Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

 E.K., 29 y, bayan, evli, ev hanımı, Ankara  Şikayet: Halsizlik, bel ağrısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: " E.K., 29 y, bayan, evli, ev hanımı, Ankara  Şikayet: Halsizlik, bel ağrısı."— Sunum transkripti:

1

2  E.K., 29 y, bayan, evli, ev hanımı, Ankara  Şikayet: Halsizlik, bel ağrısı

3  Hikaye: 3 ay önce hareketle artan bel ağrısı nedeniyle dış merkeze başvuran hastaya yapılan tetkikler sonucu disk hernisi olduğu söylenmiş ve egzersiz önerilmiş.  Egzersizlerine düzenli devam etmeyen hastanın yaygın vücut ağrısı, halsizlik şikayetleri başlamış.  Yapılan tetkiklerinde sedimentasyon, crp yüksekliği saptanan hasta tanı ve tedavi amacıyla hastanemizin R omatoloji servisine yatırılmış.

4  Özgeçmiş: özellik yok.  Soygeçmiş: özellik yok

5  Halsizlik +  Ateş+  Kilo kaybı+  Gece terlemesi+  Bel ağrısı+  Bacaklarda güç kaybı+  Bacaklarda şişlik+

6  KB: 120/80 NB:72 A:36.6 SS:20  BB: Konjuktivaları soluk, LAP yok. Tiroid nonpalpable, boyun venöz dolgunluğu yok  SS: Ral yok, ronküs yok  KVS: S1 S2 ritmik ek ses üfürüm yok  Karın: normal bombe, defans yok rebound yok, HSM : yok.  Ekstremite: Pretibial ödem +/+ Periferik nabızlar alınıyor, deformite yok. Laseque:+/+

7  Hastada mevcut bulgularla ne düşünmeliyiz?  Hangi tetkikleri planlayalım ?

8  Hb:10.3 BK: 7020 PLT:460.000 MCV: 80  BUN: 12 Cr:0.66 Na: 140 K: 3.8 Ürik asit: 4 AKŞ:85 AST: 9 ALT: 8 ALP: 86 GGT : 40 Ca: 9.9 P: 3.7 Alb :3.5 T.prot:6 LDH:714  PY: normokrom anizositoz trombositleri yeterli lökosit dağılımı normal sınırlarda atipik lökosit izlenmemiştir  ESR:91 CRP: 111  TİT D: 1020, protein (eser) E:6 BK:14  Akc grafisi: normal

9  Demir: 16(25-156)  Demir Bağlama Kapasitesi:109 (135-526)  Ferritin:138  VİT B12: 244 (187-883) Folik asit: 4(3-20)  ANA (-) AntidsDNA(-) ANCA (-) ANTİ SS-A:-  ANTİ SS B:- ANTİ-CCP:- ANTİ SM:-  ANTİ SCL 70:- ANTİ JO1:- RF:-  B2 mikroglobulin: 1.18  HM (-) AntiHIV (-)  Brucella Agg(-)  Serum Protein Elektroforezi: monoklonal gamopati yok

10  03/02/2012 2Y.DORSOLOMBER GRF : Lomber lordoz minimal azalmıştır. Diğer vertebra korpus yükseklikleri ve intervertebral disk aralıkları doğaldır.  03/02/2012 PELVİS GRF: Sağda sakroiliak eklem aralıklarına komşu iliak yüzde orta ve inferior 1/3'lük kesimde skleroz izlenmiştir. Sol sakroiliak eklem aralığı, kalça eklem aralıkları, kemik yapılar ve yumuşak dokular doğaldır.

11  17/02/2012 SAKROİLİAK EKLEM MR: Sakrumda, bilateral iliak kemiklerde ve inceleme düzlemine giren alt lomber vertebra korpuslarında komşuluğunda yer yer yumuşak doku komponentlerinin eşlik ettiği kemik iliği infiltrasyonu ile uyumlu sinyal değişikliği. yumuşak doku kompomentlerinin alt lomber ve üst sakral düzeyde nöral foramenleri oblitere ettiği izlenmektedir.

12  Sağda daha belirgin olmak üzere bilateral priformis kaslarında boyut artışı ve infiltrasyon sağda priformis kasında komşu yağ planlarına uzanan yumuşak doku kitlesi mevcuttur.  Alt lomber ve sakral düzeyde bilateral pre ve paravertebral alanlarda, yumuşak doku komp o nentleri. Ayrıca sağda daha belirgin olmak üzere bilateral iliak fossada yumuşak doku komponentleri mevcuttur.

13  Sakrumda ve lumbosakral vertebra korpuslarında, bilateral pediküllere de uzanım gösteren, kemik iliği infiltrasyonu ile uyumlu sinyal değişikliğ i  Her iki iliak kemikte kemik iliği infiltrasyonu ile uyumlu patolojik sinyal değişikliği  Sağda daha belirgin olmak üzere bilateral priformis kas planlarında boyut artışı ve infiltrasyon ile uyumlu patolojik sinyal değişiklikleri  Bilateral sakral kanatta kemik iliği infiltrasyonuna eşlik eden ve S1-S3 düzeyleri arasında bilateral nöral foramenleri oblitere eden yumuşak doku kitleleri izlenmiştir.

14  Tüm torakal vertebra korpuslarında kemik iliği infiltrasynu ile uyumlu  T4-T10 düzeyleri arasında bilateral paravertebral ve prevertebral alanda lobüle konturlu belirgin yumuşak doku kitlesi. T5-T12 düzeyleri arasında üst lomber kesitlerde de devamlılığı bulunan, sağda daha belirgin olmak üzere tekal keseyi çepeçevren saran lobüle yumuşak doku kitlesi. Buna sekonder spinal kanal oblitere olup, tekal kese ve spinal kord basılanmış görünümdedir.

15  23/02/2012 ABD BT: Her iki piriformis kasında sağda 4 cm, solda 3 cm'e ulaşan kalınlaşma. Bu düzeyde tanımlanan lezyonların sakral foraminalardan çıkan nöral yapıları sardığı gözlenmiş tir.  23/02/2012 ALT ABD BT: NORMAL  23/02/2012 TORAKS BT: NORMAL

16  Hastaya tanıya yönelik hangi tetkik leri planlayalım?


" E.K., 29 y, bayan, evli, ev hanımı, Ankara  Şikayet: Halsizlik, bel ağrısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları