Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Yedi ğ imiz Su SPT. Bizler küçük su ka ş ifleriyiz. Bu etkinli ğ e ba ş larken ilk önce her birimiz 2 gün içinde neler yedi ğ imizi not aldık. 2 gün sora.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Yedi ğ imiz Su SPT. Bizler küçük su ka ş ifleriyiz. Bu etkinli ğ e ba ş larken ilk önce her birimiz 2 gün içinde neler yedi ğ imizi not aldık. 2 gün sora."— Sunum transkripti:

1 Yedi ğ imiz Su SPT

2 Bizler küçük su ka ş ifleriyiz. Bu etkinli ğ e ba ş larken ilk önce her birimiz 2 gün içinde neler yedi ğ imizi not aldık. 2 gün sora hepimiz toplanıp bir gün iiçerisinde neler yedi ğ imize baktık. Kaç ö ğ ünümüzde et oldu ğ unu hesapladık. Her birimiz en azından günde 1 kere et ürünü tüketti ğ imizi fark ettik. Bizim için bu normal bir ş eydi. Kaynak 2’yi inceledi ğ imizde hepimiz çok ş a ş ırdık.

3 Biz bu kadar et yiyorsak acaba arkada ş larımız ne kadar et yediklerini merak ettik. ve okulda ke ş if turuna çıktık. Arkada ş larımıza ve ö ğ retmenlerimize günlük kaç ö ğ ünlerinde et tükettiklerini ve kahve içtiklerini sorduk. Ara ş tırmalarımız sonrasında okulumuzda et ve kahve tüketiminin çok fazla oldu ğ unu fark ettik. Eyleme geçmeye karar verdik. Ve afi ş ler hazırladık. Bunları okulun de ğ i ş ik yerlerine astık. Arkada ş larımıza ve ö ğ retmenlerimize tekrar gidip içtikleri kahvenin hazırlanmasında ne kadar su kullanıldı ğ ını halbu ki çayda daha az su kullanıldı ğ ını bunun için günlük alı ş kanlıklarını aza indirebilirier mi diye sorduk. Onlarda deneyeceklerine dair söz verdiler.

4 Sıra geldi arkada ş larımıza onlar içinde kocaman bir hambuger hazırlamaya karar verdik. Ve hazırladı ğ ımız hamburgeri atık ka ğ ıtları birle ş tirerek kendimize hazırladı ğ ımız panonun üzerine çizdik.

5 Kocaman bir hamburger yaptık. Üzerine hamburgerin içindeki gizli suyu i ş aretledik.

6 Hazırladı ğ ımız hamburgeri panomuza asıp sergiledik. Ve bahçe zamanlarında arkada ş larımıza anlatıp onları duyarlı olmaya ça ğ ırdık.

7

8 Te ş ekkür ediriz. SPT


"Yedi ğ imiz Su SPT. Bizler küçük su ka ş ifleriyiz. Bu etkinli ğ e ba ş larken ilk önce her birimiz 2 gün içinde neler yedi ğ imizi not aldık. 2 gün sora." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları