Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat www.dilimce.com 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat www.dilimce.com 1."— Sunum transkripti:

1 Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat www.dilimce.com 1

2 OKUMAYA HAZIRLIK  1. etkinlik Hata yaptığınızda hatalarınızı düzeltmek için neler yaparsınız, kimlerden yardım alırsınız? Size bir fırsat verilseydi geçmişte yaptığınız hangi hatalarınızı düzeltmek isterdiniz? www.dilimce.com 2

3 1. Etkinlik  Aşağıda verilen tablodaki boşlukları kendi durumunuza uygun olarak doldurunuz. Gidermek istediğim hatalarım Hatalarımı gidermek için neler yaparım? Hatalarımı düzeltmek için kimlerden yardım alırım? 1 2 3 4 5 6 www.dilimce.com 3

4 Kesik Kuyruklu Tilki  Yaşlı bir tilki; ama dişlilerden.  Bir hayli tavuk, tavşan yemişlerden,  Tuzağa tutulmuş sonunda  Ve nasılsa kurtulmuş.  Kurtulmuş ama; kuyruğu da bırakmış kapanda,  Utancından ölecek.  Ne yapsın?  İstemiş ki bütün tilkiler de ona benzesin.  Bir kurultayda söz almış  — Tilkiler, demişler bir şey sorayım size:  Bu kuyruk da ne oluyor bizim millette?  Ne dıye sürükleriz bu boş ağırlığı'  Toza, çamura bulansın diye mi?  Ne işimize yarıyor, rica ederim;  Ben "Bunu kesip almalı.» derim.  — Çok doğru, demiş tilkinin biri;  Yalnız, lütfen çevirin de arkanızı,  Bir görelim kuyruksuz hâlimizi.  Gülmekten kırılmış millet.  Sen artık gel de söz dinlet.  Kısa kuyruk önergesi güme gitmiş.  Uzun kuyruk modası devam etmiş  La Fontaine 2. etkinlik www.dilimce.com 4

5 2. Etkinlik  Aşağıdaki kelimelerin anlamlarıyla ilgili tahminlerinizi ve bunların sözlük anlamlarını yazınız. KelimelerTahminimSözlük Anlamı dişlimec. istediğini yaptırabilen, güçlü (kimse) kapanhayvanın ayağının değmesiyle işleyen tuzak. kurultayBüyük toplantı önergeoya sunularak karar verilmesi istenen yazılı kâğıt, bulanmakher yanı bir şeyle kaplanmak sürüklemekiterek veya çekerek götürmek 3. etkinlik www.dilimce.com 5

6 3. ETKİNLİK www.dilimce.com 6

7 OKUDUĞUNU ANLAMA VE ÇÖZÜMLEME 3. Kötü durumda kalanlara karşı nasıl davranma­lıyız? 2. Diğer tilkilerin kesik kuyruklu tilkiye karşı olan tutumları sizce doğru mu? Cevabınızın gerekçeleri­ni sıralayınız. 1. Tilkinin düştüğü kötü durumdan kurtulmak için bulduğu çözüm sizce mantıklı mı? Niçin? www.dilimce.com 7

8 Metnin türüyle (fabl) ilgili özellikler Okuduğunuz metinde olayları yaşayan varlıklar nelerdir? Bu varlıkların konuşması sizce gerçek ha­ yatta rastlanılabilecek bir durum mu? Okuduğunuz bu metin bize bir konuda mesaj verme amacı taşıyor mu? Okuduğunuz bu metni daha önce okuduğunuz hikâyelerden ayıran özellikler nelerdir? www.dilimce.com 8

9 FABL www.dilimce.com 9

10 "Okuduklarımı Değerlendiriyorum" Sorular  Öğrenciler iki gruba ayrı­lır. Beş dakika zaman Soru Grubu Cevap Grubu metnin içe­ riğine dair sorular oluşturur. soruları yanıtlar www.dilimce.com 10

11 Metinle ilgili Sorular  Okuduğunuz metindeki anlatılan durumla gün­lük hayatınızda karşılaşmanız mümkün mü? Böyle bir durum karşısında siz neler yapardınız?  Okuduğunuz metini oluşturan unsurlar (metnin başlığı, metindeki olay, yer ve kişiler vb.) arasında herhangi bir mantıksızlık var mı? Varsa bunun se­ bepleri sizce nelerdir?  Metnin vermek istediği mesaja katılıyor musu­nuz? Sebepleriyle birlikte açıklayınız.  Okuduğunuz metne benzeyen başka metinler okudunuz mu? Bu metinle önce okuduklarınız ara­ sındaki benzerlik ve farklılıklar nelerdir?  4. etkinlik www.dilimce.com 11

12 4. ETKİNLİK www.dilimce.com 12

13 KONUŞMA "Karşımızdakilerin yaptıklarını en iyi anlayabilmenin yolu kendimizi onların yerine koymaktır." Kendinizi karşınızdaki­nin yerine koyarak konuşma (empati kurma) yöntemi­ ni kullanarak konuşunuz. konuşur­ken konuyu gündelik hayatınızdan örneklerle destek­leyiniz. konuşurken bulunduğunuz ortama uygun bir konuşma tutumu geliştiriniz. konuş­malarınızda sebep- sonuç ve amaç-sonuç ilişkileri kurunuz. www.dilimce.com 13

14 TÜRKÇE KARŞILIKLAR BULUYORUZ Aşağıda yer alan gazete kupüründeki yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulunuz. www.dilimce.com 14

15 Okul defterleri "Notebook" oldu  Sokaklarda, iş yeri tabelalarının Türkçeyi kirlettiği tartışılırken çocukluğumuzda üzerinde "okul defteri" ibaresi bulunan defterlerin yerini de sessiz sedasız "notebook" yazılı defterler aldı.  Doç. Dr. Mehmet Karanın yaptığı araştırma, özellikle 2000'li yıllardan sonraki defter kapaklarının İngilizce kelimelerin "istilasına uğradığını", Türkçe kelimelerin ise defterlerin altlarında bir yerlere sıkıştığını ortaya koydu.  Doç. Dr. Kara'nın araştırmasına göre kapaklarında "okul defteri" yazan, "adı, soyadı, numarası" boşluklarını içeren defterlerin yerini, artık "single", "love", "apple", "rainbow", "flower", "apricot", "world", "strawberry" yazılı  defterler aldı.  Araştırmasında, Türkiye'de iç piyasa için üretilen defter kapaklarındaki yaklaşımın dünyanın çok az ülkesinde görülebileceğini vurgulayan Kara,  "Özellikle 2000 yılından sonra bütün görsel öğeleri açıklayan kelimeler, sadece İngilizce ile ifade edilmiştir.« saptamasında bulundu.  Özellikle Internet dilinin İngilizce olması nedeniyle gelecek elli yılda bir çok dünya dilinin ortadan kalkabileceği www.dilimce.com 15

16  uyarısında bulunanların olduğunu ifade eden Kara, şunları kaydetti:  - ingilizce kelimelerin puntoları oldukça büyük ve değişik görünüşlerle kapaklarda yerlerini almışlardır.  - İncelediğimiz defterlerde Türkçe cümle sayısı yok denecek kadar azdır ve bunlar sadece defterlerin "yirmi yaprak", "çizgili", "kareli" gibi özelliklerini anlatmaktadır.  - Bu defter kapaklarında bu haliyle Türkçe, bir "alt dil" ya da "uyruk dili" görünümündedir. Türkçe kelimelerin hepsi, zor görünecek biçimde küçük puntoludur ve tek tip yazıyla yazılmışlardır. Ana dile ait unsurlar, öz yurtlarında birer "garip"tir.  - Türkçede hiç kullanılmayan İngilizce kelimeler, bunların verdiği mesaj ve taşıdığı anlam zihinlere yerleştirilmek amacıyla sık sık tekrarlanmıştır. "Single-bekâr" kelimesi tek defterin kapağında elli üç kez tekrarlanırken "love-aşk", "power of nature-doğanın gücü", "exercise notebook-alıştırma  defteri", "apple-elma", "wind surf-rüzgâr sörfü", "rainbow- gökkuşağı", "flower- çiçek" "my world-dunyam", "strawberry-çilek" gibi kelimeler tek kapağın üzerinde onlarca defa yineleniyor. Okul defterleri "Notebook" oldu www.dilimce.com 16

17 Ara Disiplin Kazanımı Duygu ve düşüncelerinizi anlatmak için seçtiğiniz yolun sizi iyi bir şekilde ifade ettiğini düşünüyor musunuz? Duygu ve düşüncelerinizi anlatmak veya kendinizi ifade etmek için en çok başvurduğunuz yol (konuşarak, yazarak, resimle, müzikle vb.) hangisidir? www.dilimce.com 17

18 YAZMA  Yazılarınızı yazarken standart Türkçeyi kullanınız.  Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurunuz.  Tekrara düşmeden yazınız.  5. etkinlik www.dilimce.com 18

19 5. ETKİNLİK www.dilimce.com 19

20 6. etkinlik www.dilimce.com 20

21 6. Etkinlik www.dilimce.com 21

22 Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir adı arasına eğik çizgi konur. Reşat Nuri Sokak, No: 12/ 3, Çankaya /ANKARA Eğik çizgi dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. -lık Bu ekin "-lik" biçimini de gösterir­ken iki eki ayırmak için hangi noktalama işaretini kullana­biliriz? Eğik çizgi dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. 7. etkinlik www.dilimce.com 22

23 7. Etkinlik www.dilimce.com 23

24 DİL BİLGİSİ  İsimlerin cümledeki işlevlerini kavrayarak isimleri işlevlerine uygun olarak kullanmak amacıyla metin okunur.  Dinleme sürecinde metindeki bireylerle ilgili kısa notlar alınız.  "Çok büyük bir aileyiz biz. Dünyada ne kadar var­lık varsa bizden de o kadar var. Bu kadar geniş bir ai­lede farklı özelliklere sahip bireylerin olması doğal de­ğil midir? Ailemizin önde gelenleri hep baş köşede otururlar. Ondandır ilk harflerinin hep büyük yazılması. Onların küçük kardeşleri ise bu ailenin en kalabalık grubudur. Birinin adını söylediğinizde hepsi birden cevap verir size. Ailemizin en ilginç grubunu, adları olup kendilerini hiç ortalarda görünmeyenler oluşturur. Kendilerine ulaşmak zor olsa da hep hissedilir onların var­lığı. Onların tam karşısında onlarla zıt özellikleri taşıyan kardeşlerimiz vardır. Onları görebilir ve dokunabi­lirsiniz onlara. Bir diğer ilginç grubumuz ise ilk bakışta yalnız gibi görünen ama içlerinde çok kalabalık olanlar­dır. Birçoğumuz onlar gibi kalabalık olabilmek için"—ler, -lar" adı verilen kıyafetler giyeriz."  Komisyon Bizim Ailemiz  Bu ailenin adı ne olabilir? www.dilimce.com 24

25 İSİMLER Görev ve anlamların a göre Varlıkların türüne göre Varlıkların sayısına göre Yapılarına göre Soyut İsimler Somut İsimler İş ve Eylem Gösteren İsimler Özel İsimler Tür (Cins) İsimleri Tekil İsimler Çoğul İsimler Topluluk İsimler Basit İsimler Türemiş İsimler Birleşik İsimler Taş,kitap,çiçek Akıl,sevgi,saygı Çalışmak, eğlenme, bakış Türkçe, Mehmet,Minnoş El, ayak, kardeş, amca Çocuk, ay Çocuklar, ağaçlar Ordu, alay, sürü Araba, insanlar Yol-cu, meslek-taş Anayurt, açıkgöz, boşboğaz www.dilimce.com 25

26 8. Etkinlik  Londra'ya giden Hemşinli sokakta gezerken karşıdan geçen birini gözü ısırır. Kendi kendine  "Bu bizim hemşeridir' diyerek adamın peşinden koşar, Yaklaşınca: «Hemşerim, sen Türk müsün?» der. Der ama cevap alamaz. Adam kafasını dikmiş yürümeye devam eder. Fakat Hemşinili sormakta ısrar eder Nihayet adam:  - Bırak yakamı ben İngiliz'im, der.  Aşağıdaki fıkrada bulunan isimlerin altlarını ciziniz. Cizdiğiniz bu isimleri aşağıya ozelliklerine göre listeleyiniz. www.dilimce.com 26

27 9. Etkinlik  Aşağıdaki üzüm salkımını inceleyiniz. Bu salkımdaki isimlerin aynı türden olanlarını aynı renk kalemle boyayınız. www.dilimce.com 27

28 www.dilimce.com 28


"Türü: Fabl Yazar: La FONTAİNE Süre: 5 saat www.dilimce.com 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları