Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

30.05.2016İçerik düzenleme1 İÇERİK TÜRLERİ Betimsel içerik Normatif içerik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "30.05.2016İçerik düzenleme1 İÇERİK TÜRLERİ Betimsel içerik Normatif içerik."— Sunum transkripti:

1 30.05.2016İçerik düzenleme1 İÇERİK TÜRLERİ Betimsel içerik Normatif içerik

2 İçerik düzenleme2 30.05.2016 Betimsel içerik Ne oldu?, nerede?, ne zaman?, kim yaptı?

3 İçerik düzenleme3 30.05.2016 Normatif içerik Neden oldu?, tekrar olur mu?, iyimi yoksa kötümü oldu?, nasıl olmalıydı?

4 30.05.2016İçerik düzenleme4 İÇERİK DÜZENLEME İçerik; hedef davranışlarla tutarlı, çağdaş bilimsel, sanatsal, ve felsefi, bilgiyle donanık, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyine uygun, somuttan soyuta, basitten karmaşığa, kolaydan zora ve birbirinin ön koşulu, bilinenden bilinmeyene, kendi içinde mantıki bir tutarlılığı olacak şekilde düzenlenmelidir.

5 30.05.2016İçerik düzenleme5 İÇERİK DÜZENLEME YAKLAŞIMLARI Doğrusal Programlama Yaklaşımı Sarmal Programlama Yaklaşımı Modüler Programlama Yaklaşımı Piramitsel Yaklaşım Çekirdek Yaklaşım Konu-ağı Proje Merkezli Yaklaşım Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı Analiz Tekniği

6 İçerik düzenleme6 30.05.2016 Doğrusal Programlama Yaklaşımı Birbiri ile ardışık sıralı, yakın ilişkili ve zorunlu ya da önkoşul öğrenmelerin ağırlıklı olduğu konuların düzenlenmesinde doğrusal programlama yaklaşımı kullanılır. Bu yaklaşım özellikle aşamalılık özelliği taşıyan dersler içim uygundur.

7 İçerik düzenleme7 30.05.2016 Sarmal Programlama Yaklaşımı İçeriğin doğrusal bir sıra izlemediği, bazı konuların gerektikçe tekrar edilebildiği (her tekrarda kapsam genişler), esnek bir yapıya sahip programlama anlayışıdır. Türkçe, yabancı dil, matematik derslerinde kullanılır. AB C DE F

8 İçerik düzenleme8 30.05.2016 Modüler Programlama Yaklaşımı Konuların birbirinden bağımsız modüller halinde düzenlendiği, konuların öğretim öğretim sıralanması konusunda esnek, içerik arasında aşamalı bir bağ olmayan programlama yaklaşımıdır. M2 M3 M1

9 Pramitsel Yaklaşım  İlk yıllarda geniş tabanlı kunuların yer aldığı, yukarı çıkıldıkça uzmanlaşmanın küçük birimlerde olduğu ve daraldığı bir yaklaşımdır.  Esnek değildir, konular her öğrenci tarafından alınır.  Örnek: Eğitim fakültelerinin programları İçerik düzenleme9 30.05.2016

10 Çekirdek Yaklaşım  Ortak çekirdek konular ilk öğrenilecek konulardır ve her öğrencinin öğrenmesi gerekir.  Bu çekirdek program etrafında her öğrenci ilgi duyduğu ortak çekirdek alanlarda ders alır.  Örnek: Fen bilgisi çekirdek programla, fizik, kimya, biyoloji konuları da ilgi alanlarıyla alınır. Mühendislik ve tıp eğitimi İçerik düzenleme10 30.05.2016 Fen bilgisi Fizik Kimya Tabiat bilgisi Biyoloji

11 Konu-Ağı Proje Merkezli Yaklaşım  Konuların yapısı bir harita gibi çıkarılıp öğrencilere verilir, belirli zamanlarda nerede olmalarının söylendiği, öğrencilerin kendi kendilerine ya da grup halinde çalışmalarına imkan tanıyan yaklaşımdır.  Örnek: Proje dayalı öğretim, performans ödevleri İçerik düzenleme11 30.05.2016

12 İçerik düzenleme12 30.05.2016 Sorgulama Merkezli Programlama Yaklaşımı İçerik düzenlemesi öğrencilerin sorularına göre oluşturulur. Bu yaklaşım öğrencilerin sorularına ve gereksinimlerine yanıt verme gerekliliğini benimseyen felsefi görüşe göre temellendirilir. Özellikle ilkokul düzeyinde öğrenci soruları çok değerli bir öğrenme yaşantısı oluşturabilir. Eğitim düzeyi yükseldikçe daha sınırlı ve özel uzmanlık alanlarına ilişkin sorulara göre programların içeriği belirlenir.

13 İçerik düzenleme13 30.05.2016 Analiz Tekniği Bir alan, konu ve mesleğin analizi, içeriğin bilimsel olarak belirlenmesine yardım eder. Analizin amacı bireyin, öğretimden sonra ne yapabileceklerini belirlemektir. Bu teknik, her düzeydeki genel ve mesleki programlarda kullanılabilir. Bir program için içeriğin analizi üç aşamada tamamlanır.

14 İçerik düzenleme14 30.05.2016 Analiz Tekniği 1) Üzerinde çalışılan uğraşın (meslek, konu, alan, görev) ana bölümlerini belirleme 2) Her ana bölümü meydana getiren işlemleri saptama 3) Her işlem için işlem basamaklarını (davranış) sıralama

15 İçerik düzenleme15 30.05.2016 Analiz Tekniği  İŞLEM Arabayı kriko ile kaldırmak  İŞLEM BASAMAKLARI 1) Arabanın tekerleklerine takoz koyun 2) Kriko vurulacak noktaları belirleyin 3) Krikoyu düzgün olarak yerleştirin 4) Vasıtayı kaldırın 5) Arabayı ve krikoyu emniyete alın

16 İçerik Düzenleme İlişkileri Program Tasarımı Y. Dayandığı felsefe Eğitim Felsefesi İçerik Düzenleme Y. Geliştiren kişi Konu merkezli İdealizm Realizm Daimicilik Esasicilik DoğrusalTyler Pramitsel ÇekirdekJ. Dewey Öğrenen merkezli Pragmatizm Varoluşçuluk İlerlemecilik SarmalBruner ModülerVygotsky SorgulamaJ. Dewey Sorun merkezli Pragmatizm Yeniden kurmacılık ÇekirdekJ. Dewey Konu ağıJ. Dewey İçerik düzenleme16 30.05.2016


"30.05.2016İçerik düzenleme1 İÇERİK TÜRLERİ Betimsel içerik Normatif içerik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları