Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR NEDEN BUNA GEREKSİNME DUYULDU.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR NEDEN BUNA GEREKSİNME DUYULDU."— Sunum transkripti:

1 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR NEDEN BUNA GEREKSİNME DUYULDU

2 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI Özel Ağaçlandırma: Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar ile özel mülkiyetteki alanlarda Tüzel veya özel kişilerin yapacakları değişik bitki türleri ile ağaçlandırma çalışmaları kapsar. Neden özel ağaçlandırmaya gereksinme duyulduğunu ise 1980 askeri darbesi sonrası kamu alanlarının yağmalanması sürecine götürmek mümkün. Sermayenin o günkü koşullarda özellikle bakir koylara olan özel tutkusu bir çok alanın Turizm alanı ilan edilerek birilerine tahsis edilmesi sonucunu getirdi. Tahsislerden yararlanamayanlar için 6831 sayılı orman kanununun 57. maddesi sanki daha önce hiç yokmuş gibi devreye sokularak biraz da o günün koşullarında bazı bankaların özel kredileri ile desteklenerek işletildi. İki yıllık bir uygulama ile kapışılan koylar yeterli görülmüş olmalı ki Özel Ağaçlandırma Yönetmeliği değiştirilerek en fazla 3000 dönüm için izin verilirken daha önce % 6 yapılaşma öngörülmüş olan özel ağaçlandırma sahalarında Yapılaşmaya izin verilmez oldu.

3 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI Özel Ağaçlandırmaya Konu Edilebilecek Sahalar Orman kadastrosu yapılmamış orman alanlarında; - Amenajman planında, bozuk orman alanı olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler, - Amenajman planında, orman toprağı (OT) olarak gösterilen ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler, Orman kadastrosu yapılan orman alanlarında; - Kesinleşen orman sınırları içinde kalan, amenajman planına ve aktüel duruma göre verimli orman niteliğinde olmayan yerler, Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan yerler, Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler, Sahipli arazilerde tapu senedi ve tapu çapı olan yerler, konu edilecektir.

4 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI Özel Ağaçlandırmaya Konu Edilemeyecek Sahalar a) Orman Alanlarında; 0,5 hektardan küçük olan yerler, Turizm alan ve merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlar,Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler ile toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler,2873 sayılı Mili Parklar Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen yerler,Doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları, Deniz kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 2000 metrelik mesafe içinde bulunan yerler ile tabii göl kıyı kenar çizgisinden itibaren kara yönünde yatay olarak 500 metrelik mesafe içinde bulunan yerler, Mülkiyet problemi olan yerler, Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen maden işletme izin sahası içerisinde bulunan yerler, Maden arama ruhsatı kapsamında bulunan ve Bakanlıkça muvafakat veya izne konu edilmiş alanlar, konu edilemez..

5 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI b) Hazine Arazilerinde; Yerleşim yerlerinin gelişimi açısından iskana açılabilecek yerler, Tescilli mera, yaylak ve kışlaklar, Deniz, tabii göl ve akarsularda kıyı kenar çizgisi içerisinde kalan alanlar ile baraj ve gölet alanları(DSİ Genel Müdürlüğü’nün uygun görüş verdiği alanlar hariç) İmar planları dışında 2,0 hektardan küçük alanlar, Bakanlar Kurulu Kararıyla ilan edilen kültür ve turizm alanları, konu edilmez c) Sahipli Arazilerde; 0,5 hektardan küçük araziler, Tapu senedi olmayan taşınmazlar, Tapu senedi olmasına rağmen tapu çapı veya tapuya uygun olarak tapu müdürlükleri tarafından onaylanmış krokisi olmayan yerler, konu edilmez. Bundan sonrası ise adeta yeni bir sayfa açıyor.

6 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI Ancak; Turizm Alan ve Merkezleri ile Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgeleri kapsamında bulunan alanlar, doğal, tarihi ve arkeolojik sit alanları, Bakanlar Kurulu kararıyla muhafazaya ayrılan ve ilan edilen yerler,toprak muhafaza karakteri taşıyan yerler, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki yerler ile 2872 sayılı Çevre Kanunu’na göre “Özel Çevre Koruma Bölgesi” olarak ilan edilen yerler, ilgili kurumların uygun görmesi halinde özel ağaçlandırma, özel erozyon Kontrolü ve özel imar-ihya çalışmalarına konu edilebilir. Son paragrafa dikkatinizi çekmek isterim ilgili kurumların uygun görmesi Halinde denilerek bazı alanları da özel ağaçlandırmaya açmaktadır. Özel Ağaçlandırmada Başvurular orman alanları için Orman Genel Müdürlüğünün taşra birimlerine, hazine arazileri için Valilik ve Kaymakamlıklar kanalıyla yapılacaktır.

7 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI Özel ağaçlandırma istemi ne hikmetse sermayeden gelmemiş bu işi kamudaki Bürokratik kadrolar zorlamıştır. Liberalizmin kaynaklar üzerindeki baskısını her Geçen gün daha bir yoğun hissederken sermayenin neden özel ağaçlandırma istemediğinin altını çizmemiz gerekir. Ormancılıkta iç faiz %3.5 tur. Bu iç faiz sermayenin işine gelmez. Bunun içinde ünlü sermayedarlarımızdan İshak ALATON dışında ormanları isteyen yok gibidir özel üniversiteler hariç. Özel ağaçlandırma yönetmeliğinin devreye sokulduğu 1987 yılından bu yana 730000 dekar alanda özel ağaçlandırma yapılmıştır. Bunların büyük bölümü Orman ağacı olmayan ceviz,badem,keçiboynuzu gibi ağaçlarla yapılmıştır. Bu işi yapanların beklentisi ağaçların ömürleri kadar sahiplilikten sonra bir şekilde Söz konusu sahiplenme öngörüsü de etkili olmaktadır. Özellikle ekosistemin yapılacak ağaçlandırmaları nasıl etkileyeceği ve yapılan Çalışmaların geleceğinin ne olacağı ne yazık ki bugünden kestirmek olanak dışıdır. Yer yer kaldırılan maki florası içerisinde yaşayan canlıların bir bölümünün yeni gelen bitkileri etkileyerek öldüreceği hiçte yabana atılacak bir düşünce değildir.

8 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI

9

10 TEMA Vakfı ormanların özelleştirilmesine ve özel işletmeler tarafından ormanların işletilmesine karşıdır. Doğal olarak özel ağaçlandırma çalışmalarının bazı olumsuzluklarına da Karşı çıkmış 2004 yılında yönetmelikte yapılan değişiklikle Orman alanlarında zeytin ağaçlandırmalarının önünü açan düzenlemeyi mahkemeye taşıyarak durdurmuştur. Özellikle tanımlarda mutlaka çağdaş literatür izlenmeli ve alçak veya yüksek makide kapalılık kıstas olmalı maki topluluklarının su tutma kapasitesi açısından ibreli ormanlara göre çok daha işlevsel olduğu unutulmamalı ve bu tip sahalar ile toprak muhafaza karakteri taşıyan alanlarda ağaçlandırma izinleri verilirken çok dikkatli olunmalı ve öncelik köy tüzel kişiliklerin olmalıdır.

11 TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI TEMA VAKFI: Olumlu olan her çalışmada kamu örgütlerinin yanındadır. Olumsuzluk gördüğü her uygulamada ise uyarma görevini yapma yanında yasal yollara başvurmaktan da çekinmeyecektir. Özel ağaçlandırmanın badem,ceviz,harnup gibi bitkileri öneren bu şekli ile uzun erimde doğru olmadığını düşünmekte ancak yönetmelik iptali için gerekli koşullar oluşmadığı için dava açamamaktadır. İçten saygılarımızla teşekkür ederiz.


"TEMA VAKFI ORMAN BÖLÜM BAŞKANLIĞI ÖZEL AĞAÇLANDIRMA NEDİR NEDEN BUNA GEREKSİNME DUYULDU." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları