Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK ODA GELİŞTİRME PROJESİ (TOGP)-2 PROJE SONUNDA UZUN DÖNEM ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK ODA GELİŞTİRME PROJESİ (TOGP)-2 PROJE SONUNDA UZUN DÖNEM ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA."— Sunum transkripti:

1 TÜRK ODA GELİŞTİRME PROJESİ (TOGP)-2 PROJE SONUNDA UZUN DÖNEM ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA

2 KAPSAM Gaziantep Sanayi Odası Tanıtımı Gaziantep Sanayi Odası Tanıtımı Odamız Tarafından Gerçekleştirilen Projeler Odamız Tarafından Gerçekleştirilen Projeler Akreditasyon Süreci Akreditasyon Süreci Türk Oda Geliştirme Projesi Türk Oda Geliştirme Projesi Beklentiler Beklentiler 07/02/2008 – TOBB - ANKARA

3 GAZİANTEP SANAYİ ODASI 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Kuruluş Yılı :1989 Üye Sayısı : 2910 Çalışan Sayısı : 27 Halkla İlişkiler Dairesi Sanayi Dairesi Ticaret Dairesi Muhasebe ve Finansman Dairesi Sicil Dairesi Bilgi İşlem Dairesi Dış İlişkiler Dairesi Kalite Departmanı Basın Yayın Dairesi DEPARTMANLARIMIZ

4 ODAMIZ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN PROJELER 07/02/2008 – TOBB - ANKARA

5 GTZ PROJESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Tarih : 1995 -1999 Amaç : GTZ (Türk Alman Mesleki İş Birliği) projesi ile Odaların uluslararası standartlarda hizmet kalitesinin artırılması, re-organizasyonunun sağlanması. Faaliyetler : GSO personeli için eğitimler, GSO personeli için eğitimler, GSO teknik alt yapısının yenilenmesi, GSO teknik alt yapısının yenilenmesi, Üyelere yönelik eğitimler, Üyelere yönelik eğitimler,

6 KALİTE SEFERBERLİĞİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Tarih : 1997 Amaç : GSO’nun ve üyelerinin kalite altyapısının kurulması ve iyileştirilmesi, Faaliyetler : GSO’ya ISO-9000 belgesi alındı, GSO’ya ISO-9000 belgesi alındı, Üyelere yönelik eğitimler, Üyelere yönelik eğitimler, 5x5 aktivitesi olarak 5 farklı sektörden seçilen 5 firmanın ISO9000 belgesi alması için çalışmalar, 5x5 aktivitesi olarak 5 farklı sektörden seçilen 5 firmanın ISO9000 belgesi alması için çalışmalar, TSE ile işbirliği yapılarak eğitimler organizasyonları, TSE ile işbirliği yapılarak eğitimler organizasyonları, Broşür ve kitaplar, Broşür ve kitaplar,

7 YENİDEN İHRACAT SEFERBERLİĞİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Tarih : 1999 Amaç : GSO’ya üye KOBİ’lerin İhracat kabiliyetlerinin arttırılması Faaliyetler : Üyelere yönelik eğitimler, Üyelere yönelik eğitimler, Pilot firmalar seçilerek uygulamalı çalışmalar, Pilot firmalar seçilerek uygulamalı çalışmalar, İGEME ile işbirliği, İGEME ile işbirliği, MPM ile işbirliği yapılarak eğitimler ve “Gaziantep Verimlilik Raporu” hazırlanması, MPM ile işbirliği yapılarak eğitimler ve “Gaziantep Verimlilik Raporu” hazırlanması, Ülke raporları ve dış ticaret taleplerinin duyurulması için “İş teklifleri Bülteni” Ülke raporları ve dış ticaret taleplerinin duyurulması için “İş teklifleri Bülteni” Broşür ve kitaplar, Broşür ve kitaplar,

8 GAPODEF GAP ODALARI EĞİTİM PROJESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Tarih : 2000 Amaç : GSO’daki bilgi birikimlerinin GAP bölgesindeki Ticaret ve Sanayi Odalarına aktarılarak bölgedeki KOBİ’lerin rekabet gücünün arttırılması Faaliyetler : GAP Odaları personeline yönelik eğitimler, GAP Odaları personeline yönelik eğitimler, GAP Odaları personelleri GSO’ya davet edilerek ortak çalışma ortamı yaratıldı, GAP Odaları personelleri GSO’ya davet edilerek ortak çalışma ortamı yaratıldı,

9 AKTİF SANAYİ – 2000 PROJESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Tarih : 1999 Amaç :Yenibinyıl ile birlikte üyelerimizin faaliyetlerine hız kazandırmak için aktiviteler yapıldı, Faaliyetler : GSO personeli yeni iş tanımları belirlenerek; GSO Kalkınma Ajansı (GİKA) GSO Kalkınma Ajansı (GİKA) GSO Yatırım Geliştirme Servisi (YAGES) GSO Yatırım Geliştirme Servisi (YAGES) GSO Üye Temsilciliği Sistemi (ÜTEM) GSO Üye Temsilciliği Sistemi (ÜTEM) GSO Gönüllü Danışmanlık Sistemi, GSO Gönüllü Danışmanlık Sistemi, GSO Milletvekili ve Kamu Kurumları İzleme Gurubu oluşturuldu, GSO Milletvekili ve Kamu Kurumları İzleme Gurubu oluşturuldu,

10 MARKAŞEHİR GAZİANTEP 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Tarih : 2003 Amaç : GSO üyelerinin markalaşma ve özgün marka oluşturma çalışmalarının desteklenmesi, Faaliyetler: Fikri Sınai Mülkiyet hakları ile ilgili eğitimler ve seminerler organize edildi, Fikri Sınai Mülkiyet hakları ile ilgili eğitimler ve seminerler organize edildi, GSO’da TPE Bilgilendirme Bürosu açıldı GSO’da TPE Bilgilendirme Bürosu açıldı Broşür ve kitaplar hazırlanıp dağıtıldı, Broşür ve kitaplar hazırlanıp dağıtıldı, Marka havuzu oluşturularak Ulusal basın kuruluşlarına reklamlar verildi, Marka havuzu oluşturularak Ulusal basın kuruluşlarına reklamlar verildi, TÜHİD-Türkiye Halkla İlişkiler Derneği 2004 yılı büyük ödülünü alan bu projemiz Ayrıca Worldchambers-Dünya Odalar Birliğinin 2005 yılı sıra dışı projeler kategorisinde birincilik ödülünü ülkemize kazandırmıştır.

11 İNOVASYON VADİSİ GAZİANTEP PROJESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Tarih : 2005 Amaç : GSO üyelerinin Ar-Ge ve İnovatif ürün oluşturma yeteneklerinin arttırılması ve bu konudaki çalışmalarının desteklenmesi,Faaliyetler: Gaziantep İnovasyon grubu oluşturularak firmaların deneyimlerinin paylaşılması sağlandı, Gaziantep İnovasyon grubu oluşturularak firmaların deneyimlerinin paylaşılması sağlandı, Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yapılarak TEKMER müdürlüğünün kurulması ve Teknopark kurulma çalışmalarının başlaması sağlandı Gaziantep Üniversitesi ile işbirliği yapılarak TEKMER müdürlüğünün kurulması ve Teknopark kurulma çalışmalarının başlaması sağlandı İnovasyon, nanoteknoloji..v.b. konularda çeşitli seminer ve paneller organize edildi İnovasyon, nanoteknoloji..v.b. konularda çeşitli seminer ve paneller organize edildi Üniversite Sanayi İşbirliği komisyonu oluşturuldu, Üniversite Sanayi İşbirliği komisyonu oluşturuldu, Broşür ve kitaplar hazırlanıp dağıtıldı, Broşür ve kitaplar hazırlanıp dağıtıldı,

12 AKREDİTASYON SÜRECİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA

13 TÜRK ODA SİSTEMİ İÇİN KALİTE MODELİ: ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA 1.denetleme : 10-16.Ekim.2002 Denetçi : John Grail (British Chambers) Alınan Puan : 61 (Toplam 63 puan üzerinden) 2.denetleme : 15.05.2005 Denetçi : John Lockett (British Chambers) Alınan Puan : 59 (Toplam 63 puan üzerinden)

14 TÜRK ODA SİSTEMİ İÇİN KALİTE MODELİ: ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Faaliyetler: GSO aktivitelerinin, Akreditasyon sitemine uygun olarak tanımlanması, GSO aktivitelerinin, Akreditasyon sitemine uygun olarak tanımlanması, GSO özdeğerlendirme formunun hazırlanması, GSO özdeğerlendirme formunun hazırlanması, GSO Personeline Akreditasyonla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması, GSO Personeline Akreditasyonla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılması, Personelin Akreditasyon denetlemesi için hazırlık yapması, Personelin Akreditasyon denetlemesi için hazırlık yapması, Denetimin Gerçekleştirilmesi, Denetimin Gerçekleştirilmesi, Denetleme sonucunda Odaya bildirilen sonuç raporunun değerlendirilmesi, Denetleme sonucunda Odaya bildirilen sonuç raporunun değerlendirilmesi, Yapılması gerekenlerin Oda Faaliyet planına alınması, Yapılması gerekenlerin Oda Faaliyet planına alınması,

15 TÜRK ODA SİSTEMİ İÇİN KALİTE MODELİ: ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Kazanımlar: GSO Aktivitelerinin belirli bir formatta yeniden tanımlanması GSO Aktivitelerinin belirli bir formatta yeniden tanımlanması GSO’nun özdeğerlendirme yaparak kendi kendini değerlendirmesi GSO’nun özdeğerlendirme yaparak kendi kendini değerlendirmesi GSO personelinin Akreditasyon modeli çerçevesinde yeniden yapılanarak kalite bilincinin geliştirilmesi GSO personelinin Akreditasyon modeli çerçevesinde yeniden yapılanarak kalite bilincinin geliştirilmesi GSO kalite bilincinin gelişmesi GSO kalite bilincinin gelişmesi Odalar arası puan karşılaştırması ile GSO’nun Odalar Birliğine bağlı Odalar arasında yerinin belirlenmesi Odalar arası puan karşılaştırması ile GSO’nun Odalar Birliğine bağlı Odalar arasında yerinin belirlenmesi

16 TÜRK ODA SİSTEMİ İÇİN KALİTE MODELİ: ODA AKREDİTASYON SİSTEMİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Sürdürülebilirlik: Her yılın ilk ayında yapılan özdeğerlendirmeler ile GSO kalite sistemini gözden geçirmektedir. Her yılın ilk ayında yapılan özdeğerlendirmeler ile GSO kalite sistemini gözden geçirmektedir. Sürekli iyileşme ve kalite için yapılması gerekenler belirlenmekte ve Faaliyet planına alınmaktadır. Sürekli iyileşme ve kalite için yapılması gerekenler belirlenmekte ve Faaliyet planına alınmaktadır.

17 TÜRK ODA GELİŞTİRME PROJESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA

18 TÜRK ODA GELİŞTİRME PROJESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Proje Adı: Gaziantep ve Rotterdam Arasında Ticari İşbirliğinin geliştirilmesi Proje Süresi: 6 ay Başlangıç Tarihi: Kasım–2004 Bitiş Tarihi: Haziran 2005 Partner Odalar : Rotterdam Ticaret Odası Rotterdam Ticaret Odası Gaziantep Sanayi Odası Gaziantep Sanayi Odası Proje Aktiviteleri Özeti : GSO’nun Uluslar arası Ticaret ile ilgili faaliyetlerinin yükseltilmesi, geliştirilmesi.

19 TÜRK ODA GELİŞTİRME PROJESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Faaliyetler: Rotterdam Ticaret Odasının GSO’ya ziyareti ile ilk tanışma ve mevcut durum analizi Rotterdam Ticaret Odasının GSO’ya ziyareti ile ilk tanışma ve mevcut durum analizi GSO’nun uluslar arası ticaret ile ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme GSO’nun uluslar arası ticaret ile ilgili çalışmaları hakkında bilgilendirme GSO’nun Rotterdam Ticaret Odasını ziyareti ve Oda faaliyetleri ile Dış ticaretin arttırlması için yapılanlar hakkında bilgi alması GSO’nun Rotterdam Ticaret Odasını ziyareti ve Oda faaliyetleri ile Dış ticaretin arttırlması için yapılanlar hakkında bilgi alması Rotterdam Ticaret Odasının uyguladığı sistemi GSO’ya aktarması ve örnek çalışmalar yapılması Rotterdam Ticaret Odasının uyguladığı sistemi GSO’ya aktarması ve örnek çalışmalar yapılması

20 TÜRK ODA GELİŞTİRME PROJESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Kazanımlar: KOBİ’lerin Dış Ticaretinin geliştirilmesi için Rotterdam da kullanılan sistem öğrenilerek GSO’daki sistemle karşılaştırılmıştır, KOBİ’lerin Dış Ticaretinin geliştirilmesi için Rotterdam da kullanılan sistem öğrenilerek GSO’daki sistemle karşılaştırılmıştır, Rotterdam Ticaret Odası bünyesindeki TIC-Turkey Merkezi ile işbiriliği için niyet mektubu imzalanmıştır, Rotterdam Ticaret Odası bünyesindeki TIC-Turkey Merkezi ile işbiriliği için niyet mektubu imzalanmıştır, Proje sonucunda dönem dönem Gaziantep’te yapılan fuarlar..v.b. aktiviteler ile ilgili Rotterdam Ticaret Odasına bilgilendirmeler ve davetler gönderilmiştir, Proje sonucunda dönem dönem Gaziantep’te yapılan fuarlar..v.b. aktiviteler ile ilgili Rotterdam Ticaret Odasına bilgilendirmeler ve davetler gönderilmiştir, Sürdürülebilirlik: Rotterdam Ticaret Odasının uyguladığı KOBİ’lerin dış ticaretini arttırma sisteminin bazı yönleri GSO’da uygulanmaktadır.

21 BEKLENTİLER 07/02/2008 – TOBB - ANKARA

22 YENİ ODA EŞLEŞTİRME PROJELERİNDEN BEKLENTİLER 07/02/2008 – TOBB - ANKARA Partner Odaların üyelerine verdikleri hizmetlerin Odamızınkilerle karşılaştırılması, (Benchmarking) Partner Odaların üyelerine verdikleri hizmetlerin Odamızınkilerle karşılaştırılması, (Benchmarking) Odalar arasında üyelere verilen hizmetlerin olumlu yönlerinin karşılıklı öğrenilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, Odalar arasında üyelere verilen hizmetlerin olumlu yönlerinin karşılıklı öğrenilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması, Özellikle Ar-Ge ve İnovasyon konularında partner Odanın çalışmalarının incelenerek GSO’da uygulanması, Özellikle Ar-Ge ve İnovasyon konularında partner Odanın çalışmalarının incelenerek GSO’da uygulanması, GSO personelinin hizmet kapasitesinin arttırılması, GSO personelinin hizmet kapasitesinin arttırılması,

23 TEŞEKKÜRLER… 07/02/2008 – TOBB - ANKARA


"TÜRK ODA GELİŞTİRME PROJESİ (TOGP)-2 PROJE SONUNDA UZUN DÖNEM ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 07/02/2008 – TOBB - ANKARA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları