kelime türleriyle ilgili bilgi ve kuralları kavrama ve uygulama 13. Kendini sözlü olarak ifade etme alışkanlığı kazanma

3 HAZIRLIK La Fontaine (La Fonten)'in hayatı ve yaşadığı dönem
Hayvanlarla ilgili deyim ve atasözleri bulunuz. Dergi, ansiklopedi, belgesel, Internet vb. kaynaklardan hayvanlar hakkında bilgi edinip konuyla ilgili materyallerden ulaşabildiklerinizi sınıfa getiriniz.

4 HAZIRLIK (1. etkinlik). Daha önce La Fontaine adını duydunuz mu?
La Fontaine'in öykülerinin belirleyici niteliğini söyleyiniz. gözlem ve bilgilerinizden hareketle hayvanlara yakıştırılan özellikleri söyleyiniz. Bu hayvanları birer kelimeyle tanımlayınız. Hayvanlarla ilgili deyim ve atasözlerini söyleyiniz. Bu deyim ve atasözlerinde hayvanların hangi kişilik özelliklerine sahip insanlar temsil ediliyor? "Mahkeme” kelimesi size neler çağrıştırıyor? Mahkemede kimler çalışır? (1. etkinlik).

5

6 OKUYALIM, ANLAYALIM Metni okuma
Metin soru sorarak okuma yöntemiyle okunur. Bunun için okuma sırasında zihninizde oluşan soruları yazınız. Hazırlanan sorular sınıfa yöneltilir. Olayların başlangıcını, gelişimini ve sonucunu tahmin ettiniz mi?

7

8 "Hem sen bu öyküleri Yazmadan önce Hiçbir iıısari bizim için Böyle düşünmez. Hiçbir hayvan da bu denli Birbirine Düşman kesilmezdi." "'Sen yazmadan Önce Eşek, eşek değildi; Daha bürünmemişti benim postuma Taşımazdı insanların yükünü. Karınca da bu denli cimri değildi...

9 Ve yaz günleri çalışırken
Türküler söylediği için kendisine. Her zaman yardım ederdi Ağustos böceğine." "Bizlerden ne kötülük gördün ki. Hepimize böyle kendince Ön adlar takıyor Büyükleri,

10 Metni anlama ve çözümleme
"yargılamak, yargıç, post, cimri, bürünmek" kelimelerini sözlük sırasına koyunuz. Bu kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz Tahminlerinizin doğruluğunu kontrol etmek için sözlükten faydalanınız. (2. etkinlik).

11 Metindeki olay, yer, zaman, şahıs, varlık kadrosu ve bunlarla ilgili unsurları belirleyiniz.
(3. etkinlik)

12 Metinde ortaya konan problemi belirleyiniz.

13 Metni Kavrama Çözümleme
1. Metinde anlatılanlar gerçekten yaşanmış olabilir mi? Neden böyle düşünüyorsunuz? 2. Hayvanlar La Fontaine'i niçin yargılıyorlar? 3. Aslan'ı en çok öfkelendiren sizce La Fontaine'in hangi Öyküsüdür? Niçin? 4. Aslan'ın düşüncelerine katılıyor musunuz.? Neden? 5. Sizce, olaylar bundan sonra nasıl gelişebilir? La Fontaine'e nasıl bir ceza verilebilir? Olayın sonrasını kendinize göre anlatınız 6. Hayvanların konuşturulması metnin anlatımına nasıl bir özellik kazandırmıştır? 7. "Metnin karakterleri insanlar olsaydı ne değişirdi?" 8. .La Fontaine'in hayvanlarla ilgili yakıştırmaları, insanların hayvanlara bakışını etkilemiş midir? Neden böyle düşünüyorsunuz? 9. .Metne yeni bir başlık bulunuz

14 Şiir ve Düz Yazı Arasındaki
Farklar Metni biçim özellikleri ve görsel öğelerin niteliği yönünden "Türkiye" şiiriyle karşılaştırarak metinler arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirleyiniz. Şiirlerle. şiir biçiminde yazılmış olay yazılarının farklarını adı geçen metinlerden hareketle bulunuz. (5. etkinlik).

15

16 Fabl Metinde anlatılan olaylar gerçek mi, kurgu mudur?
Fabl oğul vermek amacıyla insan dışındaki varlıklara insan kişiliği kazandırılarak oluşturulan hikâye ve masallardır.

17 Değerlendirme Okuduğunuz metni içerik yönünden değerlendiriniz.

18 KONUŞALIM, ANLATALIM Kişilik tiplerini temsil eden
"cimri, eli açık, savurgan, kurnaz, korkak, cesur, heyecanlı, huysuz, çalışkan, süslü, özentili, sinsi, bilgiç, içe kapanık, hayalci, lider, sanatçı“ kelimelerinin yazıldığı kâğıtlar bir torbaya ya da kutuya koyulur. Öğrenciler kura yoluyla bu kelimelerden birini seçer ve yaratıcı konuşma yöntemini kullanarak belirlenen kişilik tipiyle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder Birkaç öğrenciye aynı kişilik tipiyle ilgili söz hakkı verilerek öğrencilerin konuya farklı bakış açılan getirmelerini sağlanır.

19 Kariyer Bilincini Geliştirme
"Bu kişilik tipinin özellikleri sizin kişilik özelliklerinizle uyuşuyor mu? Bu tip kişileri beğenir misiniz? Neden?"

20 YAZALIM, ANLATALIM "Bizim ev sanırım sizinki kadar büyük değil."
Bu cümlede bulunan -ki ekinin görevi nedir ve nasıl yazılmıştır? Buradaki –ki ev adının yerini tutan bir zamirdir. Bahçedeki çiçeklere dokunmayın. Sendeki kitabı bana verir misin? Akşamki film çok güzeldi. Bu cümlelerde geçen -ki'lerin görevlerini söyleyiniz. Bu cümlelerde bulunan -ki'lerin eklendiği kelimeler sıfat görevindedir.

21 Bağlaç olan “ki” ve ek olan –”ki”
Aşağıdaki cümlelerde bulunan ki'lerin ötekilerden ne farkı vardır? Çalış ki başarasın. O kadar erken kalkıyorsun ki şaşıyorum. Bu cümlelerde geçen ki'ler anlamca birbiriyle ilgili olan cümleleri bağlar ve ayrı yazılır. Yazılı anlatım çalışmalarında bağlaç olan “ki' ayrı, ek olan “-ki' kendinden önceki kelimeye bitişik yazılır. "La Fontaine Orman Mahkemesinde" metninin son bölümünde. bulunan "ki"nin neden ayrı yazıldığını söyleyiniz. Yanıtlar (6. etkinlik)

22

23 Tahminde Bulunma Tahminde bulunma yöntemiyle "La Fonten Orman Mahkemesinde" metnindeki olayların sonrasına yönelik tahminlerinizi yazınız. "LaFontaine ormana niçin gelmiş olabilir?, La Fontaine'e bir ceza verilecek mi?, La Fontaine yargıcın suçlamalarına karşı nasıl bir savunma geliştirecek?" gibi sorularla tahminlerinizi geliştiriniz.

24 Tahminde Bulunma Yazılarınızı okuduğunuz metnin biçim özelliklerine bağlı kalarak yazınız. Olayları, bir sıraya koyunuz. Şahıs ve varlık kadrosunun özelliklerini, duygu ve düşüncelerinizi ifade ediniz. Gerekirse diyaloglara ve mizahi unsurlarına yer veriniz. Olayları, durumları kendi ifadelerinizle anlatınız. Yeni öğrendiğiniz kelime, kavram ve atasözlerini kullanınız.

25 Değerlendirme Yazılar "Yazılı Anlatımı Değerlendirme Formu" kullanılarak değerlendirilir.

26 DİLBİLGİSİ 6. Çalışma kâğıdı
Şiirin içeriğine ilişkin birkaç soru sorulur. Şiirdeki eklerden de yararlanarak "ev" kelimesini, şiirde belirtilen hâllerde cümlede kullanınız. Söz konusu hâllerde, isim nasıl bir anlam kazanmıştır? -i eki kelimeye belirtme, gösterme; -e eki yönelme; -de eki bulunma, kalma; -den eki ayrılma, çıkma anlamları kazandırmıştır.

27 Hal ekleri Hal ekleri getirilen kelimelerdeki ses olaylarını ve hâl eklerinin kelimelere göre nasıl değiştiğini söyleyiniz. "Evi ne yapmak?" "temizlemek, onarmak, boyatmak vb." İsmin halleriyle fiiller arasındaki ilişkiyi söyleyiniz. Hâl ekleri yapım eki mi yoksa çekim eki midir? Hâl ekleri neden çekim ekidir? Yanıtlar 7. etkinlik

28

29 ”de”nin yazımı Özel isimlere getirilen hâl ekleri kesme işareti ile ayrılır. Kelimelerin köklerindeki yumuşama yazıda gösterilmez. Bulunma durumu eki (-de hâli) ile bağlaç olan "de“ karıştırılmamalı Sinemaya bizimle Ali de gelecek. Bağlaç olan de ayrı yazılır. Evde içme suyu kalmamış. Bulunma eki olan -de (-da, -te, -ta) ada bitişik yazılır. Aşağıdaki cümleleri öğrencilere söyleyiniz ve defterlerin yazmalarını isteyiniz: Bu kitabı ben de okudum. Kalemim sende mi? Ağaçta bir kedi yavrusu var. Bence at da sevimli bir hayvandır.

30 “de”nin Yazımı Okunan cümleleri defterinize yazınız.
Bu kitabı ben de okudum. Kalemim sende mi? Ağaçta bir kedi yavrusu var. Bence at da sevimli bir hayvandır.

31

32 H.ARSLANTÜRK


"LA FONTEN ORMAN MAHKEMESİNDE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları