Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat"— Sunum transkripti:

1 Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat
DUYGULAR KESİK KUYRUKLU TİLKİ Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat

2 OKUMAYA HAZIRLIK 1. etkinlik
Hata yaptığınızda hatalarınızı düzeltmek için neler yaparsınız, kimlerden yardım alırsınız? Size bir fırsat verilseydi geçmişte yaptığınız hangi hatalarınızı düzeltmek isterdiniz? 1. etkinlik

3 1. Etkinlik Aşağıda verilen tablodaki boşlukları kendi durumunuza uygun olarak doldurunuz. Gidermek istediğim hatalarım Hatalarımı gidermek için neler yaparım? Hatalarımı düzeltmek için kimlerden yardım alırım? 1 2 3 4 5 6

4 Kesik Kuyruklu Tilki 2. etkinlik — Çok doğru, demiş tilkinin biri;
Yaşlı bir tilki; ama dişlilerden. Bir hayli tavuk, tavşan yemişlerden, Tuzağa tutulmuş sonunda Ve nasılsa kurtulmuş. Kurtulmuş ama; kuyruğu da bırakmış kapanda, Utancından ölecek. Ne yapsın? İstemiş ki bütün tilkiler de ona benzesin. Bir kurultayda söz almış — Tilkiler, demişler bir şey sorayım size: Bu kuyruk da ne oluyor bizim millette? Ne dıye sürükleriz bu boş ağırlığı' Toza, çamura bulansın diye mi? Ne işimize yarıyor, rica ederim; Ben "Bunu kesip almalı.» derim. — Çok doğru, demiş tilkinin biri; Yalnız, lütfen çevirin de arkanızı, Bir görelim kuyruksuz hâlimizi. Gülmekten kırılmış millet. Sen artık gel de söz dinlet. Kısa kuyruk önergesi güme gitmiş. Uzun kuyruk modası devam etmiş La Fontaine 2. etkinlik

5 2. Etkinlik Aşağıdaki kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi ve bunların sözlük anlamlarını yazınız. Kelimeler Tahminim Sözlük Anlamı dişli mec. istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse) kapan hayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak. kurultay Büyük toplantı önerge oya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, bulanmak her yanı bir şeyle kaplanmak sürüklemek iterek veya çekerek götürmek 3. etkinlik

6 3. ETKİNLİK

7 OKUDUĞUNU ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME
1. Tilkinin düştüğü kötü durumdan kurtulmak için bulduğu çözüm sizce mantıklı mı? Niçin? 2. Diğer tilkilerin kesik kuyruklu tilkiye karşı olan tutumları sizce doğru mu? Cevabınızın gerekçeleri­ni sıralayınız. 3. Kötü durumda kalanlara karşı nasıl davranma­lıyız?

8 Metnin türüyle (fabl) ilgili özellikler
Okuduğunuz metinde olayları yaşayan varlıklar nelerdir? Bu varlıkların konuşması sizce gerçek ha­yatta rastlanılabilecek bir durum mu? Okuduğunuz bu metin bize bir konuda mesaj verme amacı taşıyor mu? Okuduğunuz bu metni daha önce okuduğunuz hikâyelerden ayıran özellikler nelerdir?

9 FABL Metne farklı baş­lıklar bulunuz.
Fabl türü insan dışındaki varlıkların (varlık veya hay­vanlar) kişileştirilmesine dayalı bir türdür. Fabl türünde veril­mek istenen bir mesaj vardır. Bu metindeki sorun nedir? Bu soruna çeşitli çözümler üretiniz. Metne farklı baş­lıklar bulunuz. Kendi hayatınızda metinde anlatılanla­ra benzer durumlar yaşıyor musunuz?

10 "Okuduklarımı Değerlendiriyorum"
Öğrenciler iki gruba ayrı­lır. Soru Grubu Cevap Grubu Beş dakika zaman metnin içe­riğine dair sorular oluşturur. soruları yanıtlar Sorular

11 Metinle ilgili Sorular
Okuduğunuz metindeki anlatılan durumla gün­lük hayatınızda karşılaşmanız mümkün mü? Böyle bir durum karşısında siz neler yapardınız? Okuduğunuz metini oluşturan unsurlar (metnin başlığı, metindeki olay, yer ve kişiler vb.) arasında herhangi bir mantıksızlık var mı? Varsa bunun se­ bepleri sizce nelerdir? Metnin vermek istediği mesaja katılıyor musu­nuz? Sebepleriyle birlikte açıklayınız. Okuduğunuz metne benzeyen başka metinler okudunuz mu? Bu metinle önce okuduklarınız ara­ sındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir? 4. etkinlik

12 4. ETKİNLİK

13 KONUŞMA "Karşımızdakilerin yaptıklarını en iyi anlayabilmenin yolu kendimizi onların yerine koymaktır." konuşur­ken konuyu gündelik hayatınızdan örneklerle destek­leyiniz. Kendinizi karşınızdaki­nin yerine koyarak konuşma (empati kurma) yöntemi­ni kullanarak konuşunuz. konuşurken bulunduğunuz ortama uygun bir konuşma tutumu geliştiriniz. konuş­malarınızda sebep-sonuç ve amaç-sonuç ilişkileri kurunuz.

14 TÜRKÇE KARŞILIKLAR BULUYORUZ
Aşağıda yer alan gazete kupüründeki yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunuz.

15 Okul defterleri "Notebook" oldu
Sokaklarda, iş yeri tabelalarının Türkçeyi kirlettiği tartışılırken çocukluğumuzda üzerinde "okul defteri" ibaresi bulunan defterlerin yerini de sessiz sedasız "notebook" yazılı defterler aldı. Doç. Dr. Mehmet Karanın yaptığı araştırma, özellikle 2000'li yıllardan sonraki defter kapaklarının İngilizce kelimelerin "istilasına uğradığını", Türkçe kelimelerin ise defterlerin altlarında bir yerlere sıkıştığını ortaya koydu. Doç. Dr. Kara'nın araştırmasına göre kapaklarında "okul defteri" yazan, "adı, soyadı, numarası" boşluklarını içeren defterlerin yerini, artık "single", "love", "apple", "rainbow", "flower", "apricot", "world", "strawberry" yazılı defterler aldı. Araştırmasında, Türkiye'de iç piyasa için üretilen defter kapaklarındaki yaklaşımın dünyanın çok az ülkesinde görülebileceğini vurgulayan Kara, "Özellikle 2000 yılından sonra bütün görsel öğeleri açıklayan kelimeler, sadece İngilizce ile ifade edilmiştir.« saptamasında bulundu. Özellikle Internet dilinin İngilizce olması nedeniyle gelecek elli yılda bir çok dünya dilinin ortadan kalkabileceği

16 Okul defterleri "Notebook" oldu
uyarısında bulunanların olduğunu ifade eden Kara, şunları kaydetti: - ingilizce kelimelerin puntoları oldukça büyük ve değişik görünüşlerle kapaklarda yerlerini almışlardır. - İncelediğimiz defterlerde Türkçe cümle sayısı yok denecek kadar azdır ve bunlar sadece defterlerin "yirmi yaprak", "çizgili", "kareli" gibi özelliklerini anlatmaktadır. - Bu defter kapaklarında bu haliyle Türkçe, bir "alt dil" ya da "uyruk dili" görünümündedir. Türkçe kelimelerin hepsi, zor görünecek biçimde küçük puntoludur ve tek tip yazıyla yazılmışlardır. Ana dile ait unsurlar, öz yurtlarında birer "garip"tir. - Türkçede hiç kullanılmayan İngilizce kelimeler, bunların verdiği mesaj ve taşıdığı anlam zihinlere yerleştirilmek amacıyla sık sık tekrarlanmıştır. "Single-bekâr" kelimesi tek defterin kapağında elli üç kez tekrarlanırken "love-aşk", "power of nature-doğanın gücü", "exercise notebook-alıştırma defteri", "apple-elma", "wind surf-rüzgâr sörfü", "rainbow- gökkuşağı", "flower- çiçek" "my world-dunyam", "strawberry-çilek" gibi kelimeler tek kapağın üzerinde onlarca defa yineleniyor.

17 Ara Disiplin Kazanımı Duygu ve düşüncelerinizi anlatmak için seçtiğiniz yolun sizi iyi bir şekilde ifade ettiğini düşünüyor musunuz? Duygu ve düşüncelerinizi anlatmak veya kendinizi ifade etmek için en çok başvurduğunuz yol (konuşarak, yazarak, resimle, müzikle vb.) hangisidir?

18 YAZMA 5. etkinlik Yazılarınızı yazarken standart Türkçeyi kullanınız.
Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurunuz. Tekrara düşmeden yazınız. 5. etkinlik

19 5. ETKİNLİK

20 EĞİK ÇİZGİ( / ) 6. etkinlik
İstiklâl Marşı'nın ilk dörtlüğünü defterinize mısralar yan yana gelecek şekilde yazınız. Mısraları birbirinden ayırmak için hangi noktalama işaretini kullanabilirsiniz? Eğik çizgi yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Eğik çizgi tarihlerin yazımında da kullanılır. 6. etkinlik

21 6. Etkinlik

22 -lık EĞİK ÇİZGİ( / ) 7. etkinlik Reşat Nuri Sokak, No: 12/ 3,
Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir adı arasına eğik çizgi konur. Reşat Nuri Sokak, No: 12/ 3, Çankaya /ANKARA Eğik çizgi dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. -lık Bu ekin "-lik" biçimini de gösterir­ken iki eki ayırmak için hangi noktalama işaretini kullana­biliriz? Eğik çizgi dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. 7. etkinlik 

23 7. Etkinlik

24 DİL BİLGİSİ Bu ailenin adı ne olabilir?
İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrayarak isimleri işlevlerine uygun olarak kullanmak amacıyla metin okunur. Dinleme sürecinde metindeki bireylerle ilgili kısa notlar alınız. Bizim Ailemiz "Çok büyük bir aileyiz biz. Dünyada ne kadar var­lık varsa bizden de o kadar var. Bu kadar geniş bir ai­lede farklı özelliklere sahip bireylerin olması doğal de­ğil midir? Ailemizin önde gelenleri hep baş köşede otururlar. Ondandır ilk harflerinin hep büyük yazılması. Onların küçük kardeşleri ise bu ailenin en kalabalık grubudur. Birinin adını söylediğinizde hepsi birden cevap verir size. Ailemizin en ilginç grubunu, adları olup kendilerini hiç ortalarda görünmeyenler oluşturur. Kendilerine ulaşmak zor olsa da hep hissedilir onların var­lığı. Onların tam karşısında onlarla zıt özellikleri taşıyan kardeşlerimiz vardır. Onları görebilir ve dokunabi­lirsiniz onlara. Bir diğer ilginç grubumuz ise ilk bakışta yalnız gibi görünen ama içlerinde çok kalabalık olanlar­dır. Birçoğumuz onlar gibi kalabalık olabilmek için"—ler, -lar" adı verilen kıyafetler giyeriz." Komisyon Bu ailenin adı ne olabilir?

25 Anayurt, açıkgöz, boşboğaz
İSİMLER Görev ve anlamlarına göre Yapılarına göre Varlıkların türüne göre Varlıkların sayısına göre Soyut İsimler Somut İsimler İş ve Eylem Gösteren İsimler Özel İsimler Tür (Cins) İsimleri Tekil  İsimler Çoğul  İsimler Topluluk  İsimler Basit İsimler Türemiş  İsimler Birleşik  İsimler Taş,kitap,çiçek Akıl,sevgi,saygı Çalışmak, eğlenme, bakış Türkçe, Mehmet,Minnoş El, ayak, kardeş, amca Çocuk, ay Çocuklar, ağaçlar Ordu, alay, sürü Araba, insanlar Yol-cu, meslek-taş Anayurt, açıkgöz, boşboğaz

26 8. Etkinlik Aşağıdaki fıkrada bulunan isimlerin altlarını ciziniz. Cizdiğiniz bu isimleri aşağıya ozelliklerine göre listeleyiniz. Londra'ya giden Hemşinli sokakta gezerken karşıdan geçen birini gözü ısırır. Kendi kendine "Bu bizim hemşeridir' diyerek adamın peşinden koşar, Yaklaşınca: «Hemşerim, sen Türk müsün?» der. Der ama cevap alamaz. Adam kafasını dikmiş yürümeye devam eder. Fakat Hemşinili sormakta ısrar eder Nihayet adam: - Bırak yakamı ben İngiliz'im, der.

27 9. Etkinlik Aşağıdaki üzüm salkımını inceleyiniz. Bu salkımdaki isimlerin aynı türden olanlarını aynı renk kalemle boyayınız.

28 “Çürük tahtaya basmasaydı” çürük çıkmış olmasından
Başkası düştü mü, “Çürük tahtaya basmasaydı” deriz. Kendimiz düşünce, bastığımız tahtanın çürük çıkmış olmasından şikayet ederiz. (Cenap Şehabettin)


"Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları